Byla 2S-1316-657/2015

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Ronier Development“ atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Renavita“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-21-2857/2015 pagal civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Ronier Development“ atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Renavita“, ieškinį atsakovams UAB „Hoja Electronics“, „UAB „ Eurobankrotas“, V. N., M. N., R. P., G. V.. A. P., R. K., G. B., M. M. dėl vertybinių popierių sąskaitų pripažinimo negaliojančiomis, akcijų pirkimo – pardavimo sutarčių pripažinimo niekinėmis ir niekinių sandorių pasekmių, dėl UAB „Hoja Electronics“ akcininkų sąrašų pripažinimo negaliojančiais, turto administratorės sprendimo dėl UAB „Hoja Electronics“ akcijų pardavimo pripažinimo negaliojančiu, akcijų pirkimo – pardavimo sutarčių pripažinimo niekinėmis ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys L. G., R. S., V. N., M. N.. Teismas,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė BUAB „Ronier Development“ atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Renavita“ kreipėsi į teismą ir padidinusi ieškinio reikalavimus prašė pripažinti negaliojančiomis UAB „Hoja Electronics“ vertybinių popierių sąskaitas Nr. 301/1, 301/2, 301/3, 301/4; pripažinti niekinėmis ab intio 2005-11-10 ir 2007-02-02 UAB „Hoja Electronics“ akcijų pirkimo pardavimo sutartis ir taikyti niekinio sandorio negaliojimo pasekmes / restituciją – priteisti iš G. V., R. P. naudai 7.400,00 Lt; pripažinti negaliojančiais ab initio atsakovės UAB „Hoja Electronics“ 2014-01-14 ir 2014-03-04 akcininkų sąrašus; pripažinti negaliojančiais atsakovės UAB „Hoja Electronics“ turto administratorės 2014-01-24 sprendimą dėl UAB „Hoja Electronics“ akcijų pardavimo; pripažinti niekinėmis atsakovės UAB „Hoja Electronics“ 2014-02-28 akcijų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudarytas su atsakovais R. P., A. P., UAB „Hoja Electronics“, taikyti niekinio sandorio negaliojimo pasekmes / restituciją – įpareigoti atsakovę UAB „Hoja Electronics“ grąžinti atsakovei R. P. 20.000,00 Lt, atsakovui A. P. – 16.000,00 Lt, atsakovui R. K. – 1.000,00 Lt, atsakovui G. B. – 1.000,00 Lt, atsakovui M. M. – 1.000,00 Lt, atsakovui G. V. – 1.000 Lt; bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (T.1, b.l. 4-9; 115-122).

4Teisme gautas atsakovų atstovės advokatės Gražinos Mauručaitienės prašymas perduoti bylą pagal teismingumą Klaipėdos miesto apylinkės teismui, kadangi BUAB „Ronier Development“ ieškinį reiškia kaip akcininkas, todėl šiuo atveju neturėtų būti taikoma speciali norma, reglamentuojanti bankroto procesą, o ieškinys turi būti reiškiamas laikantis bendrų CPK nuostatų, t.y. atsižvelgiant į ieškinio sumą ir atsakovų gyvenamąsias vietas (T.5, b.l. 138-140).

5II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2015 m. kovo 20 d. nutartimi prašymą tenkino ir perdavė bylą pagal teismingumą Klaipėdos miesto apylinkės teismui (T.5, 154-156). Teismas nurodė, kad CPK 29 straipsnyje nustatyta bendra teismingumo taisyklė, jog ieškinys pareiškiamas teismui pagal atsakovo gyvenamąją vietą, juridiniam asmeniui ieškinys pareiškiamas pagal juridinio asmens buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas nustato, kad administratorius pagal įmonės buveinės vietą pareiškia teisme ieškinius tik dėl pripažinimo negaliojančiais sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą nagrinėjami teisme ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kiti administratoriaus reikalavimai bankrutuojančios įmonės skolininkams. Pažymėtina, kad CPK IV skyriaus normos, reglamentuojančios teismingumą, nenustato, jog visus ieškinius bankrutuojančios įmonės administratorius pateikia teismui pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą. Teismo nuomone, šioje byloje ieškovė BUAB „Ronier Development“ yra atsakovės UAB „Hoja Electronics“ akcininkė, kurios administratorius reiškia ieškinius siekdamas patenkinti akcininkės, kaip juridinio asmens dalyvės, interesus, todėl taikytina bendra teismingumo taisyklė (CPK 29 str.), todėl pripažintina, kad BUAB „Ronier Development“ ieškinys ir papildomas ieškinio reikalavimas atsakovams fiziniams asmenims, kurių gyvenamoji vieta yra Klaipėdos mieste ir rajone, bei juridiniam asmeniui, kurio buveinė yra Klaipėdos mieste, buvo priimti pažeidžiant teismingumo taisykles ir byla perduotina pagal atsakovų gyvenamąją vietą ir buveinės vietą Klaipėdos miesto apylinkės teismui, kadangi bus išnagrinėta operatyviau ir ekonomiškiau (CPK 34 str. 2 d. 1 p., 4 p.).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8Atskirajame skunde ieškovė BUAB „Ronier Development“ atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Renavita“ prašė Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 20 d. nutartį panaikinti (T.6, b.l. 4-6). Nurodė, kad teismo nutartis yra nepagrįsta, nes teismas bylą pagal teismingumą perduodamas nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pažeidė teismingumo taisykles. Įmonių bankroto įstatymo normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir jų tarpusavio konkurencijos atveju turi prioritetą. Todėl šiuo atveju taikytina ĮBĮ 14 straipsnio 3 dalies norma. Apeliantė yra bankrutavusi įmonė, o visi bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės reikalavimai dėl bet kokių sandorių pripažinimo niekiniais ir niekinių sandorių pasekmių taikymo ar sandorių nuginčijimo turi būti nagrinėjami bankrutuojančios / bankrutavusios įmonės buveinės vietos teisme. Ieškiniu bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių naudai apeliantas siekia apsaugoti turimą turtą ir sutartinę teisę įsigyti įmonei ir kreditoriams vertingą turtą. Apeliantas netiesiogiai gina ir savo turtines teises, numatytas ABĮ 15 straipsnyje.

9Atsiliepimuose į atskirąjį skundą atsakovai R. P., A. P., R. K., G. B., M. M., UAB „Hoja Electronics“, atstovaujami advokatės G. Mauručaitienės, bei atsakovai Eurobankrotas, UAB, G. V. prašė atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apylinkės teismo 2015-03-20 nutartį palikti nepakeistą (T.6, b.l. 17-21, 23-24). Nurodė, kad teismas pagrįstai sprendė, jog BUAB „Ronier Development“ ieškinys yra teismingas Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Vien tai, kad ieškinį pareiškė bankrutuojančios įmonės vardu administratorius, savaime nereiškia, jog toks ieškinys yra teismingas Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nurodytam teismui, teismingumą apsprendžia ieškovės pareikštų materialinių teisinių reikalavimų pobūdis. Šiuo atveju ieškovė pareiškė ieškinį nuginčyti sandorius kaip UAB „Hoja electronics“ akcininkė (nors jo turtinės ir neturtinės teisės taip pat apribotos Klaipėdos apygardos teismo nutartimis), todėl toks ieškinys, kaip nesusijęs su bankrutuojančios įmonės skolininkų interesų gynimu, turi būti nagrinėjamas pagal bendrąsias teismingumo taisykles.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

13CPK 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų pirkimų bylos, bylos dėl turto paėmimo visuomenės poreikiams ir ypatingosios teisenos bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. ĮBĮ 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kiti bankroto administratoriaus reikalavimai bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės skolininkams nagrinėjami teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą.

14Nagrinėjamu atveju skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Ronier Development“ pateiktą ieškinį atsakovams UAB „Hoja Electronics“, UAB „Eurobankrotas“, V. N., M. N., R. P., G. V., A. P., R. K., G. B., M. M. dėl akcijų perleidimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, akcininkų sąrašų panaikinimo, vertybinių popierių sąskaitų pripažinimo negaliojančiomis, tretieji asmenys L. G., R. S., V. N., M. N., vadovaujantis CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktu nutarta perduoti nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui. Tokį procesinį sprendimą pirmosios instancijos teismas motyvavo tuo, kad ieškovo pareikšti reikalavimai nėra tokie, kuriuos numato ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas ir 14 straipsnio 3 dalis.

15Apeliantės teigimu, jos pareikšti reikalavimai patenka į ĮBĮ 14 straipsnio 3 dalies reguliavimo sritį.

16Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. kovo 20 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-21-285/2015 pažymėjo, jog vien tai, kad ieškinį bankrutuojančios įmonės vardu pareiškė administratorius, savaime nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog toks ieškinys yra teismingas ĮBĮ 14 straipsnio 3 dalyje nurodytam teismui. Kiekvienu atveju teismingumą apsprendžia ieškovo pareikštų materialinių teisinių reikalavimų pobūdis.

17ĮBĮ 14 straipsnio 3 dalies prasme, bankrutuojančios įmonės buveinės vietos teismui yra teismingi ginčai, kurie tiesiogiai yra susiję su įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, turtinėmis teisėmis ir pareigomis. Reiškiant ieškinį po to, kai įmonei yra iškelta bankroto byla, ginčo teismingumą lemia bankroto instituto paskirtis, bankroto proceso specifika, ypatinga bankrutuojančios įmonės teisinė padėtis kitos proceso šalies atžvilgiu, keliamų reikalavimų pobūdis.

18Iš ieškinio ir papildomų reikalavimų teisinio ir faktinio pagrindo galima spręsti, jog bankroto administratorius pateikė ieškinį, nesusijusį su BUAB „Ronier Development“ ir jo kreditorių pažeistų turtinių interesų gynimu, nes ieškiniu neprašoma priteisti atitinkamų sumų, ar grąžinti turtą BUAB „Ronier Development“ naudai.

19Ieškovas savo reikalavimus grindžia savo, kaip akcininko, teisėmis, ir ginčija ne BUAB „Ronier Development“ sudarytus sandorius ar sandorius, priešingus bankrutuojančios įmonės veiklos tikslams, todėl šiuo atveju atsakovai negali būti laikomas bankrutavusios įmonės skolininkais ĮBĮ 14 straipsnio 3 dalies prasme. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo pareikštų materialinių reikalavimų teismingumą nustatė ne pagal specialaus įstatymo, reglamentuojančio įmonių bankroto procesą, reglamentavimą, o atsižvelgiant į atsakovų gyvenamąsias ir buveinių vietas (CPK 29 str.). Kadangi nagrinėjamu atveju nei vieno atsakovo gyvenamoji ar buveinės vieta nėra Kauno mieste ar Kauno rajone, teismas pagrįstai konstatavo, jog byloje pareikšti ieškovo reikalavimai teismingi Klaipėdos miesto apylinkės teismui ir vadovaujantis CPK 34 straipsnio, reglamentuojančio teismo priimtos žinion bylos perdavimą kitam teismui, civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Ronier Development“ ieškinį atsakovams UAB „Hoja Electronics“, UAB „Eurobankrotas“, V. N., M. N., R. P., G. V.. A. P., R. K., G. B., M. M. perdavė pagal teismingumą nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

20Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 339 str., teismas

Nutarė

22Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė BUAB „Ronier Development“ atstovaujama bankroto administratoriaus... 4. Teisme gautas atsakovų atstovės advokatės Gražinos Mauručaitienės... 5. II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2015 m. kovo 20 d. nutartimi prašymą tenkino ir... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskirajame skunde ieškovė BUAB „Ronier Development“ atstovaujama... 9. Atsiliepimuose į atskirąjį skundą atsakovai R. P., A. P., R. K., G. B., M.... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme... 13. CPK 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad darbo, šeimos, intelektinės... 14. Nagrinėjamu atveju skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi... 15. Apeliantės teigimu, jos pareikšti reikalavimai patenka į ĮBĮ 14 straipsnio... 16. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. kovo 20 d. nutartyje civilinėje byloje... 17. ĮBĮ 14 straipsnio 3 dalies prasme, bankrutuojančios įmonės buveinės... 18. Iš ieškinio ir papildomų reikalavimų teisinio ir faktinio pagrindo galima... 19. Ieškovas savo reikalavimus grindžia savo, kaip akcininko, teisėmis, ir... 20. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas... 21. Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 339 str., teismas... 22. Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą....