Byla 2S-246-264/2013
Dėl žemės ribų ginčijimo ir nustatymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo K. J. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2608-652/2012 pagal ieškovo K. J. ieškinį atsakovams A. Z. ir A. Z., tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos, Z. P., H. B., dėl žemės ribų ginčijimo ir nustatymo,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 10 d. nutartimi tenkino ieškovo K. J. prašymą ir ieškovo reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikė laikinąją apsaugos priemonę – uždraudė atsakovams A. Z. ir A. Z. vykdyti garažo (priestato) statybos darbus žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esančiame ( - ), šalia ginčo sklypo ribos bei pravažiavimo, esančio ( - ). Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į ieškovo prašyme išdėstytus argumentus bei kitas ieškinyje nurodytas aplinkybes, manytina, jog yra reali tikimybė, kad neuždraudžiant atsakovams vykdyti garažo (priestato) statybos darbus žemės sklype, esančiame ( - ), šalia ginčo sklypo ribos bei pravažiavimo, esančio ( - ), galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo atveju bus apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti efektyvų teismo sprendimo įvykdymą pareikštų reikalavimų patenkinimo atveju.

4Atsakovai A. Z. ir A. Z. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 10 d. nutartį panaikinti. Nurodė, kad ieškovas teisme reiškia reikalavimus nustatyti per naują kaimyninių sklypų ribas pagal jo parengtą ir kartu su ieškiniu pateiktą planą, kuris atitinka dabar jo aptvertos teritorijos ribas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje perteklinis ir nepagrįstai suvaržantis atsakovus, nes atsakovų vykdomi garažo statybos darbai sklype niekaip nėra susiję ginčo dalyku ir negali įtakoti priimto teismo sprendimo vykdymo ar jo apsunkinti. Statybos darbai vykdomi išskirtinai tik atsakovų sklypo ribose, dėl kurių ginčo tarp šalių nėra. Kad statybos yra vykdomos teisėtai patvirtina atsakovams išduotas 2012 m. rugsėjo 4 d. statybos leidimas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 24 d. nutartimi atskirąjį skundą tenkino, panaikino 2012-10-10 nutartį, kuria uždrausta atsakovams A. Z. ir A. Z. vykdyti garažo (priestato) statybos darbus žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esančiame ( - ), šalia ginčo sklypo ribos bei pravažiavimo, esančio ( - ). Teismas nurodė, kad 2012-10-12 atsakovai teismui pateikė tripliką ir 2012-09-04 leidimą statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti pastatą, kuriuo A. Z. leidžiama vykdyti statybos darbus. Teismui priimant 2012-10-10 teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovams, nebuvo žinoma aplinkybė, kad atsakovai turi 2012-09-04 leidimą vykdyti statybos darbus, todėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas nekels objektyvios grėsmės teismo priimtam procesinio sprendimo įvykdymui.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Ieškovas K. J. atskiruoju skundu (b. l. 1-4) prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-10-24 nutartį ir atsakovų A. Z. ir A. Z. atskiruosius skundus dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmesti, paliekant galioti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti atsakovams A. Z. ir A. Z. vykdyti garažo (priestato) statybos darbus žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esančiame ( - ), šalia ginčo sklypo ribos bei pravažiavimo, esančio ( - ). Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

91. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, iš esmės apribojo apelianto teisę į teisminės gynybos įgyvendinimą. Kadangi nuo ieškovo kreipimosi į teismą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo gali praeiti netrumpas laikotarpis, dėl įvairių priežasčių gali tapti sunku arba neįmanoma realiai įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Ieškovui palankaus sprendimo įvykdymo užtikrinimui Civilinio proceso kodekso nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą.

102. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškinio reikalavimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra perteklinis. Atsakovai pateikė statybos leidimo kopiją, kurioje nurodyta, kad leidimas yra išduotas rekonstruoti (atsakovai klaidingai nurodo, kad statybos leidimas yra išduotas statyti naują statinį) visą gyvenamąjį namą, adresu ( - ). Tuo tarpu ieškinio reikalavimo užtikrinimui buvo prašoma pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones uždraudžiant atsakovams vykdyti tik garažo (priestato), kuris ribojasi apeliantui priklausančio žemės sklypo riba, statybos darbus. Toks reikalaujamų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių mastas visiškai atitinka ginčijamo teisinio materialinio reikalavimo pobūdį, taip pat ekonomiškumo, proporcingumo, lygiateisiškumo ir šalių interesų pusiausvyros principus.

113. Nepagrįsti teismo motyvai, jog išduotas statybos leidimas yra pagrindas netaikyti šiuos darbus uždraudžiančių laikinųjų apsaugos priemonių. Šioje byloje yra ginčijamos klaidingos apelianto ir atsakovų žemės sklypus skiriančios kraštinės koordinatės. Šių klaidingai nustatytų ir viešame registre įregistruotų koordinačių pagrindu atsakovai parengė statybos projektą, kurio įgyvendinimui ir buvo išduotas statybos leidimas. Todėl nustačius naują atsakovų žemės sklypo ribą, iš esmės pakistų statinio projektas, o tai liudija, kad nagrinėjamos civilinės bylos išsprendimas yra tiesiogiai susijęs su atsakovams išduoto statybą leidžiančio dokumento teisėtumo klausimu. Aplinkybė, jog ieškinio pareiškimo metu teismui nebuvo žinoma apie išduotą teismo leidimą, niekaip negali lemti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir pareikštų materialinių reikalavimų pagrįstumo.

124. Teismas nepagrįstai panaikino laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškinio patenkinimo atveju būsimas teismo procesinis sprendimas galėtų tapti realiai neįvykdomas ar jo įvykdymas iš esmės pasunkėtų, nes dėl galimų statybos darbų atlikimo prie pat ginčo tvoros, apeliantui gali vėl tekti ginti savo teises teisme siekiant pašalinti nuosavybės teisės pažeidimus, taip pat gali kilti žalos patiems atsakovams, ketinantiems atlikti statybos darbus. Tokia padėtis neatitiktų teisingumo, protingumo ir ekonomiškumo principų. Jeigu teismas tenkintų ieškinio reikalavimus, būtų pažeistas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. Dl-338 (Žin., 2005, Nr. 93-3464) patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, kurio 8 priedo 1.1. p. numato, jog mažiausias atstumas nuo pastatų (priestatų) iki sklypo ribos turėtų būti ne mažesnis kaip 3,0 m. Todėl leidus atsakovams įgyvendinti teises žemės sklype statyti garažą priestatą), paprasčiausiai butų sudarytos prielaidos kitam galimam teisės pažeidimui.

13Atsakovai A. Z. ir A. Z. atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 7-12) prašo ieškovo K. J. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 24 d. nutarties, kuria buvo panaikinta teismo 2012 m. spalio 10 d. nutartis, uždraudusi atsakovams A. Z. ir A. Z., vykdyti garažo (priestato) statybos darbus žemės sklype, adresu ( - ), atmesti kaip teisiškai nepagrįstą ir palikti galioti byloje Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartį. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kad nepritaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas byloje pasunkės arba pasidarys negalimas, todėl skundo argumentai apie ieškovo teisės į teisminės gynybos apribojimą absoliučiai deklaratyvus ir teisiškai nepagrįsti. Atsakovų garažo (priestato) statybos darbai yra vykdomi išskirtinai tik atsakovų sklypo ribose dėl kurių ginčo tarp šalių nėra, o ne ginčo teritorijoje tarp dabartinės ieškovo tvoros ribos, kurią jis prašo įteisinti, ir atsakovams teisiškai priklausančio sklypo. Visi priešgaisriniai atstumai tarp ieškovo ir atsakovų pastatų yra išlaikyti, o ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovų vykdomos statybos pažeidžia ieškovo teises ar teisėtus interesus. Ieškovo inicijuotos bylos esmė yra ne statybų leidimo panaikinimas ar draudimas atsakovams sklype vykdyti statybas, o ieškovo faktiškai užimtos žemės sklypo ribos įteisinimas. Todėl net ir patenkinus ieškovo ieškinį, tai niekaip neįtakos atsakovų teisių ir pareigų tiesiogiai susijusių su vykdomomis statybomis. Teisiškai kadastriniais matavimais nustatytos ir registre įregistruotos sklypų ribos yra teisingos, todėl ieškovas skunde teigdamas, jog atsakovų ir ieškovo sklypų ribos nustatytos klaidingai, paprasčiausia klaidina teismą. Be jokio tam faktinio būtinumo ir nesant tam procesiniuose tymuose nustatytų pagrindų uždraudimas atsakovams toliau vykdyti teisėtai atliekamus garažo (priestato) statybos darbus neabejotinai būtų perteklinis, nereikalingai ribojantis atsakovų teises. Atsakovus, kurie negalėdami toliau vykdyti savo suplanuotų statybų neabejotinai patirs žalą ir spaudimą, o atsižvelgiant į galimai ilgą bylinėjimosi laikotarpį, tai neabejotinai trukdys atsakovams tinkamai naudotis teismine savo pažeistų teisių gynyba ir sudarys bereikalingų kliūčių įrengiant savo gyvenamąjį bustą..

14IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų (CPK 329 str., 338 str.).

17Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo sprendimo įvykdymą.

18Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas neatlieka įrodymų vertinimo, nevertina procesinio dokumento reikalavimų pagrįstumo, nepasisako dėl ginčo esmės, teismas tik vertina ar yra tikimybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Pagal CPK 144 straipsnį konkrečios rūšies ir masto (apimties) laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik pareikštų (ketinamų pareikšti) reikalavimų ribose ir paprastai tik siekiant užtikrinti būtent pagal pareikštus ieškinio reikalavimus priimto teismo sprendimo vykdymą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi atitikti materialinio reikalavimo esmę ir būti susijusios su būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimu. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi ir 145 straipsnio 2 dalimi, teismas gali taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui.

19Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas panaikino 2012-10-10 nutartį, kuria buvo patenkintas ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir uždrausta atsakovams A. Z. ir A. Z. vykdyti garažo (priestato) statybos darbus žemės sklype, esančiame ( - ), šalia ginčo sklypo ribos bei pravažiavimo, esančio ( - ), motyvuodamas tuo, kad atsakovai turi 2012-09-04 leidimą vykdyti statybos darbus, o laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas nekels objektyvios grėsmės teismo priimtam procesinio sprendimo įvykdymui.

20Nagrinėjamoje byloje tarp šalių yra kilęs ginčas dėl kaimyninius žemės sklypus skiriančios ribos nuginčijimo ir naujos ribos tarp žemės sklypų, esančių ( - ) Nr.27 ir Nr. 29, Alytuje, nustatymo pagal ieškovo pateiktą 2012-08-10 T. V. parengtą planą.

21Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškinio dalyką, konstatuoja, kad tokia laikinoji apsaugos priemonė, kaip draudimas atsakovams vykdyti garažo (priestato) statybos darbus jiems priklausančiame žemės sklype, šalia ginčo sklypo ribos bei pravažiavimo, nesusijusi su ieškinio dalyku, t. y. neužtikrina būsimo galimai palankaus ieškovui sprendimo. Be to, ieškovo suformuluotas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių nėra konkretus, todėl visiškai pagrįstai apylinkės teismas skundžiama nutartimi panaikino 2012 m. spalio 10 d. nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir kurios yra neribotos apimties, peržengia pareikšto reikalavimo ribas ir pažeidžia ekonomiškumo principą. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas nagrinėjamu atveju nereiškia prevencinio ieškinio arba reikalavimų dėl atsakovams išduoto statybos leidimo panaikinimo, nėra ginčo dėl sklypų dydžio bei atsakovų disponavimo savo sklypu. Prevencinės laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos reiškiant ieškinį tik dėl esamos žemės sklypo ribos nuginčijimo ir naujos ribos nustatymo.

22Atmestini apelianto teiginiai dėl jo teisių į teisminę gynybą įgyvendinimo apribojimo, nes vadovaujantis CPK 178 straipsniu, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Taigi, proceso šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų įrodyti egzistuojant grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, tačiau apeliantas tokių įrodymų dėl būtinybės taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones nepateikė.

23Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

24Remiantis išdėstytais motyvais, teismas konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs Alytaus rajono apylinkės teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo. Skundas atmestinas, o Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,... 2. I.Ginčo esmė... 3. Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 10 d. nutartimi tenkino... 4. Atsakovai A. Z. ir A. Z. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė Alytaus... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 24 d. nutartimi atskirąjį... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Ieškovas K. J. atskiruoju skundu (b. l. 1-4) prašo panaikinti Alytaus rajono... 9. 1. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, iš esmės apribojo apelianto... 10. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškinio reikalavimas dėl laikinųjų... 11. 3. Nepagrįsti teismo motyvai, jog išduotas statybos leidimas yra pagrindas... 12. 4. Teismas nepagrįstai panaikino laikinąsias apsaugos priemones, kadangi... 13. Atsakovai A. Z. ir A. Z. atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 7-12) prašo... 14. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 18. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas... 19. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas panaikino 2012-10-10... 20. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių yra kilęs ginčas dėl kaimyninius žemės... 21. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškinio dalyką, konstatuoja,... 22. Atmestini apelianto teiginiai dėl jo teisių į teisminę gynybą... 23. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi, todėl... 24. Remiantis išdėstytais motyvais, teismas konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 26. Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartį palikti...