Byla 2-1831-291/2011
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės vaiko globos bei globos vietos nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus skyrimo ir išlaikymo priteisimo

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant Jolantai Juozapavičiūtei, dalyvaujant ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vardu Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Aldonai Rusteikienei, trečiojo asmens Šiaulių rajono Gruzdžių lopšelio – darželio „Puriena“ atstovei Onai Sivickienei, trečiojo asmens Kuršėnų vaikų globos namų atstovei Jolantai Mankuvienei, nedalyvaujant atsakovams E. T. ir M. T.,

2viešame teismo posėdyje, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos VTAS ieškinį atsakovams E. T. ir M. T., tretiesiems asmenims Šiaulių rajono Gruzdžių lopšeliui – darželiui „Puriena“, Kuršėnų vaikų globos namams, dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės vaiko globos bei globos vietos nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus skyrimo ir išlaikymo priteisimo,

Nustatė

3Ieškovo atstovė palaikė ieškinį ir prašė neterminuotai apriboti tėvų valdžią E. T., a.k. ( - ) gyvenamoji vieta ( - ) ir M. T., a.k. ( - ) gyvenamoji vieta ( - ) vaikų E. T., gim. ( - ), ir A. T., gim. ( - ), atžvilgiu, nustatyti E. T. ir A. T. nuolatinę globą bei globos vietą Kuršėnų vaikų globos namuose, paskirti Kuršėnų vaikų globos namus E. T. ir A. T. globėju bei turto administratoriumi, priteisti iš E. T. ir M. T. išlaikymą vaikams E. T. ir A. T. po 200 Lt periodinių išmokų, mokamų kas mėnesį nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaikų pilnametystės. Ieškovo atstovė nurodė, kad Editos ir M. T. šeima dėl girtavimo ir vaikų nepriežiūros buvo įrašyta į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Dėl fiziologinių poreikių nepatenkinimo (maisto stoka, šalta, vaikai aprengti ne pagal sezoną) mažamečių vaikų sveikatai nuolat kyla pavojus, todėl Evaldas ir A. T. buvo paimti iš šeimos. Nuo gruodžio 15 d. jiems buvo nustatyta laikinoji globa ir globos vieta nustatyta Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena" laikinosios globos grupėje. E. T. vaikus globos įstaigoje aplankė du kartus. M. T. vaikų nei karto neaplankė. E. T. ir M. T. sutinka, kad jiems būtų neterminuotai apribota tėvų valdžia. Atsakovai Edita ir M. T. beveik dvejus metus visiškai nusišalino nuo vaikų Evaldo ir A. T. auklėjimo, priežiūros ir išlaikymo. Vaikams gyvenant šeimoje, tėvai nepakankamai rūpinosi vaikų sveikata, ugdymu, nesudarė tinkamų sąlygų vaikų vystymuisi, poilsiui, trūko lovų, patalynės. Nebuvo tenkinami pagrindiniai fiziologiniai vaikų poreikiai: namuose trūkdavo maisto, vaikams nebuvo ugdomi higieniniai įgūdžiai. Edita ir M. T. dėl girtavimo, asocialaus gyvenimo būdo atėmė teisę vaikams gyventi kartu ir nėra tikimybės, kad jų šeimoje padėtis gali pasikeisti.

4Atsakovė E. T. į teismo posėdį neatvyko ir nepareiškė pageidavimo to padaryti, apie posėdžio vietą ir laiką jai pranešta tinkamai, atsiliepimas į ieškinį negautas, pateikė prašymą nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, prašė tenkinti ieškinį.

5Atsakovas M. T. į teismo posėdį neatvyko ir nepareiškė pageidavimo to padaryti, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, atsiliepimas į ieškinį negautas, pateikė prašymą nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, prašė tenkinti ieškinį.

6Trečiojo asmens Šiaulių rajono Gruzdžių lopšelio – darželio „Puriena“ atstovė sutiko su ieškiniu ir prašė jį tenkinti.

7Trečiojo asmens Kuršėnų vaikų globos namų atstovė sutiko su ieškiniu ir prašė jį tenkinti.

8Ieškinys tenkintinas.

9Kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, nesirūpina jais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo (LR CK 3.180 str. 1d.). Laikiną ar neterminuotą tėvo (tėvo ir motinos) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystimuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (LR CK 3.180 str. 2 d.). Iš byloje esančių gimimo liudijimo nuorašų (b.l. 11,13), matosi, jog atsakovai M. T. ir E. T. turi sūnus A. T., gim. ( - ), ir E. T., gim. ( - ). Iš ieškovo, trečiųjų asmens paaiškinimų, byloje esančių dokumentų – apsilankymo šeimoje aktų, raštų, prašymų, paaiškinimų, įsakymų, tarnybinių pranešimų, sutikimų ir kt., matosi, kad atsakovai E. T. ir M. T. sūnumis E. T. ir A. T. visiškai nesirūpina, jų neprižiūri, nesirūpina jų auklėjimu, nesidomi vaikų likimu, jų sveikata, vystimusi, ugdymu, yra visiškai nusišalinę nuo vaikų priežiūros ir išlaikymo, neišreiškia jokio noro ir nesudaro jokių sąlygų vaikams gyventi šeimoje. 2009 m. gruodžio 18 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu likusiam be tėvų M. T. nuo 2009-12-15 nustatyta laikina vaiko globa, M. T. globėju paskirtas Gruzdžių lopšelis – darželis „Puriena“, globos vieta nustatyta Gruzdžių lopšelio – darželio „Puriena“ laikinosios globos grupėje (b.l. 28). 2009 m. gruodžio 18 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu likusiam be tėvų A. T. nuo 2009-12-15 nustatyta laikina vaiko globa, A. T. globėju paskirtas Gruzdžių lopšelis – darželis „Puriena“, globos vieta nustatyta Gruzdžių lopšelio – darželio „Puriena“ laikinosios globos grupėje (b.l. 29). Atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko ir nepageidavo to padaryti, o tai patvirtina išvadą, kad vaikų likimui jie yra abejingi. Atsižvelgiant į aukščiau minėtas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovai savo nepilnamečiais vaikais visiškai nesirūpina ir duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, nėra, todėl atsakovų, kaip tėvų, valdžia vaikų E. T. ir A. T. atžvilgiu apribotina neterminuotai, sustabdant asmenines ir turtines teises, pagrįstas giminyste ir nustatytas įstatymų. Atsižvelgiant į ieškovo prašymą ir trečiojo asmens sutikimą, E. T. ir A. T. skirtina nuolatinė globa ir jų gyvenamoji vieta nustatytina Kuršėnų vaikų globos namuose, Kuršėnų vaikų globos namams pavestina vykdyti globėjo ir turto administratoriaus pareigas. Kadangi pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus atsakovams išlieka ir apribojus jų valdžią (LR CK 3.195 str.), iš atsakovų vaikams priteistinas išlaikymas. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas (LR CK 3.192 str.). Sunki tėvų turtinė padėtis negali būti pagrindas atleisti juos nuo pareigos išlaikyti vaikus, tokiu atveju teismas turi nustatyti tokį išlaikymo dydį, kuris būtų pakankamas pagrindas tenkinti bent minimalius vaikų poreikius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2005-06-23 nutarimo Nr. 54 11p.). Atsakovai, pagal byloje surinktus duomenimis, Lietuvos Respublikoje nedirba, tačiau duomenų apie jų fizinį nedarbingumą nėra, todėl darytina pagrįsta išvada, jog atsakovai yra darbingi, turi galimybę įsidarbinti, gauti darbo užmokestį ir mokėti išlaikymą savo vaikams. Ieškovo atstovės prašomas priteisti 200 Lt kasmėnesinis išlaikymo dydis kiekvienam vaikui realiai atitinka atsakovų galimybes bei yra pakankamas bent minimalių E. T. ir A. T. poreikių tenkinimui. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, iš atsakovų priteistinas išlaikymas periodinėmis išmokomis po 200 Lt kas mėnesį vaikams E. T. ir A. T., kaip suma, tenkinanti bent minimalius vaikų poreikius, išlaikymą mokant globėjo naudai, nuo sprendimo priėmimo dienos iki vaiko pilnametystės.

10Ieškovas, kaip asmuo, ginantis viešąjį interesą, nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistinas (LR CPK 83 str. 1d. 5p.), todėl iš atsakovų valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 427,00 Lt žyminio mokesčio ir 29,70 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (LR CPK 88 str., 96 str. 1d.).

11Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 260 str., 263–270 str., 282 str., 400-409 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovams E. T., a.k. ( - ) ir M. T., a.k. ( - ) jų nepilnamečių vaikų E. T., gim. ( - ), ir A. T., gim. ( - ), atžvilgiu.

14Nustatyti E. T. ir A. T. nuolatinę globą.

15Nustatyti E. T. ir A. T. nuolatinę globos vietą Kuršėnų vaikų globos namuose, adresu Pramonės g. 2, Kuršėnai, Šiaulių r., pavesti Kuršėnų vaikų globos namams vykdyti E. T. ir A. T. globėjo ir jų turto administratoriaus funkcijas.

16Priteisti iš atsakovės E. T., a.k. ( - ) išlaikymą vaikams E. T., gim. ( - ), a.k. ( - ) ir A. T., gim. ( - ), a.k. ( - ) – po 200 Lt (du šimtus litų) kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2011-12-27 iki E. T. ir A. T. pilnametystės.

17Priteisti iš atsakovo M. T., a.k. ( - ) išlaikymą vaikams E. T., gim. ( - ), a.k. ( - ) ir A. T., gim. ( - ), a.k. ( - ) – po 200 Lt (du šimtus litų) kiekvienam kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2011-12-27 iki E. T. ir A. T. pilnametystės.

18Kuršėnų vaikų globos namus paskirti E. T. ir A. T. mokamo išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto teise.

19Priteisti valstybei iš atsakovės E. T., a.k. ( - ) 213,50 Lt (du šimtus trylika litų 50ct) žyminio mokesčio ir 14,85 Lt (keturiolika litų 85ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

20Priteisti valstybei iš atsakovo M. T., a.k. ( - ) 213,50 Lt (du šimtus trylika litų 50ct) žyminio mokesčio ir 14,85 Lt (keturiolika litų 85ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

21Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį Šiaulių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Vida... 2. viešame teismo posėdyje, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Ieškovo atstovė palaikė ieškinį ir prašė neterminuotai apriboti tėvų... 4. Atsakovė E. T. į teismo posėdį neatvyko ir nepareiškė pageidavimo to... 5. Atsakovas M. T. į teismo posėdį neatvyko ir nepareiškė pageidavimo to... 6. Trečiojo asmens Šiaulių rajono Gruzdžių lopšelio – darželio... 7. Trečiojo asmens Kuršėnų vaikų globos namų atstovė sutiko su ieškiniu ir... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, nesirūpina jais,... 10. Ieškovas, kaip asmuo, ginantis viešąjį interesą, nuo bylinėjimosi... 11. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 260 str., 263–270 str., 282... 12. Ieškinį tenkinti.... 13. Neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovams E. T., a.k. ( - ) ir M. T.,... 14. Nustatyti E. T. ir A. T. nuolatinę globą.... 15. Nustatyti E. T. ir A. T. nuolatinę globos vietą Kuršėnų vaikų globos... 16. Priteisti iš atsakovės E. T., a.k. ( - ) išlaikymą vaikams E. T., gim. ( -... 17. Priteisti iš atsakovo M. T., a.k. ( - ) išlaikymą vaikams E. T., gim. ( - ),... 18. Kuršėnų vaikų globos namus paskirti E. T. ir A. T. mokamo išlaikymo... 19. Priteisti valstybei iš atsakovės E. T., a.k. ( - ) 213,50 Lt (du šimtus... 20. Priteisti valstybei iš atsakovo M. T., a.k. ( - ) 213,50 Lt (du šimtus... 21. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...