Byla e2-2693-566/2018
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „CRAMO“ ieškinį atsakovui A. K. dėl skolos ir delspinigių priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 488,84 Eur skolos, 21,80 Eur delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2017 m. birželio 23 d. atsakovas kreipėsi į ieškovą dėl nuomos sutarties sudarymo. Ieškovas akceptavo nuomos sutartį ir perdavė atsakovo pageidautą išsinuomotą įrangą. Atsakovas įsipareigojo už jam išnuomotą statybinę įrangą bei suteiktas paslaugas atsiskaityti avansu arba ne vėliau nei sąskaitos už paslaugas išrašymo dieną. Nurodė, jog nuomos mokestį atsakovas įsipareigojo mokėti nuo įrangos jam perdavimo momento iki grąžinimo ieškovui momento. Atsakovas įrangą grąžino pavėluotai, pagal jam išrašytas PVM sąskaitas-faktūras atsakovas neatsiskaitė bendrai 488,84 Eur sumai. Ieškovas taip pat už prievolės pažeidimą paskaičiavo atsakovui 0,06 proc. delspinigius pagal sutartį, t. y. 21,80 Eur.

3Atsakovui ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu 2017-12-13. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, ieškovo prašymu, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2017 m. birželio 23 d. prašymu atsakovas A. K. kreipėsi į ieškovą dėl nuomos sutarties pagal ieškovo įmonės direktoriaus 2016 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 16V-3 patvirtintomis Bendrosiomis įrangos nuomos sąlygomis, sudarymo, įsipareigodamas už jam išnuomotą statybinę įrangą bei suteiktas paslaugas atsiskaityti avansu arba ne vėliau nei sąskaitos už paslaugas išrašymo dieną. 2017 m. birželio 26 d. Perdavimo aktas Nr. 700071895 patvirtina, kad sutarties pagrindu ieškovas perdavė atsakovui nurodytą įrangą, kurią atsakovas turėjo grąžinti tą pačią dieną, t. y. – 2017 m. birželio 26 d. Bendrųjų įrangos nuomos sutarties sąlygų 6.1 punktas numato, jog nuomos mokestis skaičiuojamas ir turi būti mokamas nuo nuomos objekto perdavimo klientui momento iki jo grąžinimo momento, o klientas pavėlavęs laiku grąžinti įrangą privalo sumokėti nuomos mokestį už visą pavėluotą laiką bei atlyginti nuostolius. Atsakovas įrangą grąžino 2017 m. rugsėjo 15 d., todėl 2017 m. liepos 15 d. ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 77048569 83,01 Eur sumai, 2017 m. liepos 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 77050769 101,46 Eur sumai, 2017 m. rugpjūčio 15 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 77052691 92,23 Eur sumai, 2017 m. rugpjūčio 15 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 77054910 110,68 Eur sumai, 2017 m. rugsėjo 15 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 77056918 101,46 Eur sumai. Viso atsakovas pagal ieškovo išrašytas PVM sąskaitas-faktūras už suteiktas paslaugas yra neapmokėjęs 488,84 Eur. 2017 m. rugpjūčio 10 d. atsakovui buvo pateikta pretenzija dėl įsiskolinimo likvidavimo, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas su ieškovu pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras atsiskaitė.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.189 straipsnio 1 dalis nustato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Pareiga nuomininkui laiku mokėti nuomos mokestį numatyta ir CK 6.487 straipsnio 1 dalyje. Atsakovo prievolės įvykdymo terminai yra suėję, todėl atsižvelgiant į išdėstytų aplinkybių visumą ir į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, neginčijo ieškovo reikalavimų, byloje nėra duomenų, jog atsakovas atsiskaitė su ieškovu, teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 488,84 Eur skolą pripažintinas pagrįstu, todėl tenkintinas (CK 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.477 straipsnis, 6.487 straipsnis).

8CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Nuomos sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1. punktas numato, kad jeigu klientas laiku neatlieka kokių nors mokėjimų, jis už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną bendrovei moka 0,06 proc. baudą nuo laiku nesumokėtos sumos, todėl ieškovo reikalavimas iš atsakovo priteisti paskaičiuotus 21,80 Eur delspinigius yra pagrįstas ir tenkintinas.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų ieškovui, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 510,64 Eur (488,84 Eur skola + 21,80 Eur delspinigiai) sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. lapkričio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 15,00 Eur žyminis mokestis bei 105,13 Eur teisinės pagalbos išlaidų, iš viso 120,13 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 3,26 Eur. Remiantis LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ bei CPK 92 straipsniu, valstybės naudai iš atsakovo priteistina 3,26 Eur.

12Teismas, remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis minėtomis teisės normomis ir CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 96, 98 straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) 488,84 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus 84 ct) skolos, 21,80 Eur (dvidešimt vieną eurą 80 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos 510,64 Eur (penkių šimtų dešimt eurų 64 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. lapkričio 23 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 120,13 Eur (vieną šimtą dvidešimt eurų 13 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „CRAMO“, į. k. 300031995, naudai.

15Valstybės naudai iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) priteisti 3,26 Eur (tris eurus 26 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank”, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai