Byla e2-2809-816/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, susipažinusi su civiline byla pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovams G. T. ir M. T. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų 160,64 EUR skolos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas paskirtas gyvenamojo namo ( - ), administratoriumi, kurio 7 butas priklauso atsakovams. Atsakovai už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas tinkamai nemokėjo, todėl laikotarpiu nuo 2015 m. vasario mėn. iki 2015 rugsėjo mėn. susidarė 160,64 EUR įsiskolinimas. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovai nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 str. nuostatomis, ieškinyje nurodytos atsakovų gyvenamosios vietos adresu buvo išsiųsti ieškinio ir pranešimų dėl atsiliepimo pateikimo nuorašai, tačiau jų atsakovams įteikti nepavyko, taip pat procesinių dokumentų nepavyko įteikti ir per atsakovo G. T. darbovietę, todėl nesant duomenų apie kitas atsakovų oficialias darbo ar gyvenamąsias vietas, kurių adresais procesinius dokumentus jiems galima būtų įteikti, buvo nutarta procesinius dokumentus atsakovams G. T. ir M. T. įteikti viešo paskelbimo būdu. Apie bylos nagrinėjimą teisme, galimybę pateikti atsiliepimą į ieškinį ir jo nepateikimo procesines pasekmes atsakovus tinkamai informavus pranešimu specialiame interneto tinklalapyje, atsakovai per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas, priimant sprendimą už akių.

5CPK 142 str. 4 d. numato, kad tais atvejais, kai atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovams apie bylos nagrinėjimą teisme, galimybę pateikti atsiliepimą į ieškinį ir jo nepateikimo procesines pasekmes pranešta tinkamai, tačiau atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškinyje ieškovas išreiškė prašymą dėl sprendimo už akių priėmimo įstatymų numatytais pagrindais. Išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažintina, jog yra visi įstatymo numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

6Priimant sprendimą už akių, atliktinas formalus byloje pateiktų įrodymų vertinimas, išdėstytini sutrumpinti motyvai (CPK 285 str. 2 d., 286 str. 1 d.).

7Iš ieškovo reikalavimų ir byloje esančių įrodymų – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (e. b. l. 4-5) matyti, kad butas, esantis ( - ), kuriam ieškovas teikia administravimo paslaugas, bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso atsakovams G. T. ir M. T.. Ieškovas pateikė pažymą apie įsiskolinimą už pastato administravimą bei komunalines paslaugas, iš kurios matyti, kad laikotarpiu nuo 2015 m. vasario mėn. iki 2015 m. rugsėjo mėn. atsakovai ieškovui už jo teiktas administravimo, komunalines bei techninės priežiūros paslaugas yra skolingi 160,64 EUR (e. b. l. 6-7). Remiantis minėtais rašytiniais įrodymais bei vadovaujantis CK 1.136 str., 1.138 str., 6.1 str., 6.2 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.716 str., 6.717 str., 6.720 str. nuostatomis, ieškovo reikalavimas dėl 160,64 EUR įsiskolinimo už nurodytas paslaugas priteisimo laikytinas pagrįstu, todėl tenkinamas.

8Atsakovams praleidus terminą piniginėms prievolėms įvykdyti, CK 6.37 str. ir 6.210 str. 1 d. pagrindu, iš atsakovų solidariai priteistinos ieškovui 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą skolos 160,64 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2015-11-11, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Patenkinus ieškinį, lygiomis dalimis iš atsakovų ieškovo naudai taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 94,38 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti (e. b. l. 9-13), t. y. iš kiekvieno atsakovo po 47,19 EUR bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

10Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 197, 259, 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

11priimti sprendimą už akių.

12patenkinti ieškinį visiškai.

13priteisti ieškovui UAB „Senamiesčio ūkis“, juridinio asmens kodas 121452134, solidariai iš atsakovų G. T., asmens kodas ( - ) ir M. T., asmens kodas ( - ) 160,64 EUR (vieną šimtą šešiasdešimt EUR 64 ct) skolos, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2015-11-11, iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 94,38 EUR (devyniasdešimt keturis EUR 38 ct) bylinėjimosi išlaidų, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 47,19 EUR bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Papildomai paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir, nepavykus kopijos įteikti paštu, skaičiuoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo terminą nuo viešo paskelbimo dienos.

16Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai