Byla AS-611-756/2020
Dėl paskirtos baudos panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo L. K. atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. liepos 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo L. K. skundą atsakovui Kauno apylinkės teismui dėl paskirtos baudos panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas L. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Regionų apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-13815/2001, kuria sumažinta ieškovui L. K. skirta bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

6II.

7Regionų apygardos administracinis teismas 2020 m. liepos 13 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu – kai skundas nenagrinėtinas teismų ABTĮ nustatyta tvarka.

8Teismas pažymėjo, kad administracinis teismas imasi nagrinėti suinteresuoto asmens skundą tik tada, kai kilęs ginčas yra įstatymų leidėjo priskirtas jo kompetencijai ir šis ginčas nepatenka į administracinių teismų kompetenciją ribojančių išimčių taikymo sritį. Administracinių bylų teisenos įstatymas nustato administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimo tvarką. Bylos, priskirtinos administracinių teismų kompetencijai, yra išvardintos ABTĮ 17 straipsnyje.

9Teismas sprendė, kad pareiškėjas, paduodamas skundą, turi pareigą pagrįsti, kad ginčas yra kilęs būtent iš administracinių teisinių santykių, kurį turėtų nagrinėti administracinis teismas.

10Teismas nurodė, kad pareiškėjas skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 12 d. nutartį civilinėje byloje dėl baudos skyrimo. Kadangi toks skundo reikalavimas nepatenka į ABTĮ 17 straipsnio nustatytas administracinių teismų kompetencijos ribas, todėl nenagrinėtinas administraciniame teisme.

11Pareiškėjui skundžiamoje nutartyje buvo paaiškinta, jog nesutikdamas su priimta Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 12 d. nutartimi, pareiškėjas gali ją ginčyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso numatyta tvarka (ABTĮ 33 str. 3 d. ).

12III.

13Pareiškėjas 2020 m. liepos 17 d. pateikė atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo 2020 m. liepos 13 d. nutarties administracinėje byloje Nr. I2-6591-428/2020.

14Nustačius, kad atskirasis skundas neatitinka ABTĮ 134 straipsnio reikalavimų (pareiškėjas nėra aiškiai suformulavęs atskirojo skundo dalyko ir pagrindo, nenurodo skundžiamos nutarties neteisėtumą pagrindžiančių aplinkybių, skundas nepasirašytas pareiškėjo), Regionų apygardos administracinio teismo 2020 m. liepos 22 d. nutartimi pareiškėjui buvo nustatytas terminas atskirojo skundo trūkumams pašalinti iki 2020 m. rugpjūčio 5 d.

15Pareiškėjas 2020 m. liepos 17 d. patikslintu atskiruoju skundu skundžia Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų nutartį administracinėje byloje Nr. I2-6591-428/2020, kadangi joje nėra išaiškinta, kaip spręsti bylą Civilinio proceso kodekso tvarka.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Nagrinėjamos bylos dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo 2020 m. liepos 13 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, teisėtumas ir pagrįstumas.

19Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad pareiškėjo skundo reikalavimas nepatenka į ABTĮ 17 straipsnyje nustatytas administracinių bylų kompetencijos ribas.

20ABTĮ nustato administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimo tvarką (1 str. 1 d.). Administracinis teismas sprendžia viešojo administravimo srities ginčus (3 str. 1 d.). Bylos, priskirtos administracinių teismų kompetencijai, apibrėžtos ABTĮ 17 straipsnyje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba kitiems specializuotiems teismams (18 str. 1 d.).

21Teisėjų kolegija, nagrinėdama pareiškėjo atskirąjį skundą ir tikrindama pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausia pažymi, kad teisė kreiptis į teismą gali būti įgyvendinta tik įstatymų nustatyta tvarka, t. y. laikantis įstatymuose (šiuo atveju ABTĮ)) nurodytų kreipimosi į teismą sąlygų. Teismas, sprendžiantis skundo (prašymo) priėmimo klausimą, visų pirma patikrina, ar nėra neigiamų procesinių prielaidų, kurioms esant ginčo nagrinėjimas teisme apskritai yra negalimas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. sausio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-42-492/2020; 2016 m. gruodžio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-862-525/2016).

22ABTĮ 33 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtintas sąrašas aplinkybių, kurioms esant teismas atsisako priimti skundą (prašymą, pareiškimą). Jei teismas, prieš priimdamas skundą (prašymą, pareiškimą), nustato esant bent vieną iš šių aplinkybių, motyvuota nutartimi privalo atsisakyti priimti skundą (prašymą, pareiškimą). Viena iš tokių aplinkybių – jeigu skundas (prašymas, pareiškimas) nenagrinėtinas teismų šio įstatymo nustatyta tvarka (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.).

23Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad tiek administraciniai teismai, tiek bendrosios kompetencijos teismai yra savarankiški bei nepriklausomi ir nė viena iš šių teismų sistemų nėra dominuojanti kitos atžvilgiu. Kiekvienos teismų sistemos teismas pagal įstatymus vykdo būtent tas funkcijas, kurios yra būdingos tos teismų sistemos teismams. Konstitucinė teisingumo vykdymo samprata suponuoja tai, kad teismai bylas turi spręsti tik griežtai laikydamiesi įstatymuose nustatytos kompetencijos ir neperžengdami savo jurisdikcijos ribų, neviršydami kitų įgaliojimų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-704/2013). Bylos išnagrinėjimas, pažeidžiant bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui taisykles, yra vienas iš absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (ABTĮ 146 str. 2 d. 1 p.).

24Pareiškėjas kreipėsi į Regionų apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti kaip nemotyvuotą 2015 m. gegužės 12 d. Kauno apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-13815/2001, kuria buvo sumažinta Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 4 d. nutartimi L. K. už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirta bauda, t. y. ginčas kilo dėl bendrosios kompetencijos teismo priimtos nutarties civilinėje byloje.

25Civilinio proceso kodekso, reglamentuojančio ir civilinių bylų nagrinėjimo tvarką, 107 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kuriam paskirta bauda, per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti. Civilinio proceso kodekso 335 straipsnyje nustatyta, kad atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo ginčijamoje Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 12 d. nutartyje nurodyta, kad ši nutartis gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

26Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pažymėtina, kad Regionų apygardos administracinis teismas, įvertinęs pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes, ginčijamoje nutartyje pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjo skundo reikalavimas nepatenka į ABTĮ 17 straipsnio nustatytas ribas, todėl nenagrinėtinas administraciniame teisme.

27Apibendrindama nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Regionų apygardos administracinis teismas teisėtai bei pagrįstai 2020 m. liepos 13 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą ir išaiškino jam teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas, o šiuo skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjo L. K. atskirąjį skundą atmesti.

30Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. liepos 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas L. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi... 6. II.... 7. Regionų apygardos administracinis teismas 2020 m. liepos 13 d. nutartimi... 8. Teismas pažymėjo, kad administracinis teismas imasi nagrinėti suinteresuoto... 9. Teismas sprendė, kad pareiškėjas, paduodamas skundą, turi pareigą... 10. Teismas nurodė, kad pareiškėjas skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės... 11. Pareiškėjui skundžiamoje nutartyje buvo paaiškinta, jog nesutikdamas su... 12. III.... 13. Pareiškėjas 2020 m. liepos 17 d. pateikė atskirąjį skundą dėl Regionų... 14. Nustačius, kad atskirasis skundas neatitinka ABTĮ 134 straipsnio reikalavimų... 15. Pareiškėjas 2020 m. liepos 17 d. patikslintu atskiruoju skundu skundžia... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Nagrinėjamos bylos dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo 2020... 19. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad... 20. ABTĮ 21. Teisėjų kolegija, nagrinėdama pareiškėjo atskirąjį skundą ir tikrindama... 22. ABTĮ 23. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad tiek... 24. Pareiškėjas kreipėsi į Regionų apygardos administracinį teismą,... 25. Civilinio proceso kodekso, reglamentuojančio ir civilinių bylų nagrinėjimo... 26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pažymėtina, kad Regionų apygardos... 27. Apibendrindama nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 29. Pareiškėjo L. K. atskirąjį skundą atmesti.... 30. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. liepos 13 d.... 31. Nutartis neskundžiama....