Byla N-756-393-10
Dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 5 d. nutarimo V. I. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Antano Ablingio, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 5 d. nutarimo V. I. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos (toliau – ir Utenos RAAD GGAI) vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius 2008 m. gruodžio 28 d. surašė V. I. administracinio teisės pažeidimo protokolą, kuriame nurodė, kad 2008 m. gruodžio 28 d. apie 10 val. 40 min. V. I. buvo sulaikytas Anykščių rajone Svėdasų medžiotojų klubo medžioklės plotų vienete medžiojant medžiokliniu lygiavamzdžiu 12×70 kl. šautuvu TOZ-34ER (Nr. 14041), užtaisytu dviem 12 kalibro šoviniais. Medžiojimo ir sulaikymo koordinatės – N 55°42'41,6" E 025°16'16,5". V. I. pateikė medžiotojo bilietą Nr. 035500 ir leidimą ginklui Nr. 187. Medžioklės lapo, leidžiančio medžioti medžiotojų klubo „Svėdasai“ medžioklės plotų vienete, V. I. neturėjo ir nepateikė. Tokiu būdu, V. I. medžiojo svetimuose medžioklės plotuose be galiojančio leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 60.2 ir 60.3 punktus. V. I. veika protokole buvo kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 85 straipsnio 4 dalį.

6Utenos RAAD GGAI vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius 2009 m. sausio 6 d. nutarimu Nr. 07-AB-261AM010911 V. I. už ATPK 85 straipsnio 4 dalyje numatytą pažeidimą skyrė teisės medžioti atėmimą vieneriems metams ir konfiskavo 12×70 kl. šautuvą TOZ-34ER (Nr. 14041).

7V. I. kreipėsi su skundu į Panevėžio apygardos administracinį teismą prašydamas pakeisti Utenos RAAD GGAI vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2009 m. sausio 6 d. nutarimą Nr. 07-AB-261AM010911 ir, vadovaujantis ATPK 301 straipsniu, skirti švelnesnę nuobaudą arba veiką kvalifikuoti pagal ATPK 85 straipsnio 5 dalį ir skirti tik piniginę baudą be šautuvo konfiskavimo ir teisės medžioti atėmimo. V. I. skunde nurodė, kad padaryto pažeidimo neginčija ir dėl jo labai gailisi. Nurodė, kad po žvėrių varymo ėjo link automobilių, kurie stovėjo jo (medžiotojų klubo „Aluotis“) medžioklės plotuose, nes taip buvo nuspręsta medžioklės vadovo. Eidamas nuklydo ir atsidūrė medžiotojų klubo „Svėdasai“ medžioklės plotų vienete ant miško kelio. Ši vietovė jam nebuvo žinoma, kadangi šiame medžioklės plote (varyme) anksčiau nemedžiojo. Vietovė yra kalvota, tankiai apaugusi mišku, su daugybe miško keliukų. Kilus įtarimui, kad pasiklydo, bandė skambinti medžioklės vadovui D. Š. , tačiau tuo metu privažiavo medžioklės klubo „Svėdasai“ medžiotojai, kurie uždraudė jam naudotis telefonu ir iškvietė gamtos apsaugos inspektorius. Tik po pokalbio su medžiotojų klubo „Svėdasai“ medžiotojais jis suprato, kad yra šio klubo medžioklės plotuose ir yra nuklydęs nuo medžiotojų klubo „Aluotis“ medžioklės ploto vieneto ribos apie 150-180 metrų. V. I. pripažino, kad jo medžioklinis šautuvas buvo užtaisytas dviem 12 kalibro šoviniais, tačiau nepripažino, kad medžiotojų klubo „Svėdasai“ medžioklės plotų vienete jis medžiojo. V. I. nurodė, kad baigus varymą medžiotojų klubo „Aluotis“ medžioklės plotų vienete šovinių neišsiėmė iš šautuvo vamzdžio, kadangi aplinkui nebuvo medžiotojų ir varovų. V. I. pažymėjo, kad medžiotojo stažą turi nuo 1987 m. liepos 3 d. Per šį laikotarpį nebuvo padaręs jokių medžioklės taisyklių pažeidimų. Todėl, V. I. nuomone, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, jam galėtų būti paskirta švelnesnė nuobauda nei numatyta sankcijoje. V. I. taip pat nurodė, kad jo veika galėtų būti kvalifikuojama pagal ATPK 85 straipsnio 5 dalį.

8II.

9Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 5 d. nutarimu panaikino Utenos RAAD GGAI vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2009 m. sausio 6 d. nutarimą Nr. 07-AB-261AM010911, V. I. veiką kvalifikavo pagal ATPK 85 straipsnio 2 ir 5 dalis ir skyrė V. I. už ATPK 85 straipsnio 2 ir 5 dalyse numatytus pažeidimus 900 litų baudą. Teismas nutarime nurodė, kad sistemiškai aiškinant Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 2 straipsnio 13 punktą, kuriame pateikiamas medžioklės plotų naudotojo apibrėžimas, ir šio įstatymo nuostatas, apibrėžiančias medžiotoją, taip pat įstatymo 10 straipsnio nuostatas, darytina išvada, jog leidimai naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius išduodami medžiotojų būreliui, o ne atskiriems medžiotojams. Tai patvirtino ir liudytojas S. L. . Byloje nėra duomenų, kad medžiotojų klubams „Aluotis“ ir „Svėdasai“ nebuvo išduoti leidimai naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius jų medžioklės plotų vienete. Be to, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės nepriskiria minėto leidimo dokumentams, kuriuos privaloma turėti medžioklės metu. Administracinio teisės pažeidimo protokole V. I. buvo inkriminuotos dvi veikos: jis medžiojo svetimame medžioklės plote ir be galiojančio medžioklės lapo. Administracinė atsakomybė už medžiojimą be galiojančio medžioklės lapo numatyta ATPK 85 straipsnio 2 dalyje. Medžiodamas svetimuose medžioklės plotuose, V. I. pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 60.3 punktą. Atsakomybė už šį pažeidimą ATPK 85 straipsnio 1-4 dalyse nenumatyta, todėl V. I. veika turi būti kvalifikuojama pagal ATPK 85 straipsnio 5 dalį. Tą aplinkybę, kad V. I. medžiojo svetimame medžioklės plote ir neturėjo galiojančio medžioklės lapo, įrodo administracinio teisės pažeidimo protokolas, liudytojų D. Š. , J. Š. , L. B. , D. T. , S. L. ir S. B. paaiškinimai. V. I. aiškinimas, kad jis pasiklydo, vertintinas kritiškai. Jis medžiotojų klube „Aluotis“ medžioja jau keletą metų, dalyvavo derinant klubo medžioklės plotų ribas, riba yra aiški, atribota kvartaline linija. V. I. šautuvas buvo užtaisytas ir neįdėtas į dėklą, todėl darytina išvada, kad jis suprato, jog medžioja peržengęs savo medžiotojų klubo medžioklės plotų vieneto ribas. Teismas konstatavo, kad V. I. veika kvalifikuotina pagal ATPK 85 straipsnio 2 ir 5 dalis. Teismas nurodė, kad V. I. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Jis anksčiau administracine tvarka nebaustas, žalos gamtai nepadarė, charakterizuojamas teigiamai, pripažino, kad pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisykles, todėl jam skirtina bauda be pažeidimo padarymo įrankių konfiskavimo.

10III.

11Apeliaciniu skundu Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 5 d. nutarimą ir palikti Utenos RAAD GGAI vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2009 m. sausio 6 d. nutarimą Nr. 07-AB-261AM010911 nepakeistą. Apeliantas nurodo, kad ATPK 85 straipsnio 4 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už medžiojimą medžioklės plotuose be galiojančio leidimo naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius ar be galiojančios licencijos. Sistemiškai aiškinant Medžioklės įstatymo 2 straipsnio 5, 9, 12, 13, 18 dalis, Laukinės gyvūnijos įstatymo 10, 13 straipsnius ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 60.3 ir 76.3 punktus, darytina išvada, kad tam tikruose medžioklės plotuose medžioti, t. y., naudoti medžioklės plotus, gali fizinis asmuo (medžiotojas), kuris iš esmės yra tų medžioklės plotų naudotojo atstovas (narys, medžiotojas), kadangi tik tokiu atveju jam bus suteikta teisė medžioti tam tikrame konkrečiame medžioklės plotų vienete leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius pagrindu ir sąlygomis bei turint galiojantį medžioklės lapą. Todėl ATPK 85 straipsnio 4 dalis (medžiojimas neturint galiojančio leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotuose) apima ir medžiotojo neteisėtą medžiojimą svetimuose medžioklės plotuose. ATPK 85 straipsnio 4 dalies dispozicija apima brakonieriavimo atvejus, kada yra medžiojama svetimuose medžioklės plotuose, kuriuose medžiojantysis asmuo, nebūdamas tų medžioklės plotų naudotoju, neturi teisės medžioti, kadangi teisę medžioti tam tikrame konkrečiame medžioklės plotų vienete suteikia Medžioklės įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje numatytas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete. ATPK 85 straipsnio 4 dalyje numatyto pažeidimo esmė – ne Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 18 punkto pažeidimas, o šių Taisyklių 60.3. punkto pažeidimas. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai perkvalifikavo V. I. veiką pagal ATPK 85 straipsnio 2 ir 5 dalis. Toks sprendimas lėmė proporcingumo kriterijaus neatitinkančias sankcijas vienam iš šiurkščiausių medžioklės taisyklių pažeidimų (žr. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 76.3 punktą). Savo apeliacinį skundą Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas taip pat grindžia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (administracinės bylos Nr. N7-215/2007, Nr. N146-668/2008, Nr. N10-1139/2006).

12V. I. nesutinka su Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento apeliaciniu skundu. Atsiliepime į Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą V. I. nurodo iš esmės tuos pačius argumentus, kuriais buvo grindžiamas jo skundas, paduotas Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

16Utenos RAAD GGAI vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2009 m. sausio 6 d. nutarimu Nr. 07-AB-261AM010911 administracinė nuobauda V. I. buvo skirta už ATPK 85 straipsnio 4 dalyje numatytą pažeidimą.

17ATPK 85 straipsnio 4 dalis nustato, kad medžiojimas medžioklės plotuose be galiojančio leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius ar be galiojančios licencijos arba licencijos neužpildymas sumedžiojus gyvūną, kurį sumedžioti teisę suteikia licencija, arba medžiojimas uždraustu laiku ar uždraustose vietose, arba medžiojimas draudžiamais įrankiais, priemonėmis ar būdais – užtraukia medžiotojui teisės medžioti atėmimą nuo vienerių iki trejų metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu, piliečiui – baudą nuo 2 000 iki 4 000 litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

18V. I. surašyto administracinio teisės pažeidimo protokolo turinio ir Utenos RAAD GGAI vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus nutarimo matyti, kad V. I. kaltinamas medžiojimu be galiojančio leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, t. y. medžiojimu svetimuose medžioklės plotuose.

19Iš bylos medžiagos matyti, kad V. I. yra medžiotojas, medžiotojų klubo „Aluotis“ narys (b. l. 9; ATP byla, b. l. 7). V. I. 2008 m. gruodžio 28 d. apie 10 val. 40 min. buvo sulaikytas medžiotojų klubo „Svėdasai“ medžioklės plotuose, turėdamas medžioklinį šautuvą TOZ-34ER (Nr. 14041), užtaisytą dviem 12 kalibro šoviniais. Šios aplinkybės V. I. neginčija. Tačiau, V. I. teigimu, jis medžiotojų klubo „Svėdasai“ medžioklės plotuose nemedžiojo, juose atsidūrė pasiklydęs po medžioklės su varovais, vykusios medžiotojų klubo „Aluotis“ medžioklės plotuose.

20Pirmosios instancijos teismas panaikino Utenos RAAD GGAI vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2009 m. sausio 6 d. nutarimą iš esmės tuo pagrindu, kad leidimai naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius išduodami medžiotojų būreliui, o ne atskiriems medžiotojams, todėl, pirmosios instancijos teismo nuomone, V. I. , kaip medžiotojas, negali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 85 straipsnio 4 dalį už medžiojimą be galiojančio leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius. Tokia pirmosios instancijos teismo išvada yra nepagrįsta dėl žemiau nurodytų priežasčių.

21Vadovaujantis Laukinės gyvūnijos įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi ir Medžioklės įstatymo 2 straipsnio 9 dalimi, medžiojimas yra viena iš laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo rūšių, kai siekiama panaudoti laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų išteklius šiuos gyvūnus sekant, tykojant, persekiojant, šaudant arba gaudant. Medžioklės įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad leidimas medžiojamųjų gyvūnų ištekliams naudoti – dokumentas, kuris šio įstatymo nustatyta tvarka suteikia teisę naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius tam tikrame medžioklės plotų vienete. Šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalis nustato, kad leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išduodamas tik vienam medžioklės plotų naudotojui ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. Taigi, leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius siejamas su konkrečiu medžioklės plotų vienetu ir šių plotų naudotoju, o ne su teise naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius apskritai. Todėl medžiotojų klubui (būreliui), kaip medžioklės plotų naudotojui, išduotas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius suteikia šio klubo (būrelio) medžiotojams teisę medžioti būtent šio klubo (būrelio) medžioklės plotuose. Tokiu būdu laikytina, kad medžiotojas, medžiojantis svetimuose medžioklės plotuose, medžioja be galiojančio leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius ir gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 85 straipsnio 4 dalį, o ne pagal ATPK 85 straipsnio 5 dalį, nustatančią atsakomybę už kitus Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pažeidimus.

22Pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai panaikinęs Utenos RAAD GGAI vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2009 m. sausio 6 d. nutarimą aukščiau nurodytu pagrindu, savo priimtame nutarime vis dėlto konstatavo, kad V. I. medžiojo svetimuose medžioklės plotuose. Tačiau pirmosios instancijos teismas tinkamai nepatikrino V. I. versijos, kad jis medžiotojų klubo „Svėdasai“ medžioklės plotuose atsidūrė pasiklydęs po medžioklės su varovais, vykusios medžiotojų klubo „Aluotis“ medžioklės plotuose. Teismas nenustatė, ar medžiotojų klubo „Aluotis“ medžioklės plotuose 2008 m. gruodžio 28 d. iš tikrųjų vyko medžioklė, kurioje dalyvavo ir V. I. , ar medžiotojų klubo „Aluotis“ medžioklės plotai ir medžiotojų klubo „Svėdasai“ medžioklės plotai turi bendrą ribą, kokiu atstumu nuo medžiotojų klubo „Aluotis“ medžioklės plotų ribos buvo sulaikytas V. I. . Šios bylos kontekste pažymėtina, kad ATPK 286 straipsnis įpareigoja teismus, nagrinėjančius administracinių teisės pažeidimų bylas, motyvuojamojoje nutarimo dalyje nurodyti inter alia teismo nustatytas bylos aplinkybes, įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados, argumentus, dėl kurių teismas vienais įrodymais remiasi, o kitus įrodymus atmeta. Teismas privalo ne tik išvardinti įrodymus, bet ir išdėstyti jų turinį, nurodant įrodomąją reikšmę. Nagrinėjamu atveju teismas nenurodė, kokios aplinkybės, leidžiančios teigti, kad V. I. medžiojo medžiotojų klubo „Svėdasai“ medžioklės plotuose, yra nustatytos nutarime išvardintų liudytojų D. Š. , J. Š. , L. B. , D. T. , S. L. ir S. B. parodymų pagrindu. V. I. šiuo atveju galėtų būti traukiamas administracinėn atsakomybėn už ATPK 85 straipsnio 4 dalyje numatytą pažeidimą tik neginčijamai nustačius, kad jis medžiotojų klubo „Svėdasai“ medžioklės plotuose medžiojo, t. y. atliko kokius nors veiksmus, kurie gali būti vertinami kaip medžiojimas, – sekė gyvūnus, juos persekiojo, tykojo ir pan. Tokiu būdu, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju nenustatė visų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti.

23Dėl visų nurodytų aplinkybių Panevėžio apygardos administracinio teismo priimtas nutarimas naikintinas ir byla grąžintina šiam teismui nagrinėti iš naujo.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

26Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 5 d. nutarimą panaikinti ir grąžinti administracinio teisės pažeidimo iš naujo nagrinėti Panevėžio apygardos administraciniame teisme.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija ... 4. I.... 5. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos... 6. Utenos RAAD GGAI vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius 2009 m.... 7. V. I. kreipėsi su skundu į Panevėžio apygardos... 8. II.... 9. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 5 d. nutarimu... 10. III.... 11. Apeliaciniu skundu Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas prašo... 12. V. I. nesutinka su Utenos regiono aplinkos apsaugos... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Utenos RAAD GGAI vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2009 m.... 17. ATPK 85 straipsnio 4 dalis nustato, kad medžiojimas medžioklės plotuose be... 18.V. I. surašyto administracinio teisės pažeidimo... 19. Iš bylos medžiagos matyti, kad V. I. yra medžiotojas,... 20. Pirmosios instancijos teismas panaikino Utenos RAAD GGAI vyresniojo valstybinio... 21. Vadovaujantis Laukinės gyvūnijos įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi ir... 22. Pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai panaikinęs Utenos RAAD GGAI... 23. Dėl visų nurodytų aplinkybių Panevėžio apygardos administracinio teismo... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą patenkinti... 26. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 5 d. nutarimą... 27. Nutartis neskundžiama....