Byla e2-5828-345/2015
Dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Jarinta“ ir uždaroji akcinė bendrovė Verslo aptarnavimo centras

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Oslo namai“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Lietuvos dujos“ dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Jarinta“ ir uždaroji akcinė bendrovė Verslo aptarnavimo centras,

Nustatė

2ieškovas UAB „Oslo namai“ 2015 m. rugsėjo 9 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti, kad UAB „Jarinta“ pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, pripažinti neteisėtu ir panaikinti Automobilių parkavimo paslaugų pirkime (2015 m. birželio 23 d. pirkimo sąlygos) UAB Verslo aptarnavimo centras priimtą ir 2015 m. rugpjūčio 27 d. pranešimu Nr.3712422 įformintą sprendimą patvirtinti galutinių pasiūlymų eilę, pripažinti neteisėtu ir panaikinti Automobilių parkavimo paslaugų pirkime (2015 m. birželio 23 d. pirkimo sąlygos) UAB Verslo aptarnavimo centras priimtą ir 2015 m. rugpjūčio 27 d. pranešimu Nr.3712422 įformintą sprendimą pripažinti UAB „Jarinta“ pateiktą pasiūlymą laimėjusiu pasiūlymu ir sudaryti su šiuo tiekėju pirkimo sutartį, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, jog atsakovas AB „Lietuvos dujos“ vykdo supaprastintą viešąjį automobilių parkavimo paslaugų pirkimą, kurio pirkimo procedūras pagal įgaliojimą vykdo UAB Verslo aptarnavimo centras. Ieškovas pateikė perkančiajai organizacijai konkursinį pasiūlymą, tačiau 2015 m. rugpjūčio 5 d. pranešimu įgaliotoji organizacija UAB Verslo aptarnavimo centras informavo ieškovą, jog ji patvirtino galutinių pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka – 1) UAB „Jarinta“, 2) UAB „Oslo namai“; ir priėmė sprendimą sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju UAB „Jarinta“. Ieškovo prašymu, UAB Verslo aptarnavimo centras informavo ieškovą apie konkurse gautų galutinių pasiūlymų kainas, taip pat apie tai, kad UAB „Jarinta“ siūlomų automobilių stovėjimo aikštelių adresai yra ( - ). Manydamas, jog atsakovas nepagrįstai laimėtoju pripažino UAB „Jarinta“, ieškovas 2015 m. rugpjūčio 11 d. pateikė pretenziją, kurią atsakovo įgaliotoji organizacija UAB Verslo aptarnavimo centras patenkino iš dalies ir nutarė grįžti į galutinių pasiūlymų nagrinėjimo stadiją. Tačiau 2015 m. rugpjūčio 27 d. pranešimu įgaliotoji organizacija informavo ieškovą, jog pakartotinai išnagrinėjusi ir įvertinusi visus pirkime pateiktus galutinius pasiūlymus, priėmė tokius pačius sprendimus - patvirtino galutinių pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka – 1) UAB „Jarinta“, 2) UAB „Oslo namai“; ir nusprendė sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju UAB „Jarinta“. Ieškovas 2015 m. rugsėjo 2 d. įgaliotajai organizacijai pateikė pretenziją dėl 2015 m. rugpjūčio 27 d. pranešimu įformintų sprendimų, tačiau 2015 m. rugsėjo 4 d. atsakymu į pretenziją įgaliotoji organizacija pranešė ieškovui, jog pretenzija atmesta kaip nepagrįsta. Ieškovo įsitikinimu, perkančioji organizacija atliko neteisėtus veiksmus, įtraukdama į pirkime gautų pasiūlymų eilę bei pripažindama laimėjusiu pasiūlymu UAB „Jarinta“ pasiūlymą, nes UAB „Jarinta“ pasiūlymas iš esmės neatitinka pirkimo sąlygų, o šios įmonės nurodytos automobilių stovėjimo aikštelės neatitinka pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų (5.7, 5.11 ir kt. punktų nuostatas). Visų pirma, UAB „Jarinta“ nurodytais adresais ( - ), VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis nėra registruotų automobilių stovėjimo (parkavimo) aikštelių, vadinasi jos neegzistuoja teisine prasme. Šiame registre taip pat nėra registruotas šių aikštelių UAB „Jarinta“ vardu nuosavybės teisės ar valdymo nuomos pagrindu faktas. Šios aikštelės akivaizdžiai neatitinka statybos techninių reikalavimų, nes nėra tinkamai įrengtos, o tik papilta skalda, tuo pačiu jos neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimo, kad aikštelės būtų švarios ir tvarkingos.

4Atsiliepimu į ieškinį atsakovas AB „Lietuvos dujos“ su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, jog visiškai palaiko UAB Verslo aptarnavimo centro 2015 m. rugsėjo 4 d. atsakyme ieškovui į jo pretenziją nurodytus argumentus ir laiko juos ieškinio reikalavimų nepagrįstumo argumentais. UAB Verslo aptarnavimo centro 2015 m. rugsėjo 4 d. atsakyme nurodyta, jog pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 5.7 ir 5.11 punktų reikalavimai turės būti užtikrinti viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu, t.y. jie yra sutartiniai tiekėjo įsipareigojimai. Jei tiekėjas, vykdydamas sutartį, nesilaikys nustatytų reikalavimų paslaugos ir jų kokybei, tiekėjui bus taikomos netesybos ar kitos sankcijos sutartyje nustatyta tvarka. Be to, UAB „Jarinta“ nurodytais adresais Nekilnojamojo turto registre šio asmens vardu yra registruotos nuosavybės teisės į žemės sklypus. Teisės aktuose nekeliami reikalavimai privalomam parkavimo aikštelių (kaip specialios paskirties objektui) papildomam registravimui, todėl trečiojo asmens UAB „Jarinta“ pasiūlyme nurodytos automobilių stovėjimo aikštelės atitinka pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 5.11 punktą. Atsakovas taip pat nurodė, jog pirkimo procedūras vykdė ne AB „Lietuvos dujos“, o UAB Verslo aptarnavimo centras, todėl ieškovo reikalavimai AB „Lietuvos dujos“ atžvilgiu yra nepagrįsti.

5Dublike ieškovas UAB „Oslo namai“ iš esmės palaiko savo ieškinio reikalavimus. Papildomai nurodo, jog UAB Verslo aptarnavimo centro 2015 m. rugsėjo 4 d. rašte dėstomi samprotavimai, kad nėra privalomos automobilių stovėjimo aikštelių registracijos, yra nepagrįsti ir prieštarauja teisiniam reglamentavimui, pagal kurį automobilių stovėjimo aikštelė yra statinys – nekilnojamasis daiktas, kuris privalo būti registruojamas Nekilnojamojo turto registre. AB „Lietuvos dujos“ yra tinkamas atsakovas, todėl reikalavimai pagrįstai nukreipti jo atžvilgiu.

6Triplike atsakovas AB „Lietuvos dujos“ nurodo, jog ieškovo argumentai dėl privalomos registracijos yra nepagrįsti, nes laimėtojo pasiūlyme nurodytiems žemės sklypams yra atlikta privaloma registracija. Šių sklypų paskirtis – „Kita“, todėl pagal naudojimo būdą gali būti komercinės paskirties objektų teritorija. Trečiojo asmens UAB „Jarinta“ pasiūlymas atitiko visus pirkimo dokumentų reikalavimus, todėl nebuvo pagrindo atmesto jo pasiūlymo.

7Triplike trečiasis asmuo UAB „Jarinta“ prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog ieškovas nepateikė konkrečių įrodymų, kad UAB „Jarinta“ valdomos automobilių aikštelės neatitinka kurio nors pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimo. Perkančioji organizacija pasiūlymą atmesti gali tik tuomet, kai pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Teisės aktai nenustato privalomos registracijos automobilių stovėjimo aikštelėms. Trečiojo asmens valdomos aikštelės neturi laikančiųjų konstrukcijų, tad pačios aikštelės negali būti laikomos statiniais, t.y. registruotinu daiktu. Trečiasis asmuo UAB „Jarinta“ pateikė visus dokumentus, patvirtinančius, jog teisėtai valdo aikštelėms skirtas žemės sklypų dalis, todėl tiekėjo pasiūlymas laikytinas atitinkančiu pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 5.11 punkto reikalavimą. Vien tai, kad žemės sklypo nuomos sutartis nėra registruota viešame registre, niekaip nepakeičia UAB „Jarinta“ teisės valdyti išsinuomotą žemės sklypą. Todėl ieškovo argumentai, kad nuomos sutartis turi būti registruota, yra visiškai nepagrįsti. Be to, ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui, todėl vien dėl šios priežasties ieškinys turi būti atmestas.

8Ieškinys tenkintinas.

9Civilinės bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovas AB „Lietuvos dujos“ vykdo supaprastintą viešąjį automobilių parkavimo paslaugų pirkimą, kurio procedūras paslaugų teikimo sutarties pagrindu (b.l. 119-120) vykdo trečiasis asmuo UAB Verslo aptarnavimo centras. Pirkimo objektas – automobilių parkavimo paslaugos. UAB Verslo aptarnavimo centras 2015 m. rugpjūčio 27 d. pranešimu Nr.3712422 informavo ieškovą, kad jis patvirtino galutinių pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka 1) UAB „Jarinta“ – 161 676 Eur be PVM, 2) UAB „Oslo namai“ – 252 396 Eur be PVM, ir laimėjusiu pasiūlymu pripažino UAB „Jarinta“ pateiktą pasiūlymą (b.l. 75). O 2015 m. rugsėjo 4 d. atsakymu į ieškovo pretenziją, kuria ieškovas prašė pripažinti, kad trečiojo asmens UAB „Jarinta“ pasiūlymas/kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, panaikinti 2015 m. rugpjūčio 27 d. pranešimu Nr.3712422 įformintus UAB Verslo aptarnavimo centro priimtus sprendimus ir sudaryti naują pasiūlymų eilę (b.l. 76-93), UAB Verslo aptarnavimo centras atmetė kaip nepagrįstą (b.l. 94-96). Teismui pateiktu ieškiniu ieškovas reiškia analogiškus reikalavimus, kuriuos grindžia tuo, kad trečiojo asmens UAB „Jarinta“ nurodytais adresais ( - ) VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre nėra registruotų automobilių stovėjimo aikštelių kaip statinių, todėl iš esmės UAB „Jarinta“ nurodytos automobilių stovėjimo aikštelės net neegzistuoja. Be to, trečiojo asmens nurodytos automobilių stovėjimo aikštelės neatitinka pirkimo Techninės specifikacijos reikalavimų, o būtent 5.7 punkto, kad parkingo aikštelė būtų švari ir tvarkinga, bei 5.11. punkto reikalavimo, kad siūloma automobilių parkavimo aikštelė tiekėjui priklausytų nuosavybės teise arba būtų nuomojama. Teismas, išnagrinėjęs bylą, iš esmės sutinka su ieškovu, kad trečiojo asmens UAB „Jarinta“ pateiktas pasiūlymas neatitinka AB „Lietuvos dujos“ vykdomo supaprastinto viešojo Automobilių parkavimo paslaugų pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

10Iš bylos duomenų matyti, kad vienas iš esminių reikalavimų tiekėjams buvo tas, kad jie pasiūlytų parkavimo paslaugas automobilių stovėjimo (parkavimo) aikštelėse. Iš į bylą pateiktų 2015 m. rugpjūčio 5 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų (b.l. 62-70) matyti, jog trečiojo asmens UAB „Jarinta“ nurodytais adresais ( - ) nėra registruotų automobilių stovėjimo aikštelių. Tiek atsakovas, tiek trečiasis asmuo UAB „Jarinta“ savo procesiniuose dokumentuose teigia, jog automobilių stovėjimo aikštelės nėra statiniai ir jų kaip atskirų nekilnojamojo turto objektų registruoti viešame registre nereikia. Tačiau teismas šiuos argumentus atmeta kaip nepagrįstus, kadangi automobilių stovėjimo aikštelės yra nesudėtingi inžineriniai ar neypatingi statiniai (priklausomai nuo ploto) Statybų įstatymo, Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 (17.1 punktas) prasme, ką taip pat patvirtina teismų praktika (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. A444-2607/2012), todėl jos kaip nekilnojamieji daiktai privalo būti registruotos Nekilnojamojo turto registre (CK 4.253 str.). 2015 m. rugpjūčio 5 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas tvirtina, jog adresu ( - ) registruotas žemės sklypas, kiti inžineriniai statiniai – tvora, taip pat vandentiekio, šilumos tiekimo, fekalinės kanalizacijos vamzdynai, lietaus kanalizacija, o adresu ( - ), registruotas tik žemės sklypas. Taigi automobilių stovėjimo aikštelių žemės sklypuose, esančiuose ( - ), nėra registruota, todėl teismas iš esmės sutinka su ieškovo argumentais, kad trečiojo asmens UAB „Jarinta“ konkursiniame pasiūlyme nurodytos automobilių stovėjimo (parkavimo) aikštelės, kuriose šis tiekėjas siūlo atsakovui teikti automobilių parkavimo paslaugas, teisine prasme neegzistuoja (CK 4.262 str.), t. y. iš esmės nėra duomenų, kad UAB „Jarinta“ gali teikti parkavimo paslaugas automobilių stovėjimo (parkavimo) aikštelėse.

11Teismas taip pat laiko pagrįstais ieškovo argumentus, jog trečiojo asmens UAB „Jarinta“ konkursinis pasiūlymas neatitinka pirkimo Techninės specifikacijos 5.11 punkto, pagal kurį tiekėjas privalo užtikrinti, jog siūloma automobilių parkavimo aikštelė tiekėjui priklauso nuosavybės teise arba yra nuomojama. Kaip matyti iš pirmiau nurodyto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, žemės sklypas adresu ( - ), trečiajam asmeniui UAB „Jarinta“ išnuomotas iki 2018 m. kovo 31 d., tačiau valstybinis žemės sklypas adresu ( - ), valdomas patikėjimo teise Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos iki 2099 m. vasario 7 d. išnuomotas šioje byloje nedalyvaujančiai UAB „Vilbeksa“. Trečiasis asmuo UAB „Jarinta“ triplike nurodo, kad žemės sklypą adresu ( - ), valdo 2015 m. gegužės 8 d. nuomos sutarties su UAB „Vilbeksa“ pagrindu ir kartu su tripliku pateikė dalį šios sutarties. Iš jos matyti, kad UAB „Vilbeksa“ trečiajam asmeniui UAB „Jarinta“ išnuomojo dalį patalpų ir leido neatlygintinai sutarties laikotarpiu naudotis žemės sklypo dalimi (0,15 ha) adresu ( - ). Taigi pateikta sutartis tvirtina, kad žemės sklypo, esančio ( - ), atžvilgiu, UAB „Jarinta“ nuomininko teisių neturi, nes pagal sutartį šiai įmonei leista neatlygintinai naudotis žemės sklypo dalimi, o ne ji išnuomota, taip pat nėra nurodyta kokiam terminui šiuo adresu esančios patalpos UAB „Jarinta“ išnuomotos. Tuo atveju, jei trečiojo asmens UAB „Jarinta“ 2015 m. gegužės 8 d. sutartį su UAB „Vilbeksa“ laikyti žemės sklypo dalies nuomos sutartimi, tam, kad būtų galima ją panaudoti prieš trečiuosius asmenis, ji turėtų būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre (CK 6.478 str. 2 d.), tačiau tokia sutartis šiame registre nėra registruota. Trečiasis asmuo UAB „Jarinta“ triplike nurodo, kad žemės nuomos sutarties registracija nėra privaloma, nes registracija viešame registre atlieka tik teisių išviešinimo, bet ne teisės nustatančią funkciją. Tačiau teismas neturi pagrindo sutikti su tokiais tripliko argumentais, kadangi šiuo atveju Lietuvos teismų praktikoje ne kartą konstatuotos nuostatos, jog registracija viešame registre atlieka tik teisių išviešinimo funkciją, nėra aktualios šioje byloje. Šioje byloje esminė aplinkybė yra ta, jog tuo atveju, jei UAB „Jarinta“ ir UAB „Vilbeksa“ 2015 m. gegužės 8 d. sutartį laikyti žemės sklypo nuomos sutartimi, tam, kad jos pagrindu trečiasis asmuo galėtų teikti pasiūlymą AB „Lietuvos dujos“ vykdomame pirkime, t.y. šią sutartį naudoti prieš trečiuosius asmenis, ji turėtų būti registruota Nekilnojamojo turto registre, o teisių nustatymo aplinkybės šioje byloje nieks nekvestionuoja ir ginčo, kad ji galioja jos šalims (UAB „Jarinta“ ir UAB „Vilbeksa“), byloje nėra. Taigi teismo nustatytos aplinkybės, kad žemės sklypas adresu Mindaugo g. 42, Vilnius, iki 2099 m. vasario 7 d. išnuomotas šioje byloje nedalyvaujančiai UAB „Vilbeksa“, kad UAB „Jarinta“ vardu žemės sklypo nuomos sutarčių Nekilnojamojo turto registre nėra registruota ir šio žemės sklypo atžvilgiu UAB „Jarinta“ nuomininko teisių neturi, sudaro pagrindą konstatuoti, kad trečiojo asmens UAB „Jarinta“ konkursinis pasiūlymas Techninės specifikacijos 5.11 punkto reikalavimo, kad siūloma automobilių parkavimo aikštelė tiekėjui priklausytų nuosavybės teise arba būtų nuomojama, neatitinka.

12Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog trečiojo asmens UAB „Jarinta“ konkursinis pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, kadangi žemės sklypuose, esančiuose ( - ), nėra registruotų automobilių stovėjimo aikštelių, t. y. iš esmės nėra duomenų, kad UAB „Jarinta“ gali teikti parkavimo paslaugas automobilių stovėjimo (parkavimo) aikštelėse, taip pat trečiojo asmens UAB „Jarinta“ konkursinis pasiūlymas neatitinka pirkimo Techninės specifikacijos 5.11 punkto reikalavimo, kad siūloma automobilių parkavimo aikštelė tiekėjui priklausytų nuosavybės teise arba būtų nuomojama. Pirkimo dokumentų neatitinkantį UAB „Jarinta“ pasiūlymą UAB Verslo aptarnavimo centras turėjo atmesti Viešojo pirkimo įstatymo 39 straipsnio antrosios dalies 2 punkto pagrindu. Dėl to priešingi įgaliotosios organizacijos UAB Verslo aptarnavimo centro 2015 m. rugpjūčio 27 d. pranešimu Nr.3712422 įforminti sprendimai - patvirtinti galutinių pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka 1) UAB „Jarinta“ – 161 676 Eur be PVM, 2) UAB „Oslo namai“ – 252 396 Eur be PVM, ir laimėjusiu pasiūlymu pripažinti UAB „Jarinta“ pateiktą pasiūlymą - pripažintini neteisėtais bei panaikinami, o UAB Verslo aptarnavimo centras įpareigotinas sudaryti naują pasiūlymų eilę Automobilių parkavimo paslaugų pirkimo konkurse.

13Ieškovo ieškinio argumentus, jog trečiojo asmens UAB „Jarinta“ konkursinis pasiūlymas neatitinka pirkimo Techninės specifikacijos 5.7 punkto reikalavimo - kad siūloma automobilių parkavimo aikštelė būtų tvarkinga ir švari, atmeta kaip neįrodytus, kadangi kartu su ieškiniu nepateikta tokius argumentus patvirtinančių duomenų, tačiau šio argumento nepagrįstumas nėra pakankamas teismui padaryti kitokias nei pirmiau nurodytos teismo išvados.

14Tiek atsakovo, tiek trečiojo asmens procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai, kad ieškinys pareikštas ne tam atsakovui, buvo išspręsti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 19 d. nutartimi, kuria netenkintas atsakovo AB „Lietuvos dujos“ prašymas dėl netinkamos šalies pakeitimo kita. Nutarties nei atsakovas, nei tretieji asmenys neskundė, ji įsiteisėjo, todėl pakartotinai šis reikalavimas nenagrinėtinas.

15Teismas pažymi, jog patenkinus ieškinį, Automobilių parkavimo paslaugų pirkimo procedūros (2015 m. birželio 23 d. pirkimo sąlygos) grąžinamos į pasiūlymų vertinimo stadiją.

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovas UAB „Oslo namai“ prašo iš atsakovo priteisti 217 Eur dydžio žyminį mokestį. Duomenų apie ieškovo patirtas kitokias bylinėjimosi išlaidas byloje nėra.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 - 270 straipsniais, 4239 straipsniu, Viešojo pirkimo įstatymo 39 straipsnio antrosios dalies 2 punktu,

Nutarė

18Ieškinį patenkinti.

19Pripažinti, kad UAB „Jarinta“ pasiūlymas Automobilių parkavimo paslaugų pirkime (2015 m. birželio 23 d. pirkimo sąlygos) neatitinka šio pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

20Pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2015 m. rugpjūčio 27 d. pranešimu Nr.3712422 įformintą UAB Verslo aptarnavimo centro sprendimą patvirtinti galutinių pasiūlymų eilę.

21Pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2015 m. rugpjūčio 27 d. pranešimu Nr.3712422 įformintą UAB Verslo aptarnavimo centro sprendimą pripažinti UAB „Jarinta“ pasiūlymą laimėjusiu pasiūlymu ir sudaryti su šiuo tiekėju pirkimo sutartį.

22Automobilių parkavimo paslaugų pirkimo procedūras (2015 m. birželio 23 d. pirkimo sąlygos) grąžinti į pasiūlymų vertinimo stadiją.

23Įpareigoti UAB Verslo aptarnavimo centrą Automobilių parkavimo paslaugų pirkime (2015 m. birželio 23 d. pirkimo sąlygos) sudaryti naują pasiūlymų eilę.

24Priteisti ieškovui UAB „Oslo namai“, juridinio asmens kodas 301495817, buveinės adresas Erfurto g. 30, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita ( - ), iš atsakovo AB „Lietuvos dujos“, juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius, 217 Eur (du šimtus septyniolika eurų) žyminio mokesčio.

25Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas... 2. ieškovas UAB „Oslo namai“ 2015 m. rugsėjo 9 d. kreipėsi į teismą su... 3. Nurodė, jog atsakovas AB „Lietuvos dujos“ vykdo supaprastintą viešąjį... 4. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas AB „Lietuvos dujos“ su ieškiniu... 5. Dublike ieškovas UAB „Oslo namai“ iš esmės palaiko savo ieškinio... 6. Triplike atsakovas AB „Lietuvos dujos“ nurodo, jog ieškovo argumentai dėl... 7. Triplike trečiasis asmuo UAB „Jarinta“ prašo ieškinį atmesti ir... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Civilinės bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovas AB „Lietuvos dujos“... 10. Iš bylos duomenų matyti, kad vienas iš esminių reikalavimų tiekėjams buvo... 11. Teismas taip pat laiko pagrįstais ieškovo argumentus, jog trečiojo asmens... 12. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog trečiojo asmens UAB... 13. Ieškovo ieškinio argumentus, jog trečiojo asmens UAB „Jarinta“... 14. Tiek atsakovo, tiek trečiojo asmens procesiniuose dokumentuose nurodyti... 15. Teismas pažymi, jog patenkinus ieškinį, Automobilių parkavimo paslaugų... 16. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas išlaidas teismas... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 18. Ieškinį patenkinti.... 19. Pripažinti, kad UAB „Jarinta“ pasiūlymas Automobilių parkavimo paslaugų... 20. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2015 m. rugpjūčio 27 d. pranešimu... 21. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2015 m. rugpjūčio 27 d. pranešimu... 22. Automobilių parkavimo paslaugų pirkimo procedūras (2015 m. birželio 23 d.... 23. Įpareigoti UAB Verslo aptarnavimo centrą Automobilių parkavimo paslaugų... 24. Priteisti ieškovui UAB „Oslo namai“, juridinio asmens kodas 301495817,... 25. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...