Byla e2S-1093-460/2018

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos A. S. (apeliantė) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos A. S. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Vitės valdos“, uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“, akcinė bendrovė „LESTO“, akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“, Swedbank, Klaipėdos miesto savivaldybė, uždaroji akcinė bendrovė „Omnitel“, VMI prie LR FM, VSDFV Klaipėdos skyrius, Klaipėdos AVPK Kelių policijos biuras, antstoliai L. P., V. D., L. N., M. T., J. P., G. V., A. S., B. T..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2015 m. balandžio 20 d. nutartimi A. S. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Atenergo“. 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančios A. S. mokumo atkūrimo planas.

72.

8Klaipėdos apylinkės teisme 2018 m. balandžio 3 d. gautas pareiškėjo bankroto administratoriaus UAB „Atenergo“ prašymas spręsti klausimą dėl A. S. patikslinto mokumo atkūrimo plano projekto tvirtinimo. Nurodė, kad kreditoriai nepritarė patikslinto plano projektui dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau ir – FABĮ) 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Patikslintu mokumo atkūrimo planu nustatė sutrumpintą 3 metų plano įgyvendinimo terminą, skaičiuojant nuo teismo nutarties, kuria buvo patvirtintas mokumo atkūrimo planas priėmimo dienos. Patikslintame mokumo atkūrimo plane nurodyta, jog mokumo atkūrimo plano vykdymo metu buvo parduotas pareiškėjai priklausantis turtas: butas, esantis ( - ). Patenkinus dalį kreditinių reikalavimų dabartiniai kreditiniai reikalavimai sudaro 286 533,46 Eur. Šiuo metu A. S. pajamos sudaro 291,67 Eur darbo užmokestis gaunamas dirbant pagal individualios veiklos pažymą.

93.

10Įvykusiame kreditorių susirinkime dalyvavęs kreditorius „Plus Plus Capital“ AS, turintis 99,22 procentų susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų (97,75 procentus visų kreditorinių reikalavimų bendros sumos), išreiškė nepritarimą bankrutuojančio asmens patikslintam plano projektui.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 20 d. nutartimi netenkintas pareiškėjos bankrutuojančios A. S. bankroto administratoriaus UAB „Atenergo“ prašymas patvirtinti patikslintą mokumo atkūrimo plano projektą.

145.

15Teismas konstatavo, jog sutrumpinus mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo terminą nebus užtikrintas kreditorių interesų gynimas, kartu bus pažeista skolininkės ir jos kreditorių interesų pusiausvyra..

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

176.

18Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti esmės –prašymą tenkinti.

197.

20Apeliantė nurodo, jog bankroto proceso tikslams pasiekti patikslintame plane nustatytas terminas yra pakankamas.

218.

22Priimdamas nutartį, teismas nevertino įstatymų leidėjo pozicijos, priimat FABĮ pakeitimo įstatymą, jog įstatymo tikslams įgyvendinti nėra būtinas ilgesnis terminas nei 3 metai, nenurodė, kokių konkrečių įstatymo reikalavimų neatitinkančių trūkumų yra minėtame plane.

239.

24Teigia, kad gavęs prašymą dėl mokumo atkūrimo plano projekto patvirtinimo teismas turėjo nagrinėti prašymą iš esmės, tačiau šiuo atveju, teismas sutiko su deklaratyviais kreditoriaus pateiktais argumentais ir nepagrįstai patikslinto mokumo atkūrimo plano netvirtino.

2510.

26Atsiliepime administratorius su skundu sutinka.

27Teismas

konstatuoja:

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2911.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

3112.

32Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atmestas pareiškėjos prašymas patvirtinti sutrumpintą 3 metų plano įgyvendinimo terminą, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 straipsnio 1 dalis).

3313.

34Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2015 m. balandžio 20 d. nutartimi A. S. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Atenergo“. 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančios A. S. mokumo atkūrimo planas.

3514.

36Patikslintu mokumo atkūrimo plano projektu pareiškėja siekia sutrumpinti mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo terminą. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi patvirtintame mokumo atkūrimo plane numatyta, jog jo įgyvendinimo terminas yra 5 metai, patikslintu mokumo atkūrimo plano projektu šį terminą norima sutrumpinti iki 3 metų, skaičiuojant nuo teismo nutarties, kuria buvo patvirtintas mokumo atkūrimo planas priėmimo dienos.

3715.

38FABĮ Nr. XI-2000 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 25, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatyme (TAR, 2015 m. gruodžio 30 d., Nr. 2015-21017) numatyta, kad fiziniai asmenys, kurių bankroto procesas pradėtas iki įstatymo įsigaliojimo dienos, turi teisę siūlyti keisti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmę FABĮ 8 straipsnio nustatyta tvarka, atsižvelgiant į 7 straipsnio 5 dalies nuostatas.

3916.

40Apeliantė skunde nurodo, kad pardavus gyvenamąjį būstą pareiškėja, taupydama pinigines lėšas, nenorėdama didinti savo išlaidų, bei siekdama kuo didesne apimtimi atsiskaityti su kreditoriais persikėlė gyventi pas giminaičius, todėl nuomos sutartis nebuvo sudaryta. Akcentuoja, kad teikdama ataskaitas, pareiškėja nenurodė, kad moka nuomos mokestį ar komunalinius mokesčius, šių išlaidų neįskaičiavo, todėl apeliantei nesuprantama, kodėl ši aplinkybė buvo vertinama ir nurodoma, kaip trūkumas.

4117.

42Šios bylos kontekste akcentuotina, kad apeliantė, siekdama sutrumpinti mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmę, tuo pačiu faktiškai siekia užbaigti jos bankroto procedūras. Pažymėtina, kad patvirtinus patikslintą mokumo atkūrimo planą, apeliantei būtų pagrindas kreiptis į teismą su prašymu dėl galimybės priimti nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą (CPK 30 straipsnio 1,2 dalys.

4318.

44Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog mokumo atkūrimo plane sprendžiama apie bankroto procese numatomus atlikti veiksmus bei galimybę pasiekti pagrindinį Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau FABĮ) tikslą – atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Teismas mano, kad šiuo atveju apeliantei priklausančio turto pardavimas dar nesudaro pagrindo baigti jos bankroto procedūrų, tokia situacija pažeistų įtvirtintos teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros tikslus.

4519.

46Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tikslingai buvo įvertinta tai, kad byloje nebuvo pateikta duomenų, patvirtinančių, jog būtų sudaryta būsto nuomos sutartis, ar kokiu kitu pagrindu pareiškėja privalėtų mokėti papildomai už būstą; nepateikta sąskaitų už komunalines paslaugas, kurias moka pareiškėja. Šiuo aspektu svarbu tai, kad, viena vertus, apeliantė teigia, kad gyvendama pas giminaičius taupo lėšas kreditorių reikalavimams tenkinti. Pastebėtina, kad šis motyvas nėra įtikinantis, kadangi patvirtinus patikslintą planą tokia motyvacija netektų jokios reikšmės, nes, kaip minėta, sutrumpinus iki 3 metų plano įgyvendinimo terminą, būtų pagrindas bankroto bylos pasibaigimui, o ne didesniam kreditorių reikalavimui tenkinimui. Kita vertus, gyvenant pas giminaičius bei siekiant gauti kuo didesnes sumas kreditoriams, į būtinųjų išlaidų krepšelį įtrauktos faktinės išlaidos už būsto nuomą, gyvenamosios vietos išlaikymą, komunalines paslaugas, nesant jokių tai pagrindžiančių duomenų / ketinimų, negali būti vertinamos kaip pagrįstos (CPK 12, 178, 185 straipsniai).

4720.

48Pirmosios instancijos teismas paminėjo, kad pagal 2015 m. rugpjūčio 13 d. teismo patvirtintą 5 metų planą apeliantė buvo įpareigota siekti pakelti kvalifikaciją ir išnaudoti visas galimybes gauti didesnes pajamas. Bylą nagrinėję teismas konstatavo, kad šiuo klausimu apeliantė nėra nė kiek pasistūmėjusi, visos jos gaunamos pajamos faktiškai skiriamos tik jos būtiniesiems poreikiams tenkinti ir nepilnamečiam vaikui išlaikyti, dar kartą akcentuotina, kad patvirtinus sutrumpintą iki 3 metų šio plano įgyvendinimo trukmę, bankroto procesas turėtų pasibaigti po šios nutarties priėmimo pirmosios instancijos teisme. Aplinkybė, kad pareiškėja, būdama darbingo amžiaus, gali užsiimti kirpyklų ir kitų grožio paslaugų veikla, tenkinasi 291,67 Eur pajamomis, kai paslaugų (ir kirpimo) kainos Lietuvoje nuolat kyla (https://www.lb.lt/lt/leidiniai/kainu-raidos-apzvalga-2013-2017-m), rodo pareiškėjos pasyvumą, taip pat tai, jog pareiškėja nėra sąžiningai suinteresuota dėti maksimalias pastangas savo mokumui atkurti ir siekti atsiskaityti su kreditoriumi kuo didesne apimtimi.

4921.

50Teismo vertinimu, vien ta aplinkybė, kad bankrutuojančiam fiziniam asmeniui bankroto procese nepavyko patenkinti visų kreditorių reikalavimų, savaime nesudaro pagrindo teismui atsisakyti tvirtinti plano pakeitimą, sutrumpinant jo įgyvendinimo trukmę. Tačiau tokiu atveju bankrutuojantis fizinis asmuo, siekiantis plano pakeitimo (jo įgyvendinimo trukmės sutrumpinimo), privalo įrodyti, kad ėmėsi visų galimų priemonių, dėjo maksimalias pastangas, siekdamas gauti pajamas, kurios leistų bent iš dalies patenkinti kreditorių reikalavimus. Nagrinėjamoje byloje tokių aplinkybių nenustačius, tik apeliantei nurodžius, kad kelti kvalifikaciją brangu, teismas, siekdamas subalansuoti jos ir visų kreditorių interesus, turėjo pagrindą palikti galioti nustatytą ilgesnę bankroto proceso trukmę užtikrindamas paties proceso sąžiningumą bei kreditorių interesų maksimalų patenkinimą.

5122.

52Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo nuomonei, jog nagrinėjamoje byloje pagrindo tvirtinti pakeisto plano, trumpinant jo įgyvendinimo trukmę iki 3 metų, nėra, todėl konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino reikšmingas aplinkybes ir teisingai taikė matreialinės bei proceso teisės normas.

5323.

54Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 339 straipsnis).

55Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

56Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto... 7. 2.... 8. Klaipėdos apylinkės teisme 2018 m. balandžio 3 d. gautas pareiškėjo... 9. 3.... 10. Įvykusiame kreditorių susirinkime dalyvavęs kreditorius „Plus Plus... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 20 d.... 14. 5.... 15. Teismas konstatavo, jog sutrumpinus mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. 6.... 18. Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti... 19. 7.... 20. Apeliantė nurodo, jog bankroto proceso tikslams pasiekti patikslintame plane... 21. 8.... 22. Priimdamas nutartį, teismas nevertino įstatymų leidėjo pozicijos, priimat... 23. 9.... 24. Teigia, kad gavęs prašymą dėl mokumo atkūrimo plano projekto patvirtinimo... 25. 10.... 26. Atsiliepime administratorius su skundu sutinka.... 27. Teismas... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 29. 11.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 31. 12.... 32. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 33. 13.... 34. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo... 35. 14.... 36. Patikslintu mokumo atkūrimo plano projektu pareiškėja siekia sutrumpinti... 37. 15.... 38. FABĮ Nr. XI-2000 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 25, 27 ir 29 straipsnių... 39. 16.... 40. Apeliantė skunde nurodo, kad pardavus gyvenamąjį būstą pareiškėja,... 41. 17.... 42. Šios bylos kontekste akcentuotina, kad apeliantė, siekdama sutrumpinti mokumo... 43. 18.... 44. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog mokumo atkūrimo plane... 45. 19.... 46. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tikslingai buvo... 47. 20.... 48. Pirmosios instancijos teismas paminėjo, kad pagal 2015 m. rugpjūčio 13 d.... 49. 21.... 50. Teismo vertinimu, vien ta aplinkybė, kad bankrutuojančiam fiziniam asmeniui... 51. 22.... 52. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 53. 23.... 54. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos... 55. Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,... 56. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 20 d....