Byla B2-1297-730/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1

2Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė,

3rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Aidrija“ vadovo D. L. ieškinį atsakovei UAB „Aidrija“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

4ieškovas ieškiniu prašo iškelti atsakovei bankroto bylą, bankroto administratorių skirti, vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalimi. Reikalavimo pagrindu nurodo aplinkybes, kad po euro įvedimo Lietuvoje labai staigiai pasikeitė baldų mažmeninė ir didmeninė rinka Lietuvoje. Augančios paslaugų ir maisto produktų kainos sumažino Lietuvos namų ūkio pajamų dalį, kurią anksčiau galėdavo skirti įsigyti baldams. Dėl rinkoje labai aštrios konkurencijos bei žmonių perkamosios galios ilgalaikiams produktams – baldams sumažėjimo, 2016 metais per pirmus tris ketvirčius atsakovei nepavyko padidinti pardavimų bei uždirbti pelno. Todėl nutarta nuo 2016 metų IV ketvirčio uždaryti visus mažmeninius prekybos salonus ir pasitraukti iš baldų mažmenos verslo bei nebedidinti įmonės nuostolio. 2017 metais įmonė vykdė didmeninę baldų prekybą ir bendrovė dirbo pelningai. 2017 metų II ketvirtį nepavyko susitarti su baldų gamintojais ir tiekėjais dėl tiekimo sąlygų didmeninei baldų prekybai, akcininkai atsisakė didinti įstatinį kapitalą užtikrinant įmonės mokumą. 2017-04-27 akcininkai dėl blogėjančios bendrovės finansinės padėties ir siekdami išvengti įsiskolinimų didėjimo kreditoriams, nutarė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

5Ieškinys tenkintinas

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto bylai iškelti: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

7Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Atsakovė Juridinių asmenų registre yra įregistruota nuo 2011-08-30. Iš teismui ieškovo pateikto atsakovės 2017-04-27 sudaryto balanso matyti, kad atsakovės turto yra už 3370 EUR, kuris yra trumpalaikis turtas, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 100 496 EUR. Pagal ieškovo byloje pateiktus įrodymus šie visi 100 496 EUR įsipareigojimai yra pradelsti. Kaip matyti iš ieškovo pateiktų atsakovės balansų už 2016 – 2017 metus, kreditorių sąrašo, atsakovės pradelsti įsipareigojimai yra susidarę 2016 - 2017 metais, todėl nėra pagrindo išvadai padaryti, jog atsakovės finansiniai sunkumai yra laikini. Atsakovė Nekilnojamojo turto registro duomenimis, registruoto nekilnojamojo turto nuosavybės teise neturi. Atsakovė Lietuvos Respublikos Transporto priemonių registro duomenimis, nuosavybės teise transporto priemonių neturi.

9Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas išvadai padaryti, kad atsakovė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti atsakovės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, tai yra, atsakovė yra nemoki (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktas).

10Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-01, bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto paslaugas sąrašo, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, atsakovės bankroto administratoriumi skirtina Uždaroji akcinė bendrovė "Elmeda", sąrašo eilės Nr.: B-JA065.

11Duomenų apie nagrinėjamas civilines bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus atsakovės atžvilgiu, nėra.

12Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

131. iškelti atsakovei UAB „Aidrija“, įmonės kodas 302661494, registruotos buveinės adresas Palangos m. sav. Palangos m. Virbališkės tak. 3, bankroto bylą.

142. Paskirti bankrutuojančios atsakovės UAB „Aidrija“ bankroto administratoriumi UAB „Elmeda“, sąrašo eilės Nr.: B-JA065, kurio buveinė Kauno m. sav. Kauno m. Statybininkų g. 7-213, tel. (8 37) 312366, 8 698 77504, 650 16265, el. p. info@elmeda.lt.

153. Įpareigoti bankroto administratorių Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka paskirti savo įgaliotą asmenį ir apie tai informuoti bankroto bylą nagrinėjantį teismą.

164. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiunčiant neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją, Juridinių asmenų registrui, byloje dalyvaujantiems asmenims, paskirtam bankroto administratoriui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Taip pat išsiųsti neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

175. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 7 dalies 8 punkte, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

186. Įpareigoti bankroto administratorių, gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

197. Areštuoti atsakovei UAB „Aidrija“, įmonės kodas 302661494, registruotos buveinės adresas Palangos m. sav. Palangos m. Virbališkės tak. 3, nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš atsakovės UAB „Aidrija“ vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti atsakovei UAB „Aidrija“ bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovės turto arešto pavesti ieškovo pasirinktiems antstoliams CPK nustatyta tvarka ir vykdyti skubiai.

208. Nustatyti, kad atsakovės UAB „Aidrija“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankroto administratoriui per 30 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą bankroto administratoriui pavesti sušaukti per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

219. Nustatyti, kad atsakovės UAB „Aidrija“ valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta bauda iki 2896 eurų.

22Nutartis dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą. Nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 3. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Aidrija“... 4. ieškovas ieškiniu prašo iškelti atsakovei bankroto bylą, bankroto... 5. Ieškinys tenkintinas... 6. Įmonių bankroto įstatymo 9 7. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės... 8. Atsakovė Juridinių asmenų registre yra įregistruota nuo 2011-08-30. Iš... 9. Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas išvadai padaryti, kad atsakovė... 10. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, įmonės... 11. Duomenų apie nagrinėjamas civilines bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus... 12. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 13. 1. iškelti atsakovei UAB „Aidrija“, įmonės kodas 302661494, 14. 2. Paskirti bankrutuojančios atsakovės UAB „Aidrija“ bankroto... 15. 3. Įpareigoti bankroto administratorių Įmonių bankroto įstatymo nustatyta... 16. 4. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną,... 17. 5. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių... 18. 6. Įpareigoti bankroto administratorių, gavus duomenis apie antstoliams... 19. 7. Areštuoti atsakovei UAB „Aidrija“, įmonės kodas 302661494,... 20. 8. Nustatyti, kad atsakovės UAB „Aidrija“ kreditoriai turi teisę... 21. 9. Nustatyti, kad atsakovės UAB „Aidrija“ valdymo organai (administracijos... 22. Nutartis dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo...