Byla 2SA-95-345/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Neringos Švedienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Sapnų sala“ atskiąjį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutarties, kuria skundas atmestinas civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Sapnų sala“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotiems asmenims antstoliui Gintui Badikoniui ir UAB „Unseen pictures“.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4pareiškėjas UAB „Sapnų sala“ skundu prašė pripažinti antstolio Ginto Badikonio 2009-08-24 surašytą turto aprašą Nr. 0040/09/04177-KP neteisėtu ir įpareigoti surašyti naują aprašą, atitinkantį ir neprieštaraujantį LR CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normoms. Nurodė, kad antstolis vykdo 34 711,03 Lt išieškojimą iš UAB „Sapnų sala“ pagal Vilniaus m. trečio apylinkės teismo 2009-07-30 nutartį L2-6399-845/09. Antstolis turto aprašu aprašė 5 automobilius, tačiau nenustatė jų vertės ir aprašė iš esmės trigubai daugiau turto nei reikia nutarčiai įvykdyti. Pagal LR CPK 675, 677 str., antstolis negali areštuoti/aprašyti turto iš esmės daugiau, nei jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Sprendimų vykdymo instrukcijoje nurodyta forma turto aprašui sudaryti nustato, kad turi būti nustatyta turto vertė, kitaip būtų pažeistas LR CPK 677 str. nuostatos.

5Antstolis atsiliepimu skundą prašė atmesti. Nurodė, kad teismo nutartis vykdytina skubiai, todėl vadovaujantis LR CPK 678 str. 4 d. nebuvo nurodyti aprašyto turto išsamūs duomenys. Aprašytos transporto priemonės, nežinant jų stovio ir nusidėvėjimo, todėl sunku nustatyti jų tikslią vertę. Turto aprašas išsiųstas skolininkui, iš pareiškėjo nesulaukus jokios išsamesnės informacijos bei pasiūlymų dėl vertės, vadovaujantis LR CPK 681 str., 2009-10-19 buvo surašytas turto aprašo patikslinimas, kuriame buvo nustatyta aprašyto turto vidutinė rinkos vertė.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Unseen pictures“ prašė skundą atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas nurodydamas, kad antstolis aprašė daugiau turto, nei jo reikia, neįvertino vykdymo išlaidų. Pareiškėjas automobilių vertę grindžia netinkamais įrodymais. Nei CPK, nei Sprendimų vykdymo instrukcija nenustato, kad turto aprašas yra negaliojantis, jeigu jame nenurodyta aprašomo turto vertė. Pareiškėjas skundžiamą turto aprašą gavo 2009-09-01, o skundą pateikė tik 2009-09-21, praleidęs įstatymu nustatytą procesinį terminą skundui paduoti.

7Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 23 d. nutartimi skundą atmetė. Konstatavo, kad skundas paduotas nepraleidus įstatyme nustatyto termino. Aplinkybė, kad antstolis turto apraše nenurodė kiekvieno aprašyto daikto vertės ir viso aprašyto turto vertės, savaime nedaro antstolio veiksmų neteisėtais ir nesudaro pagrindo panaikinti minėtą turto aprašą, nes CPK 678 straipsnio 4 dalis numato, kad antstolis, nežinodamas išsamių turto duomenų, gali jų nenurodyti, šiuo atveju antstolis privalo imtis priemonių, išsiaiškinęs išsamius turto duomenis, surašyti pakeičiantį turto arešto aktą (šiuo atveju turto apyrašą). Kadangi nagrinėjamu atveju antstolis, surašydamas turto apyrašą, nežinojo transporto priemonių techninio stovio, nusidėvėjimo, jis pagrįstai turto apraše nenurodė daikto verčių ir, negavęs išsamesnės informacijos apie transporto priemones iš pareiškėjo, įvykdė pareigą, numatytą CPK 678 straipsnio 4 dalyje, ir 2009-10-19 surašė turto aprašo patikslinimą, kuriame, remdamasis CPK 681 straipsniu, nurodė vidutines daiktų rinkos vertes. Atmetė pareiškėjo argumentus, kad 2009-08-24 turto aprašu aprašyta daugiau turto, nei reikia išieškotinai sumai padengti. Konstatavo, kad parduodamo priverstinai turto vertė paprastai mažesnė už analogiško turto, parduodamo rinkoje. Atsižvelgiant į tai, kad transporto priemonių vertė nuolat mažėja, naudotų transporto priemonių likvidumas nėra didelis, numatomą ginčo nagrinėjimo trukmę darytina išvada, kad antstolis, areštavęs 51000 Lt vertės transporto priemones, iš esmės neaprašė daugiau turto, nei reikia išieškotinai sumai padengti, priešingai, tuo užtikrino realų būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pareiškėjo teisės naudotis automobiliais neapribotos, automobiliai palikti saugoti pareiškėjui, todėl darytina išvada, kad 2009-08-24 turto aprašu ir 2009-10-19 turto aprašo patikslinimu nėra pažeidžiamos pareiškėjo teisės.

8Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartį panaikinti ir pripažinti antstolio 2009-08-24 turto aprašą Nr. 0040/09/04177-KP neteisėtu. Nurodo, jog pagal LR CPK 675 str., 677 str. antstolis negali aprašyti turto daugiau nei jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidom padengti. Antstolis aprašydamas turtą nenustatė jo vertės. Aplinkybė, jog 2009-10-19 turto aprašu buvo patikslintas skundžiamas 2009-08-24 turto aprašas, nedaro ankstesnio turto aprašo teisėtu, nes iš neteisės negimsta teisė. Teismas pripažindamas, jog areštuoto turto vertė 51 000 Lt, kuris užtikrina 34 711,03 Lt ieškinio įvykdymą, nepaisė LR CPK 675, 677 str. reikalavimų. Teismas nepagrįstai sprendė apie galimą daikto nuvertėjimą po neapibrėžto termino neapibrėžtai sumai, nes šiai dienai arešto mastas viršija išieškomą sumą ir sukelia neigiamas pasekmes pareiškėjui. Aplinkybė, jog areštuoti automobiliai palikti naudotis pareiškėjui, taip pat nekeičia esmės, nes asmeniui gali reikėti ne tik naudotis turtu, bet ir realizuoti jį, bei užtikrinti kitus įsipareigojimus šiuo turtu. Nurodo, jog teismas neturėjo teisės priimti antstolio vardu surašyto procesinio dokumento, kurį pasirašė antstolio padėjėjas.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstoalis prašo Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Unseen pictures“ prašo Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

11Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1, 2 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 338 str.).

13Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Įstatymas nustato, kad jeigu teismo taikoma laikinoji apsaugos priemonė susijusi su turtu, išsamūs turto duomenys teismo nutartyje gali būti nenurodyti, jeigu areštuojamas turto registre neregistruojamas kilnojamasis daiktas arba nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas. Šiais atvejais surasti ir aprašyti atsakovo turtą pavedama antstoliui (CPK 148 str. 4 d.). LR CPK 677 str. 2 d. nustatyta, kad antstolis negali aprašyti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

14Byloje nustatyta, kad antstolis vykdydamas Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2009 m. liepos 30 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas ieškovo UAB „Sapnų sala“ 34 711,03 Lt vertės nekilnojamas ir kitas ilgalaikis materialus turtas, esantis pas atsakovą ar trečiuosius asmenis bei turtinės teisės, 2009-08-24 aprašė UAB „Sapnų sala“ nuosavybės teise priklausančius 5 automobilius. Pagal LR CPK 678 str. 3 d. turto apraše turėtų būti nurodomas aprašomo daikto pavadinimas, unikalus numeris, daikto skiriamieji požymiai, kiekvieno daikto vertė ir viso aprašyto turto vertė, taip pat aprašomo daikto savininkas (bendraturčiai) – juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, kodas ir kt. Nagrinėjamu atveju antstolis aprašydamas turtą nenurodė aprašyto turto vertės. Kadangi nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių turėjo būti vykdoma skubiai, o aprašyto turto – transporto priemonių vertė priklauso nuo automobilių techninės būklės ir nusidėvėjimo, šio turto vertės nustatymas galėjo užtrukti tam tikrą laiką, kolegija pripažįsta, jog antstolis šiuo atveju pagrįstai aprašė visus 5 automobilius, tačiau tokiu atveju nedelsiant turėjo imtis priemonių aprašyto turto vertei nustatyti. Tačiau patikslintą turto aprašą sudarė tik 2009-10-19, t.y., aprašyto turto vertę nustatė beveik po dviejų mėnesių. Toks antstolio neveikimas pažeidžia ieškovo teises, nes LR CPK 677 str. 2 d. numato, jog negali būti aprašyta iš esmės daugiau skolininko turto, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Du mėnesiai laiko įvertinti aprašytą turtą kolegijos nuomone yra pernelyg ilgas laiko tarpas, todėl yra pagrindas pripažinti, jog šiuo neveikimu, antstolis pažeidė UAB „Sapnų sala“ teises.

15Patikslintame 2009-10-19 turto apraše Nr. 0109005526 nurodyta 5 automobilių vertė – 51 000 Lt. Tuo tarpu priešieškinio reikalavimams užtikrinti Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2009 m. liepos 30 d. nutartimi buvo taikytas 34 711,03 Lt vertės turto areštas. Antstolio vykdymo išlaidos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo areštuojant/aprašant turtą sudaro 100 Lt (būtinos išlaidos) ir 60 Lt už vieną antstolio darbo valandą aprašant turtą, po 3 Lt užklausos registrams, pašto išlaidos, ir vykdymo išlaidų indeksacija. Taigi, būtinos vykdymo išlaidos nesudaro skirtumo tarp aprašyto turto vertės (51 000 Lt) ir sumos priešieškinio reikalavimams užtikrinti (34 711,03 Lt), o tai reiškia, jog aprašyta turto daugiau nei reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Aprašius turto daugiau nei reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti yra pagrindas pripažinti, jog buvo pažeistos LR CPK LR CPK 677 str. 2 d. nuostatos. Pažymėtina, jog aprašius turtą, vykdomoji byla baigiama, o pasikeitus aprašyto turto vertei, šalys turi teisę kreiptis į teismą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Taigi, įstatymas nenumato galimybės antstoliui aprašyti turto daugiau motyvuojant, jog aprašytas turtas ateityje gali nuvertėti ar jo kaina sumažėti. Nustačius, jog šiuo atveju turto aprašyta daugiau nei būtina priešieškiniui užtikrinti, yra pagrindas iš 2009-10-19 Turto aprašo Nr. 0109005526 išbraukti dalį aprašyto turto ir palikti tiek turto, kiek būtina priešieškinio reikalavimams ir antstolio vykdymo išlaidoms užtikrinti. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos 34 711,03 Lt sumai, artimiausia šiai sumai būtų aprašytas 2002 m. 13 000 Lt vertės automobilis Toyota Previa, kurio valstybinis Nr. ( - ) 2003 m. 10 000 Lt vertės automobilis Honda Jazz, kurio valstybinis Nr. ( - ) ir 2003 m. 13 000 Lt vertės automobilis Subaru Forester, kurio valstybinis Nr. ( - ) Minėtų trijų automobilių vertė sudarytų 36 000 Lt, todėl yra pagrindas 2009-10-19 Turto apraše Nr. 0109005526 palikti tik minėtus tris automobilius.

16Vadovaujantis išdėstytu kolegija konstatuoja, jog pirmos instancijos teismas neteisingai taikė iš aiškino procesines teises normas, reglamentuojančias vykdymo procesą, ir priėmė neteisėtą nutartį, todėl yra pagrindas pirmos instancijos teismo nutartį iš dalies panaikinti ir skundą dėl antstolio veiksmų iš dalies tenkinti - išbraukti iš 2009-10-19 Turto aprašo Nr. 0109005526 aprašytus automobilius – 2004 m. 7 000 Lt vertės automobilį Opel Combo, kurio valstybinis Nr. ( - ) bei 2003 m. 8 000 Lt vertės automobilį Opel Astra, kurio valstybinis Nr. ( - )

17Vadovaujantis LR Antstolių įstatymo 30 str. 1 d. kolegija atmeta apelianto argumentus, jog teismas neturėjo teisės priimti antstolio vardu surašyto procesinio dokumento, kurį pasirašė antstolio padėjėjas, nes pagal minėtą įstatymo nuostatą, antstolio padėjėjas turi teisę antstolio vardu ir jo rašytiniu įgaliojimu atlikti procesinius veiksmus, bei teikti LR Antstolių įstatymo 21 str. 2 d. nurodytas paslaugas, išskyrus faktinių aplinkybių konstatavimą, įkeisto kilnojamojo turto realizavimą aukciono tvarka, vykdomosios bylos iškėlimą ar sustabdymą, vykdomojo dokumento grąžinimą, turto realizavimą, išieškotų piniginių lėšų paskirstymą išieškotojams, vykdymo išlaidų skaičiavimą.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str. 337 str. 2 p., kolegija,

Nutarė

19Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutarties dalį, kuria atmestas prašymas įpareigoti antstolį surašyti vietoje 2009-10-19 turto aprašo Nr. 0109005526 vykdomojoje byloje Nr. 0040/09/04177-KP1, naują turto aprašą, panaikinti ir šioje dalyje išspręsti klausimą iš esmės - išbraukti iš 2009-10-19 Turto aprašo Nr. 0109005526 vykdomojoje byloje Nr. 0040/09/04177-KP1 aprašytus automobilius – 2004 m. 7 000 Lt vertės automobilį Opel Combo, kurio valstybinis Nr. ( - ) VIN kodas ( - ) bei 2003 m. 8 000 Lt vertės automobilį Opel Astra, kurio valstybinis Nr. ( - ) VIN kodas ( - ).

20Nutarties dalį, kuria atmestas prašymas pripažinti 2009-08-24 turto aprašą Nr. 0040/09/04177-KP neteisėtu, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. pareiškėjas UAB „Sapnų sala“ skundu prašė pripažinti antstolio Ginto... 5. Antstolis atsiliepimu skundą prašė atmesti. Nurodė, kad teismo nutartis... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Unseen pictures“ prašė skundą atmesti.... 7. Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 23 d. nutartimi... 8. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismo... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstoalis prašo Vilniaus miesto pirmas... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Unseen... 11. Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 14. Byloje nustatyta, kad antstolis vykdydamas Vilniaus miesto trečio apylinkės... 15. Patikslintame 2009-10-19 turto apraše Nr. 0109005526 nurodyta 5 automobilių... 16. Vadovaujantis išdėstytu kolegija konstatuoja, jog pirmos instancijos teismas... 17. Vadovaujantis LR Antstolių įstatymo 30 str. 1 d. kolegija atmeta apelianto... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str. 337 str.... 19. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutarties... 20. Nutarties dalį, kuria atmestas prašymas pripažinti 2009-08-24 turto aprašą...