Byla A-146-1686-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Anatolijaus Baranovo ir Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. S. ir atsakovų valstybės įmonės „Regitra“ Vilniaus filialo, valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialo prašymus dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. S. ir atsakovo valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialo apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. S. skundą atsakovams valstybės įmonės „Regitra“ Vilniaus filialui, valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialui ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai valstybės įmonės „Regitra“ Vilniaus filialo ir valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialo, dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas A. S. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (I t., b. l. 1–7), prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų valstybės įmonės „Regitra“ Vilniaus filialo (toliau – ir VĮ „Regitra“ Vilniaus filialas, atsakovas) ir valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialo (toliau – ir VĮ „Regitra“ Kauno filialas, atsakovas) 6 293 Lt turtinės žalos ir 2 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą. Taip pat prašė priteisti 100 Lt žyminio mokesčio, procesinių dokumentų paruošimo ir atstovavimo kaštus.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 4 d. sprendimu (I t., b. l. 61–65) pareiškėjo A. S. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo apeliacinį skundą, 2013 m. lapkričio 4 d. nutartimi, priimta administracinėje byloje Nr. A520-1673/2013, (I t., b. l. 86–95) apeliacinį skundą patenkino iš dalies, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 4 d. sprendimą panaikino ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą iš naujo, 2014 m. vasario 17 d. sprendimu (I t., b. l. 116–122) pareiškėjo skundą patenkino iš dalies: priteisė pareiškėjui iš atsakovo VĮ „Regitra“ Kauno filialo 699,98 Lt turtinės žalos ir 600 Lt neturtinės žalos atlyginimą; kitą skundo dalį atmetė.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pakartotinai išnagrinėjęs pareiškėjo A. S. ir atsakovo VĮ „Regitra“ Kauno filialo apeliacinius skundus, 2014 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi (I t., b. l. 176–189) pareiškėjo A. S. apeliacinį skundą atmetė, o atsakovo VĮ „Regitra“ Kauno filialo apeliacinį skundą patenkino iš dalies. Apeliacinės instancijos teismas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 17 d. sprendimą pakeitė: panaikino šio sprendimo dalį, kuria pareiškėjui iš atsakovo valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialo priteista 699,98 Lt turtinei žalai atlyginti, ir pareiškėjo reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo atmetė visiškai; sprendimo dalį dėl neturtinės žalos priteisimo išdėstė taip: „Priteisti pareiškėjui iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos valstybės įmonės „Regitra“ Kauno bei Vilniaus filialų, 600 (šeši šimtai) litų neturtinei žalai atlyginti“.

10II.

11Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2014 m. rugpjūčio 25 d. gautas pareiškėjo A. S. atstovo prašymas (II t., b. l. 1) priteisti iš atsakovo šias atstovavimo išlaidas: skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir apeliacinio skundo administracinėje byloje Nr. A520-1673/2013 paruošimo bei susipažinimo su byla teisme išlaidas.

12Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2014 m. rugsėjo 1 d. gautas atsakovų VĮ „Regitra“ Vilniaus filialo ir VĮ „Regitra“ Kauno filialo atstovo prašymas (II t., b. l. 9–10) priteisti iš pareiškėjo A. S. 3 025 Lt atstovavimo išlaidų, kurias sudaro: 1 512,50 Lt apeliacinio skundo rengimo išlaidos (PVM sąskaita-faktūra Nr. 00496) ir 1 512,50 Lt atsiliepimo į pareiškėjo apeliacinį skundą rengimo išlaidos (PVM sąskaita-faktūra Nr. 00507).

13Pareiškėjas atsiliepimu prašo atsakovų prašymo dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo netenkinti. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovų pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose suteiktos teisinės paslaugos dviejose skirtingose bylose nurodytos kaip vienas vienetas ir nėra detalizuota kokioje byloje ir už kokią tiksliai sumą buvo suteikta paslaugų. Todėl pareiškėjas mano, jog atsakovų prašymas dėl išlaidų rengiant procesinius dokumentus atlyginimo yra nepagrįstas įrodymais, vadinasi, neatitinka imperatyvių Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 45 straipsnio 1 dalies nuostatų.

14Atsakovai atsiliepimu prašo pareiškėjo prašymo dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo netenkinti. Remdamiesi ABTĮ 49 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 56 straipsniu, 57 straipsnio 1 ir 2 dalimis, atsakovai mano, kad UAB „D. G. ir partnerių juridinė kontora“ nėra tinkamas atstovas, todėl pareiškėjo sumokėtos piniginės lėšos negali būti laikomos pagrįstomis bylinėjimosi išlaidomis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalies prasme. Taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad įmonių teikiamų teisinių paslaugų kainų dydžiai nėra reglamentuoti, todėl nėra galimybės įvertinti jų pagrįstumo. Tačiau jeigu teismas prieitų prie išvados, kad yra pagrindas priteisti bylinėjimosi išlaidas, atsakovai prašo jas sumažinti atsižvelgiant į bylos nesudėtingumą bei vadovaujantis protingumo ir teisingumo principais.

15III.

16Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartimi (II t., b. l. 22–25) bylos nagrinėjimas buvo atidėtas ir nustatytas terminas: 1) pareiškėjo atstovui D. G. pateikti detalizuotą užmokesčio už pareiškėjui A. S. suteiktas teisines paslaugas apskaičiavimo pažymą bei papildomus paaiškinimus; 2) atsakovų atstovui advokatui G. G. pateikti detalizuotą užmokesčio už atsakovams valstybės įmonės „Regitra“ Vilniaus filialui ir valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialui suteiktas teisines paslaugas apskaičiavimo pažymą bei papildomus paaiškinimus.

17Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2014 m. spalio 14 d. gautas pareiškėjo A. S. atstovo D. G. patikslintas prašymas atlyginti išlaidas iš atsakovo. Pareiškėjo atstovas atkreipia dėmesį, kad bylinėjimosi išlaidų priteisimo skirtingų instancijų teismuose klausimas administracinėje jurisprudencijoje nėra aiškiai reglamentuotas. Pareiškėjo atstovo nuomone, nagrinėjamu atveju nėra procesinių kliūčių Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išspręsti bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą šioje byloje, nes perduodant bylinėjimosi išlaidų klausimo dalį Vilniaus apygardos administraciniam teismui būtų pažeistos Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies normos. Pareiškėjo atstovas paaiškina, kad teismui pateiktoje 2014 m. rugpjūčio 20 d. ataskaitoje buvo įsivėlusi klaida nurodant „Papildoma informacija: 1400 Lt“. Bendra bylinėjimosi išlaidų suma už skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui paruošimą, susipažinimą su byla ruošiant apeliacinį skundą ir apeliacinio skundo paruošimą turi būti 4 485 Lt. Atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, trukmę, byloje nagrinėtinų dokumentų apimtį, pareiškėjo atstovas mano, kad šios išlaidos yra pagrįstos ir protingos ir turi būti priteistos pareiškėjui iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos valstybės įmonės „Regitra“ Kauno ir Vilniaus filialų.

18Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2014 m. spalio 10 d. gauti atsakovų valstybės įmonės „Regitra“ Vilniaus ir Kauno filialų atstovo advokato G. G. papildomi paaiškinimai dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovų atstovas paaiškina, kad teisinės paslaugos valstybės įmonei „Regitra“, įskaitant jos visus filialus, yra teikiamos laimėjus skelbtą viešą konkursą, kuriame buvo sąlyga, kad teisinės paslaugos turi būti teikiamos už fiksuotą pinigų sumą per 1 mėnesį. Todėl per atitinkamą laikotarpį suteiktos teisinės paslaugos yra aprašomos PVM sąskaitoje-faktūroje už praėjusį mėnesį. Atsižvelgiant į tai, kad tiek apeliacinio skundo rengimas ir atsiliepimas į apeliacinį skundą trunka panašiai tiek pat laiko, sąskaitoje esanti suma dalinama per pusę ir šias sumas prašoma priteisti kaip bylinėjimosi išlaidas. Procesinių dokumentų rengimo valandų apskaita nėra vedama, nes apmokėjimas yra ne pagal valandas, o fiksuotas mėnesinis. Atsakovų atstovas pažymėjo, jog prašomos atlyginti išlaidos atitinka Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (toliau – ir Rekomendacijos), nuostatas, todėl, vadovaujantis ABTĮ 44 straipsniu, atsakovų turėtos atstovavimo išlaidos (t. y. 3 025 Lt) priteistinos iš pareiškėjo A. S. visa apimtimi. Be to, atsakovų atstovas paaiškina, kad atsakovais šioje byloje buvo įtraukti valstybės įmonės „Regitra“ Vilniaus ir Kauno filialai, tačiau visas bylinėjimosi išlaidas sumokėjo valstybės įmonė „Regitra“. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.53 straipsnio nuostatas, juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų, tačiau filialas nėra juridinis asmuo; juridinis asmuo atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal juridinio asmens prievoles.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, kuria buvo galutinai išnagrinėtas tarp šios bylos šalių kilęs administracinis ginčas, buvo paskelbta ir įsiteisėjo 2014 m. rugpjūčio 18 d. (I t., b. l. 176–189). Vadinasi, paskutinė diena prašymams dėl išlaidų atlyginimo paduoti teismui buvo 2014 m. rugsėjo 1 d. Pareiškėjo A. S. prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo buvo gautas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2014 m. rugpjūčio 25 d. (II t., b. l. 1), o atsakovų VĮ „Regitra“ Vilniaus filialo ir VĮ „Regitra“ Kauno filialo prašymas – 2014 m. rugsėjo 1 d. (II t., b. l. 9–10), todėl laikytina, kad abu prašymai buvo paduoti nepraleidus ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino.

22ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Šioje normoje pavartota formuluotė „kurios naudai priimtas sprendimas“ reiškia, kad išlaidos priteisiamos tai šaliai, kuri laimi bylą, t. y. kurios atžvilgiu priimtas teismo baigiamasis aktas yra palankus (patenkinti materialiniai reikalavimai).

23Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad jei skundas yra patenkintas iš dalies, proceso šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos patirtos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos atlyginamos proporcingai patenkintų (atmestų) skundo reikalavimų daliai (LVAT 2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-144/2012, 2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-113/2012, 2012 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-342/2012, 2010 m. sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-68/2010 ir kt.). Konkreti proporcija nustatoma atsižvelgiant į tai, kokia apimtimi įsiteisėjusiu administracinio teismo baigiamuoju procesiniu aktu buvo patenkinti pareiškėjo pirmosios instancijos teisme pareikšti materialiniai teisiniai reikalavimai. Tais atvejais, kai skunde kelti reikalavimai turi vien tik kiekybinę (skaitinę) išraišką (pavyzdžiui, reikalavimai dėl darbo užmokesčio, kitų išmokų ir kompensacijų priteisinimo, žalos atlyginimo, reikalavimai dėl baudų sumažinimo ar sprendimų, kuriais paskaičiuoti mokesčiai bei delspinigiai, pakeitimo ir pan.), proporcija paprastai nustatoma pagal priteistą sumą (žr. LVAT 2010 m. kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-120/2010, 2012 m. sausio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-9/2012).

24Pareiškėjas kreipdamasis į Vilniaus apygardos administracinį teismą skunde (I t., b. l. 1–7) reiškė du materialinius teisinius reikalavimus atsakovams valstybės įmonės „Regitra“ Vilniaus filialui ir valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialui dėl 6 293 Lt turtinės žalos ir 2 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Tačiau pažymėtina, kad savo apeliaciniame skunde, paduotame dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 17 d. sprendimo, pareiškėjas prašomą priteisti turtinę žalą sumažino nuo 6 293 Lt iki 3 142 Lt, o reikalavimo dėl neturtinės žalos atlyginimo dydį paliko nepakeistą. Atsižvelgus į tai, galima daryti išvadą, jog abiejų pareiškėjo materialinių teisinių reikalavimų (tiek dėl turtinės, tiek dėl neturtinės žalos atlyginimo) bendra suma yra 5 142 (3 142 + 2 000) litai.

25Šioje administracinėje byloje priimtu teismo baigiamuoju aktu – t. y. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi – pareiškėjo reikalavimas dėl turtinės žalos atlyginimo buvo atmestas visiškai, o reikalavimas dėl neturtinės žalos priteisimo patenkintas iš dalies, priteisiant pareiškėjui iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos valstybės įmonės „Regitra“ Kauno bei Vilniaus filialų, 600 litų neturtinei žalai atlyginti. Tokiu būdu, iš visos 5 142 litų pareiškėjo reikalavimų sumos buvo patenkinta 600 litų dydžio dalis, arba 11,67 proc. visų šioje byloje pareiškėjo pareikštų materialinių teisinių reikalavimų. Todėl bylos šalių patirtos dėl administracinės bylos nagrinėjimo išlaidos turi būti atlyginamos proporcingai nurodytai patenkintų (atmestų) pareiškėjo reikalavimų daliai.

26Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 2 ir 6 dalių nuostatomis, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų, įskaitant dėl bylos nagrinėjimo patirtas atstovavimo išlaidas, atlyginimą. Analogiškos nuostatos, įtvirtintos ABTĮ 44 straipsnio 4 ir 6 dalyse, suteikia tokią pačią teisę į išlaidų atlyginimą ir atsakovui, kurio naudai priimtas teismo sprendimas. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju galutinis teismo sprendimas byloje priimtas iš dalies apginant tiek pareiškėjo, tiek atsakovų teises bei įstatymų saugomus interesus, pagal nurodytas ABTĮ 44 straipsnio nuostatas bei pirmiau paminėtą administracinių teismų praktiką tiek pareiškėjas, tiek atsakovas turi teisę į savo išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą, atlyginimą, proporcingai patenkintų (atmestų) skundo reikalavimų daliai.

27Atsakovai atsiliepime į pareiškėjo prašymą dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo nesutinka su tuo, kad UAB „D. G. ir partnerių juridinė kontora“ gali būti tinkamas atstovas byloje, atkreipia dėmesį į tai, kad įmonių teikiamų teisinių paslaugų įkainių dydžiai nėra reglamentuoti, todėl nėra galimybės įvertinti jų pagrįstumo. Dėl šių priežasčių atsakovai mano, jog pareiškėjo sumokėtos UAB „D. G. ir partnerių juridinė kontora“ piniginės lėšos negali būti laikomos pagrįstomis bylinėjimosi išlaidomis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalies taikymo prasme.

28Pasisakydama dėl nurodytų atsakovų argumentų teisėjų kolegija pabrėžia, kad, vadovaujantis ABTĮ 49 straipsnyje nustatytu teisiniu reglamentavimu, atstovu administraciniame procese gali būti kiekvienas asmuo, pateikęs įgaliojimą, išduotą ir įformintą įstatymų nustatyta tvarka. Administracinių bylų teisenos įstatymas kitų reikalavimų ar tam tikrų apribojimų atstovams administraciniame teisme nenumato. Nagrinėjamu atveju UAB „D. G. ir partnerių juridinė kontora“ įgaliojimai atstovauti pareiškėją šioje administracinėje byloje grindžiami byloje pateikta tinkamai įforminta, tarp A. S. ir UAB „D. G. ir partnerių juridinė kontora“, atstovaujamos direktoriaus D. G., 2012 m. sausio 10 d. sudaryta Teisinių paslaugų sutartimi Nr. 1/2012 (I t., b. l. 44–45, 52–53), kurioje, be kita ko, UAB „D. G. ir partnerių juridinė kontora“ suteikiamos visos teisės, numatytos ABTĮ 50 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose atstovams pagal pavedimą (sutarties 1.1.6. punktas).

29Įvertinusi nurodytas aplinkybes bei atsižvelgdama į tai, kad ne advokato teikiamų teisinių paslaugų įkainių dydžiai nėra sureglamentuoti teisės aktais, vadovaudamasi ABTĮ 4 straipsnio 6 dalimi, kuri suteikia teismui teisę, jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, taikyti įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamų faktinių aplinkybių kontekste sprendžiant pareiškėjo prašymą dėl išlaidų, patirtų sumokant UAB „D. G. ir partnerių juridinė kontora“ už suteiktas teisines paslaugas, atlyginimo būtų visiškai teisinga bei protinga atsižvelgti į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų taryba patvirtintų rekomendacijų dėl advokatų ir advokatų padėjėjų teikiamų teisinių paslaugas užmokesčio dydžio nuostatas.

30Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgiant į Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius bei kitus kriterijus. Rekomendacijose pateikti maksimalūs dydžiai už teisines paslaugas apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Apskaičiuojant konkrečias sumas už teiktas teisines paslaugas, imamas tas MMA dydis, kuris galiojo konkrečios teisinės paslaugos teikimo metu. Nuo 2013 m. sausio 1 d. galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 patvirtintas 1 000 Lt minimalios mėnesinės algos dydis.

31Pareiškėjas prašo priteisti jam iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos valstybės įmonės „Regitra“ Kauno ir Vilniaus filialų, pirma, skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui parengimo išlaidas, ir, antra, susipažinimo su byla ruošiant apeliacinį skundą ir apeliacinio skundo administracinėje byloje Nr. A520-1673/2013 paruošimo išlaidas.

32Priešingai nė teigiama pareiškėjo atstovo patikslintame prašyme atlyginti išlaidas iš atsakovo, nuosekli administracinių teismų praktika patvirtina, kad bylinėjimosi išlaidos gali būti paskirstytos tik to teismo ir tik toje byloje, kurioje jos atsirado, todėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo klausimas nagrinėjamas apeliacinės instancijos teisme, o prašymus dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, sprendžia pirmosios instancijos teismas. Tais atvejais, kai prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje paduotas ne tiesiogiai apeliacinės instancijos, o pirmosios instancijos teismui (ir atvirkščiai), šis teismas prašymą turėtų persiųsti apeliacinės instancijos teismui, o apeliacinės instancijos teismas – pirmosios instancijos teismui (žr. LVAT 2010 m. liepos 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-421/2010, 2012 m. birželio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012, kt.). Teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjo atstovo argumentu, kad perduodant bylinėjimosi išlaidų klausimo dalį Vilniaus apygardos administraciniam teismui būtų pažeistos Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 5 straipsnio normos, reglamentuojančios asmenų teisę į nepriklausomą, nešališką ir operatyvų teismą. Atvirkščiai, galima teigti, jog perduodant prašymą dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, nagrinėti pačiam pirmosios instancijos teismui, tokiu būdu nėra ne protingai ilgam laikui užvilkinamas šio procesinio klausimo išsprendimo laikas, tačiau užtikrinama, kad prašymas bus visapusiškai ir objektyviai išnagrinėtas būtent toje teismo instancijoje, kurioje ir buvo faktiškai patirtos prašomos atlyginti išlaidos, be to, iš šalių nebus atimta teisė apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos teismui, kad būtų patikrintas šio procesinio sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas. Ir priešingai, jei prašymas dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimo būtų išnagrinėtas apeliacinės instancijos teisme, šalys negalėtų kreiptis dėl tokios teismo nutarties revizavimo į aukštesnės instancijos teismą, nes apeliacinės instancijos teismo nutartys yra neskundžiamos.

33Remdamasi nurodytais motyvais, teisėjų kolegija pareiškėjo prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą Vilniaus apygardos administraciniame teisme, atlyginimo perduoda nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

34Administracinių teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, jog kai kurios Rekomendacijų 8 punkte tiesiogiai neminimos teisinės paslaugos atitinkamais atvejais gali būti nelaikomos savarankiškomis ir už jų teikimą patirtos išlaidos gali būti atskirai nepriteisiamos, nes jos įeina į atskirų paslaugų, išvardytų Rekomendacijų 8 punkte, apimtį. Pavyzdžiui, susitikimas su klientu, susipažinimas su teismo dokumentais, teismų praktikos analizė, teisinės konsultacijos ir teisinės pozicijos formavimas, teismo sprendimo gavimas gali būti sudėtine skundo (apeliacinio skundo) parengimo paslaugos dalimi, todėl ir patirtos išlaidos už minėtas paslaugas gali būti traktuojamos kaip išlaidos už vieną teisinę paslaugą – skundo (apeliacinio skundo) parengimą (LVAT 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-946/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-19/2012, 2012 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245-/2012).

35Atsižvelgus į nurodytą administracinių teismų praktikoje suformuluotą taisyklę, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo nurodytos susipažinimo su byla ruošiant apeliacinį skundą ir apeliacinio skundo paruošimo paslaugos galėtų būti traktuojamos kaip viena, t. y. apeliacinio skundo parengimo, teisinė paslauga. Tačiau šiuo konkrečiu atveju kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjo nurodyta išlaidų už susipažinimą su byla teisme suma (85 Lt) grindžiama dokumentais (žr. 2013 m. vasario 21 d. sąskaitos-faktūros Serija DGK Nr. 002 ir 2013 m. vasario 22 d. kasos pajamų orderio Serija DG Nr. 1 duomenis – II t., b. l. 4, 6), kurie buvo įforminti anksčiau (t. y. 2013 m. vasario mėnesį) nei buvo priimtas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 4 d. sprendimas, kurį pareiškėjas vėliau apskundė apeliaciniu skundu. Todėl akivaizdu, kad susipažinimo su byla teisme teisinė paslauga, neva ruošiant apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 4 d. sprendimo, negalėjo suteikta pareiškėjui anksčiau nei buvo priimtas pats pirmosios instancijos teismo sprendimas. Dėl šių motyvų pareiškėjo prašymo dalis dėl atstovavimo išlaidų už susipažinimą su byla ruošiant apeliacinį skundą atlyginimo (85 Lt) atmestina kaip nepagrįsta.

36Kartu su pareiškėjo prašymu dėl išlaidų atlyginimo į bylą pateikti kiti rašytiniai įrodymai – 2014 m. rugpjūčio 20 d. ataskaita už teisines paslaugas, 2013 m. gruodžio 9 d. kasos pajamų orderis Serija DG Nr. 12 ir 2013 m. gruodžio 9 d. sąskaita-faktūra Serija DGK Nr. 032 (II t., b. l. 2, 3, 5) – patvirtina, kad pareiškėjas realiai patyrė 2 500 Lt išlaidų sumą už apeliacinio skundo administracinėje byloje Nr. A520-1673/2013 (paduotas teismui 2013 m. kovo 15 d.; II t., b. l. 69–73) paruošimą. Pagal Rekomendacijų 8.10 punktą, už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra 2 MMA (kaip minėta, nuo 2013 m. sausio 1 d. galiojo 1 000 Lt MMA dydis). Atsižvelgus į tai, konstatuotina, kad pareiškėjo prašoma priteisti atstovavimo išlaidų už apeliacinio skundo administracinėje byloje Nr. A520-1673/2013 parengimą suma (2 500 Lt) viršija Rekomendacijų 8.10 punkte numatytą užmokesčio už atitinkamą teisinę paslaugą maksimalų dydį (1 000 Lt MMA x 2 = 2 000 Lt), todėl imamas Rekomendacijų numatytas dydis – 2 000 Lt. Kadangi pirmiau nustatyta, kad šioje išnagrinėtoje administracinėje byloje pareiškėjo materialiniai teisiniai reikalavimai buvo patenkinti 11,67 proc. dalimi, pareiškėjui iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos valstybės įmonės „Regitra“ Kauno bei Vilniaus filialų, priteistina 233,4 Lt (2 000 Lt x 0,1167) su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme susijusių išlaidų atlyginimas, t. y. po 116,7 (233,4 Lt / 2) litų iš kiekvieno filialo atskirai.

37Atsakovai VĮ „Regitra“ Vilniaus filialas ir VĮ „Regitra“ Kauno filialas prašo priteisti iš pareiškėjo A. S. 1 512,50 Lt apeliacinio skundo rengimo ir 1 512,50 Lt atsiliepimo į pareiškėjo apeliacinį skundą rengimo, t. y. iš viso 3 025 Lt atstovavimo išlaidų, atlyginimą.

38Byloje pateikti advokato orderiai (I t., b. l. 130, 161, 162) patvirtina, kad atsakovams nagrinėjant šią administracinę bylą apeliacinės instancijos teisme atstovavo advokatas G. G. Remiantis kartu su atsakovų prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pateiktomis teismui elektorinių ryšių priemonėmis 2014 m. kovo 3 d. PVM sąskaita-faktūra serija GG Nr. 00496 ir 2014 m. balandžio 1 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. 00507 (II t., b. l. 11, 12), 2014 m. kovo 4 d. ir 2014 m. balandžio 3 d. mokėjimo pavedimų duomenimis bei atsakovų atstovo advokato G. G. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateiktais papildomais rašytiniais paaiškinimais dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nustatyta, kad valstybės įmonė „Regitra“ realiai sumokėjo advokatui prašomas priteisti išlaidų sumas: 1 512,50 Lt už apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 17 d. sprendimo parengimą ir 1 512,50 Lt už atsiliepimo į pareiškėjo A. S. apeliacinį skundą parengimą (abu šie procesiniai dokumentai (elektroninio dokumento popierinė kopija) pateikti byloje – žr. I t., b. l. 126–129, 156–160).

39Minėta, kad pagal Rekomendacijų 8.10 punktą, už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra 2 MMA (t. y. šiuo atveju 2 000 Lt), o pagal Rekomendacijų 8.11 punktą, už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra 1,5 MMA (t. y. šiuo atveju 1 500 Lt (1 000 Lt MMA x 1,5)). Atsižvelgus į tai, konstatuotina, kad atsakovų prašoma priteisti atstovavimo išlaidų už apeliacinio skundo parengimą suma (1 512,50 Lt) neviršija Rekomendacijų 8.10 punkte numatyto užmokesčio už atitinkamą teisinę paslaugą maksimalaus dydžio, o prašoma priteisti išlaidų už atsiliepimo į pareiškėjo apeliacinį skundą parengimą suma (1 512,50 Lt) viršija Rekomendacijų 8.11 punkte numatytą užmokesčio už atitinkamą teisinę paslaugą maksimalų dydį, todėl pastaroji suma apvalinama iki Rekomendacijų numatyto dydžio – t. y. iki 1 500 Lt. Taigi, iš viso už abi nurodytas teisines paslaugas pareiškėjui galėtų maksimaliai būti atlyginta 3 012,50 (1 512,50 + 1 500) litų. Įvertinus, kad šioje byloje 88,33 proc. (100 – 11,67 = 88,33 proc.) pareiškėjo reikalavimų buvo atmesta, konstatuotina, kad atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai valstybės įmonės „Regitra“ Kauno bei Vilniaus filialų, iš pareiškėjo A. S. priteistina 2 660,94 Lt (3 012,50 Lt x 0,8833) su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme susijusių išlaidų atlyginimas. Atsižvelgus į tai, kad šioje byloje už savo filialus užmokestį advokatui realiai sumokėjo valstybės įmonė „Regitra“, nurodyta atstovavimo išlaidų suma (2 660,94 Lt) priteistina iš pareiškėjo valstybės įmonės „Regitra“ naudai.

40Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos aplinkybes Rekomendacijų 2 punkte nurodytų kriterijų kontekste, konstatuoja, kad šioje nutartyje priteistos šalims atstovavimo išlaidų sumos atitinka bylos sudėtingumą, byloje ginčytų bei teismo priteistų pinigų sumų dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį bei kitas aplinkybes, taip pat protingumo ir teisingumo kriterijus.

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

42Pareiškėjo A. S. prašymą dėl išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies. Priteisti pareiškėjui A. S. iš atsakovo Lietuvos valstybės atstovų su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme susijusių išlaidų atlyginimą: iš valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialo 116 (vieną šimtą šešiolika) litų 70 (septyniasdešimt) centų ir iš valstybės įmonės „Regitra“ Vilniaus filialo 116 (vieną šimtą šešiolika) litų 70 (septyniasdešimt) centų.

43Atsakovų valstybės įmonės „Regitra“ Vilniaus filialo ir valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialo prašymą dėl išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies. Priteisti valstybės įmonei „Regitra“ iš pareiškėjo A. S. 2 660 (du tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt) litų 94 (devyniasdešimt keturis) centus su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme susijusių išlaidų atlyginimą.

44Perduoti pareiškėjo A. S. prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimo nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas A. S. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 4 d. sprendimu (I t.,... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą iš naujo,... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pakartotinai išnagrinėjęs... 10. II.... 11. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2014 m. rugpjūčio 25 d.... 12. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2014 m. rugsėjo 1 d. gautas... 13. Pareiškėjas atsiliepimu prašo atsakovų prašymo dėl atstovavimo išlaidų... 14. Atsakovai atsiliepimu prašo pareiškėjo prašymo dėl atstovavimo išlaidų... 15. III.... 16. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartimi... 17. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2014 m. spalio 14 d. gautas... 18. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2014 m. spalio 10 d. gauti... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 22. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai... 23. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikoje... 24. Pareiškėjas kreipdamasis į Vilniaus apygardos administracinį teismą skunde... 25. Šioje administracinėje byloje priimtu teismo baigiamuoju aktu – t. y.... 26. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 2 ir 6 dalių nuostatomis, kai sprendimas... 27. Atsakovai atsiliepime į pareiškėjo prašymą dėl atstovavimo išlaidų... 28. Pasisakydama dėl nurodytų atsakovų argumentų teisėjų kolegija pabrėžia,... 29. Įvertinusi nurodytas aplinkybes bei atsižvelgdama į tai, kad ne advokato... 30. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas vadovaujantis... 31. Pareiškėjas prašo priteisti jam iš atsakovo Lietuvos valstybės,... 32. Priešingai nė teigiama pareiškėjo atstovo patikslintame prašyme atlyginti... 33. Remdamasi nurodytais motyvais, teisėjų kolegija pareiškėjo prašymo dalį... 34. Administracinių teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, jog kai kurios... 35. Atsižvelgus į nurodytą administracinių teismų praktikoje suformuluotą... 36. Kartu su pareiškėjo prašymu dėl išlaidų atlyginimo į bylą pateikti kiti... 37. Atsakovai VĮ „Regitra“ Vilniaus filialas ir VĮ „Regitra“ Kauno... 38. Byloje pateikti advokato orderiai (I t., b. l. 130, 161, 162) patvirtina, kad... 39. Minėta, kad pagal Rekomendacijų 8.10 punktą, už apeliacinį skundą, jeigu... 40. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos aplinkybes Rekomendacijų 2 punkte... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 42. Pareiškėjo A. S. prašymą dėl išlaidų atlyginimo... 43. Atsakovų valstybės įmonės „Regitra“ Vilniaus filialo ir valstybės... 44. Perduoti pareiškėjo A. S. prašymo dalį dėl išlaidų,... 45. Nutartis neskundžiama....