Byla 2S-150-357/2020
Dėl antstolio A. B. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. B., I. G

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens antstolio A. B. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. lapkričio 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė“ skundą dėl antstolio A. B. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. B., I. G..

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Vaivorykštė“ pateikė skundą dėl antstolio A. B. veiksmų, prašydama panaikinti antstolio 2019 m. rugsėjo 17 d. patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo Nr. ( - ). Nurodė, kad antstolis nepagristai darė išvadą, jog išieškojimas yra negalimas, kad patikrintos visos sprendimo įvykdymo galimybės. Nurodė, kad skolininkė pati savanoriškai įnešdavo kas mėnesį į antstolio sąskaitą po 10-15 Eur, t. y. skolininkė realiai pati savanoriškai dengė įsiskolinimą, o antstolis pareiškėjui per 2016-06-24 – 2019-09-09 laikotarpį paskirstė ir pervedė 402,97 Eur, iš jų 5 mokėjimai atlikti per 2019 metus. Pažymėjo, kad skolininkė turi kažkokių pajamų, ji yra darbingo amžiaus ir turi visas galimybes bet kada įsidarbinti ar kitokiu būdu gauti turto ar pajamų. Mano, jog tai, kad skolininkė niekur nedirba neturi jokios reikšmės, kadangi ši situacija gali bet kada pasikeisti. Atkreipė dėmesį, kad vykdomasis raštas išduotas baudžiamojoje byloje ir tokie antstolio veiksmai skatina nusikaltimus padariusius asmenis nevykdyti teismo sprendimų.

62.

7Suinteresuotas asmuo antstolis A. B. 2019 m. spalio 16 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą nurodydamas, kad buvo patikrintos sprendimo įvykdymo galimybės. Užklausus bankus ir kredito įstaigas bei areštavus lėšas sąskaitose, lėšų negauta, VSDFV duomenimis skolininkė nedirba, VĮ Registrų centras ir VĮ Regitra duomenimis skolininkė likvidaus realizuojamo turto neturi. Skolininkė gauna socialines išmokas, iš kurių išieškojimas negalimas pagal CPK 739 straipsnį. Įmokų iš skolininkės negauta nuo 2019-07-17, todėl buvo nuspręsta surašyti išieškojimo negalimumo aktą ir užbaigti vykdomąją bylą. Antstolis turėjo įstatyminį pagrindą užbaigti vykdomąją bylą CPK 631 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu ir grąžinti vykdomąjį dokumentą išieškotojui.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2019 m. lapkričio 25 d. nutartimi tenkino pareiškėjos UAB „Vaivorykštė“ skundą dėl antstolio A. B. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ), panaikino antstolio 2019 m. rugsėjo 17 d. patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo Nr. ( - ) vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ir įpareigoti antstolį toliau tęsti vykdymo veiksmus.

114.

12Teismas nurodė, kad iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad skolininkė nuo vykdomosios bylos pradėjimo geranoriškai, nors ir nepastoviai, įmoka nedideles sumas į antstolio sąskaitą, teikia duomenis antstoliui apie gaunamas išmokas, paaiškinimus dėl turimo turto. Taip pat matyti, kad 2019-01-25, 2019-03-14, 2019-06-13, 2019-07-01 patvarkymais buvo paskirstytos iš skolininkės I. G. išieškotos sumos. Pažymėjo, kad paskutinis patvarkymas, kuriuo paskirstytos išieškotos lėšos, priimtas 2019-08-19, o jau po mėnesio – 2019-09-17 – antstolis surašė patvarkymą dėl išieškojimo negalimumo akto. Taigi, išieškojimo veiksmai yra atliekami ir lėšos, nors ir nedidelėmis sumomis, yra išieškomos, todėl teismas sprendė, jog galima daryti išvadą, kad skolininkė stengiasi atlyginti žalą. Pažymėjo ir tai, kad skolininkė yra darbingo amžiaus, todėl gali bet kada įsidarbinti, tokiu būdu jos finansinė padėtis pasikeistų. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, taip pat į tai, kad pasikeitus skolininkės turtinei padėčiai (įgijus turto, atsiradus pajamų) antstolis turėtų galimybę iš karto atlikti reikalingus vykdymo veiksmus, o išieškotojai nereikėtų iš naujo kreiptis į antstolį dėl naujo vykdymo proceso vykdymo, teismas sprendė, kad veiksmai turėtų būti tęsiami.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

145.

15Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo A. B. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. lapkričio 25 d. nutartį ir UAB „Vaivorykštė“ skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

165.1.

17Nors nutartyje teismas kelis kartus pakartoja, kad buvo pažeistos teisės normos, reglamentuojančios vykdymo procesą, tačiau neįvardinta nė vienos normos, kurią antstolis savo veiksmais pažeidė, o minimi tik ekonomiškumo, tikslingumo ir teisingumo principai. Mano, kad vien deklaratyvūs principai, nedetalizuojant kokios normos buvo pažeistos, negali būti pripažinti pakankamu pagrindu tenkinti skundą dėl antstolio veiksmų ir panaikinti skundžiamą patvarkymą.

185.2.

19Kadangi skolininkė turto neturi, pajamų, iš kurių galimas išieškojimas, negauna, įstatymais antstoliui suteikta diskrecijos teisė spręsti dėl vykdomojo dokumento grąžinimo tikslingumo, t. y. antstolis turėjo įstatyminį pagrindą užbaigti vykdomąją bylą CPK 631 str. 1 d. 2 p. pagrindu ir grąžinti vykdomąjį dokumentą išieškotojui. Skundžiamoje nutartyje teismas nepaneigė aplinkybės, kad egzistavo CPK 631 str. 1 d. 2 p. numatytos aplinkybės, todėl, mano, kad nebuvo pagrindo panaikinti skundžiamą patvarkymą.

205.3.

21Antstolio patvarkymu grąžinus vykdomąjį dokumentą išieškotojui ir taip pasibaigus vykdomajai bylai, išieškotojui nėra draudžiama inicijuoti priverstinio išieškojimo pagal grąžintą vykdomąjį dokumentą proceso.

225.4.

23Šiuo atveju antstolis jokių priverstinio skolų išieškojimo veiksmų neatlieka, o tiesiog kartais paskirsto ir perveda išieškotojui skolininkės geranoriškai sumokėtas lėšas. Mano, kad grąžinus vykdomąjį dokumentą išieškotojui nepaneigiama paties išieškotojo galimybė tartis su skolininke dėl skolos mokėjimo tiesiogiai išieškotojui. Todėl, remiantis tais pačiais teismo nurodytais ekonomiškumo, tikslingumo ir teisingumo principais, galima teigti, kad vykdomojo dokumento grąžinimas išieškotojai nepaneigia galimybės atgauti įsiskolinimą.

246.

25Pateiktu atsiliepimu pareiškėja UAB „Vaivorykštė“ prašo atmesti atskirąjį skundą ir priteisti pareiškėjos UAB „Vaivorykštė“ turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

266.1.

27Vien tai, kad pirmosios instancijos teismas nurodė, jog buvo pažeistos teisės normos, reglamentuojančios vykdymo procesą, neįvardijant, kad buvo pažeistos civilinio kodekso teisės normos, nedaro skundžiamos nutarties nepagrįstos ir neteisingos.

286.2.

29Apeliantas atskirajame skunde viena iš patvarkymo priėmimo priežasčių dar nurodo, jog nuo 2019-07-17 iš suinteresuoto asmens (skolininkės) I. G. apeliantas nebegavo įmokų, bet kodėl praėjus vos dviem mėnesiams, t. y. 2019-09-17, apeliantas jau priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo, neva skolininkei neturint turto, neargumentuoja.

306.3.

31Apelianto samprotavimai, kad išieškotojui nėra draudžiama inicijuoti priverstinio išieškojimo pagal grąžintą vykdomąjį dokumentą, yra nepagrįsti, nes tai neatitinka ekonomiškumo principo, nes pareiškėjas turėtų vėl mokėti teismo antstoliui būtinąsias vykdymo išlaidas, vėl iš naujo privalėtų būti pradėta nauja vykdomoj byla ir vėl prasidėtų visos CPK nustatytos procedūros ir pan.

326.4.

33Apelianto teiginiai, kad pareiškėjas turi galimybę tartis su skolininke dėl skolos sumokėjimo tiesiogiai, yra visiškai nepagrįsti, kadangi pirmiausiai, kad būtų toks susitarimas, tai turi egzistuoti iniciatyvos teisė iš skolininkės, o tuo tarpu skolos išieškojimas vyksta jau daugiau nei 16 metų, o skolininkė I. G., nors yra buvusi pareiškėjos darbuotoja, nei karto jokios iniciatyvos susitarti neparodė. Be to, skolininkė buvo nuteista baudžiamojoje byloje, kurioje patenkintas pareiškėjos civilinis ieškinys.

346.5.

35Pareiškėja šioje byloje taip pat patyrė 181,50 Eur bylinėjimosi išlaidas už šio pareiškimo parengimą, prašo išlaidas priteisti iš apelianto.

36Teismas

37k o n s t a t u o ja :

38IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

397.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respubliko0s civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

418.

42Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar antstolis pagrįstai priėmė 2019 m. rugsėjo 17 d. patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo Nr. ( - ).

439.

44Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, remdamasis vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiaga. Nustatyta, kad antstolio A. B. kontoroje pradėta vykdomoji byla Nr. ( - ) pagal Šiaulių apylinkės teismo 2003 m. sausio 23 d. išduotą vykdomąjį raštą baudžiamojoje byloje Nr. 1-490/2002 dėl 8 248,04 Eur (284 78,83 Lt) žalos atlyginimo išieškojimo iš I. G. išieškotojos UAB „Vaivorykštė“ naudai (v. b. l. 2-3). 2003 m. sausio 29 d. antstolis priėmė raginimą įvykdyti sprendimą, kuriuo skolininkei nurodė geruoju pervesti priteistas sumas išieškotojai UAB „Vaivorykštė“ per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos, informavo, kad priešingu atveju minėtos sumos bus išieškomos priverstine tvarka.

4510.

462019 m. rugsėjo 17 d. buvo surašytas Išieškojimo negalimumo aktas Nr. ( - ) (v. b. l. 168), o 2019 m. rugsėjo 17 d. patvarkymu Nr. ( - ) vykdomoji byla buvo užbaigta ir vykdomasis raštas grąžintas išieškotojai (v. b. l. 169, 177-179). Likusi neišieškota suma – 6791,76 Eur. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad iki surašant Išieškojimo negalimumo aktą, antstolis patikrino VSDFV duomenų bazę, Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą, Pensijų kaupimo sutarčių registrą, Kelių transporto priemonių registrą, Valstybinio ginklų registrą, skolininkės banko sąskaitose esančias lėšas ir nustatė, kad skolininkė likvidaus realizuojamo turto neturi, banko sąskaitose piniginių lėšų nėra, pajamų, susijusių su darbo santykiais, ji negauna, iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos Duomenų apie fiziniams asmenims paskirtas socialines išmokas matyti, kad skolininkė gauna išmokas vaikui, tačiau išieškojimas iš išmokos vaikui yra negalimas pagal CPK 739 straipsnio 4 punktą. Taip pat byloje nustatyta, kad užklausos registrams buvo teikiamos pakankamai retai (užklausos 2008-2009 metais ir 2013-2015 metais siųstos po vieną kartą, 2010-2012 siųstos po du kartus, duomenų apie tai, kad užklausos būtų siųstos 2016-2018 vykdomojoje byloje nėra).

4711.

48Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 631 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato, kad vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas nebuvo vykdomas arba buvo nevisiškai įvykdytas, yra grąžinamas išieškotojui, jeigu skolininkas neturi turto ar pajamų, iš kurių gali būti išieškoma, išskyrus šio kodekso 629 straipsnio 1 dalies 11 punkte nurodytą atvejį. Nurodyta CPK 629 straipsnio 1 dalies 11 punkte nurodyta išimtis nagrinėjamos bylos atveju nėra aktuali, nes ji numato, kad vykdomoji byla nutraukiama, jeigu vykdomojoje byloje, kurioje išieškomos bylinėjimosi išlaidos į valstybės biudžetą, neišieškoma dėl to, kad skolininkas neturi turto ar pajamų, iš kurių gali būti išieškoma, ir likusi išieškoti bylinėjimosi išlaidų suma yra mažesnė negu šio kodekso 96 straipsnio 6 dalyje nustatyta suma.

4912.

50Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsižvelgiant į tai, jog skolininkė turto neturi, pajamų, iš kurių galimas išieškojimas, negauna, įstatymais antstoliui suteikta diskrecijos teisę spręsti dėl vykdomojo dokumento grąžinimo tikslingumo, t. y. antstolis galėjo turėti įstatyminį pagrindą užbaigti vykdomąją bylą CPK 631 str. 1 d. 2 p. pagrindu ir grąžinti vykdomąjį dokumentą išieškotojui. Tačiau nagrinėjamos bylos atveju svarbu atsižvelgti į aplinkybę, jog skolininkė geranoriškai nuo vykdomosios bylos pradėjimo, nors ir nepastoviai, įmoka nedideles sumas į antstolio sąskaitą, teikia duomenis antstoliui apie gaunamas išmokas, paaiškinimus dėl turimo turto. Kaip pagristai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, 2019-01-25, 2019-03-14, 2019-06-13, 2019-07-01 patvarkymais buvo paskirstytos iš skolininkės I. G. išieškotos sumos (v b. l. 149, 152, 154, 156, 158). Pirmosios instancijos teismas taip pat pagristai atkreipė dėmesį į aplinkybę, kad paskutinis patvarkymas, kuriuo paskirstytos išieškotos lėšos, priimtas 2019-08-19, o jau po mėnesio – 2019-09-17 – antstolis surašė patvarkymą dėl išieškojimo negalimumo akto.

5113.

52Apeliantas atskirajame skunde viena iš patvarkymo priėmimo priežasčių nurodo, jog nuo 2019-07-17 iš skolininkės I. G. antstolis nebegavo įmokų, tačiau kaip pagristai nurodo pareiškėja UAB „Vaivorykštė“, antstolis neargumentuoja, kodėl būtent praėjus vos dviem mėnesiams, t. y. 2019-09-17, jis jau priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo. Esant aptartai situacijai pirmosios instancijos teismas pagristai sprendė, jog išieškojimo veiksmai (paskirstomos skolininkės geranoriškai pervedamas lėšos) yra atliekami ir lėšos, nors ir nedidelėmis sumomis, yra išieškomos, todėl galima daryti išvadą, kad skolininkė vykdo žalos atlyginimą.

5314.

54Apeliantas teigia, kad nutartyje teismas kelis kartus pakartoja, jog buvo pažeistos teisės normos, reglamentuojančios vykdymo procesą, tačiau neįvardinta nė viena norma, kurią antstolis savo veiksmais pažeidė, o minimi tik ekonomiškumo, tikslingumo ir teisingumo principai, mano, kad vien deklaratyvūs principai, nedetalizuojant kokios normos buvo pažeistos, negali būti pripažinti pakankamu pagrindu tenkinti skundą dėl antstolio veiksmų ir panaikinti skundžiamą patvarkymą.

5515.

56Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad įstatyme nenustatyta pareiga antstoliui grąžinti vykdomąjį dokumentą išieškotojui, esant CPK 631 straipsnio 1 dalyje nustatytiems pagrindams. Tokia kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2014) pagristai rėmėsi pirmosios instancijos teismas. Nagrinėjamoje byloje skolininkė geranoriškai nuo vykdomosios bylos pradėjimo, nors ir nepastoviai, įmoka nedideles sumas į antstolio sąskaitą (2004-12-13 skolininkės prašymas skolą mokėti dalimis iki penkiasdešimt litų per mėnesį (v. b. l. 11)). Nėra aišku, kodėl antstolis, vykdęs išieškojimą tokiu būdu (paskirstydamas skolininkės geranoriškai pervestas lėšas) (vykdomoji byla vykdoma nuo 2003 m.), būtent dabar nutarė vykdomąją bylą užbaigti. Nėra jokių duomenų, kad skolininkė ateityje tokiu pat būdu neperves pinigų skolos dengimui, taip pat neatmetama galimybė, kad skolininkės turtinė padėtis gali pagerėti. Esant šioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas pagristai sprendė, kad antstolis nepagrįstai priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo. Nors formaliai antstolis taikė CPK 631 straipsnio 1 dalyje 2 punkte nustatytą pagrindą, tačiau CPK 634 straipsnio 2 dalis nustato, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis numato, kad antstoliai, atlikdami savo funkcijas, privalo vadovautis antstolių veiklos teisėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo, taip pat civilinio proceso principais. Taigi, nagrinėjamos bylos atveju konstatuotina, kad antstolis formaliai vertino CPK 631 straipsnio 1 dalyje 2 punkte nustatytą pagrindą, neatsižvelgė į CPK 634 straipsnio 2 dalies nuostatas, todėl yra pagrindas sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog antstolis savo veiksmais netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias vykdymo procesą.

5716.

58Apeliantas nurodo, kad antstolio patvarkymu grąžinus vykdomąjį dokumentą išieškotojui ir taip pasibaigus vykdomajai bylai, išieškotojui nėra draudžiama inicijuoti priverstinio išieškojimo pagal grąžintą vykdomąjį dokumentą proceso. CPK 631 str. 3 d. nustatyta, kad vykdomojo dokumento grąžinimas išieškotojui per įstatymų nustatytą terminą netrukdo iš naujo pateikti šį dokumentą vykdyti. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tokiu atveju išieškotojas vėl turėtų kreiptis į antstolį, būtų užvedama nauja vykdomoji byla, pareiškėjas turėtų vėl mokėti antstoliui būtinąsias vykdymo išlaidas, todėl toks elgesys neatitinka ekonomiškumo principo. Atkreiptinas dėmesys, kad išieškotoja nemato galimybės geranoriškai susitarti su skolininke dėl skolos mokėjimo, ir kaip nurodo išieškotoja, skolos išieškojimas vyksta jau daugiau nei 16 metų, o skolininkė I. G., nors yra buvusi pareiškėjos darbuotoja, nei karto jokios iniciatyvos susitarti neparodė.

5917.

60Kiti atskirojo skundo argumentai nagrinėjamam klausimui teisiškai nereikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismas jų atskirai neanalizuoja ir dėl jų nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

6118.

62Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra priimta nepažeidžiant proceso ir materialiosios teisės normų, todėl atskirojo skundo argumentų pagrindu naikinti ją nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6319.

64Pareiškėja UAB „Vaivorykštė“ prašo priteisti iš apelianto patirtas bylinėjimosi išlaidas. Į bylą pateikti duomenys įrodo, kad UAB „Vaivorykštė“ patyrė 181,50 Eur bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą, todėl šios išlaidos priteistinos iš suinteresuoto asmens antstolio A. B..

65Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

66Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. lapkričio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

67Priteisti iš antstolio A. B. 181,50 Eur (šimtą aštuoniasdešimt vieną eurą 50 centų) bylinėjimosi išlaidų UAB „Vaivorykštė“ naudai.

68Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Vaivorykštė“... 6. 2.... 7. Suinteresuotas asmuo antstolis A. B. 2019 m. spalio 16 d. patvarkymu atsisakė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2019 m. lapkričio 25 d. nutartimi... 11. 4.... 12. Teismas nurodė, kad iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad skolininkė nuo... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 14. 5.... 15. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo A. B. prašo panaikinti Šiaulių... 16. 5.1.... 17. Nors nutartyje teismas kelis kartus pakartoja, kad buvo pažeistos teisės... 18. 5.2.... 19. Kadangi skolininkė turto neturi, pajamų, iš kurių galimas išieškojimas,... 20. 5.3.... 21. Antstolio patvarkymu grąžinus vykdomąjį dokumentą išieškotojui ir taip... 22. 5.4.... 23. Šiuo atveju antstolis jokių priverstinio skolų išieškojimo veiksmų... 24. 6.... 25. Pateiktu atsiliepimu pareiškėja UAB „Vaivorykštė“ prašo atmesti... 26. 6.1.... 27. Vien tai, kad pirmosios instancijos teismas nurodė, jog buvo pažeistos... 28. 6.2.... 29. Apeliantas atskirajame skunde viena iš patvarkymo priėmimo priežasčių dar... 30. 6.3.... 31. Apelianto samprotavimai, kad išieškotojui nėra draudžiama inicijuoti... 32. 6.4.... 33. Apelianto teiginiai, kad pareiškėjas turi galimybę tartis su skolininke dėl... 34. 6.5.... 35. Pareiškėja šioje byloje taip pat patyrė 181,50 Eur bylinėjimosi išlaidas... 36. Teismas... 37. k o n s t a t u o ja :... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 39. 7.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 41. 8.... 42. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar antstolis pagrįstai priėmė... 43. 9.... 44. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes,... 45. 10.... 46. 2019 m. rugsėjo 17 d. buvo surašytas Išieškojimo negalimumo aktas Nr. ( - )... 47. 11.... 48. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 631 straipsnio... 49. 12.... 50. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsižvelgiant į tai, jog... 51. 13.... 52. Apeliantas atskirajame skunde viena iš patvarkymo priėmimo priežasčių... 53. 14.... 54. Apeliantas teigia, kad nutartyje teismas kelis kartus pakartoja, jog buvo... 55. 15.... 56. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad įstatyme nenustatyta... 57. 16.... 58. Apeliantas nurodo, kad antstolio patvarkymu grąžinus vykdomąjį dokumentą... 59. 17.... 60. Kiti atskirojo skundo argumentai nagrinėjamam klausimui teisiškai... 61. 18.... 62. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 63. 19.... 64. Pareiškėja UAB „Vaivorykštė“ prašo priteisti iš apelianto patirtas... 65. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 66. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. lapkričio 25 d. nutartį... 67. Priteisti iš antstolio A. B. 181,50 Eur (šimtą aštuoniasdešimt vieną... 68. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....