Byla 2S-531-210/2015
Dėl dokumentų pateikimo, trečiasis asmuo AB ,,Lietuvos paštas“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo atsakovo Tyrelio medžiotojų būrelio atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-26-772/2015 pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovui Tyrelio medžiotojų būreliui dėl dokumentų pateikimo, trečiasis asmuo AB ,,Lietuvos paštas“, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas V. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl atsakovo įpareigojimo pateikti atitinkamus dokumentus. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad jis, kaip Tyrelio medžiotojų būrelio revizijos komisijos narys, negauna susipažinimui reikalingų dokumentų. Bylą nagrinėjant teisme, ieškovas patikslino ieškinį, kuriuo prašė įpareigoti atsakovą Tyrelio medžiotojų būrelį pateikti ieškovui nurodytų dokumentų kopijas už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2013-05-02 bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas V. K. 2015-02-03 teismo posėdžio metu atsisakė visų likusių pagrindinių ieškinio reikalavimų, kadangi jie bylos nagrinėjimo metu buvo patenkinti. Taip pat nurodė, kad tam įtakos turėjo ir dar anksčiau teismui pateiktas atsisakymas nuo dalies ieškinio reikalavimų atsakovui. Tačiau ieškovas prašė teismo priteisti jam iš atsakovo visas patirtas bylinėjimosi išlaidas, nurodydamas, jog šiam reikalavimui patenkinti yra pateikti ir rašytiniai įrodymai.

6Atsakovas Tyrelio medžiotojų būrelis dėl ieškovo atsisakymo nuo likusios dalies ieškinio reikalavimų neprieštaravo. Mano, kad ieškovo ieškinys atsakovui yra visiškai nepagrįstas, pats atsakovas piktnaudžiavo savo teisėmis, o būrelio vadovas, priešingai stengėsi įgyvendinti ieškovo teises. Esą šią aplinkybę patvirtina tai, jog ieškovui buvo siūloma atvykti į valdybos posėdį ir susipažinti su pateiktame prašyme nurodytais dokumentais. Atsakymas ieškovui į pateiktą prašymą buvo išsiųstas paštu, nors dokumentai liko neįteikti, šiuo atveju nekyla nei pašto atsakomybė, nei atsakovo, nes dokumentai buvo siunčiami ieškovo nurodytu adresu. Ieškovas prašė iš atsakovo nurodytų dokumentų kopijų, tačiau ieškovas privalėjo iš anksto susimokėti už šią paslaugą nustatyta tvarka. Ieškovui susipažinimui dokumentai buvo vežami net į jo darbovietę, nors jų buvo nuvežta tik dalis, tačiau kitų dokumentų atsakovas negalėjo pateikti, nes jie buvo perduoti jo priežiūrą vykdančiai aplinkos apsaugos agentūros padaliniams. Tvirtina, kad pats ieškovas piktnaudžiavo savo teisėmis, dėl to jam skirtina bauda, o atsakovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kadangi ieškovas ieškinį reiškė nepagrįstai.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. vasario 23 d. nutartimi priėmė ieškovo V. K. atsisakymą nuo pagrindinių ieškinio reikalavimų atsakovui Tyrelio medžiotojų būreliui ir šioje dalyje bylą nutraukė.

9Tenkino ieškovo V. K. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo Tyrelio medžiotojų būrelis priteisimo ir ieškovui V. K. iš atsakovo Tyrelio medžiotojų būrelio priteisė 567,37 Eur sumą bylinėjimosi išlaidų atlyginimui.

10Priteisė į valstybės biudžetą iš atsakovo Tyrelio medžiotojų būrelio 9,26 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu bylos dalyviams.

11Šioje byloje priėmus ieškovo atsisakymą nuo pagrindinių ieškinio reikalavimų, teismas tenkintino iš dalies ieškovo reikalavimą atsakovui dėl turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir iš atsakovo ieškovui priteisė turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui 567,37 Eur sumą: 41,71 Eur (144,00 Lt) žyminio mokesčio ir 525, 66 Eur (1 815,00 Lt) išlaidų už advokato paslaugas.

12Teismas, nagrinėdamas šių išlaidų priteisimo klausimą vertino, ar šios išlaidos yra būtinos ir racionalios, ar jos pagrįstos byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Ieškovas pateikė teismui rašytinius įrodymus dėl išlaidų turėtų už byloje esančių dokumentų kopijavimo paslaugas. Teismas pažymėjo, kad nors paties atsakovo veiksmai lėmė tai, jog ieškovas turėjo kreiptis į teismą, tačiau dėl to, kad ieškovas norėjo gauti byloje esančių dokumentų kopijas, atsakovas neprivalo šių išlaidų atlyginti. Tokia išvadą teismas grindė tuo, kad nors pats ieškovo ieškinio reikalavimas atsakovui grindžiamas dėl kopijų pateikimo, tačiau pirmiausia, teismas juos išsireikalavo iš atitinkamų įstaigų arba išdavė ieškovui teismo liudijimus dėl teisės susipažinti su pageidaujamais dokumentais. Antra, ieškovui nebuvo jokio poreikio prašyti teismo padaryti šių dokumentų kopijų, nes jam nebuvo jokių kliūčių susipažinti su byloje pateiktais dokumentais. Todėl visas šias ieškovo išlaidas teismas iš atsakavo nepriteisė.

13Atsakovas atsiliepime į ieškovo ieškinį prašė teismo pripažinti, kad V. K. nuolat piktnaudžiauja savo teisėmis, o tuo pačiu teikia teismui nepagrįstą ieškinį, dėl to jam skirtina bauda pagal CPK 95 str. nuostatą.

14Nors ieškovas pareiškęs teisme ieškinį atsakovui kėlė analogiškus klausimus, kuriuos jis buvo pateikęs ir atskirai atsakovui ar ikiteisminio tyrimo institucijoms, tačiau teismas laikė, kad jo teisė kreiptis į teismą išlieka. Teismas pastebėjo, kad ginčas teisme tarp šalių tęsėsi ilgokai nuo 2013-07-11 iki 2015-02-23, tačiau tam įtakos turėjo ir paties ieškovo veiksmai. Nors ieškovas bylos nagrinėjimo metu vis pateikdavo papildomus prašymus teismui, tačiau iš esmės tai buvo reikalavimai tik dėl naujų įrodymų pateikimo ar papildomų ieškovo paaiškinimų, kurie kaip jau yra nurodęs teismas, toliau nenagrinėtini. Tuo pačiu teismas atkreipė dėmesį, kad esant asmeniškai priešiškiems V. K. ir būrelio pirmininko A. J. tarpusavio santykiams, jie negali būti pagrindu juos laikyti ieškovo piktnaudžiavimu byloje.

15Iš būrelio pirmininko paaiškinimų teismui dėl atsakymų ieškovui ir pastarojo veiksmų dėl būrelio valdymo organų priimamų sprendimų teismas matė, kad būrelis turi daug spręstinų klausimų. Todėl atsižvelgiant į tai, kad vienas iš būrelio narių, buvęs revizijos komisijos narys, valdžios įstaigoms ir institucijoms ar teismui reiškia iš dalies pagrįstus reikalavimus, teismui leido daryti išvadą, jog būrelis visada gali savo teises ginti kitais savarankiškai būdais. Todėl atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo trukmę, ieškovo pareikštų reikalavimų esmę ir teismui nenustačius ieškovo kaltų veiksmų, sąmoningai veikiant prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, teismas atmetė atsakovo prašymą skirti V. K. baudą CPK 95 str. 2d. pagrindu baudą.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

17Atskiruoju skundu atsakovas Tyrelio medžiotojų būrelis prašo pakeisti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartį dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų ieškovui iš atsakovo priteisimo ir priteisti iš ieškovo atsakovui visas atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

18Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

191. Siekiant teisingai įvertinti priežastis dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, teismas turėjo vertinti ir analizuoti proceso šalių elgesį, tiek iki bylos iškėlimo teisme, tiek teismo proceso metu. Apeliantas mano, kad ieškovas visiškai nepagrįstai kreipėsi į teismą „neva gindamas savo pažeistas teises“, nes savo teisėtus lūkesčius bei teises jis turėjo galimybę įgyvendinti ne teismine tvarka. Ieškovas V. K. kreipėsi į atsakovo atstovą, t.y. Tyrelio medžiotojų būrelio pirmininką A. J., su prašymu susipažinti su eile Tyrelio medžiotojų būrelio veiklos dokumentų, už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2013-05-02. Atsakovo atstovas ieškovo prašymą įtraukė į 2013 m. gegužės 22 d. vyksiančio valdybos posėdžio darbotvarkę, apie posėdžio laiką ir vietą ieškovas buvo informuotas, tačiau į posėdį neatvyko. Nežiūrint į tai, Tyrelio medžiotojų būrelio valdyba, apsvarstė ieškovo prašymą ir jį tenkino. Ieškovui buvo išsiųstas pranešimas, kad pastarasis gali susipažinti su jam rūpimais dokumentais pas būrelio pirmininką iš anksto suderinus laiką ir datą. Tačiau pats ieškovas neužtikrino galimybės pašto darbuotojams įteikti korespondenciją jo paties nurodytu adresu.

20Atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovui buvo nurodyta galimybė atvykti susipažinti su dokumentais, tačiau ieškovas reikalavo padaryti visų jo prašomų dokumentų kopijas. Todėl atsakovui netenkinus ieškovo prašymo pateikti dokumentų kopijų, o tik suteikiant galimybę susipažinti su norimais dokumentais, ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą. Ieškovas veikė kaip revizijos komisijos narys, kuris turėjo ne tik teisę bet ir pareigą tikrinti Tyrelio medžiotojų būrelio ūkinę, finansinę veiklą bei apskaitą. Su visais dokumentais jis, kaip ir kiti komisijos nariai, turėjo galimybę susipažinti ir susipažino. Apeliantas nurodo, kad nesutarimai tarp ieškovo ir atsakovo atstovo, yra daugiau asmeninio pobūdžio. Dalis dokumentų, buvo saugomi ne pas atsakovo atstovą, tačiau agentūrose, todėl atsakovo atstovas fiziškai jų negalėjo pateikti ieškovui.

212. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad ieškovas atsisakė pagrindinių ieškinio reikalavimų atsakovui kuomet buvo patenkintas ieškinio dalykas, nes tam įtakos turėjo bylos nagrinėjimo metu priimti procesiniai sprendimai. Byloje nėra objektyvių duomenų, kurie leistų konstatuoti atsakovo nesąžiningą elgesį. Faktinės aplinkybės rodo, kad ieškovas nesielgė taip kaip turėjo elgtis sąžininga ir apdairi šalis, dėl ko pareiškė nepagrįstą ieškinį. Apeliantas mano, kad teismas neįvertino priežasčių, lėmusių bylinėjimosi išlaidų atsiradimą, ir padarė nepagrįstą išvadą, jog bylinėjimosi išlaidos atsirado dėl atsakovo kaltės. Apeliantas įsitikinęs, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta turi tekti ieškovui, kadangi įgyvendinti savo teises, jis turtėjo galimybę ir nesikreipdamas į teismą.

22Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas V. K. prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartį palikti nepakeistą bei priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

23Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

24Nors atsakovas teigia, kad visą laiką siekė sudaryti galimybę susipažinti su ieškovo prašomais atsakovo dokumentais, tačiau byloje nustatytos ir teismo nutartyje nurodytos aplinkybės rodo visiškai kitą situaciją. Konkrečiu atveju atsakovo argumentai, jog ieškovo prašymą pateikti dokumentus, turėjo apsvarstyti atsakovo valdyba, yra visiškai nepagrįsti. Savo neatvykimo į 2013-05-22 valdybos posėdį priežastis ieškovas paaiškino teismo posėdžio metu ir nurodė, jog apie tai informavo atsakovo pirmininką. Pažymi, jog 2013-05-22 valdybos posėdžio protokolas ieškovui iki ieškinio pareiškimo teisme nebuvo įteiktas. Nesutinka su apelianto dėstoma pozicija, kad ieškovui buvo pranešta apie galimybę susipažinti su dokumentais. Pirma, ieškovas siuntė net tris prašymus susipažinti su dokumentais, antra, byloje nustatyta, kad pašto darbuotojai netinkamai atliko savo pareigas. Pažymi, kad 2014-02-21 nuvykus pas atsakovą buvo nepateikti kelionės medžioklės lapai už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2013-03-02, medžioklės licencijos, sąskaitos faktūros, pinigų išmokėjimo dokumentai, pašarų pirkimo dokumentai, nuomos mokesčio sąskaitos. 2014-10-15 atvykus ieškovui susipažinti su prašomais dokumentais pas atsakovą, buvo pateikta tik dalis medžioklės lapų bei kitų dokumentų. 2014-03-19 atvykus susipažinti su prašomais dokumentais atsakovo pirmininkas nurodė, jog visi trūkstami medžioklės lapai yra Šiaulių RAAD Joniškio agentūroje. Ieškovo prašymu teismas išdavė liudijimą. Nuvykus į Šiaulių RAAD Joniškio agentūrą, paaiškėjo, jog Šiaulių RAAD Joniškio agentūroje yra tik dalis medžioklės lapų, todėl ieškovas paprašė teismo išduoti dar vieną liudijimą susipažinti su dokumentais. Aplinkybė, jog atsakovas atsisako pateikti kopijas, ieškovui tapo žinoma tik po ieškinio padavimo teismui, t.y. gavus atsiliepimą į ieškinį su priedais. Todėl ši aplinkybė, priešingai nei teigia atsakovas atskirajame skunde, ieškinio padavimo į teismą metu ieškovui nebuvo žinoma ir negalėjo būti priežastis kreiptis į teismą. Revizijos komisijos dokumentuose aiškiai nurodyta, jog ieškovui buvo sudaryta galimybė susipažinti tik su dalimi dokumentų ir tai juos atvežant į ieškovo darbovietę ieškovo darbo metu. Atsakovo prašomos priteisti visos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, net ir patenkinus atskirąjį skundą, negalėtų būti priteistos, nes išlaidas grindžiančius dokumentus atsakovas nepateikė iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Atskirasis skundas atmestinas.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338, 320 str. 1 d.), t.y. apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, jeigu nenustato LR CPK 329 str. 2 ir 3 dalyse numatytų nutarties negaliojimo pagrindų. Apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik pagal atskirojo skundo argumentus, neišplečiant skundo argumentų sąrašo, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 338, 329 str.).

28Byloje kilo ginčas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pirmosios instancijos teismui priėmus ieškovo atsisakymą nuo ieškinio ir bylą nutraukus. Paminėtina tai, kad apeliantas neskundžia priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio, todėl atskirasis skundas nagrinėjamas jo ribose.

29LR CPK 94 straipsnio 1 dalis numato, jog kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Pažymėtina, kad paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas, be kita ko, teismas turi vadovautis sąžiningumo, protingumo bei teisingumo principais (CK 1.5 str. 4 d.).

30Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, įskaitytinai ir paduodant ieškinį (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010). Atkreiptinas dėmesys, kad skirstant bylinėjimosi išlaidų naštą šalims, kai ieškovas atsisako ieškinio reikalavimų, yra svarbu nustatyti ieškinio atsisakymo priežastis, t. y. ar ieškinio atsisakymas buvo sąlygojamas atsakovo veiksmų. Pažymėtina, kad priežasties teorija numato, kad bylinėjimosi išlaidos atsiranda vykstant teisminiam bylos nagrinėjimui ir būtent dėl jo, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo naštos paskirstymui yra reikšmingi procesiniai šalių santykiai, jų procesinis elgesys. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta pagal priežasties teoriją turi tekti šaliai, atlikusiai neteisėtus procesinius veiksmus arba tokius procesinius veiksmus, kurie tapo papildomų bylinėjimosi išlaidų priežastimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-104/2013).

31Apeliantas teigia, kad teismas netinkamai taikė 94 straipsnio 1 dalį, kadangi ieškovas visiškai nepagrįstai kreipėsi į teismą, o savo teisėtus lūkesčius bei teises turėjo galimybę įgyvendinti ir ne teismine tvarka. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad ieškovo pareikštų reikalavimų atsisakymui įtakos turėjo bylos nagrinėjimo metu priimti procesiniai sprendimai. Mano, kad teismas neįvertino priežasčių, lėmusių bylinėjimosi išlaidų atsiradimą, ir padarė nepagrįstą išvadą, jog bylinėjimosi išlaidos atsirado dėl atsakovo kaltės. Šie apelianto nurodyti argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

32Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, jog ieškovo kreipimąsi į teismą sąlygojo atsakovo neteisėti veiksmai – ieškovui, kaip būrelio nariui ir buvusiam revizijos komisijos nariui, atsakovas susipažinimui nepateikė 15 skirtingų dokumentų susijusių su atsakovo veikla. Nors apeliantas tvirtina, kad visą laiką ieškovui buvo sudaryta galimybė susipažinti su jo prašomais dokumentais, tačiau byloje esančios aplinkybės, leidžia teigti apie priešingos situacijos buvimą. Apeliacinės instancijos teismas vertina daugkartinį ieškovo kreipimąsi į atsakovą dėl prašomų dokumentų pateikimo. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas, deklaruodamas apie galimybę ieškovui susipažinti su dokumentais, net kelis kartus neužtikrino visų prašomų susipažinti dokumentų pateikimo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad ginčas teisme tarp šalių tęsėsi ilgokai nuo 2013-07-11 iki 2015-02-23. Nors bylos nagrinėjimo metu, apeliantas pateikė ieškovui dalį dokumentų susipažinimui, apylinkės teismas spręsdamas bylinėjimosi išlaidų klausimą, pagrįstai atsižvelgė į tai, kad ieškovo pareikštų reikalavimų atsisakymui įtakos turėjo bylos nagrinėjimo metu ieškovo prašymu teismo išduoti du liudijimai dėl galimybės gauti atitinkamus dokumentus bei teismo iš atitinkamų įstaigų išreikalauti dokumentai su kuriais pageidavo susipažinti ieškovas. Apeliacinės instancijos teismas vertina teismo nustatytą ir paties apelianto pripažintą aplinkybę, kad nesutarimai tarp ieškovo ir atsakovo yra daugiau asmeninio pobūdžio. Ieškovo veiksmai, teikiant teismui ieškinį dėl dokumentų pateikimo, vertintini kaip apdairūs, sąžiningi ir rūpestingi, teisėtai ir pagrįstai siekiant apginti savo interesus. Šiuo atveju, apeliacinės instancijos teismui akivaizdu, jog būtent atsakovo veiksmai lėmė ieškovo kreipimąsi į teismą, dėl kurio ir buvo patirtos bylinėjimosi išlaidos.

33Atkreiptinas apelianto dėmesys į tai kad teismas ieškovo prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas tenkino iš dalies, taigi šiuo atveju teismas vertino ir paties ieškovo veiksmus.

34Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovas neįrodė, kad ieškovas netinkamai ar nesąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis, todėl apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl atsakovo nenoro spręsti ginčą tarpusavio sutarimo būdu, todėl apeliantas nepagrįstai remiasi aplinkybėmis dėl ieškovo prašomų dokumentų kopijų pateikimo ar netinkamai nurodyto ieškovo adreso. Šiuo atveju vadovaujantis CPK 94 straipsniu, nenustatytas nesąžiningas šalies, kuri prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, elgesys.

35Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, teisingai aiškino ir taikė civilinio proceso normas, dėl to pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (LR CPK 329, 330, 338 str.). Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (LR CPK 337 straipsnio 1 punktas).

36Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinėje instancijoje

37Ieškovas prašo iš apelianto priteisti 302,50 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundo parengimą ir pateikė išlaidas pagrindžiančius dokumentus (2 t., 159 b. l.). Teismas, atsižvelgia į byloje suteiktų teisinių paslaugų kiekį, bylos aplinkybes, į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatas, ir sprendžia, kad prašoma priteisti suma yra pagrįsta, todėl atmetus atsakovo atskirąjį skundą, nurodyto dydžio bylinėjimosi išlaidų suma priteistina iš apelianto ieškovo naudai (LR CPK 98 str. 1 d.).

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

39Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

40Priteisti ieškovui V. K., asmens kodas ( - ) iš atsakovo Tyrelio medžiotojų būrelio, įmonės kodas 191533938, 302,50 Eur (tris šimtus du eurus ir 50 euro centų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo atsakovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas V. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl atsakovo įpareigojimo... 5. Ieškovas V. K. 2015-02-03 teismo posėdžio metu atsisakė visų likusių... 6. Atsakovas Tyrelio medžiotojų būrelis dėl ieškovo atsisakymo nuo likusios... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. vasario 23 d. nutartimi priėmė ieškovo... 9. Tenkino ieškovo V. K. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo... 10. Priteisė į valstybės biudžetą iš atsakovo Tyrelio medžiotojų būrelio... 11. Šioje byloje priėmus ieškovo atsisakymą nuo pagrindinių ieškinio... 12. Teismas, nagrinėdamas šių išlaidų priteisimo klausimą vertino, ar šios... 13. Atsakovas atsiliepime į ieškovo ieškinį prašė teismo pripažinti, kad V.... 14. Nors ieškovas pareiškęs teisme ieškinį atsakovui kėlė analogiškus... 15. Iš būrelio pirmininko paaiškinimų teismui dėl atsakymų ieškovui ir... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 17. Atskiruoju skundu atsakovas Tyrelio medžiotojų būrelis prašo pakeisti... 18. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 19. 1. Siekiant teisingai įvertinti priežastis dėl kurių susidarė... 20. Atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovui buvo nurodyta galimybė atvykti... 21. 2. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad ieškovas atsisakė pagrindinių... 22. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas V. K. prašo atsakovo atskirąjį... 23. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:... 24. Nors atsakovas teigia, kad visą laiką siekė sudaryti galimybę susipažinti... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Atskirasis skundas atmestinas.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 28. Byloje kilo ginčas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pirmosios... 29. LR CPK 94 straipsnio 1 dalis numato, jog kai byla baigiama nepriimant teismo... 30. Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 31. Apeliantas teigia, kad teismas netinkamai taikė 94 straipsnio 1 dalį, kadangi... 32. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, jog ieškovo kreipimąsi į teismą... 33. Atkreiptinas apelianto dėmesys į tai kad teismas ieškovo prašymą priteisti... 34. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovas neįrodė, kad ieškovas... 35. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pirmosios... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinėje instancijoje... 37. Ieškovas prašo iš apelianto priteisti 302,50 Eur bylinėjimosi išlaidų už... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio... 39. Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartį palikti nepakeistą.... 40. Priteisti ieškovui V. K., asmens kodas ( - ) iš atsakovo Tyrelio medžiotojų...