Byla 2-43-598/2013
Dėl santuokos apskaitos akto įrašo panaikinimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Banga Bartkienė, dalyvaujant pareiškėjams I. K. ir R. K., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų I. K. ir R. K. pareiškimą, dėl santuokos apskaitos akto įrašo panaikinimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, ir

Nustatė

2Pareiškėjai prašo panaikinti akto įrašą, dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos tarp sutuoktinių R. K. ir I. B. (K) įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje, kuris įrašytas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo departamento CMS santuokos metrikų knygoje 2010 m. birželio 29 d. (įrašo Nr.108). Pareiškėjų paaiškinimais, santuokos liudijimu nustatoma, kad pareiškėjai 2010 m. birželio 24 d. sudarė santuoką bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka Kėdainių rajono Krakių bažnyčioje (b.l. 16). Ši santuoka buvo įtraukta į oficialią apskaitą LR CK 3.304 str. nustatyta tvarka 2010 m. birželio 29. Santuokoje gimė pareiškėjų duktė G. K. gim. ( - ), kuri yra nepilnametė. Pareiškėjai daugiau negu metus laiko netvarko bendro ūkio, negyvena santuokinio gyvenimo.

3Prašymas tenkintinas.

4Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka ir įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje įstatymų nustatyta tvarka sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir santuokos sudarymas civilinės metrikacijos įstaigoje. Atsižvelgiant į tai, kad nei LR CK, nei kituose įstatymuose nenustatyta santuokos, sudarytos bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ir pripažintos valstybės, civilinių teisinių pasekmių pabaigos pagrindų ir specialios tvarkos, taikytinos panaikinant tokios santuokos apskaitos įrašą, todėl šeimos santykiams pagal analogiją (CK 1.8 str. 1 d.) taikytinos bendrosios CK normos, reglamentuojančios santuokos pabaigos (CK 3.49 str.), santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka (CK 3.24 str.) nuostatos. Teismas, tenkindamas prašymą dėl civilinių teisinių pasekmių, atsiradusių bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką įtraukus į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje, panaikina akto įrašą dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje ir išsprendžia kitus klausimus (turto padalijimo, vaikų išlaikymo, jų gyvenamosios vietos nustatymo, sutuoktinių tarpusavio išlaikymo ir kitus (CK 3.49, 3.59 straipsniai).

5Pareiškėjų paaiškinimu sutuoktiniai turi kreditorinių įsipareigojimų KU „Jonavos žemė“, BIGBANK AS filialui, UAB „Ūkio banko lizingas“, UAB „4finance“. Prievolių šiems kreditoriams vykdymas po santuokos apskaitos akto įrašo panaikinimo yra nustatytas pareiškėjų sutartyje dėl santuokos apskaitos akto įrašo panaikinimo pasekmių.

6Pareiškėjų pateikta sutartis santuokos apskaitos įrašo panaikinimo pasekmių atitinka įstatymų reikalavimus, neprieštarauja viešajai tvarkai nepažeidžia pareiškėjų ir jų nepilnamečio vaiko teisių ir teisėtų interesų, todėl ji patvirtintina su visomis joje nurodytomis sąlygomis (LR CK 3.53 str. 3 d. ir 4 d.).

7Po santuokos apskaitos įrašo panaikinimo šalių prašymu pareiškėjai paliekama santuokinė pavardė „K“, o pareiškėjui – „K“.

8Sutuoktiniams išaiškintina, kad bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka gali būti pripažinta negaliojančia (niekine) atitinkamų bažnyčios institucijų, remiantis vidaus (kanonų) teisės normomis. Panaikinus santuokos apskaitos įrašą Civilinės metrikacijos įstaigoje, santuokos akto atitinkamame bažnyčios registre įrašas, kurio pagrindu buvo išduotas santuokos liudijimas, lieka galioti, jeigu bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka nėra pripažinta negaliojančia bažnytinio teismo.

9Sutinkamai su LR CPK 92 ir 96 str., iš pareiškėjų lygiomis dalimis priteistina valstybei iš kiekvieno po 23,12 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

10Vadovaudamasis LR CPK 3 str., 150 str., 540 str., 541 str., teismas

Nutarė

11Pareiškimą patenkinti visiškai.

12Panaikinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo departamento CMS santuokos metrikų knygoje 2010 m. birželio 29 d. padarytą akto įrašą Nr.108, dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos tarp sutuoktinių R. K. gim. ( - ) Jonavoje, a.k. ( - ) ir I. B. (K) gim. ( - ) Jonavoje, a.k. ( - ) įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje.

13Po santuokos akto įrašo panaikinimo pareiškėjai palikti pavardę „K“, pareiškėjui palikti pavardę - „K“.

14Patvirtinti sutartį, sudarytą tarp R. K. gim. ( - ) Jonavoje, a.k. ( - ) ir I. K. gim. ( - ) Jonavoje, a.k. ( - ) dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo pasekmių:

15„Mes, I. K. a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir R. K. a.k. ( - ) gyv. ( - ) siekdami panaikinti santuokos akto įrašą abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, sudarėme šią sutartį, kurioje nurodėme, kad:

161. I. K. ir R. K. susitaria ir patvirtina, kad po santuokos akto įrašo panaikinimo nepilnametės G. K. a.k. ( - ) (gim. ( - )) gyvenamoji vieta yra nustatoma su I. K..

172. R. K. patvirtina, kad po santuokos akto įrašo panaikinimo įsipareigoja mokėti nepilnametei dukrai G. K. LR Vyriausybės nustatyta tvarka indeksuojamą materialinį išlaikymą kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis po 425,00 Lt (keturis šimtus dvidešimt penkis litus) kas mėnesį nuo 2012-09-01 iki dukra taps pilnamete.

183. R. K. patvirtina, kad įsipareigoja šios sutarties 2 p. numatytus mokėjimus atlikti į I. K. vardu atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. LT574010043900641732, esančią AB DNB banke. Mokėjimus už einamąjį mėnesį R. K. įsipareigoja atlikti iki einamojo mėnesio 15 dienos.

194. I. K. ir R. K. susitaria ir patvirtina, kad pinigines lėšas, skirtas nepilnametės dukros G. K. išlaikymui, po santuokos akto įrašo panaikinimo uzufrukto teisėmis administruos jos motina I. K..

205. I. K. ir R. K. susitaria ir patvirtina, kad iki dukros G. K. pilnametystės jos auklėjime be apribojimų dalyvaus abu tėvai bendru jų sutarimu, atsižvelgdami į vaiko teisėtus interesus ir norus. I. K. patvirtina, kad nuo teismo sprendimo dėl santuokos akto įrašo panaikinimo įsiteisėjimo dienos iki 2014-08-01 įsipareigoja sudaryti galimybę R. K. matytis su vaiku ir dalyvauti jo auklėjime ne mažiau kaip 2 (du) kartus per mėnesį ir ne mažiau kaip po 2 val. vaiko gyvenamoje vietoje susitikimuose kartu dalyvaujant ir jai pačiai. I. K. patvirtina, kad nuo 2014-08-01 iki 2015-03-01 įsipareigoja sudaryti galimybę R. K. matytis su vaiku ir dalyvauti jo auklėjime ne mažiau kaip 2 (du) kartus per mėnesį ir ne mažiau kaip po 4 val. vaiko gyvenamoje vietoje arba ne toliau kaip 500 metrų nuo jo gyvenamosios vietos, susitikimuose kartu dalyvaujant ir jai pačiai arba be jos. I. K. patvirtina, kad nuo 2015-03-01 iki 2015-12-31 įsipareigoja sudaryti galimybę R. K. matytis su vaiku ir dalyvauti jo auklėjime ne mažiau kaip 2 (du) kartus per mėnesį po vieną dieną (kas antrą mėnesio penktadienį arba šeštadienį) ir ne mažiau kaip po 6 val. ne vaiko gyvenamoje susitikimuose jai pačiai dalyvaujant arba nedalyvaujant. I. K. patvirtina, kad nuo 2016-01-01 kas antrą mėnesio šeštadienį ir sekmadienį (nuo šeštadienio 12.00 val. iki sekmadienio 12.00 val.) R. K. turės teisę pasiimti dukrą su savimi ir bendrauti su ja I. K. nedalyvaujant.

216. I. K. ir R. K. patvirtina, kad po santuokos akto įrašo panaikinimo I. K. pasilieka santuokinę pavardę, t.y. - K pavardę, o R. K. pasilieka savo pavardę, tai yra - K.

227. I. K. ir R. K. patvirtina, kad santuokos akto įrašo panaikinimo metu vienas iš kito sau materialinio išlaikymo nereikalauja.

238. I. K. ir R. K. patvirtina, kad smulkius namų apyvokos daiktus pasidalijo tarpusavyje bendru susitarimu ir dėl šio turto dalybų vienas kitam pretenzijų dabartiniu metu nereiškia ir ateityje jų nereikš. I. K. ir R. K. patvirtina, kad vertingesnius daiktus pasidalina taip:

248.1. po santuokos akto įrašo panaikinimo I. K. atitenka: 1600,00 Lt vertės skalbimo mašina, 700,00 Lt vertės sekcija, 2600,00 Lt vertės virtuvės baldų komplektas, 2000,00 Lt vertės miegamojo komplektas, 1500,00 Lt vertės elektrinė viryklė;

258.2. Po santuokos akto įrašo panaikinimo R. K. atitenka: 1300,00 Lt vertės sofa-lova kampas.

269. I. K. ir R. K. patvirtina, kad registruotiną dalintiną nekilnojamąjį turtą, kurį įgijo už bendras šeimos lėšas būdami santuokoje ir kurį pripažįsta kaip turtą, kuris yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, po santuokos akto įrašo panaikino pasidalina taip:

27I. K. po santuokos akto įrašo panaikinimo asmeninės nuosavybės teisėmis atitenka:

28- 0,2500 ha ploto žemės sklypas (reg. Nr. 46/16766, unikalus, Nr. 4603-0006-0048, kadastrinis Nr. 4603/0006:48 Bukonių k.v. ), esantis ( - )

29- gyvenamasis namas (reg. Nr. 20/264173, unikalus Nr. 4698-6028-2012 ), esantis ( - )

30- ūkinis pastatas (reg. Nr. 20/264173, unikalus Nr. 4698-6028-2026 ), esantis (duomenys neskelbtinI)

31- kiemo statiniai (reg. Nr. 20/264173, unikalus Nr. 4698-6028-2030), esantys ( - )

3210. I. K. patvirtina, kad dabartiniu metu neturi ir ateityje neturės pretenzijų į kilnojamąjį turtą, kurį R. K. įgijo iki santuokos. Santuokos akto įrašo panaikinimo metu asmeninės nuosavybės teisėmis R. K. priklausomas kilnojamasis turtas yra automobiliai: Opel Omega, valst. Nr. ( - ) (VIN kodas: W0L000021T1080955, 1996 metų laidos), Audi 100, valst.Nr. ( - ) (VIN kodas: WAUZZZ44ZEA119831, 1984 metų laidos).

3311. I. K. ir R. K. patvirtina, kad registruotino kilnojamojo dalintino turto, kuris yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, neturi.

3412. I. K. ir R. K. susitaria ir patvirtina, kad po teismo sprendimo dėl santuokos akto įrašo panaikinimo įsiteisėjimo dienos I. K. prisiima asmeninę atsakomybę įvykdyti visas prievoles ir įsipareigojimus kreditoriui Kredito unijai „Jonavos žemė“ (įmonės kodas 110082922, Kauno g. 6, LT-55176 Jonava). Likusieji įvykdyti įsipareigojimai kreditoriui sudaro 31365,18 EUR (108297,69 Lt).

3513. I. K. ir R. K. susitaria ir patvirtina, kad po teismo sprendimo dėl santuokos akto įrašo panaikinimo įsiteisėjimo dienos I. K. ir R. K. prisiima solidarią atsakomybę įvykdyti visas prievoles ir įsipareigojimus kreditoriui BIGBANK AS filialui (įm. kodas 301048563, Jogailos 4, LT- 01116 Vilnius). Likusieji įvykdyti įsipareigojimai kreditoriui sudaro 10192,39 Lt.

3614. I. K. ir R. K. susitaria ir patvirtina, kad po teismo sprendimo dėl santuokos akto įrašo panaikinimo įsiteisėjimo dienos I. K. ir R. K. prisiima solidarią atsakomybę įvykdyti visas prievoles ir įsipareigojimus kreditoriui UAB „Ūkio banko lizingas“ (įm. kodas 234995490, K. Donelaičio g. 60, LT-44248 Kaunas). Likusieji įvykdyti įsipareigojimai kreditoriui sudaro 5662,9 Lt.

3715. I. K. ir R. K. patvirtina susitaria ir patvirtina, kad po teismo sprendimo dėl santuokos akto įrašo panaikinimo įsiteisėjimo dienos R. K. prisiima asmeninę atsakomybę įvykdyti visas prievoles ir įsipareigojimus kreditoriui UAB „4finance“ (įm .kodas 301881644, Jonavos g. 254A, LT- 44132 Kaunas). Likusieji įvykdyti įsipareigojimai kreditoriui sudaro 927,03 Lt.

3816. I. K. ir R. K. patvirtina, kad daugiau prievolių kitiems asmenims, kurios turėtų būti vykdomos iš bendro sutuoktinių turto, neturi.

3917. I. K. ir R. K. susitaria ir patvirtina, kad piniginės lėšos, esančios R. K. vardu banko sąskaitose, po santuokos nutraukimo tampa asmeninėmis R. K. piniginėmis lėšomis.

4018. I. K. ir R. K. susitaria ir patvirtina, kad piniginės lėšos, esančios I. K. vardu banko sąskaitose, po santuokos nutraukimo tampa asmeninėmis I. K. piniginėmis lėšomis.

4119. I. K. ir R. K. parvirtina, kad jiems yra žinoma, jog po santuokos akto įrašo panaikinimo šios sutarties teisme patvirtinimo, iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno iš pareiškėjų liga, nedarbingumas ir t.t.) jie turi teisę kreiptis į teismą dėl šios sutarties sąlygų, susijusių su buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymu, vaiko gyvenamosios vietos nustatymu, vaikui materialinio išlaikymo pakeitimu ir dalyvavimo jo auklėjime tvarkos nustatymu, pakeitimo.

4220. I. K. ir R. K. patvirtina, kad atsisako savo visų kitų turtinių ir neturtinių reikalavimų vienas kitam, kurie nebuvo įtraukti į šią santuokos akto įrašo panaikinimo pasekmių sutartį arba į prašymą dėl santuokos akto įrašo panaikinimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

4321. I. K. ir R. K. susitaria ir patvirtina, kad vienas kitam bylinėjimosi išlaidų neatlygina, o Jonavos rajono apylinkės teismo patirtas pašto išlaidas dėl procesinių dokumentų įteikimo šioje byloje, apmoka abu lygiomis dalimis.“.

44Išaiškinti sutuoktiniams, kad panaikinus santuokos apskaitos įrašą Civilinės metrikacijos įstaigoje, santuokos akto atitinkamame bažnyčios registre įrašas, kurio pagrindu buvo išduotas santuokos liudijimas, lieka galioti, jeigu bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka nėra pripažinta negaliojančia bažnytinio teismo.

45Priteisti valstybei iš pareiškėjų R. K. a.k. ( - ) ir I. K. a.k. ( - ) iš kiekvieno po 23,12 Lt (dvidešimt tris litus 12 centų) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (VMI prie LR finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaita Nr. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660).

46Sprendimo kopiją per tris dienas nuo jo įsiteisėjimo išsiųsti Jonavos rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui įregistruoti santuokos nutraukimą.

47Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui apeliacine tvarka per Jonavos rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Banga Bartkienė, dalyvaujant... 2. Pareiškėjai prašo panaikinti akto įrašą, dėl bažnyčios (konfesijų)... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka ir įtraukta į... 5. Pareiškėjų paaiškinimu sutuoktiniai turi kreditorinių įsipareigojimų KU... 6. Pareiškėjų pateikta sutartis santuokos apskaitos įrašo panaikinimo... 7. Po santuokos apskaitos įrašo panaikinimo šalių prašymu pareiškėjai... 8. Sutuoktiniams išaiškintina, kad bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka... 9. Sutinkamai su LR CPK 92 ir 96 str., iš pareiškėjų lygiomis dalimis... 10. Vadovaudamasis LR CPK 3 str., 150 str., 540 str., 541 str., teismas... 11. Pareiškimą patenkinti visiškai.... 12. Panaikinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo... 13. Po santuokos akto įrašo panaikinimo pareiškėjai palikti pavardę „K“,... 14. Patvirtinti sutartį, sudarytą tarp R. K. gim. ( - ) Jonavoje, a.k. ( - ) ir... 15. „Mes, I. K. a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir R. K. a.k. ( - ) gyv. ( - ) siekdami... 16. 1. I. K. ir R. K. susitaria ir patvirtina, kad po santuokos akto įrašo... 17. 2. R. K. patvirtina, kad po santuokos akto įrašo panaikinimo įsipareigoja... 18. 3. R. K. patvirtina, kad įsipareigoja šios sutarties 2 p. numatytus... 19. 4. I. K. ir R. K. susitaria ir patvirtina, kad pinigines lėšas, skirtas... 20. 5. I. K. ir R. K. susitaria ir patvirtina, kad iki dukros G. K. pilnametystės... 21. 6. I. K. ir R. K. patvirtina, kad po santuokos akto įrašo panaikinimo I. K.... 22. 7. I. K. ir R. K. patvirtina, kad santuokos akto įrašo panaikinimo metu... 23. 8. I. K. ir R. K. patvirtina, kad smulkius namų apyvokos daiktus pasidalijo... 24. 8.1. po santuokos akto įrašo panaikinimo I. K. atitenka: 1600,00 Lt vertės... 25. 8.2. Po santuokos akto įrašo panaikinimo R. K. atitenka: 1300,00 Lt vertės... 26. 9. I. K. ir R. K. patvirtina, kad registruotiną dalintiną nekilnojamąjį... 27. I. K. po santuokos akto įrašo panaikinimo asmeninės nuosavybės teisėmis... 28. - 0,2500 ha ploto žemės sklypas (reg. Nr. 46/16766, unikalus, Nr.... 29. - gyvenamasis namas (reg. Nr. 20/264173, unikalus Nr. 4698-6028-2012 ), esantis... 30. - ūkinis pastatas (reg. Nr. 20/264173, unikalus Nr. 4698-6028-2026 ), esantis... 31. - kiemo statiniai (reg. Nr. 20/264173, unikalus Nr. 4698-6028-2030), esantys (... 32. 10. I. K. patvirtina, kad dabartiniu metu neturi ir ateityje neturės... 33. 11. I. K. ir R. K. patvirtina, kad registruotino kilnojamojo dalintino turto,... 34. 12. I. K. ir R. K. susitaria ir patvirtina, kad po teismo sprendimo dėl... 35. 13. I. K. ir R. K. susitaria ir patvirtina, kad po teismo sprendimo... 36. 14. I. K. ir R. K. susitaria ir patvirtina, kad po teismo sprendimo dėl... 37. 15. I. K. ir R. K. patvirtina susitaria ir patvirtina, kad po teismo sprendimo... 38. 16. I. K. ir R. K. patvirtina, kad daugiau prievolių kitiems asmenims, kurios... 39. 17. I. K. ir R. K. susitaria ir patvirtina, kad piniginės lėšos, esančios... 40. 18. I. K. ir R. K. susitaria ir patvirtina, kad piniginės lėšos, esančios... 41. 19. I. K. ir R. K. parvirtina, kad jiems yra žinoma, jog po santuokos akto... 42. 20. I. K. ir R. K. patvirtina, kad atsisako savo visų kitų turtinių ir... 43. 21. I. K. ir R. K. susitaria ir patvirtina, kad vienas kitam bylinėjimosi... 44. Išaiškinti sutuoktiniams, kad panaikinus santuokos apskaitos įrašą... 45. Priteisti valstybei iš pareiškėjų R. K. a.k. ( - ) ir I. K. a.k. ( - ) iš... 46. Sprendimo kopiją per tris dienas nuo jo įsiteisėjimo išsiųsti Jonavos... 47. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui...