Byla 1A-412-317-2009

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Algirdo Jaliniausko, teisėjų Svetlanos Jurgaitienės ir Algerdo Urbšio, sekretoriaujant Ievai Jegorovaitei, Vidai Butiškienei, dalyvaujant prokurorui Jonui Vitkauskui, gynėjui Rasai Kalkauskienei, nuteistajam G. Z. M. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo G. Z. M. apeliacinį skundą dėl 2009-05-26 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžio, kuriuo G. Z. M. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal LR BK 138 str. 1 d. 7 (septyniems) mėnesiams laisvės apribojimo, įpareigojant jį nuo 22 val. iki 5 val. būti namuose jeigu tai nėra susiję su darbu ir uždraudžiant vartoti alkoholinius gėrimus.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą,

Nustatė

3

4G. Z. M. nuteistas už nesunkų sveikatos sutrikdymą t.y. už tai, kad 2009 m. sausio 7 d. apie 22.30 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, ( - ) namo pirmame aukšte tyčia vieną kartą sudavė ranka nukentėjusiajai R. M. į kairę veido pusę, pasivijęs ją laiptų į antrą aukštą viduryje, vieną kartą ranka sudavė į dešinę veido pusę, dėl ko nukentėjusioji griuvo ant laiptų.

5Nuteistasis apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009-05-26 nuosprendį ir jo atžvilgiu bylą nutraukti LR BPK 327 str. 2 d. pagrindais, atleidžiant jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal J. M. laidavimą.

6Skunde nurodo, jog teismas nepagrįstai konstatavo, kad nėra jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių: tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme jis visiškai prisipažino sudavęs nukentėjusiajai į veidą, t.y. kad padarė baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką neapibrėžta tyčia ir dėl to labai gailisi. Todėl, apelianto įsitikinimu, teismas turėjo pripažinti jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad jis visiškai prisipažino kaltu ir nuoširdžiai gailisi (LR BK 59 str. 2 d.).Apeliantas nurodo, jog kaltinamas nesunkaus tyčinio nusikaltimo padarymu, nusikalto pirmą kartą, prisipažino padaręs nusikaltimą, atsiprašė nukentėjusiosios, savo geru ir stropiu elgesiu stengiasi atlyginti savo šeimai padarytą skriaudą, suprato savo veiksmų neteisėtumą. Taip pat atlygino gydymo įstaigai padarytą žalą, yra charakterizuojamas teigiamai, anksčiau neteistas, dirba. Jo nuomone, gali būti jam taikomos LR BK 40 str. nuostatos ir jis gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.Laiduotoja yra jo motina J. M.,kuri yra aukštos moralės, nepriekaištingos reputacijos asmuo, aktyvi ir visuomeniška,visada daranti jam tik teigiamą įtaką.

7Taip pat apeliantas pažymi, jog teismas surašydamas nuosprendį padarė techninių rašybos klaidų, t.y. neteisingai nurodė nuosprendžio paskelbimo laiką, neteisingai nurodė nusikalstamos veikos padarymo laiką, todėl šios klaidos turi būti ištaisytos.

8Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis bei jo gynėja prašė skundą tenkinti jame nurodytais motyvais. Prokuroras prašo skundą atmesti.

9Skundas atmestinas.

10Kadangi LR BPK 320 str. nustatyta, jog teismas bylą patikrina tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde, nuosprendis plačiau neanalizuojamas ir nagrinėjamas tik dėl jame nurodytų aplinkybių, kiek to prašoma skunde.

11Pagrįsti nuteistojo teiginiai jog teismas netiksliai nurodė nuosprendžio surašymo bei nusikalstamos veikos padarymo datas. Akivaizdu, jog tai yra rašymo apsirikimas, kuris turi būti ištaisytas..

12Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą yra sąlyginė atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšis, kai asmuo nuo atsakomybės atleidžiamas jį perduodant pagal laidavimą teismo pasitikėjimo vertam asmeniui. Tai viena iš kaltininko auklėjimo priemonių.

13Asmuo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą gali būti atleistas tik esant visumai LR BK 40 str. 2d. numatytų sąlygų: jei asmuo pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką; jei jis visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką; jei bent iš dalies atlygino ir pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti; jei yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

14Net ir esant visoms šioms sąlygoms teisėjas ar teismas gali atsisakyti atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, kadangi tai yra jo teisė, o ne pareiga. Taigi, atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą nėra kaltininko teisė net ir esant visoms LR BK 40 str. 2d. sąlygoms.

15Visiškas kaltės prisipažinimas ir gailėjimasis dėl padarytos veikos reiškia, jog asmuo pripažįsta, kad padarė konkrečią kaltinime nurodytą nusikalstamą veiką ir ikiteisminio tyrimo institucijoms bei teismui davė teisingus parodymus apie esmines padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes, negatyviai vertina tai, kremtasi dėl padarytų veiksmų ir pan. Tik sąmoningas ir visiškas kaltės pripažinimas bei gailėjimasis gali garantuoti asmens pataisymą netaikant jam bausmės. Draudimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės savo kaltę dėl padarytos nusikalstamos veikos neigiantį asmenį yra nesąlyginis. Pagrindu netaikyti šią atleidimo nuo atsakomybės rūšį yra tik dalinis kaltininko kaltės pripažinimas.

16Iš bylos medžiagos matyti, jog nuteistasis ne visą laiką buvo nuoširdus. Tyrimo metu jis bandė švelninti savo teisinę padėtį teigdamas, jog sužalojo R. M. netyčia-po to kai ši jį pastūmė ir jis neišlaikęs pusiausvyros netyčia stuktelėjo nukentėjusiajai ranka į veidą (b.l.64).Duodamas parodymus teisme jis taip pat aiškino, jog sudavė nukentėjusiajai netyčia-po to kai ši jį pastūmė. Tokie jo parodymai prieštarauja nuosekliems nukentėjusios parodymams, kuriais abejoti kolegija neturi pagrindo. Jie rodo, jog G.Z. M. nebuvo nuoširdus ir siekė švelninti savo vaidmenį nusikaltime. Tokie kaltininko parodymai negali būti laikomi nuoširdžiu prisipažinimu ir dėl to nėra pagrindo manyti, kad G.Z. M. gailisi dėl padarytos veikos.

17G. M. neatitinka LR BK 40 str. 2d. numatytų sąlygų ir dėl to, jog anksčiau jo atžvilgiu buvo pradėti keli ikiteisminiai tyrimai, jis ne kartą pažeidė viešąją tvarką, ne kartą baustas administracine tvarka tiek už kelių eismo taisyklių pažeidimus, tiek ir kitus pažeidimus, tame tarpe ir padarytus neblaiviame stovyje(b.l.78-93). Ši aplinkybė taip pat neduoda pagrindo manyti, jog G.Z. M. galima atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Kolegija atsižvelgia ir į nukentėjusios parodymus, kad G.Z. M. jau ir anksčiau ne kartą girtas yra ją sumušęs, net mažametės dukters akivaizdoje.

18Todėl, vadovaudamasi LR BPK 326 str. 1d. 1p. kolegija

Nutarė

19Nuteistojo G. Z. M. skundą atmesti.

20Ištaisyti nuosprendyje rašymo apsirikimus ir laikyti, jog nuosprendis, kuriuo nuteistas G. Z. M., surašytas 2009 m. gegužės mėn. 26d., o nusikalstama veika, dėl kurios kaltu pripažintas G.Z. M., padaryta 2009 m. sausio mėn. 7d.

Proceso dalyviai