Byla 2-22-41/2009
Dėl materialinio išlaikymo vaikui priteisimo ir jo gyvenamosios vietos nustatymo ir n u s t a t e:

1Skuodo rajono apylinkes teismo teiseja P.Markauskiene, sekretoriaujant Z.Sedolytei, dalyvaujant ieškovei R. G. , ieškoves atstovei adv. V.Pargaliauskienei, treciajam asmeniui V.Satkeviciutei, teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves R. G. ieškini atsakovui R. L. , institucijai teikianciai išvada Skuodo rajono savivaldybes administracijos vaiko teisiu apsaugos skyriui del materialinio išlaikymo vaikui priteisimo ir jo gyvenamosios vietos nustatymo ir n u s t a t e:

2ieškove R. G. ir jos atstove V.Pargaliauskiene nurode, kad atsakovas R. L. yra E. L. , gimusios 2007 m. sausio 28 d. tevas, atsakovas dukros išlaikymui materialines paramos neteikia nuo 2007-11-01, dukros nelanko, todel praše priteisti iš atsakovo dukros E. išlaikymui kas menesi po 350 Lt iki vaiko pilnametystes, bei priteisti iš atsakovo isiskolinima dukrai už laikotarpi nuo 2007 m. lapkricio 01 d. iki 2008 m. balandžio 29 d. 2100 Lt, bei praše nustatyti dukros gyvenamaja vieta pas jos motina – ieškove. Likusioje dalyje ieškove ieškininio reikalavimo atsisake.

3Atsakovas R. L. i teismo posedi neatvyko, procesiniai dokumentai atsakovui iteikti teisme pasirašytinai, teismo nustatytu terminu atsakovas atsiliepimo i ieškini nepateike, i parengiamaji posedi neatvyko, nors teismo šaukimas buvo iteiktas asmeniškai, atsakovui atvykus i teisma. 2008 m. gruodžio 02 d. gautas atsakovo prašymas civiline byla nagrineti jam nedalyvaujant.

4Vaiko teisiu apsaugos skyriaus atstove siule ieškini tenkinti.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 straipsnio nuostatos bei Lietuvos Respublikos vaiko teisiu apsaugos pagrindu istatymas ipareigoja tevus užtikrinti vaikui gyvenimo salygas, butinas jo fiziniam, protiniam vystymuisi (istatymo 1 str. 2 d., 11 str.). Istatyme numatyta, kad abu tevai vienodai privalo rupintis vaiko išlaikymu, teikti materialine parama, aprupinti gyvenamuoju bustu. Išlaikymo dydis turi buti proporcingas vaiko poreikiams bei ju tevu turtinei padeciai.

7Ieškove paaiškino, kad ji su dukra gyvena Mosedžio m. pas savo tevus, dirba Skuodo mieste, jos gaunamas atlyginimas sudaro 940 Lt Iš šios sumos 160 Lt ji moka už dukros buvima darželyje, sauskelnems per menesi išleidžia 120 Lt, vitaminams, vaistams – 75 Lt, skalbimo priemonems, higieniniams vaiko daiktams – 67 Lt, rubams, avalynei – 100 Lt., vaiko nuvežimas, parvežimas i darželi ir atgal automobiliu kainuoja 80 Lt, vaikui žaislams – 100 Lt, viso 685 Lt kas menesi. Ieškove kas menesi gauna išmoka vaikui po 97 Lt.

8Atsakovas R. L. teismui rašytame prašyme nurode, jog sutinka dukros išlaikymui moketi kas menesi po 150 Lt, nes pats išlaiko du vaikus, uždirba 800 Lt. Kitu duomenu apie savo turtine padeti atsakovas teismui nepateike, nors turejo tokia galimybe rašydamas teismui atsiliepima ar atvykdamas i teismo posedžius.

9Ivertinus surinktus irodymus teismas laiko, kad tikslinga iš atsakovo priteisti kas menesi po 300 Lt periodines išmokas iki vaiko pilnametystes. Atsakovas yra jauno amžiaus, nepateike irodymu, kad del sveikatos bukles ar kitu priežasciu negaletu dirbti, susirasti darbo ir teikti išlaikyma dukrai. Teismo nuomone, atsakovas vengia moketi išlaikyma, atvykti i teismo posedžius, nurodo neteisingus savo gyvenamosios vietos adresus, kuriais siunciant teismo šaukimus šie grižta atsakovui neiteikti (b.l. 29).

10Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 3.200 str. iš atsakovo priteistinas isiskolinimas nuo 2007 m. lapkricio 1 d. iki 2008 m. balandžio 29 d., t.y. už 6 menesius po 300 Lt, kas sudaro 1800 Lt.

11Dukros Erikos, gimusios 2007 m. sausio 28 d. gyvenamoji vieta nustatytina pas jos motina – ieškove (Lietuvos Respublikos CK 3.174 str.).

12Iš atsakovo priteistina bylinejimosi išlaidos bei išlaidos už teisine pagalba, pašto išlaidos (CPK 88 str.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str.,

Nutarė

14ieškini tenkinti iš dalies.

  1. Priteisti iš R. L. , asmens kodas ( - ) išlaikyma dukrai E.
L., asmens kodas ( - ) gimusiai ( - ) kas menesi po 300 (triju šimtu) litu periodine išmoka iki jos pilnametystes, išlaikymo suma indeksuojant Vyriausybes nustatyta tvarka.

15Periodiniu išmoku išieškojima pradeti nuo 2008 m. gegužes 07 dienos.

16Išieškotas periodines išmokas moketi ieškovei R. G. .

17Šioje dalyje sprendima vykdyti skubiai.

  1. Priteisti iš R. L. , asmens kodas ( - ) , isiskolinima E.
L. už laikotarpi nuo 2007 m. lapkricio 01 d. iki 2008 m. balandžio 29 d. – 1800 Lt (viena tukstanti aštuonis šimtus) litu.

18Likusioje dalyje ieškini atmesti.

193. Nustatyti E. L. , asmens kodas ( - ) gimusiai ( - ), gyvenamaja vieta pas jos motina – ieškove R. G. .

204. Priteisti iš R. L. valstybes naudai:

  • 480 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt Lt) teisines pagalbos išlaidu;
  • 108 Lt (viena šimta aštuonis Lt) žyminio mokescio;
  • 9 Lt pašto išlaidu.

215. Priteisti iš R. L. R. G. naudai 16 Lt išlaidu del dokumentu išreikalavimo.

22Sprendimas per 30 dienu apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Klaipedos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai