Byla 2-2099-109/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Birutė Bobrel, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąją dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato ieškinį atsakovams H. S., R. K., R. S., A. Š. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2011 m. kovo 10 d. gautas ieškovų Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato ieškinys, kuriuo prašoma iš atsakovų H. S., R. K., R. S., A. Š. priteisti Policijos departamento prie VRM naudai 103 796,04 Lt. Ieškovai nurodė, kad policijos pareigūnai R. J., A. K. ir V. Š. 2008-08-17 pagal grafiką dirbo Marijampolės apskr. VPK Šakių rajono policijos komisariate. Kilus triukšmui areštinės kameroje ir norint patikrinti kas ten vyksta, R. J. užėjo į kamerą, kur buvo užpultas ten laikomų asmenų, pavartojant fizinį smurtą, suduodant smūgius rankomis ir kojomis bei nuo suolo nuplėšta metaline koja. Įvykio metu taip pat buvo užpultas šalia kameros Nr. 3 durų stovėjęs A. K.. A. K., įjungus signalizacijos jungiklį, į pagalbą atskubėjo V. Š.. Pastarasis taip pat buvo užpultas suimtųjų, jau išbėgusių iš areštinės kameros. Suimtieji H. S., A. Š. ir R. S., numušę areštinės grotų durų pakabinamą spyną, pabėgo į uždarą policijos komisariato kiemą. V. Š., bandydamas sulaikyti bėgančius iš areštinės suimtuosius, komisariato vidiniame kieme iššovė iš tarnybinio ginklo PM PN 6418 7 kartus į bėglių pusę, po ko buvo sužeistas R. S. ir sulaikytas A. Š.. Tarnybines pareigas vykdantiems pareigūnams R. J., A. K. ir V. Š. buvo padaryti nesunkūs sveikatos sutrikdymai. Dėl šio įvykio Šakių rajono policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 91-1-00432-08 pagal LR BK 241 str. 2 d. Marijampolės apskr. VPK pripažino, kad policijos pareigūnai R. J., A. K. ir V. Š. buvo sužaloti atlikdami tarnybines pareigas, o tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūnų gyvybei ar sveikatai. LR VRM Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės komisija atliko V. Š., A. K. ir R. J. sveikatos ekspertizę sužalojimo laipsniui ir tinkamumo tarnybai vidaus reikalų sistemoje nustatyti ir konstatavo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-09-02 nutarimu Nr. 1130, traumos, kurios įvyko 2008-08-17, priskiriamos lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymams. Pagal Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalį, pareigūnui, kuris buvo sužalotas eidamas tarnybines pareigas arba dėl tarnybos, lengvo sveikatos sutrikdymo atveju išmokama 12 mėnesinių jo darbo užmokesčių dydžio kompensacija. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 patvirtino Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarką, pagal kurią policijos generalinis komisaras, kaip asignavimų valdytojas, valstybės biudžeto lėšas naudoja pavaldžioms įstaigoms finansuoti nustatyta tvarka. Policijos departamentas prie VRM, atsižvelgdamas į Marijampolės apskr. VPK 2010-03-02 raštą Nr. 64-S-l 005 „Dėl išmokėtos draudimo sumos skyrimo V. Š.“, 2010-03-24 raštą Nr. 64-S-1358 „Dėl išmokėtos draudimo sumos skyrimo“, 2010-06-02 raštą Nr. 64-S-2783 „Dėl kompensacijų skyrimo“, į Marijampolės apskr. VPK 2009-12-22 tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. IS-91 „Dėl Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariato pareigūnų R. J., V. Š., A. K. sveikatos sutrikdymo tarnybos metu“ ir LR VRM Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išduotas pažymas (2009-12-30 pažyma Nr.5084, 2010-01-11 pažyma Nr. 52, 2010-02-09 pažyma Nr. 259) iš Policijos departamento centralizuotų priemonių programos sąmatos straipsnio „Darbdavių socialinė parama pinigais“ Marijampolės apskr. VPK bendrai skyrė 103 796,04 Lt pareigūnų V. Š., A. K. ir R. J. piniginėms kompensacijoms išmokėti. Marijampolės apskr. VPK bendroje sumoje buvo pervesta 103 796,04 Lt piniginėms kompensacijoms išmokėti ir 2010-02-23 pinigai buvo išmokėti R. J. (2010-12-23 pavedimas Nr.195 ), 2010-02-23 ir 2010-03-08 V. Š. (2010-02-23 pavedimas Nr. 194 ir 2010-03-08 pavedimas Nr. 516-433), 2010-05-27 ir 2010-06-07 A. K. 2010-05-27 pavedimas Nr. 602 ir 2010-06-07 pavedimas Nr. 516-376). Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1991-12-05 nutarimu Nr. 530 nustatė Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygas, kurių 26 punktas nustatė, kad įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas, įgyja reikalavimo (regreso) teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis CK nustatyta tvarka. Esant CPK nustatytiems pagrindams prašo priimti sprendimą už akių.

3Teismas 2011 m. kovo 31 pranešimu atsakovams H. S., R. K., R. S., A. Š. nustatė 20 dienų terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti (b. l. 162-163).

4Atsakovams ieškinys su priedais ir pranešimai dėl atsiliepimo pateikimo įteikti pasirašytinai 2011 m. balandžio 5 d., 2011 m. balandžio 26 d. (b. l. 168, 169, 170, 178). Atsižvelgiant į tai, terminas atsiliepimams į ieškinį pateikti baigėsi 2011 m. gegužės 17 d.

5Teismo nustatytu terminu atsakovai nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovų prašymu priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

6Ieškinys tenkintinas.

7Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą, pripažįsta, kad byloje esantys įrodymai, jeigu pasitvirtintų jų turinys, leidžia pareikštą ieškinį laikyti teisiškai pagrįstu (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 2 dalis). Iš byloje esančios Marijampolės apskr. VPK 2009-12-22 tarnybinio patikrinimo išvados Nr. IS-91 „Dėl Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariato pareigūnų R. J., V. Š., A. K. sveikatos sutrikdymo tarnybos metu“ nustatyta, kad policijos pareigūnai R. J., A. K. ir V. Š. buvo sužaloti atlikdami tarnybines pareigas, o tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūnų gyvybei ar sveikatai (b. l. 133-137). Iš LR VRM Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos atliktos V. Š., A. K. ir R. J. sveikatos ekspertizės sužalojimo laipsniui ir tinkamumo tarnybai vidaus reikalų sistemoje nustatyta, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-09-02 nutarimu Nr. 1130, traumos, kurios įvyko 2008-08-17, priskiriamos lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymams (b. l. 147, 148, 149). Nukentėjusiems pareigūnams, vadovaujantis LR Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalį, buvo išmokėta 12 mėnesinių jo darbo užmokesčių dydžio kompensacija (b. l. 156, 157, 158). Iš Policijos departamento prie VRM Finansų valdybos 2010-04-22 išvados Nr. 5-5-IL-174 „Dėl sprendimo priėmimo“ ir 2010-06-14 išvados Nr. 5-5-IL-306 „Dėl sprendimo priėmimo“ matyti, kad Marijampolės apskr. VPK bendrai skyrė 103 796,04 Lt pareigūnų V. Š., A. K. ir R. J. piniginėms kompensacijoms išmokėti. Šias aplinkybes patvirtina mokėjimo nurodymai (b. l. 159, 160, 161). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-12-05 nutarimu Nr. 530 patvirtintų Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų 26 punktu, įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas, įgyja reikalavimo (regreso) teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis CK nustatyta tvarka. Dėl išdėstytų priežasčių ieškovų ieškinys laikytinas teisiškai pagrįstu ir nurodytais motyvais tenkintinas (CK 6.245, 6.249, 6.251, 6.280, 6.288 straipsniai).

8Byloje patirta 30 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ieškovai CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu yra atleisti nuo 3 076 Lt žyminio mokesčio mokėjimo. Patenkinus ieškinį pilnai, iš atsakovų priteistinos 3 106 Lt bylinėjimosi išlaidos lygiomis dalimis, t. y. iš kiekvieno po 776,50 Lt valstybės naudai ((3 076 Lt + 30 Lt = 3 106 Lt)/4 = 776,50 Lt) (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

10Ieškinį tenkinti.

11Ieškovo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (juridinio asmens kodas 188785847, buveinės adresas: Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT297300010077931662 AB bankas „Hansabankas“, kodas 73000) naudai priteisti iš atsakovų H. S. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), R. K. (gim. ( - ), gyv. ( - ), R. S. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), A. Š. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) 103 796,04 Lt (vieną šimtą tris tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt šešis litus, 4 ct) lygiomis dalimis, t. y. po 25 949,01 Lt (dvidešimt penkis tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt devynis litus, 1 ct) iš kiekvieno žalai atlyginti.

12Priteisti iš atsakovų H. S. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), R. K. (gim. ( - ), gyv. ( - ), R. S. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), A. Š. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) po 776,50 Lt (septynis šimtus septyniasdešimt šešis litus, 50 ct) iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank”, AB, kodas 73000, įmonės kodas 5660.

13Atsakovai H. S., R. K., R. S., A. Š. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovai Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai