Byla 2A-1057-302/2012
Dėl skolos ir netesybų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Kačinskienės ir Dainiaus Rinkevičiaus,

3kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Jono statyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. birželio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Austaka“ ieškinį atsakovui UAB „Jono statyba” dėl skolos ir netesybų priteisimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5ieškovas UAB „Austaka“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo UAB „Jono statyba” priteisti 39 693,07 Lt skolos už atliktus darbus, 12 146,08 Lt delspinigių, 7,98 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2009-11-23 sudarė su atsakovu Rangos sutartį Nr. 09/19/23, kurios pagrindu atliko ir perdavė darbus bei išrašė PVM sąskaitas-faktūras, o atsakovas priėmė ieškovo atliktus darbus ir įsipareigojo už atliktus darbus atsiskaityti sutartyje nustatytu terminu. Atsakovas savo įsipareigojimų atsiskaityti su ieškovu už atliktus rangos darbus neįvykdė.

6Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010-08-09 preliminariu sprendimu ieškinį patenkino, ieškovui UAB „Austaka“ iš atsakovo UAB „Jono statyba“ priteisė 39 693,07 Lt skolos, 12 146,08 Lt delspinigių, 7,98 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (51839,15 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2010-08-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2278 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 48-49).

7Atsakovas UAB „Jono statyba“ pareiškė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo ir prašė priimtą preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad tarp šalių kilo ginčas dėl rangovo atliktų darbų kokybės, atliktų darbų apimties, atlikimo termino ir dėl užsakovo piniginės prievolės rangovui atsiskaityti už atliktus darbus atsiradimo. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė netinkamai, nes sutartyje numatytus darbus atliko nepilna apimtimi ir pažeidžiant darbų atlikimo terminus. 2010-06-14 buvo surašytas defektinis aktas, pagal kurį ieškovas įsipareigojo pašalinti nustatytus defektus iki 2010-06-21. Ieškovas nustatytų darbų trūkumų nepašalino, todėl ginčo objekte esamus defektus atsakovas pašalino savo lėšomis. Bendra atliktų darbų suma, šalinant defektus ir darbų trūkumus sudarė 3 025,22 Lt suma, tuo pagrindu atsakovas 2010-06-30 pateikė ieškovui kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą 3025,22 Lt sumai, todėl atsakovo skolos likutis sudaro 36 667,85 Lt. Dėl ieškovo veiksmų buvo pažeistos sutarties sąlygos bei atsakovo teisėti ir pagrįsti lūkesčiai, todėl atsakovui neatsirado pareiga sumokėti ieškovui reikalaujamos sumos už netinkamai ir ne laiku atliktus darbus, nes pats ieškovas už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą pagal Sutarties 6.4 punktą yra skolingas atsakovui 40 232,11 Lt delspinigių. Atsakovas registruotu laišku išsiuntė ieškovui sąskaitą Nr. 2010-01 40 232,11 Lt sumai. Kadangi Baigiamasis atliktų statybos darbų aktas iki šiol nepasirašytas, todėl atsakovas pagrįstai, vadovaudamasis sutarties 4.4 p., sulaikė 10 proc. mokėtinos sumos, o ieškovas neturi teisės reikalauti sumokėti minėtos sumos. Neteisingai nurodydamas skolos dydį, ieškovas tuo pačiu neteisingai paskaičiavo mokėtinų delspinigių dydį, be to, atsakovas nurodė, kad reikalaujamų priteisti delspinigių dydis yra neprotingai didelis, todėl turėtų būti mažintinas. Atsakovas nesutiko su teismo priteista bylinėjimosi išlaidų suma ieškovui už advokato pagalbą rengiant procesinius dokumentus (1 500 Lt) laikydamas ją neprotingai didele atsižvelgiant į bylos pobūdį ir jos sudėtingumą, prašydamas ją sumažinti.

8Ieškovas su atsakovo pateiktais prieštaravimais nesutiko ir prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, jog atsakovo pateikta delspinigių sąskaita 40 232,11 Lt sumai, kurią, anot atsakovo, skolingas ieškovas, išrašyta po preliminaraus sprendimo priėmimo, t.y. 2010-08-16, kas rodo ieškovo nesąžiningumą ir vengimą sumokėti skolą už atliktus darbus. Tai, kad atsakovas pripažįsta prievolę sumokėti už ieškovo atliktus darbus, patvirtina atsakovo pateiktas Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas, sudarytas vadovaujantis 2010-07-01 apskaitos duomenimis. Atsakovo pretenzija dėl defektų šalinimo išlaidų atlyginimo 3025,22 Lt sumai pagal 2010-06-30 kreditinę sąskaitą yra nepagrįsta, kadangi nėra pateikta įrodymų, jog atsakovas suteikė ieškovui terminą trūkumams pašalinti bei nėra įrodymų, pagrindžiančių, kad trūkumai pašalinti. Visi darbai yra priimti, jokių pastabų dėl terminų ar trūkumų dėl jų nepareikšta. Atsakovas pateikė teismui 2010-06-14 aktą, kurio surašymo metu ieškovo vadovas nedalyvavo, kadangi jam nebuvo apie tai tinkamai ir laiku pranešta. Atsakovo pranešimas ieškovui atvykti į statybos objektą dėl atliktų darbų defektų akto surašymo ieškovo buvo gautas tą pačią dieną, kai komisija jau buvo surašiusi defektų aktą. Ieškovo atstovas į komisiją atvykti negalėjo, nes apie ją nežinojo. Be to, atsakovas teismui pateikė netikrą defektinio akto egzempliorių, kadangi ieškovas gavo jo originalą su prierašu prie ieškovo atstovo pavardės „nedalyvavo“. Taip pat nepagrįstas atsakovo argumentas, jog ieškovas įsipareigojo trūkumus pašalinti iki 2010-06-21 ir jų nepašalino, nes atsakovas nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų.

9Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. birželio 15 d. sprendimu paliko nepakeistą Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovo UAB „Austaka“ naudai iš atsakovo UAB „Jono statyba“ priteista 39 693,07 Lt skolos, 12 146,08 Lt delspinigių, 8,05 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (51839,15 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2010-08-06, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2278 Lt bylinėjimosi išlaidų. Papildomai priteisė ieškovo UAB „Austaka“ naudai iš atsakovo UAB „Jono statyba 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

10Teismas nesutiko su atsakovo prieštaravimuose nurodytais argumentais, kad ieškovas pažeidė darbų atlikimo terminus bei atliko ne visus sutartyje numatytus darbus, dėl ko pažeidė atsakovo pagrįstus lūkesčius ir atsakovui neatsirado pareiga mokėti ieškovui ieškinyje nurodytą sumą už netinkamai ir ne laiku atliktus darbus, laikė juos nepagrįstais ir neįrodytais. Tokią išvadą teismas padarė atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas ieškovo atliktus darbus priėmė, darbų priėmimo-perdavimo aktuose neatliktų darbų, atliktų darbų trūkumų ar kitų sutarties pažeidimų nenurodė, į bylą nepateikė įrodymų, kad kreipėsi į ieškovą su pretenzijomis dėl darbų kokybės ar sutartyje nustatyto termino praleidimo arba kad toks terminas yra esminis sutarties pažeidimas ir dėl to sutarties įvykdymas atsakovui prarado prasmę, be to, atsakovas pats nebuvo pakankamai rūpestingas bei aktyvus, nesilaikė bendradarbiavimo pareigos, t.y. nesikreipė į ieškovą su reikalavimu per papildomą protingą terminą pašalinti Sutarties pažeidimus ir atlikti visus Sutartyje numatytus darbus. Teismas, įvertindamas šias aplinkybes, sprendė, kad atsakovui atsirado pareiga sumokėti ieškovui už faktiškai atliktus darbus. Atsakovas jokių įrodymų, kad ieškovas reikalauja sumokėti už darbus, kurių ieškovas neatliko, į bylą nepateikė.

11Taip pat sprendime pažymima, jog atsakovo argumentas, jog kol nėra pasirašytas baigiamasis atliktų darbų aktas, jis turi teisę sulaikyti 10 proc. nuo aktuojamos sumos ir ieškovas neturi teisės reikalauti priteisti minėtos sumos, atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi atsakovas nenurodė jokių faktinių aplinkybių, kodėl iki šiol nėra pasirašytas Baigiamasis atliktų darbų aktas, taip pat nepateikė įrodymų, kad ėmėsi visų priemonių, siekiant, kad toks aktas būtų pasirašytas arba, kad nurodė ieškovui priežastis dėl kurių atsakovas atsisako pasirašyti Baigiamąjį atliktų darbų aktą ir nurodė kaip tas priežastis pašalinti. Kadangi teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto užsakovas, pradėjus faktiškai naudotis darbais, visais atvejais turi pareigą sumokėti rangovui už faktiškai atliktus darbus. Toks atsakovo reikalavimas pažeidžia teisingumo ir sąžiningumo principus bei pripažintinas atsakovo piktnaudžiavimu savo subjektinėmis teisėmis.

12Dėl atsakovo atsikirtimų, jog ieškovui jis išrašė delspinigių sąskaitą 40232,11 Lt sumai, taip pat dėl jo prašymo sumažinti priteistiną sumą ieškovo naudai darbų trūkumų pašalinimo atsakovo lėšomis suma, kuri yra 3 025,22 Lt, pagrįstumo teismas sprendime nepasisakė, nes šie reikalavimai nagrinėjami kitose civilinėse bylose.

13Teismas priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 12 146,08 Lt delspinigių, paskaičiuotų po 0,2 proc. nuo darbų kainos už kiekvieną pavėluotą dieną (sutarties 6.3 p.), nenustatęs pagrindo pripažinti, jog delspinigių dydis yra neprotingai didelis, nes nagrinėjamu atveju sutarties šalys yra juridiniai asmenys, kuriems taikomi aukštesni rūpestingumo, atsargumo bei apdairumo standartai, todėl laikytina, kad atsakovas pasirašydamas minėtą Sutartį tokią riziką įvertino ir su tuo sutiko.

14Vadovaudamasis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, iš atsakovo ieškovo naudai priteisė 7,98 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (51839,15 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2010-08-06, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

15Teismas, priteisdamas ieškovui iš atsakovo 2 278 Lt bylinėjimosi išlaidų, nurodė, kad 1 500 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti, patenkančios į priteistinas išlaidas, pripažintinos pagrįstomis ir nelaikytinos neprotingai didelėmis. Taip pat teismas papildomai priteisė 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

16Atsakovas UAB „Jono statyba“ apeliaciniu skundu prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliantas nurodo, kad skundžiamas teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl turėtų būti panaikintas dėl žemiau dėstomų argumentų.

17Pirmosios instancijos teismas neįvertino bei nepasisakė dėl to, jog UAB „Austaka", vykdydama Darbų rangos sutartį, pažeidė Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą, dalį darbų perduodamas tik 2010-01-07, nors pagal sutarties nuostatas rangos darbai turėjo būti baigti ir užsakovui perduoti iki 2009-12-30. Be to, pagal pasirašytos sutarties 3.3 punktą, jeigu atliekant darbus ne dėl Rangovo kaltės atsiranda būtinybė keisti darbų atlikimo terminus, tai įforminama papildomu susitarimu. UAB „Austaka" nė karto motyvuotai nesikreipė į atsakovą dėl statybos darbų terminų pratęsimo, kas tik dar kartą patvirtina, kad aplinkybių, kurios neleido ieškovui laiku užbaigti statybos darbus, apskritai nebuvo. Taigi ieškovas pažeidė sutartinę prievolę dėl darbų atlikimo terminų, tuo pažeisdamas teisėtus atsakovo lūkesčius.

18Apeliaciniame skunde nurodoma, jog UAB „Austaka", vykdydama Darbų rangos sutartį, ne tik pažeidė nustatytą darbų atlikimo terminą, bet dalį darbų iš vis neatliko ar atliko nekokybiškai, matėsi akivaizdūs darbų trūkumai, tai patvirtina 2010-06-14 defektinis aktas, pagal kurį UAB „Austaka" įsipareigojo pašalinti nustatytus defektus iki 2010-06-21. UAB „Austaka" nustatytų darbų trūkumų nepašalino, todėl ginčo objekte esamus defektus UAB „Jono statyba" ištaisė savo lėšomis. Bendra atliktų darbų suma, šalinant defektus ir darbų trūkumus, kuriuos privalėjo atlikti ieškovas UAB „Austaka", siekia 3025,22 Lt. Kad šie trūkumai yra nepagrįsti ar atsirado dėl paties atsakovo kaltės, įrodymų ieškovas nepateikė, todėl atliktų darbų kaina turėjo būti sumažinta 3025,22 Lt suma. Tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesprendė ir nepasisakė dėl minėtos sumos, o neišsprendus defektų šalinimo ir darbų kainos mažinimo klausimo, teismas negalėjo teisingai apskaičiuoti ir priteisti delspinigių dydžio. Nagrinėjamu atveju, teismas delspinigius skaičiavo nuo 39 693,07 Lt sumos, tačiau pripažinus defektų šalinimo išlaidas teisėtomis ir pagrįstomis ir sumažinus sumą, nuo kurios skaičiuotini delspinigiai, atitinkamai sumažėtų ir priteistas delspinigių dydis.

19Pasak apelianto, teismas nepagrįstai nusprendė, kad baigiamojo akto nepasirašymas nėra kliūtis sumokėti ieškovui sulaikytą 10 procentų dydžio sutarties kainos dalį, kadangi šiai sumai sumokėti reikalinga, kad įvyktų sutartyje numatyti įvykiai: kai pasirašytas baigiamasis atliktų darbų aktas, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti statybos darbams panaudotų medžiagų sertifikatai ir kt. Tuo tarpu byloje nėra duomenų patvirtinančių, kad rangovas pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus užpildė statybos darbų žurnalą, kuriame turi būti užfiksuoti visi atlikti darbai, jų laikas, panaudotos medžiagos ir kt., kad atsakovui ar teismui buvo pateikti statybos darbams panaudotų medžiagų sertifikatai, dėl nurodyto atsakovas neturi galimybės patikrinti ieškovo atliktų darbų ir panaudotų medžiagų tinkamumo.

20Pagal Sutarties 2.1 punktą darbai ir darbų kainos yra nurodytos Lokalinėse sąmatose, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutarties Lokalinėse sąmatose nurodytų atliktinų darbų vertė 87 843,04 Lt, tačiau darbų priėmimo-perdavimo aktuose perduotų darbų bendra vertė 65 938,41 Lt. Akivaizdu, kad ieškovas atliko ne visus Sutartimi sulygtus darbus, o ir atlikti darbai buvo su akivaizdžiais trūkumais, kuriuos atsakovas pašalino savo lėšomis, tačiau pirmosios instancijos teismas minėtos aplinkybės neįvertino ir dėl jos nepasisakė.

21Apeliantas taip pat nurodo, jog pagal Darbų rangos sutarties 6.4 punktą Rangovas, dėl savo kaltės pažeidęs sutartyje numatytus darbų atlikimo terminus, privalo mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Tokiu būdu, už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą pagal sutarties 6.4 punktą UAB „Austaka" buvo priskaičiuota 40 232,11 Lt delspinigių suma. Dėl priskaičiuotų delspinigių užsakovas UAB „Jono statyba" rangovui UAB „Austaka" išrašė ir registruotu laišku išsiuntė sąskaitą Nr. 2010/01, tačiau rangovas iki šiol minėtos sąskaitos nėra apmokėjęs. Atsisakęs sumokėti Sutartyje nurodytus delspinigius, UAB „Austaka" iš esmės pažeidė pačią Sutartį bei tuo pačiu UAB „Jono statyba“ teises bei teisėtus interesus.

22Apeliantas nesutikdamas su teismo priteistais delspinigiais, nurodo, jog teismas skundžiamu sprendimu nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos ir nepagrįstai priteisė 0,2 proc. dydžio delspinigius, kas sudaro net 12 146,08 Lt sumą, t.y. beveik 1/3 visos priteistos sumos. Akivaizdu, kad tokia delspinigių suma yra neprotingai didelė, todėl reikalaudamas priteisti 0,2 proc. dydžio delspinigius, kurie sudaro net 73 procentus per metus (365 d. x 0,2 proc. = 73 proc.), ieškovas elgėsi nesąžiningai ir siekė neteisėtai pasipelnyti atsakovo sąskaita, tuo tarpu netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti. Minėta delspinigių suma akivaizdžiai pažeidžia sutarties šalių interesų pusiausvyrą, prieštarauja gerai moralei, sąžiningai verslo praktikai, viešajai tvarkai, taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo sumažinti delspinigių dydį nuo 0,2 proc. iki 0,02 proc.

23Taip pat nurodo, jog iš atsakovo ieškovo naudai priteistų išlaidų už advokato teisinę pagalbą dydis priteistas neatsižvelgiant į bylos apimtį, sudėtingumą, ieškovo atstovės darbo sąnaudas ir atstovavimo byloje laiką. Šioje konkrečioje byloje nebuvo nagrinėjami nauji teisiniai klausimai, ieškovo atstovė paruošė tik nedidelės apimties procesinius dokumentus, dėl to advokatės darbo sąnaudos nebuvo didelės. Įvertinus pačios bylos pobūdį, sprendžiamų klausimų sudėtingumą, ieškovo pareikštų reikalavimų dydį, patirtos advokatės išlaidos laikytinos akivaizdžiai per didelėmis ir neprotingomis, todėl turėjo būti mažinamos.

24Ieškovas UAB „Austaka“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas tinkamai taikant materialinės teisės normas, todėl jį naikinti ar keisti nėra pagrindo.

25Apeliacinis skundas atmestinas.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

27Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas UAB „Austaka“ su atsakovu UAB „Jono statyba“ 2009-11-23 sudarė Darbų rangos sutartį (toliau – Sutartis) Nr. 09/11/23, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka iki 2009-12-30 atlikti lokalinėse sąmatose nurodytus statybos rangos darbus Sužionių vid. mokykloje, esančioje Vilniaus g. 5, Sužionių k., Vilniau r., o atsakovas įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti (b.l. 5-13). Ieškovas priėmimo-perdavimo aktais 2009-12-01 ir 2010-01-07 perdavė atsakovui atliktus darbus, o atsakovas ieškovo atliktus darbus priėmė. Darbų atlikimo faktą patvirtina į bylą pateikti darbų priėmimo-perdavimo aktai (b.l. 14-19). Ieškovas atsakovui apmokėjimui pateikė PVM sąskaitas – faktūras 65 938,43 Lt sumai (b.l. 42-43). Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas sumokėjo ieškovui 26 245,36 Lt (b.l. 1), nesumokėta suma sudaro 39 693,07 Lt.

28Dėl rangos darbų atlikimo terminų bei darbų trūkumų šalinimo išlaidų

29Apeliaciniame skunde nurodoma, jog 2009-11-23 darbų rangos sutartimi buvo sulygti darbų pradžios ir pabaigos terminai, t.y. kad rangos darbai turi būti baigti ir užsakovui perduoti iki 2009-12-30, tuo tarpu dalį darbų rangovas užsakovui perdavė tik 2010-01-07, tokiu būdu ieškovas, vykdydamas sutartį, pažeidė sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą, o pirmosios instancijos teismas šios aplinkybės nevertino ir dėl jos nepasisakė. Kolegija su tokiu skundo argumentu nesutinka. Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo, teismas įvertino šią atsakovo nurodomą aplinkybę ir padarė išvadą, kad atsakovas neįrodė, jog 2010-01-07 priimdamas ieškovo atliktus darbus ir pasirašydamas atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus, juose būtų nurodęs kokias nors išlygas dėl darbų kokybės ar darbų atlikimo termino pažeidimo, teismas taip pat nenustatė, jog atsakovas dėl termino pažeidimo būtų reiškęs pretenzijas ar kad toks termino praleidimas buvo esminis sutarties pažeidimas ir dėl to sutarties įvykdymas atsakovui prarado prasmę. Teisėjų kolegijos vertinimu, su tokiomis teismo padarytomis išvadomis nėra pagrindo nesutikti, jos padarytos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes, materialinės teisės normas, reglamentuojančias bendruosius sutarčių vykdymo principus, taip pat rangos sutartis, jų vykdymą, darbų priėmimą (CK 6.644 str. – 6.671 str.), taip pat nenukrypstant nuo teismų formuojamos praktikos vertinant sutarties sąlygos pažeidimo - termino praleidimo svarbumą. Kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog civilinėje byloje Nr. 2-215-807/2011 pagal ieškovo UAB „JONO STATYBA“ ieškinį atsakovui UAB „AUSTAKA“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo teismas 2011-06-29 sprendimu konstatavo, jog UAB „Austaka“ visus sulygtus statybos rangos darbus atliko tarp šalių sudarytoje sutartyje numatytu terminu. Vilniaus apygardos teismas, peržiūrėdamas nurodytą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacine tvarka, 2012-02-24 nutartimi paliko jį nepakeistą, pripažindamas, kad pirmosios instancijos teismo padarytos išvados yra teisingos. Tokiu būdu, atsižvelgiant į tai, kad pagal CPK 182 str. 2 p. nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai), darytina išvada, kad išnagrinėtoje civilinėje byloje priimtais įsiteisėjusiais procesiniais sprendimais konstatuotos aplinkybės, jog tarp šalių sudarytoje sutartyje sulygti darbai buvo atlikti laiku, pripažintinos turinčiomis prejudicinę galią ir jų nereikia įrodinėti, todėl teisėjų kolegija dėl to plačiau nepasisako.

30Dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių kolegija laiko nepagrįstą apeliacinio skundo argumentą, kad darbų priėmimo – perdavimo aktuose perduotų darbų vertė yra 65 938,41 Lt, o sutarties lokalinėse sąmatose nurodytų atliktinų darbų vertė 87 843,04 Lt.

31Atkreiptinas dėmesys į tai, kad minėtais įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais buvo netenkinti atsakovo (kitoje civilinėje byloje – ieškovo) reikalavimai dėl delspinigių už pavėluotą sutarties vykdymą bei darbų defektų šalinimo išlaidų priteisimo, konstatuojant, jog tai, kad 2009-12-01 ir 2010-01-07 sudarytais atliktų rangos darbų priėmimo – perdavimo aktais buvo įformintas ne visų sulygtų rangos darbų priėmimas – perdavimas, nesudaro pagrindo taikyti netesybų, numatytų sutarties 6.4 p., nes generalinis rangovas raštu patvirtino, kad užsakyti rangos darbai atlikti ir perduoti laiku. Vilniaus apygardos teismas, peržiūrėdamas nurodytą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacine tvarka, 2012-02-24 nutartimi paliko jį nepakeistą, pripažindamas, kad pirmosios instancijos teismo padarytos išvados yra teisingos. Teismai konstatavo, jog reikalavimą dėl darbų trūkumo šalinimo išlaidų UAB „Jono statyba“ reiškia nepagrįstai, kadangi užsakovas savarankiškai šalinti rangos darbų trūkumus galėjo tik raštu pareiškęs pretenziją atsakovui dėl darbų trūkumų pašalinimo ir per pretenzijoje nustatytą terminą arba protingą terminą rangovui nesiėmus veiksmų pašalinti tokius trūkumus, tuo tarpu nagrinėjamu atveju rašytinė pretenzija dėl atsakovo atliktų darbų trūkumų buvo pareikšta 2010-06-30, įteikta UAB „Austaka“ 2010-07-02 ir rangovui nebuvo suteiktas protingas terminas nustatytiems trūkumams pašalinti.

32Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje ginčijamos aplinkybės yra išnagrinėtos ir įvertintos kitoje byloje įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais, teisėjų kolegija, vadovaudamasi prejudicialumo taisykle, įtvirtinta CPK 182 str. 2 d., konstatuoja, kad jų nereikia įrodinėti ir todėl plačiau neanalizuoja šių apelianto argumentų.

33Apelianto dėstomi argumentai, kuriais nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad Baigiamojo akto nepasirašymas nėra kliūtis sumokėti ieškovui sulaikytą 10 procentų dydžio sutarties kainos dalį, t.y. kad ši suma sumokama pasirašius Baigiamąjį atliktų darbų aktą, kuris pasirašomas užpildžius statybos darbų žurnalą, pateikus statybos darbams panaudotų medžiagų sertifikatus ir kt., nepagrįsti. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismui nagrinėjamoje byloje nebuvo pagrindo padaryti priešingos išvados atsižvelgiant į tai, kad atlikti darbai buvo perduoti atsakovui bei jo priimti, taip pat generalinis užsakovas UAB „Sanda“ patvirtino, jog generalinis rangovas J. Jokūbausko individuali įmonė (kuri buvo sudariusi statybos rangos darbų sutartį su UAB „Jono statyba“ dėl remonto darbų, o atitinkamai UAB „Jono statyba“ sudariusi ginčo rangos darbų sutartį su UAB „Austaka“ (b.l. 89-92, 93-94) visus pagal rangos sutartis užsakytus statybos rangos darbus Sužionių vidurinėje mokykloje yra atlikusi, visi atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktai pasirašyti iki 2009-12-29 (b.l. 96). Ieškovui įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, prisiimtus ginčo darbų rangos sutartimi, atsakovui atsirado pareiga atsiskaityti už atliktus darbus.

34Dėl delspinigių dydžio

35Apeliantas nurodo, jog prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, tačiau kolegija su tokiu argumentu nesutinka. Pirmiausia, atkreiptinas dėmesys į tai, jog pats atsakovas, reikšdamas reikalavimą ieškovui dėl delspinigių priteisimo, 0,2 proc. dydžio delspinigių nelaikė nepagrįstai dideliu, todėl atsižvelgiant į šalių lygiateisiškumo principą civiliniame procese, nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovo reikalavimas priteisti 0,2 proc. dydžio delspinigius iš atsakovo, nevykdančio prievolės atsiskaityti už atliktus rangos darbus laiku, yra nepagrįstas ar neteisėtas. Taip pat teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad atsižvelgiant į tai, jog abi šalys yra juridiniai asmenys, užsiimantys komercine veikla, delspinigių dydis lyginant su susidariusiu įsiskolinimu bei pradelstu terminu yra pripažintinas protingu, todėl mažinti jo apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

36Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

37Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas iš atsakovo ieškovo naudai 2 500 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, procesinės teisės normų, reglamentuojančių šį klausimą (CPK 98 str.), nepažeidė, o tai, kad teismas nedetalizavo šių išlaidų, konkrečiai nenurodė, kokio sudėtingumo yra byla, kokios advokatės sąnaudos buvo patirtos, nesudaro pagrindo teismo sprendimo šioje dalyje pripažinti neteisėtu ar nepagrįstu. Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nurodyti rekomenduotini dydžiai, todėl teismas turi į juos orientuotis, tačiau gali nuo jų nukrypti atsižvelgdamas į realias šalies išlaidas bei CPK 98 str. 1 d. nustatytus kriterijus, o taip pat taikyti CPK 93 str. 4 d. nuostatas. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, atsižvelgė į bylos aplinkybes ir pagrįstai nelaikė ieškovo prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų nepagrįstai didelėmis byloje, kurioje pareikštas ieškinys dėl skolos, delspinigių bei palūkanų priteisimo, priėmus preliminarų sprendimą ir dėl jo atsakovui pareiškus prieštaravimus, ieškovui parengus atsiliepimą į prieštaravimus (b.l. 65-66), ieškovas buvo atstovaujamas teismo posėdžio metu. Tuo tarpu apeliantas nenurodo, kokios, jo manymu, bylinėjimosi išlaidos šioje byloje pripažintinomis pagrįstomis ir protingomis.

38Netenkinus apeliacinio skundo, nėra pagrindo priteisti apeliantui jo turėtų bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 1 d.).

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str. teisėjų kolegija

Nutarė

40Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. birželio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios... 3. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. ieškovas UAB „Austaka“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš... 6. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010-08-09 preliminariu sprendimu... 7. Atsakovas UAB „Jono statyba“ pareiškė prieštaravimus dėl preliminaraus... 8. Ieškovas su atsakovo pateiktais prieštaravimais nesutiko ir prašė... 9. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. birželio 15 d. sprendimu... 10. Teismas nesutiko su atsakovo prieštaravimuose nurodytais argumentais, kad... 11. Taip pat sprendime pažymima, jog atsakovo argumentas, jog kol nėra... 12. Dėl atsakovo atsikirtimų, jog ieškovui jis išrašė delspinigių sąskaitą... 13. Teismas priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 12 146,08 Lt delspinigių,... 14. Vadovaudamasis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo... 15. Teismas, priteisdamas ieškovui iš atsakovo 2 278 Lt bylinėjimosi išlaidų,... 16. Atsakovas UAB „Jono statyba“ apeliaciniu skundu prašo skundžiamą... 17. Pirmosios instancijos teismas neįvertino bei nepasisakė dėl to, jog UAB... 18. Apeliaciniame skunde nurodoma, jog UAB „Austaka", vykdydama Darbų rangos... 19. Pasak apelianto, teismas nepagrįstai nusprendė, kad baigiamojo akto... 20. Pagal Sutarties 2.1 punktą darbai ir darbų kainos yra nurodytos Lokalinėse... 21. Apeliantas taip pat nurodo, jog pagal Darbų rangos sutarties 6.4 punktą... 22. Apeliantas nesutikdamas su teismo priteistais delspinigiais, nurodo, jog... 23. Taip pat nurodo, jog iš atsakovo ieškovo naudai priteistų išlaidų už... 24. Ieškovas UAB „Austaka“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 25. Apeliacinis skundas atmestinas.... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 27. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas UAB „Austaka“ su atsakovu UAB... 28. Dėl rangos darbų atlikimo terminų bei darbų trūkumų šalinimo išlaidų... 29. Apeliaciniame skunde nurodoma, jog 2009-11-23 darbų rangos sutartimi buvo... 30. Dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių kolegija laiko nepagrįstą... 31. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad minėtais įsiteisėjusiais teismų... 32. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje ginčijamos aplinkybės yra... 33. Apelianto dėstomi argumentai, kuriais nesutinka su pirmosios instancijos... 34. Dėl delspinigių dydžio... 35. Apeliantas nurodo, jog prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli,... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ... 37. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas... 38. Netenkinus apeliacinio skundo, nėra pagrindo priteisti apeliantui jo turėtų... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str.... 40. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. birželio 15 d. sprendimą...