Byla e2-964-567/2016
Dėl žalos atlyginimo ir atsakovo RUAB „Molesta“ priešieškinį ieškovui UAB „Detarna“ dėl atlikto įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo UAB „BMT Baltic“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Detarna“ ieškinį atsakovui RUAB „Molesta“ dėl žalos atlyginimo ir atsakovo RUAB „Molesta“ priešieškinį ieškovui UAB „Detarna“ dėl atlikto įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo UAB „BMT Baltic“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Detarna“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti UAB „Detarna“ naudai iš RUAB „Molesta“ 160893,29 EUR sumą, 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurias pagrindžiantys dokumentai bus pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

3Atsakovas RUAB „Molesta“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Trečiasis asmuo UAB „BMT Baltic“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti.

5Ieškovas UAB „Detarna“ pateikė dubliką, prašydamas ieškinį tenkinti visiškai.

6Atsakovas RUAB „Molesta“ pateikė tripliką, prašydamas ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovas RUAB „Molesta“ pateikė priešieškinį, prašydamas pripažinti negaliojančiu UAB „Detarna“ atliktą įskaitymą 123861,14 EUR (427667,73 Lt) sumai ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovas UAB „Detarna“ pateikė atsiliepimą į priešieškinį, prašydamas atmesti ieškovo ieškinį dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, kaip nepagrįstą, skirti ieškovui 5792,40 EUR baudą už piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis, pusę šios baudos išmokant atsakovui, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurias pagrindžiantys įrodymai bus pateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios.

92016-06-14 atsakovas RUAB „Molesta“ pateikė teismui šalių 2016-04-21 sudarytą taikos sutartį Nr. 3, prašydamas ją patvirtinti rašytinio proceso tvarka ir nutraukti civilinę bylą Nr. e2-964-567/2016.

10Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, nes šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia dalyvaujančių byloje asmenų teisių ir teisėtų interesų, nutraukiant civilinę bylą (LR CK 6.983 str., 6.985 str., LR CPK 42 str., 293 str. 1 d. 5 p.). Šalims žinoma, kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, bei bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Taikos sutarties patvirtinimas sudaro teisinį pagrindą civilinę bylą nutraukti.

11Vadovaudamasis LR CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

12I. Patvirtinti tarp RUAB „Molesta“ (į. k. 167553831, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Dobkevičiaus g. 6-1), UAB „Detarna“ (į. k. 122761144, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kernavės g. 86) ir UAB „BMT Baltic“ (į. k. 302706594, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Tuskulėnų g. 33C) 2016 m. balandžio 21 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

13„1. Baigti bylą dėl žalos ir įskaitymo šia taikos sutartimi Nr. 3.

142. UAB „Detarna“ atsisako visų savo ieškinio reikalavimų RUAB „Molesta“ ir bet kokių su ieškinio dalyku susijusių pretenzijų RUAB „Molesta“ ir UAB „BMT Baltic“.

153. RUAB „Molesta“ atsisako visų savo ieškinio reikalavimų UAB „Detarna“ ir bet kokių su ieškinio dalyku susijusių pretenzijų UAB „Detarna“.

164. Šalys atsisako bet kokių galimų tiesioginių ar susijusių reikalavimų, kylančių iš RUAB „Molesta“ ir UAB „Detarna“ 2011 m. spalio 10 d. sudarytos statybos rangos sutarties Nr. 07111, jos pakeitimų ir papildomų susitarimų, ir patvirtina, kad ateityje nereikš jokių pretenzijų viena kitai.

175. Šalys neatlygins viena kitai byloje dėl žalos ir įskaitymo jų turėtų bylinėjimosi išlaidų.

186. Visas teismo turėtas procesinių dokumentų siuntimo išlaidas byloje dėl žalos ir įskaitymo apmoka šalys lygiomis dalimis.

197. Šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo procesinės pasekmės, nurodytos CPK 293 - 294 str., t. y. bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Šalims yra žinoma, kad pagal CK 6.985 str. teismo patvirtinta taikos sutartis byloje dėl žalos ir įskaityme dalyvaujantiems asmenims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir tampa priverstinai vykdytinu dokumentu.

208. Taikos sutartis įsigalioja ir bus teikiama tvirtinti Vilniaus apygardos teismui byloje dėl žalos ir įskaitymo tik tuo atveju, jeigu Vilniaus apygardos teismas patvirtins tarp šalių sudarytą taikos sutartį Nr. 2 byloje dėl skolos priteisimo ir ji įsiteisės.

219. Šia taikos sutartimi UAB „Detarna“ ir UAB „BMT Baltic“ paveda RUAB „Molesta“ pateikti taikos sutartį Vilniaus apygardos teismui tvirtinti, tuo tikslu parengti ir pasirašyti reikiamus dokumentus. Tuo atveju, jeigu RUAB „Molesta“ nevykdys įsipareigojimo ir nepateiks taikos sutarties per 5 (penkias) darbo dienas nuo nutarties patvirtinti taikos sutartį Nr. 2 byloje dėl skolos priteisimo įsiteisėjimo, taikos sutartį Nr. 3 teismui gali pateikti bet kuri kita šalis.

2210. Šalys sutinka, kad Vilniaus apygardos teismas patvirtintų šią taikos sutartį Nr. 3 rašytinio proceso tvarka, nedalyvaujant šią taikos sutartį Nr. 3 pasirašiusioms šalims bei jų atstovams.

2311. Ši taikos sutartis Nr. 3 neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems poįstatyminiams aktams, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių bei įstatymais saugomų interesų.

2412. Šalys ir jų atstovai pareiškia ir garantuoja, kad turi visus įgalinimus, leidimus, sutikimus ir kitus reikiamus dokumentus taikos sutarties Nr. 3 pasirašymui ir joje numatytų įsipareigojimų vykdymui.

2513. Šalys patvirtina, kad taikos sutartis Nr. 3 atitinka šalių valią ir interesus, bei šalims nežinomas aplinkybės, dėl kurių taikos sutartis Nr. 3 galėtų prieštarauti imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui.

2614. Šalys įsipareigoja taikos sutarties Nr. 3 neginčyti, ateityje viena kitai nereikšti jokių pretenzijų ir reikalavimų bei neinicijuoti jokių teisminių ar neteisminių procesų, susijusių su byla dėl žalos ir įskaitymo ir jos nagrinėjimu, išskyrus atvejį, jei taikos sutartis Nr. 3 būtų nevykdoma ar netinkamai vykdoma.

2715. Jeigu taikos sutartis Nr. 3 būtų nevykdoma ar netinkamai vykdoma, nukentėjusioji šalis įgis teisę įstatymų nustatyta tvarka reikalauti priverstinio taikos sutarties Nr. 3 įvykdymo.

2816. Ši taikos sutartis Nr. 3 sudaryta 4 (keturiais) egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš šalių ir vienas - Vilniaus apygardos teismui.“

29II. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Detarna“ ieškinį atsakovui RUAB „Molesta“ dėl žalos atlyginimo ir atsakovo RUAB „Molesta“ priešieškinį ieškovui UAB „Detarna“ dėl atlikto įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo UAB „BMT Baltic“.

30III. Pranešti byloje dalyvaujantiems asmenims, kad teismo posėdis, kuris buvo paskirtas žodinio proceso tvarka 2016 m. birželio 27 d. 9 val. Vilniaus apygardos teisme (Gedimino pr. 40/1, Vilniuje), neįvyks.

31Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, teismo posėdyje... 2. Ieškovas UAB „Detarna“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 3. Atsakovas RUAB „Molesta“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas... 4. Trečiasis asmuo UAB „BMT Baltic“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 5. Ieškovas UAB „Detarna“ pateikė dubliką, prašydamas ieškinį tenkinti... 6. Atsakovas RUAB „Molesta“ pateikė tripliką, prašydamas ieškinį atmesti... 7. Atsakovas RUAB „Molesta“ pateikė priešieškinį, prašydamas pripažinti... 8. Ieškovas UAB „Detarna“ pateikė atsiliepimą į priešieškinį,... 9. 2016-06-14 atsakovas RUAB „Molesta“ pateikė teismui šalių 2016-04-21... 10. Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, nes šalių sudaryta taikos... 11. Vadovaudamasis LR CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 290 str., 291 str.,... 12. I. Patvirtinti tarp RUAB „Molesta“ (į. k. 167553831, Vilniaus m. sav.... 13. „1. Baigti bylą dėl žalos ir įskaitymo šia taikos sutartimi Nr. 3.... 14. 2. UAB „Detarna“ atsisako visų savo ieškinio reikalavimų RUAB... 15. 3. RUAB „Molesta“ atsisako visų savo ieškinio reikalavimų UAB... 16. 4. Šalys atsisako bet kokių galimų tiesioginių ar susijusių reikalavimų,... 17. 5. Šalys neatlygins viena kitai byloje dėl žalos ir įskaitymo jų turėtų... 18. 6. Visas teismo turėtas procesinių dokumentų siuntimo išlaidas byloje dėl... 19. 7. Šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo... 20. 8. Taikos sutartis įsigalioja ir bus teikiama tvirtinti Vilniaus apygardos... 21. 9. Šia taikos sutartimi UAB „Detarna“ ir UAB „BMT Baltic“ paveda RUAB... 22. 10. Šalys sutinka, kad Vilniaus apygardos teismas patvirtintų šią taikos... 23. 11. Ši taikos sutartis Nr. 3 neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams... 24. 12. Šalys ir jų atstovai pareiškia ir garantuoja, kad turi visus... 25. 13. Šalys patvirtina, kad taikos sutartis Nr. 3 atitinka šalių valią ir... 26. 14. Šalys įsipareigoja taikos sutarties Nr. 3 neginčyti, ateityje viena... 27. 15. Jeigu taikos sutartis Nr. 3 būtų nevykdoma ar netinkamai vykdoma,... 28. 16. Ši taikos sutartis Nr. 3 sudaryta 4 (keturiais) egzemplioriais, po vieną... 29. II. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Detarna“ ieškinį... 30. III. Pranešti byloje dalyvaujantiems asmenims, kad teismo posėdis, kuris buvo... 31. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti apskųsta...