Byla 2-816-94/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė Šuminaitė, sekretoriaujant Silverinai Jankauskienei, dalyvaujant pareiškėjams L. S. ir A. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų L. S. ir A. S. pareiškimą suinteresuotam asmeniui VĮ Registrų centrui dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo ir

Nustatė

2Pareiškėjai nurodo, kad 1992 metais buvo įsteigtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), statybos kooperatyvas „Viltis“, kurio nariais tapo jie. 1992 m. spalio 27 d. Širvintų miesto meras išdavė orderį, suteikiantį teisę jų šeimai apsigyventi dviejų kambarių bute, esančiame ( - ). 1995 m. spalio 17 d. gyvenamojo namo statybos kooperatyvo „Viltis“ narių susirinkimui leidus jie sudarė buto mainų sutartį su kooperatyvo nare D. R., tokiu būdu turimą dviejų kambarių butą ( - ) pasikeisdami į keturių kambarių butą ( - ). Namo statybai kooperatyvas „Viltis“ buvo paėmęs paskolą iš banko, kurios dalį, proporcingai jų buto dydžiui, jie sumokėjo ir šiuo metu nėra skolingi. Tačiau išmokėję paskolą, buto nuosavybės dokumentų iš kooperatyvo negavo. 2012 m. birželio 14 d. kreipėsi į Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialą su prašymu įregistruoti nuosavybės teises į butą, esantį ( - ), pateikdami buto kadastrinių matavimų bylą ir buvusio gyvenamojo namo statybos kooperatyvo „Viltis“ pažymą, tačiau pastarasis atsisakė įregistruoti nuosavybės teises, nurodydamas, kad pateikti dokumentai nepatvirtina jos nuosavybės teisių. Kitų pareiškėjų nuosavybės teisę į butą patvirtinančių įrodymų pareiškėjai neturi. Jie butą įsigijo sąžiningai ir teisėtai. Name gyvena nuo 1992 metų, o minėtame bute nuo 1995 m., juo naudojasi ir jį prižiūri kaip nuosavą, moka visus mokesčius. Nėra jokių kitų asmenų, pretenduojančių į šį turtą. Jie butą valdo nepertraukiamai ir atvirai, todėl mano, kad nuosavybės teises į minėtą butą galima nustatyti įgyjamosios senaties pagrindu. Prašo teismą nustatyti faktą, kad L. S. ir A. S. įgyjamosios senaties pagrindu įgijo nuosavybės teisę į butą unikalus ( - )intose.

3Suinteresuotas asmuo atsiliepimo nepateikė.

4Pareiškimas tenkinamas.

5Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 straipsnio 11 punktas), galimas įvykdžius tam tikrus įstatyme įtvirtintus reikalavimus. Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų suėjimo ir prašo teismą konstatuoti, kad yra visos CK 4.68–4.71 straipsniuose nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos. Įgyjamąja senatimi nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą gali įgyti asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs tokį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja.

6Butas yra identifikuotas (b.l. 41-42), tačiau VĮ Registrų centras pareiškėjos prašymo įregistruoti daiktines teises į jį netenkino (b.l. 31). Nuosavybės teisės į butą, unikalus Nr. ( - ), neįregistruotos. Iš bylos duomenų darytina išvada, kad butas nepriklauso valstybei.

7Pareiškėjai yra sutuoktiniai. Jų santuoka yra įregistruota 1988 m. rugpjūčio 6 d. Iš byloje pateiktų ir ištirtų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 1992 m. spalio 27 d. Širvintų miesto meras, remdamasis gyvenamojo namo statybos kooperatyvo „Viltis“ gyventoju sąrašu, išdavė pareiškėjai L. S. orderį, suteikiantį teisę jai, jos sutuoktiniui A. S. ir jų nepilnametei dukrai apsigyventi kooperatinės organizacijos namo bute, adresu ( - ). 1995 m. spalio 27 d. butų mainų sutartis patvirtina, kad pareiškėjai jiems suteiktą butą apsikeitė su kooperatyvo nare D. R. tame pačiame kooperatiniame name turimu butu ( - ). Iš sutarties teksto matosi, kad apsikeitimas butais buvo leistas kooperatyvo „Viltis“ narių susirinkimo, vykusio 1995-10-04, ir kad pareiškėjai už butą gyvenamojo namo kooperatyvui „Viltis“ mokėjo pajų. Bylos medžiaga patvirtina, kad pajus yra išmokėtas.

8Visi šie bylos duomenys patvirtina, kad L. S. ir A. S. butą įgijo sąžiningai bei teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai juo naudojasi nuo 1995 metų, t.y. daugiau kaip dešimt metų, valdo jį kaip savo, moka mokesčius. Apie šios bylos nagrinėjimą buvo paskelbta CPK 532 str. nustatyta tvarka (b.l. 33). Teisme nėra gauta pareiškimų su prašymu įtraukti suinteresuotus asmenis, kurie pretenduotų į pareiškėjų nurodytą turtą, neginčijamas valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas. Byloje nėra duomenų, leidžiančių manyti, kad pareiškėjai būtų įgiję turtą kitais CK 4.47 straipsnyje numatytais būdais. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą nustatyti, kad pareiškėjai nuosavybės teisę į butą įgijo pagal įgyjamąją senatį.

9Vadovaudamasis CPK 259 str., 270 str., 533 str. teismas

Nutarė

10Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad L. S. ir A. S. įgijo nuosavybės teisės įgyjamąja senatimi butą, unikalus Nr. ( - ).

11Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Širvintų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai