Byla e2A-207-565/2020
Dėl skolos už naudojimąsi miesto paviršinių nuotekų tinklais priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės AB „Klaipėdos vanduo“ ieškinį atsakovei UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ dėl skolos už naudojimąsi miesto paviršinių nuotekų tinklais priteisimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5ieškovė AB „Klaipėdos vanduo“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 1 228,05 Eur skolą už naudojimąsi miesto paviršinių nuotekų tinklais, 73,93 Eur delspinigius, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškinyje nurodė, jog atsakovei nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje, esančioje ( - ), yra įrengtas perteklinio vandens (kritulių) tinklas ir perteklinis vanduo yra išleidžiamas į ieškovės eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, tode?l atsakove? turi sumoke?ti uz? nuoteku? tvarkyma?. Atsakovei ras?tu buvo pasiu?lyta sudaryti sutarti? de?l naudojimosi miesto pavirs?iniu? nuoteku? tinklais, atsakove? i? ies?kove?s ras?tus neatsiliepe? ir pasiras?yto sutarties egzemplioriaus negra?z?ino.

83.

9Atsakovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

104.

11Atsiliepime nurodė, jog atsakovė nepriėmė ieškovės siųstos ofertos pasirašyti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties, o ieškovė nesikreipė į teismą ir neprašė įpareigoti atsakovę tokią sutartį sudaryti, todėl šalių nesieja sutartiniai teisiniai santykiai. Ieškovė nesikreipė į atsakovę su pretenzija dėl sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo. Be to, atsakovė nepagrindžia savo reikalavimo dėl 73,93 Eur dydžio palūkanų priteisimo.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

135.

14Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 28 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai: priteisė ieškovei AB „Klaipėdos vanduo“ iš atsakovės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 1 228,05 Eur užmokestį už naudojimąsi miesto paviršinių nuotekų tinklais; 73,93 Eur palūkanas; 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1 301,98 Eur) nuo 2019-01-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 29 Eur bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog:

155.1.

16ieškovė teikia paviršinių (perteklinių) nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas teritorijai, esančiai ( - ), kurioje yra atsakovei nuosavybės teise priklausantis pastatas - prekybos centras, pastatas - ūkinis pastatas bei kiti inžineriniai statiniai - kiemo aikštelė;

175.2.

18Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – ir GVTNTĮ) 32 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad jeigu asmuo nėra pasirašęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau jam nuosavybės teise priklausantys ar kitaip valdomi ir (arba) naudojami geriamojo vandens naudojimo įrenginiai, geriamajam vandeniui tiekti reikalingos komunikacijos ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginiai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka yra prijungti prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar naudojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas paviršinės nuotekos išleidžiamos į paviršinių nuotekų tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešoji sutartis laikoma sudaryta pagal Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartines sąlygas. Šiuo atveju sunaudoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekiai nustatomi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse nustatyta tvarka ir pagal Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą. Priimtų tvarkyti paviršinių nuotekų kiekis nustatomas Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatyta tvarka ir pagal Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą;

195.3.

20atsakovė pareigos mokėti už nuotekų surinkimą bei tvarkymą tinkamai nevykdė ir liko skolinga ieškovei 1 228,05 Eur, todėl ši suma priteisiama iš atsakovės, iš atsakovės priteisiamos ir ieškovės paskaičiuotos 73,93 Eur palūkanos.

21III.

22Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

236.

24Atsakovė UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

256.1.

26teismas nevertino, kad GVTNTĮ detalizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 patvirtintas aprašas „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“. Viešoji sutartis sudaroma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.184 straipsnyje nustatyta tvarka. CK 6.184 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad jeigu privalanti sudaryti sutartį šalis vengia tai padaryti, kita šalis turi teisę kreiptis į teismą ir prašyti įpareigoti šalį sutartį sudaryti. Atsakovė nepriėmė ieškovės siųstos ofertos pasirašyti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį, o ieškovė nesikreipė į teismą ir neprašė įpareigoti šalį sudaryti sutartį, todėl tarp šalių nesusiklostė sutartiniai santykiai;

276.2.

28Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties Standartinių sąlygų aprašo 28 punktas, kuriame numatyta, jog tuo atveju, jeigu asmuo nėra pasirašęs su paviršinių nuotekų tvarkytoju sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau naudojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paviršinės nuotekos išleidžiamos į paviršinių nuotekų tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, laikoma, kad sutartis sudaryta, neeliminuoja fakto, kad ieškovė privalėjo kreiptis į teismą ir prašyti įpareigoti atsakovę sudaryti sutartį;

296.3.

30nei ieškovė, nei teismas nepagrindė reikalavimo dėl 73,93 Eur palūkanų priteisimo. Kadangi tarp šalių nebuvo sudarytos rašytinės sutarties, o 2007 m. sausio 31 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu Nr. 126 patvirtintame Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties Standartinių sąlygų apraše nėra įtvirtintų sutartinių palūkanų, teismas turėjo nurodyti teisės normas, kuriomis vadovaujantis priteisė įstatymo nustatyto dydžio palūkanas.

317.

32Ieškovė AB „Klaipėdos vanduo“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo jog:

337.1.

34atsakovė tinkamai nevykdo pareigos mokėti už nuotekų surinkimą bei tvarkymą ir į bylą nepateikė duomenų, kurie paneigtų ieškovės nurodytas aplinkybes bei atsakovės prievolę mokėti už nuotekų surinkimą ir tvarkymą;

357.2.

36apeliaciniame skunde teisiškai nepagrindžiamas skundžiamo sprendimo neteisėtumas.

37IV.

38Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

39Apeliacinis skundas atmetamas.

408.

41Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar nustatytoms faktinėms aplinkybėms teisingai taikė materialiosios teisės normas, ar nepažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas, ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

429.

43Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, taip pat būtinybės peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

4410.

45Apeliacinėje byloje kilo ginčas dėl pavirs?iniu? (lietaus) nuoteku? tinklu? ir i?renginiu? tvarkytojos teisės rinkti mokestį už šių nuotekų šalinimo tinklų naudojimą.

4611.

47Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė AB „Klaipe?dos vanduo“ 2016 m. vasario 25 d. Klaipe?dos miesto savivaldybe?s tarybos sprendimu Nr. T2-48 „De?l Klaipe?dos miesto savivaldybe?s tarybos 2015 m. gruodz?io 22 d. sprendimo Nr. T2-349 „De?l pavirs?iniu? (lietaus) nuoteku? tinklu? ir i?renginiu? tvarkytojo paskyrimo“ pakeitimo“ buvo paskirta pavirs?iniu? nuoteku? tvarkytoja Klaipe?dos mieste. Atsakovei UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nuosavybe?s teise priklausančioje teritorijoje (( - )) stovi statiniai, tai yra pastatas – prekybos pastatas, unikalus Nr. ( - ), pastatas – ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), kiti inžineriniai statiniai – kiemo aikštelė. Šioje teritorijoje yra įrengtas perteklinio vandens (kritulių) tinklas ir perteklinis vanduo yra išleidžiamas į vandens tiekėjos. tai yra AB „Klaipėdos vanduo“. eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

4812.

49Iš ieškovės pateiktos neapmokėtų (nepadengtų) sąskaitų suvestinės nustatyta, jog atsakovės įsiskolinimas ieškovei už suteiktas paslaugas kartu su delspinigiais nuo 2017 m. kovo 31 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d. sudaro 1 301,98 Eur (1228,05 Eur skola + 73,93 Eur delspinigiai).

5013.

51Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, jog nepriėmė ieškovės siųstos ofertos pasirašyti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį, o ieškovė nesikreipė į teismą ir neprašė įpareigoti šalį sudaryti sutartį, todėl tarp šalių nesusiklostė sutartiniai santykiai. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais argumentais nesutinka.

5214.

53Būtinybė užtikrinti tinkamą vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą lemia ir infrastruktūros naudojimo santykių tarp vandens tiekėjo ir kitų subjektų reguliavimo ypatumus, kuriais nukrypstama nuo sutarčių laisvės principo. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas yra viena iš valstybės reguliuojamų ūkinės veiklos sričių, kurios tinkamas įgyvendinimas yra viešasis interesas.

5415.

55Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 4 dalyje (redakcija, galiojusi įsiskolinimo susidarymo momentu, tai yra nuo 2016-06-01 iki 2018-03-01 ir nuo 2018-03-01 iki 2019-01-01) nustatyta, kad jeigu asmuo nėra pasirašęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau jam nuosavybės teise priklausantys ar kitaip valdomi ir (arba) naudojami geriamojo vandens naudojimo įrenginiai, geriamajam vandeniui tiekti reikalingos komunikacijos ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginiai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka yra prijungti prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar naudojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas paviršinės nuotekos išleidžiamos į paviršinių nuotekų tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešoji sutartis laikoma sudaryta pagal Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartines sąlygas. Šiuo atveju sunaudoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekiai nustatomi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse nustatyta tvarka ir pagal Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą. Priimtų tvarkyti paviršinių nuotekų kiekis nustatomas Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatyta tvarka ir pagal Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą.

5616.

57Standartinės sąlygos yra patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“, kuris pakeistas 2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 990 (toliau – ir Standartinių sąlygų aprašas). Standartinių sąlygų aprašo 28 punkte numatyta, jog jeigu asmuo nėra pasirašęs su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau jam nuosavybės teise priklausantys ar kitaip jo valdomi ir (arba) naudojami geriamojo vandens naudojimo įrenginiai, geriamajam vandeniui tiekti reikalingos komunikacijos ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginiai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka yra prijungti prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, turi teisę išleisti nuotekas į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, tokiu atveju laikoma, kad sutartis sudaryta. Jeigu asmuo nėra pasirašęs su paviršinių nuotekų tvarkytoju sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau naudojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paviršinės nuotekos išleidžiamos į paviršinių nuotekų tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, tokiu atveju laikoma, kad sutartis sudaryta. Šiais atvejais už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaitoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamame Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše nustatyta tvarka.

5817.

59Aptartos nuostatos reiškia, kad net ir nesant sudarytos sutarties dėl naudojimosi paviršinių nuotekų (lietaus) tinklais, apeliantė laikoma ją sudariusia pagal standartines tokių sutarčių sąlygas ir privalo mokėti mokestį už naudojimąsi šiais tinklais, nustačius, jog atsakovei nuosavybe?s teise priklausanc?ioje teritorijoje yra i?rengtas perteklinio vandens (krituliu?) tinklas ir perteklinis vanduo yra is?leidz?iamas i? AB „Klaipe?dos vanduo“ eksploatuojama? nuoteku? tvarkymo infrastruktu?ra?. Tokia viešoji sutartis laikytina sutarčių laisvės principo išimtimi, nes sutarties šalys pačios tiesiogiai visų sutarties sąlygų nenustato, šios sąlygos reglamentuojamos atitinkamų teisės aktų.

6018.

61Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad tarp šalių atsirado prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.2 - 6.4 straipsniai, GVTNTĮ 32 straipsnis, Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 28 punktas). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.63 straipsnis, 6.205 straipsnis). Ieškovė teikė atsakovei paslaugas, atsakovė jomis naudojosi, tačiau už teikiamas paslaugas neatsiskaitė, todėl iš atsakovės pagrįstai priteistas 1 228,05 Eur įsiskolinimas už ieškovei suteiktas paslaugas. Ginčas dėl ieškovės priskaičiuoto įsiskolinimo dydžio byloje nebuvo keliamas. Apeliantė kvestionavo tik ieškovės teisę reikalauti iš atsakovės mokesčio už pavirs?iniu? (lietaus) nuoteku? tinklu? ir i?renginiu? naudojimą.

6219.

63Apeliantė nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrindė ieškovės reikalavimo dėl 73,93 Eur palūkanų priteisimo. Teismo sprendimo nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Kaip jau minėta, ieškovė teikė atsakovei paslaugas, atsakovė jomis naudojosi, tačiau už teikiamas paslaugas neatsiskaitė, todėl atsakovė laikoma pažeidusi prievolę, jos atžvilgiu taikytina civilinė atsakomybė. Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Atsakovė teismui nepateikė priešpriešinių įrodymų, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymo faktą, todėl atsakovei yra pagrindas taikyti civilinę atsakomybę, ji turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovei atsiradusius nuostolius, sumokėti ne tik 1228,05 Eur įsiskolinimą už suteiktas paslaugas, bet ir 79,93 Eur delspinigius už mokėjimo termino praleidimą, kurių skaičiavimą ieškovė pagrindė į bylą pateiktame palūkanų / delspinigių skaičiavimo sąraše (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis).

6420.

65Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo pateiktu įrodymų vertinimu, tiesiog pareiškia savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų vertinimo ir siekia, kad jais remiantis būtų padarytos kitokios išvados, nei padarė pirmosios instancijos teismas. Nenustačius įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklių pažeidimo, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo daryti priešingas, nei padarė bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, išvadas.

6621.

67Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi esminės reikšmės teisiniam rezultatui byloje, todėl apeliacinės instancijos teismas jų neanalizuoja ir nevertina (CPK 2 straipsnis, 3 straipsnis, 7 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis). Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą, kai yra atskleista bylos esmė, neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011).

6822.

69Teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamam sprendimui panaikinti, apeliantė nenurodė ir teismas nenustatė, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7023.

71Atmetus apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidos neperskirstomos (CPK 93 straipsnio 5 dalis), o apeliantei neatlyginamos (CPK 93 straipsnio 1 dalis), ieškovė nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

72Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

73Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. ieškovė AB „Klaipėdos vanduo“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti... 6. 2.... 7. Ieškinyje nurodė, jog atsakovei nuosavybės teise priklausančioje... 8. 3.... 9. Atsakovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašė ieškinį atmesti kaip... 10. 4.... 11. Atsiliepime nurodė, jog atsakovė nepriėmė ieškovės siųstos ofertos... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 28 d. sprendimu ieškinį... 15. 5.1.... 16. ieškovė teikia paviršinių (perteklinių) nuotekų surinkimo ir tvarkymo... 17. 5.2.... 18. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo... 19. 5.3.... 20. atsakovė pareigos mokėti už nuotekų surinkimą bei tvarkymą tinkamai... 21. III.... 22. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 23. 6.... 24. Atsakovė UAB ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliaciniu skundu prašo... 25. 6.1.... 26. teismas nevertino, kad GVTNTĮ detalizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 27. 6.2.... 28. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties... 29. 6.3.... 30. nei ieškovė, nei teismas nepagrindė reikalavimo dėl 73,93 Eur palūkanų... 31. 7.... 32. Ieškovė AB „Klaipėdos vanduo“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir... 33. 7.1.... 34. atsakovė tinkamai nevykdo pareigos mokėti už nuotekų surinkimą bei... 35. 7.2.... 36. apeliaciniame skunde teisiškai nepagrindžiamas skundžiamo sprendimo... 37. IV.... 38. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai... 39. Apeliacinis skundas atmetamas.... 40. 8.... 41. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Lietuvos Respublikos civilinio... 42. 9.... 43. Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmosios instancijos teismo... 44. 10.... 45. Apeliacinėje byloje kilo ginčas dėl pavirs?iniu? (lietaus) nuoteku? tinklu?... 46. 11.... 47. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė AB... 48. 12.... 49. Iš ieškovės pateiktos neapmokėtų (nepadengtų) sąskaitų suvestinės... 50. 13.... 51. Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, jog nepriėmė ieškovės siųstos... 52. 14.... 53. Būtinybė užtikrinti tinkamą vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą lemia... 54. 15.... 55. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo... 56. 16.... 57. Standartinės sąlygos yra patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007... 58. 17.... 59. Aptartos nuostatos reiškia, kad net ir nesant sudarytos sutarties dėl... 60. 18.... 61. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad tarp šalių atsirado... 62. 19.... 63. Apeliantė nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrindė ieškovės... 64. 20.... 65. Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantė, nesutikdama su pirmosios... 66. 21.... 67. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi esminės reikšmės teisiniam... 68. 22.... 69. Teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamam... 70. 23.... 71. Atmetus apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidos neperskirstomos (CPK 93... 72. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 73. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 28 d. sprendimą palikti...