Byla 2-2754-739/2012
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui R. Š

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Dalia Pranckienė, vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui R. Š., ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovo 2376 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepareikš atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 20 dienų nuo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2012-04-18 viešo paskelbimo būdu, paskelbiant pranešimą interneto tinklalapio www.teismai.lt skiltyje „Teismų pranešimai“ (CPK 130 str.). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 285 str. 2 d.). Atsakovo piniginę prievolę ieškovui patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2012-02-08 pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį, pagal kurią atsakovui buvo suteikta 750,00 Lt paskola. Palūkanos, numatytos už naudojimąsi paskola (paskolos suteikimo komisinis mokestis) – 150 Lt. Sutartimi atsakovas įsipareigojo grąžinti paskolą su palūkanomis – iš viso 900 Lt – iki 2009-12-03. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (LR CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Ieškovas savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovas pretenzijų nereiškė ir su ieškovu tinkamai neatsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė. Iš atsakovo priteistina 750,00 Lt kreditas ir 150,00 Lt palūkanos, numatytos už naudojimąsi paskola (paskolos suteikimo komisinis mokestis) (LR CK 6.870 str. – 6.874 str.).

6Ieškovas taip pat prašo iš atsakovo priteisti sutartimi numatytus delspinigius. Remiantis LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p., ieškovas delspinigius skaičiuoja už 180 dienų. Pagal sutarties 9.2. punktą, už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną ieškovas skaičiuoja 1 procento dydžio delspinigius nuo uždelstos mokėjimų sumos. Todėl delspinigių dydis už 180 dienų yra 1476,00 Lt.

7Netesybos – tai įstatymų ar sutarties nustatyta pinigų suma, kurią kaltoji sutarties šalis (skolininkas) privalo mokėti kreditoriui jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (LR CK 6.71 str. 1 d., 6.258 str. 1 d.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą (LR CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.260 str. 1 d.). Netesybos turi atlikti kompensuojamą funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo (LR CK 6.73 str. 2 d.). Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumu, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį. LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas vien dėl to, kad jos pernelyg didelės (neprotingos), taip pat dėl to, jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės ir tai vertinama kaip teismo pareiga kontroliuoti netesybų dydį. Teismas mano, kad ieškovo reikalavimas dalyje dėl delspinigių, kurių suma yra neprotingai didelė, priteisimo yra aiškiai nepagrįstas ir neatitinkantis protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principų (LR CK 1.5 str.). Todėl netesybų dydis mažintinas iki 0,1 procento, kas sudaro 162,00 Lt (900,00 Lt x 0,1 proc. x 180 d. = 162,00 Lt). Tai atitinka įstatymo keliamus reikalavimus bei šalių interesų pusiausvyrą.

8Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovo reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu.

9Ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies. Iš atsakovo priteistina 750,00 Lt skola, 150,00 Lt palūkanos, numatytos už naudojimąsi paskola (paskolos suteikimo komisinis mokestis), 162,00 Lt delspinigiai, 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.).

11Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

12Ieškinį patenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo R. Š., a.k. ( - ) 750,00 Lt skolą, 150,00 Lt palūkanas, numatytas už naudojimąsi paskola (paskolos suteikimo komisinį mokestį), 162,00 Lt delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2012-03-16 (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 31,95 Lt dalį žyminio mokesčio – ieškovo UAB „4finance“, į.k. 301881644, naudai.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę skųsti sprendimą apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai