Byla e2FB-1394-323/2020

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjų O. N. ir V. S. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, akcinė bendrovė „Lesto“, uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“, akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“, uždaroji akcinė bendrovė „Paslaugos būstui“, uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, uždaroji akcinė bendrovė „MCB Finance“, antstolė M. T., išnagrinėjo bankroto administratoriaus UAB „Eurobankrotas“ įgalioto asmens prašymą dėl O. N. ir V. S. bankroto bylos pabaigimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjai kreipėsi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

5Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai (buvęs Klaipėdos miesto apylinkės teismas) 2015 m. vasario 9 d. nutartimi iškėlė O. N. ir V. S. bankroto bylą, paskyrė bankroto administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Eurobankrotas“. Teismas 2015 m. spalio 9 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančių O. N. ir V. S. mokumo atkūrimo planą, 2017 m. sausio 19 d. nutartimi patvirtino patikslintą mokumo atkūrimo planą Nr. 12/04, 2017 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi patvirtino patikslintą mokumo atkūrimo planą Nr. 07.13.

62019 m. gruodžio 30 d. bankroto administratoriaus UAB „Eurobankrotas“ įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą dėl O. N. ir V. S. bankroto bylos pabaigimo. Nurodė, kad bankrutuojantys asmenys įvykdė teismo patvirtintą mokumo atkūrimo planą. 2019 m. lapkričio 28 d. parengtas O. N. ir V. S. mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktas, kurį pasirašė bankrutuojantys O. N. ir V. S., bankroto administratoriaus UAB „Eurobankrotas“ įgaliotas asmuo bei kreditorių susirinkimo pirmininko UAB „Būsto paskolų draudimas“ įgaliotas asmuo.

7Teismas

konstatuoja:

8Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau - FABĮ) 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Jeigu bent vienas iš šioje dalyje nurodytų asmenų atsisako pasirašyti plano įgyvendinimo aktą, surašomas akto nepasirašymo protokolas, kuriame nurodomos nepasirašymo priežastys, ir teikiamas teismui kartu su plano įgyvendinimo aktu.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai (buvęs Klaipėdos miesto apylinkės teismas) 2015 m. vasario 9 d. nutartimi iškėlė O. N. ir V. S. bankroto bylą, paskyrė bankroto administratoriumi UAB „Eurobankrotas“. Teismas 2015 m. spalio 9 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančių O. N. ir V. S. mokumo atkūrimo planą, 2017 m. sausio 19 d. nutartimi patvirtino patikslintą mokumo atkūrimo planą Nr. 12/04, 2017 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi patvirtino patikslintą mokumo atkūrimo planą Nr. 07.13. 2019 m. lapkričio 28 d. parengtas O. N. ir V. S. mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktas, kurį pasirašė bankrutuojantys O. N. ir V. S., bankroto administratoriaus UAB „Eurobankrotas“ įgaliotas asmuo bei kreditorių susirinkimo pirmininko UAB „Būsto paskolų draudimas“ įgaliotas asmuo.

10Teismas, gavęs mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, priima vieną iš dviejų procesinių sprendimų: baigti fizinio asmens bankroto bylą arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą (FABĮ 30 straipsnio 2 dalis).

11Bylos duomenimis matyti, kad paskutinis plane numatytas mokėjimas kreditoriams yra atliktas, taigi teismo 2017 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi patvirtintas patikslintas mokumo atkūrimo planas yra įvykdytas. Duomenų, kad bankrutuojantys asmenys būtų vengę vykdyti prievoles kreditoriams, slėpę turtą ar pajamas, veikę prieš kreditorių interesų užtikrinimą, byloje nėra, todėl nenustatyta pagrindų ir sąlygų nutraukti bankroto bylą. Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, jog pareiškėjai tinkamai vykdė mokumo atkūrimo planą, atliko visus mokumo atkūrimo plane numatytus veiksmus. Esant išdėstytoms aplinkybėms, atsižvelgdamas į byloje esantį mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, pasirašytą bankrutuojančių O. N. ir V. S., bankroto administratoriaus UAB „Eurobankrotas“ įgalioto asmens bei kreditorių susirinkimo pirmininko UAB „Būsto paskolų draudimas“ įgalioto asmens, teismas daro išvadą, kad FABĮ nuostatos įgyvendintos tinkamai, o pagal FABĮ 30 straipsnio 1 ir 2 dalis yra pagrindas baigti pareiškėjų O. N. ir V. S. bankroto bylą.

12Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, išskyrus šio įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą atvejį, nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) ir reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas, ir įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, nebent šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytame susitarime susitarta kitaip (FABĮ 29 straipsnio 7 dalis). Vadovaujantis šia įstatymo nuostata yra pagrindas nurašyti šiuos O. N. ir V. S. likusius nepatenkintus kreditorių finansinius reikalavimus: Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 4 068,03 Eur, UAB „Paslaugos būstui“ 179,43 Eur, AB „Klaipėdos energija“ 184,91 Eur, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ 94,14 Eur, UAB „Būsto paskolų draudimas“ 45 760,35 Eur, A. L. 7 029,28 Eur.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 ir 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 27, 30 straipsniais, teismas

Nutarė

14baigti O. N. ir V. S. bankroto bylą.

15Nurašyti O. N. ir V. S. šiuos likusius nepatenkintus 57 316,14 Eur kreditorių finansinius reikalavimus:

161.

17Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos finansinį reikalavimą 4 068,03 Eur sumai;

182.

19UAB „Paslaugos būstui“ finansinį reikalavimą 179,43 Eur sumai;

203.

21AB „Klaipėdos energija“ finansinį reikalavimą 184,91 Eur sumai;

224.

23UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ finansinį reikalavimą 94,14 Eur sumai;

245.

25UAB „Būsto paskolų draudimas“ finansinį reikalavimą 45 760,35 Eur sumai;

266.

27A. L. finansinį reikalavimą 7 029,28 Eur sumai.

28Įpareigoti pareiškėjų O. N. ir V. S. bankroto administratorių UAB „Eurobankrotas“ per 5 darbo dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti pareiškėjų kreditoriams ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apie teismo sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą.

29Įpareigoti pareiškėjų O. N. ir V. S. bankroto administratorių UAB „Eurobankrotas“ per 10 darbo dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti pareiškėjams O. N. ir V. S. saugotinus dokumentus, susijusius su fizinio asmens bankroto procesu ir pervesti depozitinėje sąskaitoje likusias lėšas į O. N. ir V. S. asmeninę sąskaitą.

30Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Genovaitė... 2. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjų 3. Teismas... 4. pareiškėjai kreipėsi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos... 5. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai (buvęs Klaipėdos miesto... 6. 2019 m. gruodžio 30 d. bankroto administratoriaus UAB „Eurobankrotas“... 7. Teismas... 8. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau - FABĮ) 30... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto... 10. Teismas, gavęs mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, priima vieną iš... 11. Bylos duomenimis matyti, kad paskutinis plane numatytas mokėjimas kreditoriams... 12. Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 ir 291... 14. baigti O. N. ir V. S. bankroto bylą.... 15. Nurašyti O. N. ir V. S. šiuos likusius... 16. 1.... 17. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos finansinį... 18. 2.... 19. UAB „Paslaugos būstui“ finansinį reikalavimą 179,43 Eur sumai;... 20. 3.... 21. AB „Klaipėdos energija“ finansinį reikalavimą... 22. 4.... 23. UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ finansinį reikalavimą... 24. 5.... 25. UAB „Būsto paskolų draudimas“ finansinį reikalavimą 45 760,35 Eur... 26. 6.... 27. A. L. finansinį reikalavimą 7 029,28 Eur sumai.... 28. Įpareigoti pareiškėjų O. N. ir V. S.... 29. Įpareigoti pareiškėjų O. N. ir V. S.... 30. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...