Byla 2-887-479/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Žydrūnas Bertašius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo I. O. ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas I. O. 2013-01-15 kreipėsi su ieškiniu į Klaipėdos apygardos teismą ir nurodė, kad atsakovė AB „Klaipėdos nafta“ vykdė supaprastintą atvirąjį konkursą „Konsultacinių paslaugų suskystintųjų gamtinių dujų įsigijimo klausimais pirkimas“. Konkurso pirkimo sąlygose buvo nurodyta, kad pasiūlymai gali būti pateikiami iki 2012-12-17 16.00 val., tačiau 2012-12-18 ieškovas sužinojo, kad atsakovė pratęsė pasiūlymų pateikimo terminą iki 2012-12-20 16.00 val. Atsakovė apie terminų pakeitimą tinkamai nepranešė ketinantiems konkurse dalyvauti asmenims. Tokiu būdu buvo sudarytos nelygios sąlygos konkurso dalyviams ir pažeistas konkurso dalyvių lygiateisiškumo principas. Ieškovas nurodė, kad atsakovė konkurso sąlygų priedą Nr. 7 pateikė tik anglų kalba ir tuo nepagrįstai apribojo asmenų teisę dalyvauti konkurse. Priedą Nr. 7 lietuvių kalba atsakovė paskelbė tik 2012-12-20, t. y. po ieškovo pretenzijos, taip pat ieškovas teigia, kad priedo Nr. 7 tekstai anglų ir lietuvių kalbomis yra nevienodi. Dėl nurodytų atsakovės veiksmų ieškovas pateikė atsakovei pretenziją, tačiau pretenzija buvo atmesta. Ieškovas prašė teismo panaikinti atsakovės 2012-12-27 sprendimą atmesti ieškovo pretenziją, įpareigoti atsakovę pakeisti konkurso sąlygų reikalavimus taip, kad konkurso sąlygų priedas Nr. 7 lietuvių ir anglų kalbomis būtų vienodas bei nustatyti naują pasiūlymų pateikimo terminą.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, kad ieškovas neįrodė, kad buvo pažeistos jo teisės, nes konkurse ieškovas nedalyvavo, pasiūlymo neteikė ir dėl ieškovo atsakovė nepriėmė jokių sprendimų, ieškinį ieškovas grindžia tik prielaidomis. Atsakovė nurodė, kad atsakovė tinkamai pranešė apie konkursinių pasiūlymų pateikimo termino pakeitimą. Paslaugų pirkimas nebuvo organizuojamas elektroninėmis priemonėmis, o CVP IS sistemoje esančius skelbimus ir pranešimus galėjo matyti tiekėjai, kurie nebuvo priėmę atsakovės kvietimo, savo pasiūlymus tiekėjai turėjo pristatyti paštu, per kurjerį arba asmeniškai. 2012-12-13 atsakovė CVP IS priemonėmis informavo suinteresuotus asmenis apie termino pratęsimą iki 2012-12-20. Pasiūlymų pateikimo terminų pratęsimo tvarka yra numatyta konkurso sąlygų 5.9 p., atsakovė nustatytos tvarkos laikėsi, o ieškovas konkurso sąlygų neginčijo. Termino pratęsimas nėra prilyginamas naujam skelbimui apie pirkimą. Be to, pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas iki 2012-12-28 ir ieškovas turėjo teisę laikotarpiu nuo 2012-12-18 iki 2012-12-28 pateikti pasiūlymą, tačiau to nepadarė. Konkurso sąlygų priedas Nr. 7 buvo skirtas tik informaciniais tikslais, jame nurodytas tik pasiūlymo lapų pateikimo tvarka, o ne nauji reikalavimai. Atsakovė prašė ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinys atmestinas.

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė AB „Klaipėdos nafta“ 2012-11-30 protokolu Nr. SGD2-95 patvirtino supaprastino atviro konkurso „Konsultacinių paslaugų suskystintųjų gamtinių dujų įsigijimo klausimais pirkimas“ sąlygas. Šių sąlygų 5.8 p. nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2012-12-17 (b. l. 18-31). Konkurso sąlygų 5.9 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija, t. y. atsakovė turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą ir apie tai turi informuoti tiekėjus bendrovės interneto svetainėje. Ieškovas 2012-12-19 išsiuntė atsakovei pretenziją dėl skelbiamos melagingos informacijos (b. l. 47) ir prašė sustabdyti vykdomą pirkimą ir nustatyti naują terminą pasiūlymams pateikti. Atsakovė, atsakydama į ieškovo pretenziją nurodė, kad dėl padarytos klaidos bendrovės tinklalapyje nebuvo pakeista pasiūlymų pateikimo data, dėl to siekiant išvengti konkurso nesklandumų, pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia iki 2012-12-28 (b. l. 50-51). Ieškovas 2012-12-27 pateikė kitą pretenziją ir vėl prašė sustabdyti konkurso procedūras ir nustatyti naują terminą pasiūlymams pateikti bei pašalinti priedo Nr. 7 trūkumus (b. l. 52-56). Atsakovė 2012-12-28 pretenziją atmetė (b. l. 57-59).

7Ieškovas ieškinyje teigė, kad atsakovė pažeidė lygiateisiškumo principą, nes apie terminų pakeitimą tinkamai nepranešė ketinantiems konkurse dalyvauti asmenims. Šis ieškovo argumentas atmestinas. LR viešųjų pirkimo įstatymo 3 str. 1 d. numatyta, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Konkurso sąlygose (5.9 p.) numatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus, tačiau apie tai turi pranešti savo interneto svetainėje bei CVPP visiems tiekėjams. Iš ieškovo pateikto antstolio D. Kisieliaus faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo (b. l. 42-45) nustatyta, kad atsakovės interneto svetainėje paskelbti duomenys apie tai, kad pasiūlymus galima pateikti iki 2012-12-17. Tačiau taip pat nustatyta, viešasis pirkimas paskelbtas viešųjų pirkimų svetainėje, tai numatyta konkurso sąlygų 1.4 p. Pagal atsakovės skelbimą pasiūlymus buvo galima pateikti nuo 2012-12-05 iki 2012-12-17 (viešųjų pirkimų svetainės duomenys, VŽ Nr. 130493). Viešųjų pirkimų svetainėje taip pat nurodyta, kad 2012-12-20 atsakovė pratęsė pasiūlymų pateikimo laiką iki 2012-12-28 12 val., tai yra atsakovė vykdė konkurso sąlygų 5.9 p. reikalavimus. Be to, pagal konkurso sąlygas informacine sistema nurodytas viešųjų pirkimų portalas (sąlygų 1.8 p.). Taigi ieškovas informaciją apie vykdomą konkursą turėjo teisę sužinoti iš atsakovės internetinės svetainės bei iš CVPP. Galima padaryti išvadą, kad ieškovas nebuvo atidus, nesirūpino tinkamu informacijos sužinojimu, ieškovas turėjo pakankamai laiko pateikti pasiūlymą ir dalyvauti konkurse. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovė lygiateisiškumo principo dalyvauti konkurse nepažeidė, ieškovo ieškinys dėl jo teisių pažeidimo neįrodytas (LR CPK 178 str.).

8Ieškovas nurodė ir tai, kad Konkurso sąlygų priedas Nr. 7 anglų ir lietuvių kalba yra nevienodas, o tai apribojo jo teisę pateikti tinkamą pasiūlymą. Su tokia pozicija teismas nesutinka. LR viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 8 d. numatyta, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Nustatyta, kad ieškovo ginčijamame Konkurso sąlygų priede Nr. 7 yra pateikiamas pasiūlymo surišimo pristatymas. Nors visi priedai yra konkurso sąlygų sudėtinė dalis, tačiau priede Nr. 7 pateikiama tik informacinio pobūdžio informacija, t. y. pagal konkurso sąlygų 5.6.p. šiame priede yra pateikiamas pasiūlymo surišimo pristatymas, kuris pateikiamas tik informaciniais tikslais (b. l. 23). Akivaizdu, kad šis priedas nėra viena iš esminių konkurso sąlygų, kurio pateikimas anglų kalba apribojo ieškovo teisę pateikti pasiūlymą. Be to, atsakovė šio priedo vertimą į lietuvių kalbą pateikė 2012-12-20, taigi ieškovas galėjo iki 2012-12-28 pateikti savo pasiūlymą atsakovei.

9Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas padaro išvadą, kad atsakovė konkurso sąlygas nustatė tinkamai, įstatymo reikalavimų nepažeidė, ieškovo ieškinys nepagrįstas, dėl to atmestinas (LR CPK 178 str.).

10Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str., teismas

Nutarė

11I. O. ieškinį atmesti.

12Sprendimą per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai