Byla 2S-237-267/2011
Dėl nuosavybes teisiu gynimo, nesusijusiu su valdymo netekimu

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes ir pranešejos Danutes Burbulienes, kolegijos teiseju: Danutes Matiukienes, Birutes Simonaitienes,

2teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškovu J. T., K. P. ir V. P. atskiraji skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2011 m. vasario 2 d. nutarties panaikinimo civilineje byloje, iškeltoje pagal ieškovu J. T., K. P. ir V. P. ieškini atsakovui UAB „Laikesta“ del nuosavybes teisiu gynimo, nesusijusiu su valdymo netekimu.

3Teiseju kolegija, išnagrinejusi skunda,

4n u s t a t e :

5I. J. T., K. P., V. P. kreipesi i Šiauliu miesto apylinkes teisma ieškiniu, pareikštu atsakovui UAB „Laikesta“, kuriuo praše ipareigoti atsakova nutraukti ukine veikla žemes sklype, esanciame ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), bei atlaisvinti sklypa. Priteisti bylinejimosi išlaidas.

6Siekiant užtikrinti reikalavimo ivykdyma, ieškovai praše taikyti laikinasias apsaugos priemones.

7Šiauliu miesto apylinkes teismas 2009 m. lapkricio 3 d. nutartimi prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo patenkino - uždraude atsakovui UAB „Laikesta“ eksploatuoti žemes sklype, esanciame ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), esancias žemes gelmiu iškasenas.

8Atsakovas UAB „Laikesta“ 2010 m. birželio 4 d. pateike teismui prašyma del nuostoliu atlyginimo užtikrinimo, kuriuo praše ipareigoti ieškovus J. T., K. P. bei V. P. pateikti atsakovo UAB „Laikesta“ nuostoliu, galinciu atsirasti del pritaikytu laikinuju apsaugos priemoniu, atlyginimo užtikrinima – lygiomis dalimis imoketi 1 046 692,50 Lt i teismo depozitine saskaita arba pateikti banko garantija tai paciai sumai.

9Šiauliu miesto apylinkes teismas 2010 m. birželio 11 d. nutartimi atsakovo prašyma del galimu nuostoliu atlyginimo užtikrinimo atmete.

10Šiauliu apygardos teismas 2010 m. lapkricio 22 d. nutartimi panaikino Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. birželio 11 d. nutarti ir ipareigojo ieškovus J. T., K. P., V. P. lygiomis dalimis imoketi per 30 dienu nuo teismo nutarties gavimo dienos i Šiauliu miesto apylinkes teismo specialia pavedimu lešu saskaita 487 575 Lt, galimu nuostoliu atlyginimui, arba pateikti banko garantija.

11Ieškovams iki Šiauliu apygardos teismo 2010 m. lapkricio 22 d. nutartimi nustatyto termino neimokejus pinigu i Šiauliu miesto apylinkes teismo specialia pavedimu lešu saskaita ir nepateikus banko garantijos, atsakovas UAB „Laikesta“ kreipesi i teisma, prašydamas panaikinti laikinasias apsaugos priemones, taikytas Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. lapkricio 3 d. nutartimi.

12Šiauliu miesto apylinkes teismas 2011 m. vasario 2 d. nutartimi atsakovo prašyma patenkino – panaikino Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. lapkricio 3 d. nutarti, kuria buvo uždrausta atsakovui UAB „Laikesta“ eksploatuoti žemes sklype, esanciame Užkalniu k., Šiauliu r., kurio unikalus Nr. 4400-1152-6595, esancias žemes gelmiu iškasenas.

13Teismas remdamasis LR CPK 147 str. 2 d. nurode, kad kuomet asmuo, kuris turi imoketi pinigus ar pateikti banko garantija, to nepadaro per teismo nustatyta termina, laikinosios apsaugos priemones yra panaikinamos, nes tolimesnis ju galiojimas pažeistu ieškovu ir atsakovo interesu pusiausvyra ir neatitiktu proporcingumo principo.

14Atskiruoju skundu ieškovai J. T., K. P. ir V. P. prašo panaikinti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2011 m. vasario 2 d. nutarti ir atsakovo prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu panaikinimo atmesti.

15Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. Nurodo, kad esminis skundžiamos teismo nutarties motyvas yra, jog laikinosios apsaugos priemones panaikinamos, nes ieškovai neivykde Šiauliu apygardos teismo 2010 m. lapkricio 22 d. nutarties ir neimokejo i Šiauliu miesto apylinkes teismo specialia pavedimu lešu saskaita nurodytos pinigu sumos, nepateike banko garantijos. Teigia, kad po šios apeliacines instancijos teismo nutarties priemimo esmingai pasikeite faktines aplinkybes. Atsakovas UAB „Laikesta“ kreipesi i Šiauliu apygardos teisma ieškiniu ir patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo nuo ieškinio pateikimo teismui dienos nutraukti 2006 m. kovo 9 d. Žemes sklypo nuomos sutarti del J. T., K. P. ir V. P. kaltes. Tokiu budu atsakovas pripažino, kad toliau vykdyti sutarti ir eksploatuoti karjera neketina. Be to, Šiauliu apygardos teismas pagal UAB „Laikesta“ prašyma minetoje civilineje byloje taike laikinasias apsaugos priemones ir areštavo J. T., K. P. ir V. P. turta, todel iš apeliantu buvo atimta galimybe sumoketi užstata arba pateikti banko garantija.

172. Nurodo, kad laikinuju apsaugos priemoniu panaikinimas prieštarauja istatymui. Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. lapkricio 3 d. nutartimi taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonemis buvo užkirsta neteiseta atsakovo veikla. Teigia, kad ieškovai teisetai ir pagristai vienašališkai nutrauke su atsakovu sudaryta terminuota Žemes nuomos sutarti, nes atsakovas nevykde pareigos moketi nuomos mokesti, pažeidinejo ne tik sutarties bet ir istatymo reikalavimus, del ko tolesnis karjero eksploatavimas prieštarautu istatymui, sukeltu ieškovams nenumatytus turtinio ir asmeninio pobudžio didelius praradimus.

183. Nurodo, kad atsakovas nepagristai teigia, kad del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo jis patiria realius nuostolius.

19Atsiliepimu i atskiraji skunda atsakovas UAB „Laikesta“ prašo ieškovu atskiraji skunda atmesti, palikti nepakeista Šiauliu miesto apylinkes teismo 2011 m. vasario 2 d. nutarti nepakeista.

20Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

211. Nurodo, kad tiek sprendžiant laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausima, tiek sprendžiant atsakovo nuostoliu atlyginimo užtikrinimo klausima, teismas nevertina faktiniu aplinkybiu, susijusiu su ginco atitinkamoje civilineje byloje. Taigi, pasikeitusios faktines aplinkybes nesudaro jokio pagrindo naikinti skundžiama nutarti.

222. Nurodo, kad laikinuju apsaugos priemoniu taikymas kitoje civilineje byloje negali buti siejamas su nuostoliu, galinciu atsirasti del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, atlyginimo užtikrinimu šioje byloje. Ieškovai, praše laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, turejo iš anksto suprasti savo veiksmu pasekmes ir prisiimti savo veiksmu – prašymo taikyti laikinasias apsaugos priemones, pasekmes.

23Atskirasis skundas atmestinas.

24Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacines instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisetuma ir pagristuma apskustoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus istatyme numatytas išimtis.

25Absoliuciu skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos teismas nenustate (LR CPK 329 str., 338 str.).

26Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiauliu miesto apylinkes teismas 2009 m. lapkricio 3 d. nutartimi, siekdamas užtikrinti ieškinio reikalavimus, ieškovu prašymu taike laikinasias apsaugos priemones – uždraude atsakovui UAB „Laikesta“ eksploatuoti žemes sklype, esanciame ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), esancias žemes gelmiu iškasenas.

27Atsakovas UAB „Laikesta“ 2010 m. birželio 4 d. pateike teismui prašyma del nuostoliu atlyginimo užtikrinimo, kuriuo praše ipareigoti ieškovus J. T., K. P. bei V. P. pateikti atsakovo UAB „Laikesta“ nuostoliu, galinciu atsirasti del pritaikytu laikinuju apsaugos priemoniu, atlyginimo užtikrinima – lygiomis dalimis imoketi 1 046 692,50 Lt i teismo depozitine saskaita arba pateikti banko garantija tai paciai sumai.

28Šiauliu miesto apylinkes teismas 2010 m. birželio 11 d. nutartimi atsakovo prašyma del galimu nuostoliu atlyginimo užtikrinimo atmete.

29Išnagrinejes atsakovo atskiraji skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. birželio 11 d. nutarties, Šiauliu apygardos teismas 2010 m. lapkricio 22 d. nutartimi panaikino Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. birželio 11 d. nutarti ir ipareigojo ieškovus J. T., K. P., V. P. lygiomis dalimis imoketi per 30 dienu nuo teismo nutarties gavimo dienos i Šiauliu miesto apylinkes teismo specialia pavedimu lešu saskaita 487 575 Lt, galimu nuostoliu atlyginimui, arba pateikti banko garantija.

30Ieškovams iki Šiauliu apygardos teismo 2010 m. lapkricio 22 d. nutartimi nustatyto termino neimokejus pinigu i Šiauliu miesto apylinkes teismo specialia pavedimu lešu saskaita ir nepateikus banko garantijos, atsakovas UAB „Laikesta“ kreipesi i teisma, prašydamas panaikinti laikinasias apsaugos priemones, taikytas Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. lapkricio 3 d. nutartimi.

31Šiauliu miesto apylinkes teismas 2011 m. vasario 2 d. skundžiama nutartimi atsakovo prašyma patenkino – panaikino Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. lapkricio 3 d. nutarti, kuria buvo uždrausta atsakovui UAB „Laikesta“ eksploatuoti žemes sklype, esanciame ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), esancias žemes gelmiu iškasenas.

32Del LR CPK 147 str. 2 d. taikymo.

33Teismas dalyvaujanciu byloje asmenu prašymu gali imtis laikinuju apsaugos priemoniu, jeigu ju nesiemus, teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti neimanomas (LR CPK 144 str. 1 d.). Teismas, taikydamas laikinasias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašyma taikyti laikinasias apsaugos priemones padaves asmuo pateiktu atsakovo nuostoliu, galinciu atsirasti del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, atlyginimo užtikrinima, kuriuo taip pat gali buti ir banko garantija (LR CPK 147 str. 1 d.). Jeigu asmuo, kuris turi imoketi pinigus arba pateikti banko garantija, to nepadaro per teismo nustatyta termina, laikinosios apsaugos priemones panaikinamos (LR CPK 145 str. 2 d.). Nustatydamas galimybe pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinasias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemones jau pritaikytos, užtikrinti galinciu atsirasti del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo atsakovo nuostoliu atlyginima, istatymu leidejas garantuoja ieškovo ir atsakovo interesu ir procesiniu poveikio priemoniu pusiausvyra, šaliu lygiateisiškuma, prašymu taikyti laikinasias apsaugos priemones sažininguma ir protinguma bei šiu priemoniu proporcinguma siekiamiems tikslams. Istatyme itvirtinta ginco šaliu interesu pusiausvyra išlaikoma tada, kai abi ginco šalys tinkamai ivykdo teismo ipareigojimus. Tuo atveju, kai viena iš šaliu, šiuo atveju ieškovas, nevykdo teismo ipareigojimo užtikrinti galimu atsakovo nuostoliu atlyginima, yra pažeidžiamas ginco šaliu lygiateisiškumas. Tokiais atvejais proceso istatyme numatytas budas atkurti šaliu interesu pusiausvyra, tai yra numatyta, jog per teismo nustatyta termina neimokejus pinigu arba nepateikus banko garantijos, laikinosios apsaugos priemones panaikinamos (LR CPK 147 str. 2 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 9 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-722/2008). Todel pirmosios instancijos teismas, panaikindamas laikinasias apsaugos priemones, nes ieškovai neivykde teismo ipareigojimo užtikrinti galimu atsakovo nuostoliu atlyginima, tinkamai taike procesines teises normas, reglamentuojancias laikinuju apsaugos priemoniu taikyma bei ju panaikinima. Be to, šaliu teises civiliniame procese yra grindžiamos lygiateisiškumo principu (Konstitucijos 29 str. 1 d., LR CPK 17 str.), Ne viena proceso šalis nera labiau privilegijuota, o vienos šalies procesines teises atitinka kitos šalies teises (LR CPK 42 str.), todel teisingos pirmosios instancijos teismo išvados, kad, palikus galioti laikinasias apsaugos priemones, butu pažeista ieškovu ir atsakovo interesu pusiausvyra.

34Del Šiauliu apygardos teisme iškeltos civilines bylos Nr. 2-279-357/2011.

35Apeliantai nurodo, kad po to, kai buvo priimta Šiauliu apygardos teismo 2010 m. lapkricio 22 d. nutartis, kuria ieškovai ipareigoti imoketi konkrecia pinigu suma galimu atsakovo nuostoliu atlyginimo užtikrinimui, esmingai pasikeite faktines aplinkybes. Atsakovas UAB „Laikesta“ kreipesi i Šiauliu apygardos teisma ieškiniu ir patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo nuo ieškinio pateikimo teismui dienos nutraukti 2006 m. kovo 9 d. Žemes sklypo nuomos sutarti del ieškovu kaltes. Be to, Šiauliu apygardos teismas pagal UAB „Laikesta“ prašyma minetoje civilineje byloje taike laikinasias apsaugos priemones ir areštavo J. T., K. P. ir V. P. turta, todel iš apeliantu buvo atimta galimybe sumoketi užstata arba pateikti banko garantija.

36Šiuos atskirojo skundo argumentus teiseju kolegija atmeta kaip nepagristus.

37Teismu sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, kad Šiauliu apygardos teisme pagal ieškovo UAB „Laikesta“ ieškini atsakovams J. T., K. P. ir V. P. iškelta civiline byla Nr. 2-279-357/2011 del neteiseto Žemes sklypo nuomos sutarties nutraukimo ir nuostoliu atlyginimo. Minetoje byloje Šiauliu apygardos teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemones – 697070,72 Lt sumos ribose areštuoti J. T., K. P. ir V. P. priklausantys kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai. Ju nesant pakankamai, už trukstama suma areštuotos J. T., K. P. ir V. P. pinigines lešos, esancios banku saskaitose, uždraudžiant šiomis lešomis disponuoti, taciau leidžiant atsiskaityti su ieškovu UAB ,,Laikesta“ bei leidžiant kiekvienam atsakovui kas menesi iš bankuose esanciu saskaitu pasiimti po 5000 Lt. Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinedamas J. T., K. P. ir V. P. atskiraji skunda, 2010 m. rugsejo 23 d. nutartimi Šiauliu apygardos teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutarti paliko nepakeista.

38Teiseju kolegija konstatuoja, kad esant ieškovu turtui taikytoms laikinosioms apsaugoms priemonems, ieškovai, noredami ivykdyti Šiauliu apygardos teismo 2010 m. lapkricio 22 d., kuria jie ipareigoti imoketi konkrecia pinigu suma galimu atsakovo nuostoliu atlyginimo užtikrinimui, turejo teise kreiptis i laikinasias apsaugos priemones pritaikiusi teisma del laikinuju apsaugos priemoniu pakeitimo (LR CPK 146 str. 1 d.), taciau to nepadare. Be to, atskirojo skundo argumentai, kad po to, kai buvo priimta Šiauliu apygardos teismo 2010 m. lapkricio 22 d. nutartis, kuria ieškovai ipareigoti imoketi konkrecia pinigu suma galimu atsakovo nuostoliu atlyginimo užtikrinimui, esmingai pasikeite faktines aplinkybes, neatitinka tikroves. Kaip matyti iš bylos medžiagos, civilineje byloje Nr. 2-279-357/2011 laikinosios apsaugos priemones Šiauliu apygardos teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutartimi (isiteisejo 2010 m. rugsejo 23 d.) jau buvo pritaikytos, kai ieškovai Šiauliu apygardos teismas 2010 m. lapkricio 22 d. nutartimi buvo ipareigoti užtikrinti galimu atsakovo nuostoliu atlyginima.

39Del kitu atskirojo skundo argumentu.

40Apeliantai teigia, kad jie teisetai ir pagristai vienašališkai nutrauke su atsakovu sudaryta terminuota Žemes nuomos sutarti, nes atsakovas nevykde pareigos moketi nuomos mokesti, pažeidinejo ne tik sutarties bet ir istatymo reikalavimus, del ko tolesnis karjero eksploatavimas prieštarautu istatymui, sukeltu ieškovams nenumatytus turtinio ir asmeninio pobudžio didelius praradimus.

41Kaip ne karta yra pasisakes Lietuvos apeliacinis teismas, tokia linkme yra formuojama ir teismine praktika, taikydamas ar panaikindamas laikinasias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginco tarp šaliu, laikinuju apsaugos priemoniu taikymas yra tik preliminari priemone, kuria siekiama kiek imanoma greiciau užkirsti kelia aplinkybems, galincioms pasunkinti ar padaryti negalimu busimo teismo sprendimo ivykdyma. Todel del atskirojo skundo argumentu, susijusiu su ieškinio pagristumu, teiseju kolegija nepasisako ir ju nenagrineja. Ieškovu argumentai, kad laikinuju apsaugos priemoniu nebuvimas sukels jiems nenumatytus turtinio ir asmeninio pobudžio didelius praradimus nedaro skundžiamos nutarties nepagrista ir neteiseta, kadangi nebuvo ivykdytas teismo ipareigojimas užtikrinti galimus atsakovo nuostolius. Kaip jau mineta, nagrinejamu atveju palikus galioti taikytas laikinasias apsaugos priemones, bet neužtikrinus galimu atsakovo UAB „Laikesta“ nuostoliu, butu pažeistas šaliu lygiateisiškumo ir proporcingumo principas.

42Atsižvelgiant i nustatytas aplinkybes ir išdestytus motyvus, naikinti skundžiama nutarti nera teisinio pagrindo.

43Pažymetina, kad skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas panaikino 2009 m. lapkricio 3 d. nutarti, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemones, nors nagrinejo prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu panaikinimo. Todel šis procesinis pažeidimas ištaisytinas, patikslinant Šiauliu miesto apylinkes teismo 2011 m. vasario 2 d. nutarties rezoliucine dali ir išdestant ja taip: „panaikinti laikinasias apsaugos priemones, taikytas Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. lapkricio 3 d. nutartimi“.

44Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

45Palikti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2011 m. vasario 2 d. nutarti nepakeista, patikslinant rezoliucine dali ir išdestant ja taip:

46„Panaikinti laikinasias apsaugos priemones, taikytas Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. lapkricio 3 d. nutartimi“. Kolegijos pirmininke

47Danute Burbuliene

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 2. teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškovu 3. Teiseju kolegija, išnagrinejusi skunda, ... 4. n u s t a t e :... 5. I. J. T., K. P.,... 6. Siekiant užtikrinti reikalavimo ivykdyma, ieškovai praše taikyti laikinasias... 7. Šiauliu miesto apylinkes teismas 2009 m. lapkricio 3 d. nutartimi prašyma del... 8. Atsakovas UAB „Laikesta“ 2010 m. birželio 4 d. pateike teismui prašyma... 9. Šiauliu miesto apylinkes teismas 2010 m. birželio 11 d. nutartimi atsakovo... 10. Šiauliu apygardos teismas 2010 m. lapkricio 22 d. nutartimi panaikino Šiauliu... 11. Ieškovams iki Šiauliu apygardos teismo 2010 m. lapkricio 22 d. nutartimi... 12. Šiauliu miesto apylinkes teismas 2011 m. vasario 2 d. nutartimi atsakovo... 13. Teismas remdamasis LR CPK 147 str. 2 d. nurode, kad kuomet asmuo, kuris turi... 14. Atskiruoju skundu ieškovai J. T., 15. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 16. 1. Nurodo, kad esminis skundžiamos teismo nutarties motyvas yra, jog... 17. 2. Nurodo, kad laikinuju apsaugos priemoniu panaikinimas prieštarauja... 18. 3. Nurodo, kad atsakovas nepagristai teigia, kad del laikinuju apsaugos... 19. Atsiliepimu i atskiraji skunda atsakovas UAB „Laikesta“ prašo ieškovu... 20. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 21. 1. Nurodo, kad tiek sprendžiant laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausima,... 22. 2. Nurodo, kad laikinuju apsaugos priemoniu taikymas kitoje civilineje byloje... 23. Atskirasis skundas atmestinas.... 24. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 25. Absoliuciu skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos... 26. Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiauliu miesto apylinkes teismas 2009 m.... 27. Atsakovas UAB „Laikesta“ 2010 m. birželio 4 d. pateike teismui prašyma... 28. Šiauliu miesto apylinkes teismas 2010 m. birželio 11 d. nutartimi atsakovo... 29. Išnagrinejes atsakovo atskiraji skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo... 30. Ieškovams iki Šiauliu apygardos teismo 2010 m. lapkricio 22 d. nutartimi... 31. Šiauliu miesto apylinkes teismas 2011 m. vasario 2 d. skundžiama nutartimi... 32. Del LR CPK 147 str. 2 d. taikymo.... 33. Teismas dalyvaujanciu byloje asmenu prašymu 34. Del Šiauliu apygardos teisme iškeltos civilines bylos Nr. 2-279-357/2011.... 35. Apeliantai nurodo, kad po to, kai buvo priimta Šiauliu apygardos teismo 2010... 36. Šiuos atskirojo skundo argumentus teiseju kolegija atmeta kaip nepagristus.... 37. Teismu sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, kad Šiauliu apygardos... 38. Teiseju kolegija konstatuoja, kad esant ieškovu turtui taikytoms laikinosioms... 39. Del kitu atskirojo skundo argumentu.... 40. Apeliantai teigia, kad jie teisetai ir pagristai vienašališkai nutrauke su... 41. Kaip ne karta yra pasisakes Lietuvos apeliacinis teismas, tokia linkme yra... 42. Atsižvelgiant i nustatytas aplinkybes ir išdestytus motyvus, naikinti... 43. Pažymetina, kad skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas panaikino... 44. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso... 45. Palikti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2011 m. vasario 2 d. nutarti... 46. „Panaikinti laikinasias apsaugos priemones, taikytas Šiauliu miesto... 47. Danute Burbuliene...