Byla T-288-1069/2020
Dėl priverčiamosios medicinos priemonės pratęsimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Lina Nainienė, sekretoriaujant Redai Vingienei dalyvaujant prokurorui Egidijui Pankauskui, pareiškėjo sveikatos priežiūros įstaigos – uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras“ įgaliotai atstovei gydytojai Jolitai Bruožytei, asmeniui, kuriam prašoma pratęsti priverčiamąsias medicinos priemones N. T. (N. T.), jo gynėjui advokatu Vytautui Kelpšui, uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras“ prašymą dėl priverčiamosios medicinos priemonės pratęsimo,

Nustatė

21.

3Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-30 nutartimi N. T., padariusiam baudžiamojo įstatymo uždraustas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 138 straipsnio 1 dalyje, 140 straipsnio 1 dalyje ir 284 straipsnio 1 dalyje, nepakaltinamo būsenoje, taikyta priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas sustiprinto stebėjimo sąlygomis, kuri Rokiškio rajono apylinkės teismo 2014-08-22 ir 2015-03-18 nutartimis pratęsta, o to paties teismo 2015-09-14 nutartimi pakeista į stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis ir 2016-03-23 nutartimi jos taikymas pratęstas bei to paties teismo 2016-09-22 nutartimi priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje bendro stebėjimo sąlygomis pakeista į priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis pagal gyvenamąją vietą. Šios priemonės taikymas Šilutės rajono apylinkės teismo 2017-04-28 nutartimi ir Tauragės apylinkės teismo 2018-01-23 bei 2019-11-06 nutartimis buvo pratęstas (b. l. 23-24, taip pat teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys).

42.

5UAB „Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras“ teikimu (toliau – teikimas) ir jos atstovė teismo posėdžio metu prašo pratęsti N. T. priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinio stebėjimo ir gydymo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis pagal gyvenamąją vietą taikymą teikime nurodytais pagrindais ir motyvais (b. l. 23-24). Papildomai nurodė, kad N. T. kartą į mėnesį gauna vaistų injekcijas, kurių be priverstinio gydymo nevartotų, kadangi, jo teigimu, vaistai jį slopina.

63.

7N. T. teismo posėdžio metu nurodė, kad pageidauja, kad būtų nutrauktas gydymas. Jis pasiryžęs vartoti paskirtus vaistus, tačiau jam nemalonu vykti į teismą, tai jam sukelia įtampą, tai pat stresą kelia reguliarus lankymasis pas socialinę darbuotoją. Tačiau pats gydymas jam netrukdo, tik nesmagu lankytis teisme. Su socialine darbuotoja susitinku kartą per mėnesį. Šiuo metu nedirba dėl sveikatos. Tobulina savo anglų kalbos žinias. Bendrauja su kaimynais, giminėmis, pažystamais iš Rokiškio. Norėtų lankytis dėl gydymo savanoriškai.

84.

9N. T. gynėjas prašo teikimą tenkinti, nemano, kad būtų suvaržytos atstovaujamojo teisės, mano, kad gydymas jam reikalingas.

105.

11Prokuroras prašymą palaikė, prašė jį tenkinti ir pratęsti priverčiamosios medicinos priemonės taikymą.

12Teismas

konstatuoja:

13teikimas tenkintinas.

146.

15Priverčiamųjų medicinos priemonių paskirtis yra neleisti asmeniui padaryti pavojingų veikų, taikant medicinos priemones bei stebint jo elgesį. BK 98 straipsnio 6 dalyje ir BPK 405 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad priverčiamoji medicinos priemonė taikoma, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja jo psichikos būklė bei išnyksta jo pavojingumas. Šių priemonių taikymas priklauso išimtinai teismo kompetencijai, kuris parinkdamas medicininės priemonės rūšį, atsižvelgia į pagrindinius kriterijus, kuriuos nustato baudžiamasis įstatymas (BK 98 straipsnis), bei į sveikatos priežiūros įstaigos išvadą. Taigi, yra du kriterijai, kuriuos turi įvertinti teismas, tęsdamas, keisdamas arba panaikindamas priverčiamosios medicinos priemonės taikymą: asmens psichinė sveikata ir su ja susijęs asmens socialinis pavojingumas.

167.

17Ambulatorinį stebėjimą teismas taiko asmeniui, kurio dėl padarytos veikos pavojingumo ir jo psichikos sutrikimo nereikia stebėti ir gydyti stacionare arba kuris gali toliau ambulatoriškai gydytis, kai po stacionarinio gydymo jo psichikos būklė pagerėja (BK 98 straipsnio 2 ir 3 dalys).

188.

19Iš teikimo ir prie jo pridėtos UAB „Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centro“ gydytojų konsultacinės komisijos 2020-07-27 išvados Nr. T-5-25 matyti, kad N. T. gydymo laikotarpiu įstaigoje lankėsi reguliariai, vykdė gydytojo nurodymus. Psichinė būklė patenkinama. Kontaktas formalus. Pilnai orientuotas. Emocijos blankios, veido išraiška amimiška. Į klausimus atsako nenoriai, trumpai. Nuotaika pažeminta. Emocijos blankios. Mąstymas autistiškas ir neproduktyvus. Sveikatos būklei nekritiškas. Aktyvią psichoprodukciją slepia. N. T. vieną kartą mėnesyje atvyksta į grupės užimtumus. Su grupės nariais bendrauja mažai, bet draugiškai, užimtumų metu spalvina mandalas, retkarčiais įsijungia į žaidimus. 2018-02-01 nustatytas netekto darbingumo lygis 40 procentų, gaunamos pajamos labai mažos, bet įsidarbinimo galimybes neigia motyvuodamas, kad dar nėra pakankamai sustiprėjęs ir nepajėgs dirbti. Gyvena su mama, turi savo atskirą kambarį, kurį pats tvarkosi, rūpinasi savihigiena, dalį laiko praleidžia prie kompiuterio, domisi programavimu, politiniu gyvenimu (b. l. 25-26). Teismo posėdyje dalyvavusi UAB „Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras“ įgaliota atstovė gydytoja Jolita Bruožytė, vienareikšmiškai rekomendavo N. T. taikomą priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą ir gydymą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis pratęsti.

209.

21Iš aukščiau aptartų duomenų visumos matyti, kad nėra pagrindo išvadai, kad šiuo metu priverstinis gydymas ambulatorinio stebėjimo sąlygomis N. T. galėtų būti nutrauktas. Todėl teismas, vadovaudamasis BPK 405 straipsnio 3 dalies 1 punktu, atsižvelgdamas į teikimo nagrinėjimui pateiktą medžiagą, komisijos išvadą bei proceso dalyvių paaiškinimus, sprendžia, kad tikslinga N. T. pratęsti šiuo metu taikomą priverčiamosios medicinos priemonę.

22Teismas, vadovaudamasis BK 98 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 404 straipsniu, 405 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 dalimi, 440 straipsniu,

Nutarė

23teikimą tenkinti, pratęsti N. T. (N. T.) (asmens kodas ( - ) gyvenančiam ( - ), priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinio stebėjimo ir gydymo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis pagal gyvenamąją vietą taikymą.

24Nutartis per 7 dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai