Byla B2-2804-260/2013
Dėl kreditorės UAB „SK Partners“ finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Evelinai Stuinaitei, dalyvaujant kreditorės atstovei advokatei Agnei Miniotaitei, atsakovės atstovui advokatui Arūnui Virkučiui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą Nr.B2-2804-260/2013 dėl kreditorės UAB „SK Partners“ finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ ir

Nustatė

2Kauno apygardos teismas, nagrinėdamas UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto bylą, 2013 11 11 nutartimi patvirtino BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių finansinius reikalavimus, kreditorių UAB „East Europe Pharmacy Group“ ir UAB „SK Partners“ finansinių reikalavimų, kuriuos ginčija administratorius, tvirtinimo klausimus išskyrė į atskiras bylas Nr.B2-2804-260/2013 ir Nr.B2-2810-260/2013.

3Nagrinėjant civilinę bylą Nr.B2-2804-260/2013 dėl kreditorės UAB „East Europe Pharmacy Group“ finansinio reikalavimo patvirtinimo buvo pateikti įrodymai, kad šios įmonės reikalavimas perleistas uždarajai akcinei bendrovei „SK Partners“. Teismas pakeitė byloje kreditorę (ieškovę) UAB „East Europe Pharmacy Group“ į UAB „SK Partners“, o civilines bylas Nr.B2-2804-260/2013 ir Nr.B2-2810-260/2013, kuriose reikalavimus pareiškė ta pati kreditorė tai pačiai atsakovei, sujungė.

4Sujungus šias bylas kreditorės UAB „SK Partners“ atstovė prašė patvirtinti šios bendrovės 645930,59 Lt finansinį reikalavimą. Nurodė, kad šią sumą sudaro 426875,21 Lt skola už 2011 metais patiektas prekes pagal tarp šalių 2007 11 01 sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį, 153675,08 Lt delspinigiai, apskaičiuoti pagal 2007 11 01 sutarties 5.4 punktą, ir 65380,30 Lt palūkanos, apskaičiuotos pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą.

5Atsakovės atstovas prašė tvirtinti šios kreditorės finansinį reikalavimą sumažinant delspinigių ir palūkanų sumas.

6Tvirtintinas kreditorės UAB „SK Partners“ 580550,29 Ltfinansinis reikalavimas.

7Byloje pateiktais kreditorės prašymu, atsakovės administratoriaus prieštaravimu, jų atstovų paaiškinimais teismo posėdyje, taip pat rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2007 11 01 kreditorė UAB „SK Partners“ ir atsakovė UAB „Kraujo donorystės centras“ sudarė Pirkimo – pardavimo sutartį Nr.S-149, pagal kurią UAB „SK Partners“ įsipareigojo tiekti atsakovės veikloje reikalingas prekes (b.l. 7-8). 2011 metais, kaip matyti iš pateiktų sąskaitų-faktūrų (b.l. 10–38), atsakovei UAB „SK Partners“ pateikė prekių už 426875,21 Lt. 2012 01 01 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu šalys fiksavo tokio dydžio atsakovės skolą kreditorei (b.l. 39). Įrodymų, kad šią sumą ar bent jos dalį atsakovė sumokėjo bendrovei „SK Partners“ byloje nepateikta.2013 05 20 Reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „SK Partners“ perleido uždarajai akcinei bendrovei „East Europe Pharmacy Group“ reikalavimo teises į 426875,21 Lt atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“ skolą, tačiau 2013 11 28 Susitarimu UAB „East Europe Pharmacy Group“ ir UAB „SK Partners“ nutraukė 2013 05 20 tarp jų sudarytą Reikalavimo perleidimo sutartį. Todėl kreditorės UAB „SK Partners“ prašymas patvirtinti jos 426875,21 Lt finansinį reikalavimą skolos dalyje atsakovei UAB „Kraujo donorystės centras“ tenkintinas.

8Kreditorė „SK Partners“ taip pat nurodo, kad atsakovė UAB „Kraujo donorystės centras“, laiku neatsiskaičiusi pagal 2007 11 01 sudarytą Pirkimo – pardavimo sutartį Nr.S-149, turėtų sumokėti 153675,08 Lt delspinigių, apskaičiuotų pagal 2007 11 01 sutarties 5.4 punktą, ir 65380,30 Lt palūkanas, apskaičiuotas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą.

92007 11 01 Pirkimo–pardavimo sutartimi Nr. S-149 (b.l.7–8) šalys, t.y. tiekėjas UAB „SK Partners“ ir pirkėjas UAB „Kraujo donorystės centras“ susitarė, kad laiku neatsiskaitęs „Pirkėjas“ turi sumokėti „Tiekėjui“ 0,2 % delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Lietuvos teismų praktikoje pripažįstama, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taip sumažinama kreditoriaus įrodinėjimo naštą reikalaujant atlyginti nuostolius, o be to sukuriamas teisinis aiškumas tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties. Kadangi šalys yra įmonės, laisvai susitarusios dėl netesybų, įvertinus tai, kad atsakovė piktybiškai neatsiskaitė su kreditore UAB „SK Partners“ , teismas sprendžia, jog šalių susitarimu nustatyto dydžio netesybos nemažintinos. Todėl tvirtintinas kreditorės UAB „SK Partners“ finansinis reikalavimas 153675,08 Lt delspinigių, paskaičiuotų nuo 426875,21 Lt skolos už 180 dienų, dalyje.

10Kreditorės prašymo patvirtinti jos reikalavimą 65380,30 Lt palūkanų, apskaičiuotų pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą, dalyje teismas netenkina. Kompensuojamųjų palūkanų kaip ir netesybų tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius. Praktikoje kompensuojamoji palūkanų ir netesybų paskirtis pasireiškia tuo, kad, kreditoriui iš skolininko reikalaujant atlyginti ir netesybas, ir palūkanas, atlyginama tik didesnioji suma, apimanti mažesniąją. Todėl, pripažinus, kad atsakovė, laiku neatsiskaičiusi su kreditore privalo mokėti sutartinio dydžio netesybas, palūkanos nepriteistinos.

11Vadovaudamasis CPK 290, 291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, teismas

Nutarė

12Patvirtinti 580550,29 Lt kreditorės UAB „SK Partners“ finansinį reikalavimą bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“.

13Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti per Kauno apygardos teismą paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai