Byla e2S-254-569/2016
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015-12-28 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-240-1004/2015

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo UAB „Autoprofilis“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015-12-28 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-240-1004/2015,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

31. Šiaulių apylinkės teismo 2015-11-17 nutartimi ieškovės UAB „Autoprofilis“ ( - ) D. G. už piktnaudžiavimą procesu bei nesirūpinimą greitu bylos išnagrinėjimu skirta 100,00 Eur bauda.

42. Ieškovė UAB „Autoprofilis“ pateikė teismui prašymą panaikinti ieškovei skirtą baudą.

53. Ieškovė nurodė, kad įmonės veikla buvo sustabdyta ir dėl šio sprendimo įgyvendinimo kreiptasi į bendrovę UAB „Apskaitos Studija“, kuri turėjo įforminti darbo santykių nutraukimą ir apie tai informuoti darbuotojus. Dėl šios bendrovės aplaidumo buvęs darbuotojas Ž. A. nebuvo informuotas apie darbo santykių nutraukimą, todėl į teismo posėdį atvyko kaip netinkamas atstovas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

74. Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 28 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl baudos panaikinimo atmetė.

85. Teismas sprendė, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurie sudarytų pagrindą panaikinti 2015-11-17 teismo nutartimi paskirtą baudą, kadangi UAB „Autoprofilis“ ( - ) D. G. yra atsakingas už tinkamo atstovo nepaskyrimą ir nedalyvavimą 2015-11-17 teismo posėdyje.

96. Teismas sprendė, kad D. G. pats, kaip juridinio asmens ( - ), turėjo teisę atstovauti įmonę teismo posėdyje, tačiau tai padaryta nebuvo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

117. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Autoprofilis“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartį ir priimti naują sprendimą - 2015 m. gruodžio 1 d. D. G. prašymą dėl baudos panaikinimo tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

127.1. Nagrinėjamu atveju vien tai, kad teismo posėdyje nedalyvavo atsakovė, negali būti pagrindu pripažinti, jog atsakovė piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir skirti jai baudą. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau-CPK) nuostatos neužkirto kelio nagrinėti civilinę bylą ieškovei (atsakovei pagal priešieškinį) nedalyvaujant. Tik tuo atveju, jei teismas būtų pripažinęs, kad ieškovės (atsakovės pagal priešieškinį) dalyvavimas teismo posėdyje būtinas, spręstinas klausimas dėl atsakomybės taikymo, tačiau šiuo konkrečiu atveju ieškovės (atsakovės pagal priešieškinį) dalyvavimas nebuvo pripažintas būtinu.

137.2. Skundžiama nutartimi nenurodoma, kaip atsakovės nedalyvavimas 2015 m. lapkričio 17 d. teismo posėdyje užvilkino bylos nagrinėjimą.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

168. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

179. Byloje sprendžiama, ar Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartis, kuria atmestas prašymas dėl baudos panaikinimo, yra pagrįsta ir teisėta.

18Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo

1910. Spręsdamas klausimą dėl paskirtos baudos panaikinimo, teismas turi įvertinti aplinkybių visumą, t. y. padaryto pažeidimo pobūdį, mastą, pasekmes, pažeidimo įtaką civilinio proceso ekonomiškumo, koncentruotumo, operatyvumo principų įgyvendinimui, pažeidimą padariusio asmens savybes bei kitas reikšmingas aplinkybes. CPK 107 straipsnyje, numatančiame baudos panaikinimo ar sumažinimo tvarką, nėra nustatyti kriterijai, kuriais remiantis sprendžiama dėl baudos panaikinimo, todėl turi būti vadovaujamasi universaliais teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 str.). CPK 7 straipsnio 2 dalyje pažymėta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis ir rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ir atsikirtimai.

2011. Apeliantės teigimu, vien tai, kad teismo posėdyje nedalyvavo atsakovė, negali būti pagrindu pripažinti, jog atsakovė piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir skirti jai baudą, taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas nenurodė, kaip atsakovės nedalyvavimas 2015 m. lapkričio 17 d. teismo posėdyje užvilkino bylos nagrinėjimą.

2113. Pažymėtina, kad piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra elgesys, kuris nustatomas remiantis objektyviais (išoriniais) jo pasireiškimo požymiais (pvz., ieškinio ar kito procesinio dokumento pateikimo aplinkybėmis, jų turiniu, tarp bylos šalių kilusio ginčo pobūdžiu ir jo teisminio nagrinėjimo eiga). Jeigu visuma aplinkybių suponuoja, kad dalyvaujantis byloje jam įstatymo suteikta procesine teise akivaizdžiai naudojasi ne pagal paskirtį, bet siekdamas kitų tikslų (pvz., sąmoningai sukelti nepatogumų kitai šaliai, užvilkinti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą), toks elgesys negali būti toleruojamas ir turi būti pripažįstamas piktnaudžiavimu, kaip tai apibrėžta CPK 95 straipsnyje, kartu taikant tokio veikimo teisines pasekmes.

2214. Bylos duomenimis nustatyta, kad į 2015-11-17 vykusį teismo posėdį atvyko ieškovės UAB „Autoprofilis“ atstovas Ž. A., kuris iki tol, kaip darbuotojas atstovavo ieškovę. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Ž. A. UAB „Autoprofilis“ nuo ( - ) nebedirba. Ž. A. paaiškino, jog nežinojo, kad su juo yra nutraukta darbo sutartis. UAB „Autoprofilis“ ( - ) D. G. į 2015-11-17 teismo posėdį neatvyko.

2316. Atsižvelgiant į tai, kad teismo posėdis vyko 2015-11-17, o į minėtą teismo posėdį atvykęs jau netinkamas atstovas Ž. A. nuo ( - ) nebedirbo UAB „Autoprofilis“, pagrįstai pirmosios instancijos teismas sprendė, kad UAB „Autoprofilis“ ( - ) D. G. yra atsakingas už tinkamo atstovo nepaskyrimą ir nedalyvavimą 2015-11-17 teismo posėdyje. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, UAB „Autoprofilis“ ( - ) D. G., kaip UAB „Autoprofilis“ ( - ), privalėjo rūpintis nagrinėjamos bylos eiga ir užtikrinti tinkamą įmonės atstovavimą 2015-11-17 teismo posėdyje. Apelianto teigimu, jis nežinojo, kad buvęs darbuotojas Ž. A. nebuvo informuotas apie darbo santykių nutraukimą, todėl jis į minėtą teismo posėdį atvyko kaip netinkamas atstovas. Tačiau pažymėtina, kad pats UAB „Autoprofilis“ ( - ) D. G. gerai žinojo, kad darbuotojas Ž. A. nuo ( - ) nebedirba UAB „Autoprofilis“, todėl privalėjo atvykti pats atstovauti UAB „Autoprofilis“ arba paskirti kitą tinkamą atstovą.

2417. Nepagrįstai vertintini apelianto argumentai, kad nedalyvavimas 2015 m. lapkričio 17 d. teismo posėdyje nesukėlė bylos vilkinimo pasekmių. Dėl netinkamo atstovo 2015-11-17 teismo posėdis buvo atidėtas, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra pagrindo išvadai, jog apeliantė procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai, siekdama užtikrinti operatyvų bylos išnagrinėjimą. Apeliantės nurodomi argumentai, kad tik po 2015-11-17 teismo posėdžio ekspertas pateikė papildomus rašytinius įrodymus, kurių pageidavo atsakovė, ir be kurių byla negalėjo būti išnagrinėta, tai, kad, pati atsakovė 2015 m. gruodžio 16 d. pateikė prašymą atidėti teismo posėdį, siekiant suderinti taikos sutarties sąlygas, nepaneigia Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutartimi tuo metu konstatuoto apeliantės piktnaudžiavimo procesu ir nesirūpinimu greitu bylos išnagrinėjimu.

2518. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

2619. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas vertina, jog apeliantė prašyme dėl baudos panaikinimo nepateikė duomenų, kurie paneigtų pirmosios instancijos teismo konstatuotą piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir bylos vilkinimą. Dėl šių priežasčių atskirojo skundo motyvais nenustatytas nei faktinis, nei teisinis pagrindas panaikinti skundžiamą Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartį, todėl ši pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

28Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. I.Ginčo esmė... 3. 1. Šiaulių apylinkės teismo 2015-11-17 nutartimi ieškovės UAB... 4. 2. Ieškovė UAB „Autoprofilis“ pateikė teismui prašymą panaikinti... 5. 3. Ieškovė nurodė, kad įmonės veikla buvo sustabdyta ir dėl šio... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 4. Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 28 d. nutartimi ieškovės... 8. 5. Teismas sprendė, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurie sudarytų... 9. 6. Teismas sprendė, kad D. G. pats, kaip juridinio asmens ( - ), turėjo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. 7. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Autoprofilis“ prašo panaikinti... 12. 7.1. Nagrinėjamu atveju vien tai, kad teismo posėdyje nedalyvavo atsakovė,... 13. 7.2. Skundžiama nutartimi nenurodoma, kaip atsakovės nedalyvavimas 2015 m.... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis... 17. 9. Byloje sprendžiama, ar Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 28 d.... 18. Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo... 19. 10. Spręsdamas klausimą dėl paskirtos baudos panaikinimo, teismas turi... 20. 11. Apeliantės teigimu, vien tai, kad teismo posėdyje nedalyvavo atsakovė,... 21. 13. Pažymėtina, kad piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra elgesys,... 22. 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad į 2015-11-17 vykusį teismo posėdį... 23. 16. Atsižvelgiant į tai, kad teismo posėdis vyko 2015-11-17, o į minėtą... 24. 17. Nepagrįstai vertintini apelianto argumentai, kad nedalyvavimas 2015 m.... 25. 18. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 26. 19. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 28. Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti...