Byla 2-43073-566/2013
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis” ieškinį atsakovams A. V. ir J. V. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-04 įsakymo Nr. 30-2398 ir 2012-12-28 įsakymo Nr. 30-2610 pagrindu jis teikia gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Nurodo, kad atsakovams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ). Atsakovai savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, pagal ieškovo pateiktas sąskaitas už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2011-10-01 iki 2013-05-31 liko skolingi ieškovui 3358,53 Lt. Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovų solidariai 3358,53 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 42-44).

3Atsakovams ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 1 d. ir 3 d. nustatyta tvarka (įteikta 2013-11-06), įteikiant asmeniškai arba kartu gyvenančiam asmeniui (b.l. 55-56). Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-04 ir 2012-12-28 įsakymų Nr. 30-2398 ir Nr. 30-2610 pagrindu ieškovas iki 2017-12-31 yra paskirtas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi (b.l. 9-12). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso 82,38 kv. m bendro ploto butas, esantis ( - ) (b.l. 3-4). Iš ieškovo pateiktos pažymos dėl įsiskolinimo už komunalines paslaugas matyti, kad už laikotarpį nuo 2011-10-01 iki 2013-05-31 už komunalines, eksploatacines, administravimo ir kitas paslaugas atsakovams susidarė 3358,53 Lt įsiskolinimas (b.l. 13). Duomenų apie tai, kad atsakovai su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 4.82 str. 3 d., butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Remiantis CK 4.84 str. 9 d., administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Konstatuotina, kad atsakovai pažeisdami prievolę su ieškovu neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Remiantis CPK 274 str. 2 d., priimdamas sprendimą prieš kelis atsakovus, teismas nurodo, kurią sprendimo dalį turi vykdyti kiekvienas iš atsakovų, arba nurodo, kad atsakovų prievolė yra solidari arba subsidiari. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju atsakovų prievolė kildinama iš (daiktinės) nuosavybės teisės ir įvertinus tai, jog ginčo butas atsakovams priklauso bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, konstatuotina solidarioji atsakovų prievolė (CPK 284 str., CK 6.6 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovai su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovai savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d., 6.38 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovų solidariai priteistina 3358,53 Lt skolos.

8Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovų solidariai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 3358,53 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-08-21 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas bylos nagrinėjimo metu viso patyrė 801,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 101,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 15, 45) bei 700,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 16-18, 46-48). Vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d. bei 98 str. 1 d., iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 801,00 Lt (po 400,50 Lt) bylinėjimosi išlaidų.

10Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovų nepriteistinos, kadangi neviršija 10,00 Lt dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

11Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, iš atsakovų A. V., a.k. ( - ), ir J. V., a.k. ( - ), solidariai 3358,53 Lt (tris tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt aštuonis litus 53 ct) skolos ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 3358,53 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-08-21 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei lygiomis dalimis 801,00 Lt (aštuoni šimtai vieną litą 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Išaiškinti atsakovams, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jie turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

15Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai