Byla 2-53-277/2013
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Algirdas Baliulis, sekretoriaujant Ingai Sivickienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal akcinės bendrovės "Velansta" ieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Ignalinos statyba“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 76189 Lt skolą, 12957,28 Lt delspinigių, 7,75 procentų dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2674,39 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodo, kad su atsakovu sudarė 2011 m. gruodžio 12 d. sutartį Nr. ( - ) ir 2012 m. balandžio 3 d. sutartį Nr. ( - ), pagal kurias atliko langų bei durų iš PVC gamybos ir montavimo darbus. Atsakovas darbus priėmė, bet visos kainos už atliktus darbus sutartyje numatytais terminais nesumokėjo ir yra skolingas 76189 Lt. Pagal sutarčių 4.1 punktus atsakovas privalo mokėti delspinigius, kurių ieškovas priskaičiavo 12957,28 Lt.

4Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko. Gautas prašymas nagrinėti bylą ieškovo atstovui nedalyvaujant ir ieškinį patenkinti.

5Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko. Gautas atsiliepimas, kuriame nurodo, kad su ieškovo reikalavimais sutinka ir norėtų sudaryti su ieškovu taikos sutartį, bet konkrečių pasiūlymų dėl taikos sutarties sąlygų ar taikos sutarties projekto nepateikė.

6Ieškinys tenkinamas.

7Pateikti dokumentai ir šalių paaiškinimai patvirtina, kad pagal šalių 2011 m. gruodžio 12 d. ir 2012 m. balandžio 3 d. sudarytas sutartis (toliau – Sutartys) ieškovas atliko langų bei durų iš PVC gamybos ir montavimo darbus, kuriuos atsakovas priėmė, bet visos Sutartyse numatytos kainos už atliktą darbą Sutartyse numatytais terminais nesumokėjo ir yra skolingas 76189 Lt. Pagal Civilinio kodekso 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (Civilinio kodekso 6.59 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdo ar netinkamai vykdo prievolę, taip pat kai praleidžia jos įvykdymo terminą (Civilinio kodekso 6.63, 6.256 straipsniai). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, asmuo privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Ieškovas priskaičiavo atsakovui Sutarčių 4.1 punktuose numatyto dydžio delspinigius - 12957,28 Lt. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.71 straipsnio 1 dalimi, 6.256, 6.258 straipsniais, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 76189 Lt skolos ir 12957,28 Lt. delspinigių, iš viso – 89146,28 Lt.

8Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis). Pagal Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 2 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymas ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ieškovas ir atsakovas yra verslininkai. Sutartys sudarytos po 2004 m. gegužės 1 d., todėl palūkanų dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu (2003-12-09 Nr. IX-1873). Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalį ir 3 straipsnio 4 dalį skolininkas privalo mokėti palūkanas, kurių dydis lygus to pusmečio, kurį atsirado pareiga mokėti palūkanas, 1 mėnesio VILIBOR, padidintai 7 procentiniais punktais. Pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, antrąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. 2012-06-29 1 mėnesio VILIBOR norma buvo 0,75 procento, todėl iš atsakovo priteistinos 7,75 procento dydžio metinės palūkanos už priteistą 89146,28 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo priteisiamos ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidos - 2674,39 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

10Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

11Ieškinį patenkinti.

12Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos statyba“, juridinio asmens kodas 155550585, buveinės registracijos adresas Ignalinoje, Švenčionių g. 37, uždarosios akcinės bendrovės „Velansta", juridinio asmens kodas 125875523, buveinės registracijos adresas Vilniuje, Svajonių g. 24-7, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), bankas AB SEB bankas, naudai 76189,00 Lt (septyniasdešimt šešis tūkstančius šimtą aštuoniasdešimt devynis litus 00 ct) skolą, 12957,28 Lt (dvylika tūkstančių devynis šimtus penkiasdešimt septynis litus 28 ct) delspinigių, 7,75 procento metinių palūkanų už priteistą 89146,28 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2012 spalio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2674,39 Lt (du tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt keturis litus 39 ct) bylinėjimosi išlaidų.

13Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai