Byla 2-2094-850/2011
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1T. T. rajono apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mockaitis, sekretoriaujant I. Ž.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo R. G. pareiškimą, suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo,

Nustatė

3P. R. G. prašo nustatyti faktą kad įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į pastatą-karvidę, unikalus Nr. ( - )

4Pareiškėjas nurodo, kad 1992 m. likviduojantis žemės ūkio bendrovei „Šilgaliai“ bendrovės darbuotojams buvo dalinami pajai. Už pajus įsigijo pastatą-karvidę, unikalus Nr. ( - ) su pamatais, likusiais nugriovus karvidės dalį. Dėl buvusios suirutės jokie įsigijimo dokumentai nebuvo išduoti, tačiau nuo pat pastato-karvidės įsigijimo, tai yra 1992 m. iki šiol šį statinį naudoja savo reikmėms, rūpinasi juo, remontuoja ir naudoja kaip savo. Vaidų su kaimynais, su kitais žmonėmis dėl pastato nėra. Žemė po karvide priklauso valstybei, ją galėtų išsipirkti. Pareiškėjas nori įforminti nuosavybės teises į įsigytą statinį, bet to padaryti negali, nes neturi galimybės pateikti nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų.

5Suinteresuoti asmenys į teismo posėdį neatvyko. Apie bylos nagrinėjimo vietą, laiką ir datą pranešta tinkamai. Gauti atsiliepimai, kad su pareiškimu sutinka. Nurodo, kad teismo posėdyje jų atstovai nedalyvaus ( b.l. 26, 28).

6Pareiškimas tenkintinas.

7Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos (b.l.3-16), pareiškėjo paaiškinimo, nekilnojamąjį turtą - karvidę, kurio unikalus Nr. ( - ), Šilgalių kaime, Stoniškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje, pareiškėjas sąžiningai ir nepertraukiamai valdo nuo 1992 metų. Minėtą statinį įgijo 1992 metais iš likviduojamos ŽŪB „Šilgaliai“. Dokumentų, kurių pagrindu būtų galima atlikti teisinę statinio registraciją, pareiškėjui perduota nebuvo. Pareiškėjo statinio valdymo faktą 2011-03-09 patvirtino Pagėgių savivaldybės administracijos Stoniškių seniūnijos seniūnas (b.l.7). Pagėgių savivaldybė 2011-03-09 pažymoje nurodo, kad nėra statinio savininkė ir nepretenduota į jį. Kaip matyti iš Valstybės įmonės Registrų centro 2011-09-30 pažymos, daiktinės teisės į karvidę 1Ž1 p, unikalus Nr. ( - ), inventorinis bylos Nr. 9147, esančią adresu ( - ) šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti. Statinio kadastro duomenys užfiksuoti 2010-04-05, Nekilnojamojo turto registre įregistruotam statiniui suteiktas registro Nr. ( - ) (b.l.6, 18). Pastatą pareiškėjas valdo atvirai, teisėtai ir nepertraukiamai daugiau kaip dešimt metų. Apie bylos nagrinėjimą paskelbta specialiame interneto puslapyje (b.l.23). Per įstatymo nustatytą terminą į teismą dėl pastato priklausomybės, į kurį pretenduoja pareiškėjas, nesikreipė jokie suinteresuoti asmenys, niekas neginčijo valdymo sąžiningumo, teisėtumo, atvirumo ir nepertraukiamumo. Lietuvos Respublikos CK 4.68 straipsnis numato, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą. Darytina išvada, kad pareiškėjo reikalavimas įrodytas ir tenkintinas.

8Vadovaudamasis LR CPK 259-260 str., 263-268 str., 270 str., 533 str., teismas

Nutarė

9Pareiškimą patenkinti.

10Nustatyti, kad R. G., a.k. ( - ) pagal įgyjamąją senatį nuosavybės teise įgijo pastatą-karvidę, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - )

11Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui T. T. rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai