Byla e2-5076-339/2018
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo

1Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Vitalija Liauzginienė, sekretoriaujant Danutei Dokšienei, dalyvaujant ieškovės atstovui V. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Elektrovatas“ ieškinį atsakovui D. G. dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus Darbo ginčų komisijos (toliau – Darbo ginčų komisija) 2018 m. liepos 10 d. sprendimą Nr. DGKS-3654 ir atmesti D. G. reikalavimą dėl dienpinigių priteisimo. Nurodė, kad šalys 2018 m. sausio 31 d. sudarė terminuotą darbo sutartį, pagal kurią atsakovas buvo priimtas dirbti uždarojoje akcinėje bendrovėje „Elektrovatas“ pagalbiniu darbininku nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. Darbo sutartyje šalys sutarė, kad atsakovui bus mokamas 520 Eur mėnesinis darbo užmokestis ir komandiruotpinigiai pagal direktoriaus įsakymą. Nuo 2018 m. vasario 1 d. atsakovas buvo išsiųstas į komandiruotę Vokietijoje, iš jos grįžo 2018 m. kovo 29 d., o darbo sutartis su atsakovu nutraukta 2018 m. balandžio 3 d., pasibaigus jos terminui. Uždarosios akcinės bendrovės „Elektrovatas“ direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 16 nustatyta, kad atsakovui už 2018 m. vasario mėn. mokami dienpinigiai po 24,86 Eur už 28 kalendorines dienas, 2018 m. balandžio 3 d. įsakymu nustatyta 8 Eur dienpinigių suma už 2018 m. kovo mėn. už 29 kalendorines dienas. Pagal šiuos įsakymus atsakovui už 2018 m. vasario mėn. išmokėta 696 Eur dienpinigių, už 2018 m. kovo mėn. – 232 Eur dienpinigių. Toks dienpinigių mokėjimas atitiko šalių sudarytos darbo sutarties sąlygas, todėl atsakovo reikalavimas dėl didesnių dienpinigių priteisimo yra nepagrįstas. Darbo ginčų komisija 2018 m. liepos 10 d. priėmė skundžiamą sprendimą, kuriuo nutarė iš ieškovės priteisti atsakovui nesumokėtą dienpinigių dalį – 2378 Eur. Darbo ginčų komisija nurodė, kad šalys nebuvo sutarusios dėl dienpinigių mažinimo, todėl ieškovė privalėjo mokėti atsakovui 58 Eur dienpinigius pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytą maksimalų dienpinigių Vokietijoje dydį. Su tokiu Darbo ginčo komisijos sprendimu ieškovė nesutinka ir prašo jį panaikinti.

5Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas patvirtino ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir papildomai nurodė, kad įmonėje dienpinigių dydis buvo susietas su atlikto darbo apimtimis, gaunamomis pajamomis. Vokietijoje įmonės darbuotojai dirbo 2 mėnesius, jiems mokami dienpinigiai nebuvo vienodi. Nustatant dienpinigių dydį buvo atsižvelgiama į darbuotojo kvalifikaciją, atliktą darbą. 2018 m. vasario mėn. darbo apimtys buvo normalios, todėl išmokėti didesni dienpinigiai. 2018 m. kovo mėn. dėl oro sąlygų darbuotojai apie savaitę iš viso nedirbo, įmonė negavo pajamų, todėl buvo nustatyti mažesnio dydžio dienpinigiai. Kolektyvinės sutarties įmonėje nėra. Atleidžiant atsakovą iš darbo, ieškovas su juo visiškai atsiskaitė, didesnių dienpinigių atsakovas reikalauja be pagrindo. Atsakovas į ieškovę dėl dienpinigių dydžio nesikreipė, iš karto pateikė prašymą darbo ginčų komisijai.

6Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Sudarant darbo sutartį nebuvo susitarta dėl dienpinigių mažinimo, todėl Darbo ginčų komisijos sprendimas yra teisingas.

7Teismas

konstatuoja:

8ieškinys tenkintinas.

9Liudytojas A. D. paaiškino, kad nuo 2018 m. sausio mėn. iki gegužės mėn. dirbo uždarojoje akcinėje bendrovėje „Elektrovatas“ darbų vadovu. Jam reikėjo surasti darbuotojų darbui Vokietijoje, suorganizuoti darbuotojų išvykimą, kontroliuoti darbus. Atsakovą pažįsta, nes šis buvo įdarbintas pagalbiniu darbuotoju, 2018 m. vasario – kovo mėn. dirbo Vokietijoje. Su užsakovais Vokietijoje buvo sutarta, kad šie mokės įmonei 14 Eur už valandą už vieną darbuotoją, todėl jis ieškojo darbuotojų, galinčių dirbti pigiau. Su priimamais asmenimis buvo sutariama, kad jų darbo užmokestis kartu su dienpinigiais sudarys 6 Eur už valandą, apie 1000-1500 Eur „į rankas“ per mėnesį, priklausomai nuo atlikto darbo.

10Liudytoja D. B. paaiškino, kad dirba uždarojoje akcinėje bendrovėje „Elektrovatas“ buhaltere. Prisimena, kad priimant į darbą atsakovą, šiam detaliai išaiškino visas darbo sąlygas. Darbo sutartimi buvo nustatytas 520 Eur darbo užmokestis ir dienpinigiai pagal atskirą direktoriaus įsakymą. Komandiruotėje Vokietijoje atsakovas buvo aprūpintas apgyvendinimu, transportu, darbo apranga, todėl nebuvo mokami didesni dienpinigiai.

11Šalys 2018 m. sausio 31 d. sudarė terminuotą darbo sutartį, pagal kurią atsakovas buvo priimtas dirbti uždarojoje akcinėje bendrovėje „Elektrovatas“ pagalbiniu darbininku nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. Darbo sutarties 1.3 punkte šalys sutarė, kad atsakovui bus mokamas 520 Eur mėnesinis darbo užmokestis ir komandiruotpinigiai pagal direktoriaus įsakymą. Uždarosios akcinės bendrovės „Elektrovatas“ direktoriaus 2018 m. sausio 31 d. įsakymu atsakovas komandiruotas darbui Vokietijoje nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d., mokant dienpinigius pagal įsakymą kiekvieną mėnesį atskirai. Atsakovas pasirašytinai supažindintas su darbuotojo, vykstančio į komandiruotę, atmintine. Uždarosios akcinės bendrovės „Elektrovatas“ direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 16 nustatyta, kad atsakovui už 2018 m. vasario mėn. mokami dienpinigiai po 24,86 Eur už 28 kalendorines dienas, o 2018 m. balandžio 3 d. įsakymu nustatyti dienpinigiai po 8 Eur už 2018 m. kovo mėn. už 29 kalendorines dienas. Darbo sutartis su atsakovu nutraukta 2018 m. balandžio 3 d., suėjus terminuotos darbo sutarties terminui. Iš atlyginimų priskaitymų suvestinių, mokėjimo nurodymų matyti, kad atsakovui už 2018 m. vasario mėn. išmokėta 696 Eur dienpinigių, už 2018 m. kovo mėn. – 232 Eur dienpinigių. 2018 m. birželio 18 d. atsakovas kreipėsi į Darbo ginčų komisiją, prašydamas priteisti iš ieškovės 3422 Eur dienpinigius už komandiruotę Vokietijoje. Darbo ginčų komisijos 2018 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. DGKS-3654 atsakovo prašymas tenkintas: iš uždarosios akcinės bendrovės „Elektrovatas“ išieškota jam 2378 Eur neišmokėtų dienpinigių suma.

12Darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra nuolatinė darbo vieta, vietoje. Jeigu darbuotojo komandiruotė trunka ilgiau negu darbo diena (pamaina) arba darbuotojas komandiruojamas į užsienį, darbuotojui privalo būti mokami dienpinigiai, kurių maksimalius dydžius ir jų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija (Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 107 straipsnio 1, 3 dalys). Šalių darbinių santykių laikotarpiu galiojusio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 523 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ patvirtinto Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 2 punkte numatyta, kad dienpinigiai apskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius, jeigu mažesni dydžiai numatyti kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje. Tuo pačiu Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtinto Maksimalių dienpinigių dydžio sąrašo 202 punkte nustatyta, kad maksimalus dienpinigių Vokietijos Federacinėje Respublikoje dydis yra 58 Eur.

13Iš byloje esančių įrodymų, ieškovės atstovo paaiškinimų, atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodytų aplinkybių matyti, kad ieškovė atsakovui komandiruotės Vokietijoje metu mokėjo mažesnio dydžio dienpinigius, nei nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 523 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“, t. y. 2018 m. vasario mėn. mokėjo 24,86 Eur už dieną, o 2018 m. kovo mėn. mokėjo 8 Eur už dieną dienpinigius. Pagal teisinį reguliavimą, darbuotojui gali būti mokami mažesni dienpinigiai, jeigu mažesni dienpinigių dydžiai nustatyti kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyje. Byloje nustatyta, kad kolektyvinės sutarties uždarojoje akcinėje bendrovėje „Elektrovatas“ nėra, taigi susitarimas dėl mažesnių, nei nustatyta teisės aktuose, dienpinigių turėtų būti įtrauktas į darbo sutartį kaip papildoma sutarties sąlyga (LR DK 33 straipsnio 3 dalis). Iš šalių sudarytos darbo sutarties matyti, kad buvo susitarta dėl komandiruotpinigių pagal direktoriaus įsakymą mokėjimo darbuotojui (darbo sutarties 1.3 punktas).

14Darbo ginčų komisija 2018 m. liepos 10 d. sprendimu atsakovo prašymą dėl dienpinigių priteisimo tenkino, argumentuodama tuo, kad šalys darbo sutartyje nesutarė dėl dienpiginių dydžio, o sąlyga, kad dienpinigiai bus mokami pagal direktoriaus įsakymą yra pernelyg abstrakti ir nevienareikšmiškai vertinama. Teismas su tokiu darbo sutarties sąlygų vertinimu nesutinka. Darbo sutarčių aiškinimui galioja bendrosios sutarčių aiškinimo taisyklės. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.193-6.195 straipsniuose bei suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje: kilus ginčui dėl sutarties turinio, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties šalių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kasacinis teismas, atskleisdamas konsensualizmo principo esmę ir jo taikymą, pabrėžė, kad sutartinių santykių teisiniam reguliavimui būdingas minimalus šalių valios varžymas, todėl šalys gali laisvai nusistatyti tarpusavio teises bei pareigas, jos taip pat yra laisvos pasirinkdamos formą, kuria išreiškia savo susitarimo turinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-224/2012; 2013 m. sausio 13 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-103/2013).

15Nagrinėjamu atveju šalys sudarė darbo sutartį, kurios nuostatomis jos aptarė darbo santykius, ir kuri atitiko abiejų šalių tikrąją valią. Šalių pasirašytos darbo sutarties 1.3 punkte nurodyta, kad komandiruotpinigiai mokami pagal direktoriaus įsakymą. Ši darbo sutarties sąlyga buvo apsvarstyta abiejų darbo sutarties šalių, atsakovo pasirašyta, ginčijama nebuvo, pakeitimų, panaikinančių šią darbo sutarties nuostatą, nebuvo. Ieškovė, atskirais direktoriaus įsakymais nustatydama dienpinigių dydį, darbo sutarties sąlygų nepažeidė. Dėl nurodytų aplinkybių teismas sprendžia, kad ieškovė teisėtai, vadovaudamasi darbo sutartimi, apskaičiavo atsakovui mokėtinų dienpinigių dydį. Atsakovas Darbo ginčų komisijai ir teismui atsiliepime į ieškinį nurodė nesupratęs dėl dienpinigių mažinimo, tačiau nurodytą teiginį pagrindžiančių įrodymų nepateikė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 178, 185 straipsniai). Byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovas nesutiko su mokamų dienpinigių dydžiu, gavęs atlyginimą ir dienpinigius už 2018 m. vasario-kovo mėn. Pažymėtina, jog už 2018 m. vasario mėn. mokėti dienpinigiai buvo beveik dvigubai mažesni negu nustatytas maksimalus dienpinigių Vokietijoje dydis, tačiau atsakovas jokių pretenzijų dėl dienpinigių dydžio nereiškė, toliau dirbo komandiruotėje Vokietijoje. Ši aplinkybė rodo, kad darbuotoją tenkino darbo sutartyje nustatyta sąlyga, jog komandiruotpinigiai bus mokami pagal atskirus direktoriaus įsakymus ir šią sąlygą jis suprato. Į Darbo ginčų komisiją atsakovas kreipėsi praėjus daugiau nei dviem mėnesiams po darbo sutarties nutraukimo, iki tol į darbdavį dėl netinkamo dydžio dienpinigių mokėjimo nesikreipė. Šios aplinkybės taip pat patvirtina, jog darbo sutarties sąlyga dėl dienpinigių mokėjimo atsakovui buvo aiški ir suprantama.

16Taikant darbo teisės normas vieno teisės subjekto sąskaita negali būti paneigiami kito subjekto interesai, o turi būti siekiama protingos ir sąžiningos šių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutartis Nr. 3K-3-235/2010). Faktiniai bylos duomenys apie šalių elgesį, atliktų veiksmų pobūdį neteikia pagrindo spręsti, kad darbo teisinių santykių metu nebuvo šalių susitarimo dėl papildomos darbo sutarties sąlygos – darbuotojui mokėtinų dienpinigių mažinimo, todėl Darbo ginčų komisijos 2018 m. liepos 10 d. sprendimas panaikintinas ir atsakovo D. G. reikalavimas dėl dienpinigių priteisimo atmestinas.

17Ieškinį tenkinus, iš atsakovo ieškovei priteistinas 54 Eur žyminis mokestis (LR CPK 93 straipsnio 1 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-268, 270 straipsniais,

Nutarė

19ieškinį tenkinti.

20Panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus Darbo ginčų komisijos 2018 m. liepos 10 d. sprendimą Nr. DGKS-3654 ir atmesti D. G. reikalavimą dėl dienpinigių priteisimo.

21Iš D. G., asmens kodas ( - ) priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Elektrovatas“, kodas 300087894, žyminį mokestį 54 Eur (penkiasdešimt keturis) Eur.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Vitalija... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos... 5. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas patvirtino ieškinyje išdėstytas... 6. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti jam... 7. Teismas... 8. ieškinys tenkintinas.... 9. Liudytojas A. D. paaiškino, kad nuo 2018 m. sausio mėn. iki gegužės mėn.... 10. Liudytoja D. B. paaiškino, kad dirba uždarojoje akcinėje bendrovėje... 11. Šalys 2018 m. sausio 31 d. sudarė terminuotą darbo sutartį, pagal kurią... 12. Darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra... 13. Iš byloje esančių įrodymų, ieškovės atstovo paaiškinimų, atsakovo... 14. Darbo ginčų komisija 2018 m. liepos 10 d. sprendimu atsakovo prašymą dėl... 15. Nagrinėjamu atveju šalys sudarė darbo sutartį, kurios nuostatomis jos... 16. Taikant darbo teisės normas vieno teisės subjekto sąskaita negali būti... 17. Ieškinį tenkinus, iš atsakovo ieškovei priteistinas 54 Eur žyminis... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260,... 19. ieškinį tenkinti.... 20. Panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės... 21. Iš D. G., asmens kodas ( - ) priteisti uždarajai akcinei bendrovei... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių...