Byla 2YT-220-984/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstolės Dalios Kaniauskienės vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0095/15/01115, byloje dalyvaujant suinteresuotiems asmenims antstolei Daliai Kaniauskienei ir UAB „Baltic Agro“

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Katinienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „In Agro“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstolės Dalios Kaniauskienės vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0095/15/01115, byloje dalyvaujant suinteresuotiems asmenims antstolei Daliai Kaniauskienei ir UAB „Baltic Agro“,

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones antstolės Dalios Kaniauskienės vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0095/15/01115. Prašyme nurodo, kad antstolė minėtoje vykdomojoje byloje, vykdydama išieškojimą kreditoriui UAB „Baltic Agro“, areštavo pareiškėjui (skolininkui) nuosavybės teise priklausančius septynis žemės sklypus, esančius ( - ). Pareiškėjo įsitikinimu, antstolė areštuodama pirmoje eilėje pareiškėjo nekilnojamąjį turtą, pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 665 straipsnio 2 dalies, nuostatas.

3Prašymas tenkintinas

4CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinas laikinąsias apsaugos priemones teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje parenka tik iš CPK 145 straipsnio 1 dalyje, įtvirtinto laikinųjų apsaugos priemonių sąrašo, kuriame numatyta procesinė galimybė teismui stabdyti išieškojimą vykdymo procese (CPK 144 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Vienas iš šios laikinosios apsaugos priemonės taikymo atvejų yra tuomet, kai paduodamas skundas dėl antstolio veiksmų ir teismas nutaria vykdymo veiksmus stabdyti (CPK 510 straipsnio 3 dalis).

5Teismų praktikoje yra pripažįstama (Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2SA-178-464/2010), kad nagrinėjant skundus dėl antstolio veiksmų, kiek kitaip, nei pagal bendrąsias nuostatas, yra sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių instituto taikymo klausimas. Įstatymo leidėjo valia pats skundo dėl antstolio veiksmų padavimas nesustabdo vykdymo veiksmų ir tik tuomet, kai teismas pripažįsta tai esant reikalinga, jis turi teisę taikyti išimtį iš bendrosios taisyklės ir vykdymo veiksmus stabdyti. Tai paaiškinama tuo, kad vykdytinas teismo sprendimas, kuriuo įrodymų vertinimo procese jau būna pripažintos ar apgintos kurios nors subjektyvios asmenų teisės ir/ar teisėti interesai, jau būna įsiteisėjęs, taigi įsigalioja teismo sprendimo privalomumo visiems asmenims bei institucijoms principas, įtvirtintas CPK 18, 281 straipsniuose. Tokiu atveju, taikant laikinąsias apsaugos priemones ypač svarbu suderinti abiejų suinteresuotų vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyrą bei nepažeisti pamatinių civilinio proceso tikslų ir principų, t. y. teismo sprendimo įvykdymo per įmanomai trumpiausią laiką, kuo greitesnės teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą (CPK 2 straipsnis). Pažymėtina ir tai, kad vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai priimtas teismo sprendimas, teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Dėl to antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams apginti, tačiau kartu nepažeisti ir kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Šie proporcingumo ir interesų derinimo principai taikytini taip pat sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – vykdymo veiksmų sustabdymo pagrįstumo.

6Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad antstolė D. Kaniauskienė vykdo išieškojimą kreditoriui UAB „Baltic Agro“ iš skolininko UAB „In Agro“. Antstolė išieškojimą nukreipė į skolininkui nuosavybės teise priklausančius septynis žemės sklypus, esančius ( - ). Skolininkas UAB „In Agro“ antstoliui apskundė šiuos veiksmus. Antstolė dar nėra išnagrinėjusi skolininko skundo. Iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad kreditorius prašo parduoti iš varžytynių areštuotus sklypus, o šių vertei nustatyti prašo skirti ekspertizę. Tuo tarpu pareiškėjas nurodo, kad šie sklypai reikalingi jo veiklai, o skola gali būti padengta iš skolininko turtinių teisių (gautinų lėšų). CPK 665 straipsnis numato išieškojimo iš skolininko juridinio asmens turto eilę. Pagal šio straipsnio 2 dalį, antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, pagamintos produkcijos (prekių), taip pat iš kito kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, tiesiogiai nenaudojamo ir nepritaikyto tiesiogiai naudoti gamyboje, išskyrus administracines patalpas. Šioje proceso stadijoje teismas nežino antstolės motyvų bei pozicijos dėl areštuoto paskesnės eilės turto, nei numato CPK 665 straipsnio 2 dalis, todėl teismo vertinimu, pareiškėjo prašyme nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti antstolės Dalios Kaniauskienės vykdymo veiksmus vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0095/15/01115 iki sprendimo dėl pareiškėjo 2016 m. vasario 3 d. skundo dėl antstolės Dalios Kaniauskienės veiksmų įsiteisėjimo dienos.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas,

Nutarė

8Patenkinti pareiškėjo UAB „In Agro“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

9Sustabdyti antstolės Dalios Kaniauskienės vykdymo veiksmus vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0095/15/01115 iki sprendimo dėl pareiškėjo UAB „In Agro“ 2016 m. vasario 3 d. skundo dėl antstolės Dalios Kaniauskienės veiksmų įsiteisėjimo dienos.

10Nutarties patvirtintą kopiją siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai