Byla 2A-53-153/2009

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič,

2kolegijos teisėjų Egidijaus Tamašausko, Raimondo Buzelio,

3sekretoriaujant Elenai Skruodienienei,

4dalyvaujant ieškovei S. L.Sigitai Lazickaitei, ieškovės atstovei advokatei J. K.Jūratei Kelpšaitei, atsakovui A. M.Algiui Mockevičiui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės S. L. Sigitos Lazickaitės apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 26 d. sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. 2-1315-454/2008 pagal ieškovės S. L. Sigitos Lazickaitės ieškinį atsakovui A. M.Algiui Mockevičiui, trečiajam asmeniui UAB „Būsto administravimo agentūra“ dėl nuosavybės teisių pažeidimo, ir

Nustatė

6Ieškovė S. L. Sigita Lazickaitė ieškiniu prašė teismo įpareigoti atsakovą A. M. Algį Mockevičių pašalinti savavališką statybą patalpose, patalpų plane pažymėtose indeksais 4-55, 63, 64, 65, esančiose ( - ) Kaune, Partizanų g. 14; priteisti iš atsakovo 1 000 Lt neturtinės žalos, bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovė nurodė, kad atsakovas, savavališkai atsitvėręs aukščiau nurodytas bendrojo naudojimo patalpas, pažeidžia ieškovės teises, nes ji negali šiomis patalpomis naudotis, dėl to patiria nepatogumus. Atsakovas nereaguoja į pastabas, savo neveikimu daro ieškovei neturtinę žalą.

8Trečiasis asmuo UAB „Būsto administravimo agentūra“ nurodė, kad ieškinys iš dalies galėtų būti tenkinamas tik nustačius normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimo faktą, tačiau savavališkos statybos konstatavimas neįeina į trečiojo asmens funkcijas. CK nenumato neturtinės žalos atlyginimo dėl normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimo.

9Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. kovo 26 d. sprendimu už akių ieškinį atmetė, iš ieškovės S. L. Sigitos Lazickaitės priteisė 10,35 Lt pašto išlaidų valstybei.

10Teismo nuomone, ieškovė neįrodė savo reikalavimų pagrįstumo, nes savavališką statinio statybą, pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 str., savavališkos statybos aktu patvirtina Apskrities viršininko administracija arba Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pareigūnai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą. Ieškovės pateiktas UAB „Būsto administravimo agentūros“ 2007-08-01 patikrinimo aktas negali būti pripažintas dokumentu, įrodančiu ginčo patalpų savavališką statybą, nes į UAB „Būsto administravimo agentūra“ funkcijas neįeina savavalinškos statybos konstatavimas. Todėl nesant savavališkos statybos akto, nėra pagrindo vertinti ginčo patalpų statybos kaip savavališkos ir taikyti tokios statybos pasekmes. Teismas taip pat atmetė ieškovės reikalavimą priteisti neturtinę žalą, nes neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais (CK 6.250 str. 2 d.), o statybos santykius reglamentuojantys įstatymai neturtinės žalos atlyginimo nenumato.

11Apeliaciniu skundu ieškovė S. L. S. Lazickaitė prašė teismo sprendimą už akių panaikinti ir perduoti bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantė nesutiko su teismo sprendimu už akių dėl šių motyvų:

121) teismas netinkamai taikė CK normas, reglamentuojančias savininko teisių apsaugą ir gynimą, bei CPK nuostatas. Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenimis, ieškovei priklauso butas, pažymėtas indeksu 413-1, su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis indeksais 4-55, 65, 64, 63, 68, 69, 66, 67. Šias aplinkybes taip pat patvirtina ir kiti rašytiniai įrodymai: nuotraukos, administravimo agentūros išvada, AB „Kauno energija“ sąskaita, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nr. 22954, buto apskaitos byla. Atsakovas pažeidė ieškovės teises savavališkai atsitvėręs koridoriaus dalį 4-55 bei dalį patalpų, pažymėtų indeksu 63, 65, bei pasisavinęs patalpą, patalpų plane pažymėtą indeksu 64. Dėl tokių atsakovo veiksmų negalima naudotis minėtomis bendrojo naudojimo patalpomis. Atsakovo veiksmai pažeidžia CK 4.83 str. nuostatas, kuriame nurodyta, jog buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) turi teisę naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų patalpų, savininkų (naudotojų) teisių ir teisėtų interesų;

132) teismas, atmesdamas ieškinį, kaip neįrodytą įrodinėjimo naštą, t. y., kad pertvarkymai, statyba yra nesavavališka, perkėlė nuo atsakovo ieškovui, ir taip pažeidė rungtyniavimo principą;

143) teismas nepagrįstai laikė, jog vienintelis įrodymas dėl neteisėtos statybos šioje byloje gali būti Apskrities viršininko administracijos arba Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Vyriausybės aktas. Pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-04-27 įsakymą bei jo priedą „Administravimas“, administravimo funkcijas, būtinas bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti, atlieka trečiasis asmuo UAB „Būsto administravimo agentūra“. Trečiasis asmuo atsakovui raštu nurodė likviduoti savavališką statybą;

154) teismas ne privalo, bet turi teisę tam tikrais atvejais priimti sprendimą už akių. Teismas gali ir nepriimti sprendimo už akių. Šioje byloje yra akivaizdus bendrosios dalinės nuosavybės pažeidimas. Teismas priėmė sprendimą neišnagrinėjęs bylos: neapklausė bent vienos šalies ar liudytojų, nesuteikė galimybės ieškovei įrodyti savo ieškinio pagrįstumą. Iš esmės teismas atėmė iš ieškovės procesines teises;

165) Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisyklės nurodo, kad patalpų savininkai ir nuomininkai, naudodamiesi gyvenamosiomis ir kitomis patalpomis, taip pat namo bendrojo naudojimo objektais, turi nepažeisti kitų patalpų savininkų ir nuomininką teisių ir teisėtų interesų, taip pat name draudžiama užgriozdinti bendrojo naudojimo patalpas, prieigas prie butuose ir kitose patalpose esančių bendrosios inžinerinės įrangos valdymo vietų, savavališkai pertvarkyti bendrojo naudojimo patalpas ir inžinerinę įrangą. Atsakovas turėjo įrodyti, kad bendro naudojimosi patalpos yra pertvarkytos nesavavališkai;

176) atsakovas pažeidė Konstitucijos 28 str. bei CK 6.263 str.

18Atsiliepimų į apeliacinį skundą byloje nepateikta.

19Apeliacinis skundas tenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., CPK 329 str. 2 d.).

21Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimus, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga.

22CPK 176 straipsnio 1 dalies, 177 straipsnio 1 dalies, 260 straipsnio nuostatomis, tik teisingai nustačius teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes galima tinkamai pritaikyti teisės normą ir teisingai išspręsti ginčą. Pagal CPK 263, 265 straipsnių taisykles, teismas turi priimti sprendimą dėl visų ieškovo reikalavimų ieškinyje pareikštais pagrindais.

23CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis.

24Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą ir priimdamas sprendimą, iš esmės pažeidė civilinio proceso įstatymą, netinkamai taikydamas aukščiau nurodytas civilinio proceso taisykles, neišnagrinėjo reikšmingų bylos aplinkybių, nenustatė bylos nagrinėjimo ribų, neatskleidęs bylos esmės, padarė nepagrįstas išvadas, neišsprendė bylos pagal visus ieškinio reikalavimo pagrindus, dėl ko teismo sprendimas negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismui svarbu nustatyti ieškinio elementus, nes būtent jie apibrėžia teisminio nagrinėjimo dalyką ir leidžia tinkamai pasiruošti bylos nagrinėjimui, o ją išnagrinėjus priimti teisingą sprendimą. Ieškovė kreipėsi į teismą dėl savininko teisių pažeidimo CK 4.73-75,93 str.1d., 4.83 str. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 str. pagrindu. Ieškovė ieškinio pareiškime nurodė, kad dėl atsakovo veiksmų ji negali tinkamai naudotis ieškovei nuosavybės teisėmis priklausančiomis patalpomis, ir prašė priteisti neturtinę žalą. Tačiau pirmosios instancijos teismas dėl šių aplinkybių sprendime nepasisakė, o nagrinėjo klausimą tik vienu aspektu: ar tinkamai įformintas savavališkos statybos faktas, ar šį faktą nustatė įgaliota institucija ir ar jis įformintas tinkamu dokumentu.

25CPK 329 straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta, kad apeliacinės instancijos teismas gali grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, kai yra pažeistos ar netinkamai pritaikytos proceso teisės normos, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla ir šis pažeidimas negali būti ištaisytas apeliacinės instancijos teisme.

26Teismo sprendimas už akių priimamas, jei viena civilinio proceso šalis piktnaudžiauja teise nedalyvauti teismo posėdyje, be pateisinamos priežasties nepalaiko savo reikalavimų ar atsikirtimų ir taip siekia vilkinti procesą. Sprendimo už akių teisėtumo peržiūrėjimo specifika (ribojimas skųsti sprendimą šaliai, kuriai priimtas sprendimas už akių) lemia būtinybę priimti tokį sprendimą griežtai laikantis jo priėmimo sąlygų, kad nebūtų be pagrindo suvaržytos ar pažeistos proceso dalyvių teisės. Pirmosios instancijos teismas į tai neatsižvelgė, todėl be pagrindo priėmė sprendimą už akių abiejų šalių atžvilgiu. Pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, todėl dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimčių bei pobūdžio galima padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais.

27Teisėjų kolegijos nuomone, minėti civilinio proceso teisės pažeidimai galėjo turėti įtakos neteisingam bylos išsprendimui, o šių pažeidimų apeliacinės instancijos teismas negali ištaisyti, nes jie susiję su procesiniais veiksmais, kuriuos atlieka pirmosios instancijos teismas, rengdamasis bylos nagrinėjimui bei nagrinėdamas bylą iš esmės.

28Dėl nurodytų motyvų pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas, o byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 1-2 p., 329 str.

291d.

30

31Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 331-333str.,

Nutarė

32Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 26 d. sprendimą panaikinti, o byla perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Egidijaus Tamašausko, Raimondo Buzelio,... 3. sekretoriaujant Elenai Skruodienienei,... 4. dalyvaujant ieškovei 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės 6. Ieškovė S. L.... 7. Ieškovė nurodė, kad atsakovas, savavališkai atsitvėręs aukščiau... 8. Trečiasis asmuo UAB „Būsto administravimo agentūra“ nurodė, kad... 9. Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. kovo 26 d. sprendimu už akių... 10. Teismo nuomone, ieškovė neįrodė savo reikalavimų pagrįstumo, nes... 11. Apeliaciniu skundu ieškovė 12. 1) teismas netinkamai taikė CK normas, reglamentuojančias savininko teisių... 13. 2) teismas, atmesdamas ieškinį, kaip neįrodytą įrodinėjimo naštą, t.... 14. 3) teismas nepagrįstai laikė, jog vienintelis įrodymas dėl neteisėtos... 15. 4) teismas ne privalo, bet turi teisę tam tikrais atvejais priimti sprendimą... 16. 5) Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisyklės nurodo,... 17. 6) atsakovas pažeidė Konstitucijos 28 str. bei CK 6.263 str.... 18. Atsiliepimų į apeliacinį skundą byloje nepateikta.... 19. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei... 22. CPK 176 straipsnio 1 dalies, 177 straipsnio 1 dalies, 260 straipsnio... 23. CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus... 24. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą ir priimdamas sprendimą,... 25. CPK 329 straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta, kad apeliacinės instancijos... 26. Teismo sprendimas už akių priimamas, jei viena civilinio proceso šalis... 27. Teisėjų kolegijos nuomone, minėti civilinio proceso teisės pažeidimai... 28. Dėl nurodytų motyvų pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas, o... 29. 1d. ... 30. ... 31. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 331-333str.,... 32. Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 26 d. sprendimą panaikinti, o byla...