Byla 2A-133-264/2010
Dėl avanso, skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Baubienės, kolegijos teisėjų Birutės Bobrel ir Raimondo Buzelio, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Eurorenovacijos“ atstovei advokatei L. Z.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo IĮ „Pika“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2612-775/2009 pagal ieškovo UAB „Eurorenovacijos“ ieškinį atsakovui IĮ „Pika“ dėl avanso, skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 45-47), kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 6000 Lt avanso, sumokėto pagal rangos sutartį, 2430,40 Lt skolos už statybines medžiagas, 131,24 Lt palūkanų pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatytą palūkanų normą nuo laiku nesumokėtos sumos, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2006-11-17 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta fasado renovacijos darbų rangos sutartis Nr. 19-1, kuria remiantis atsakovas įsipareigojo atlikti UAB „Erama“ priklausančio pastato, esančio ( - ) fasado renovacijos darbus, o ieškovas įsipareigojo sumokėti atsakovui už atliktus darbus. Ieškovas nuo 2007-01-01 iki 2007-04 mėnesio avansu atsakovui sumokėjo 46271,01 Lt. Atsakovas pagal sutartį iki 2007-04-23 atliko darbų ieškovui už 40271,01 Lt, tačiau likusius darbus atsakovas atlikti vėlavo. Ieškovas 2007-03-06 išsiuntė atsakovui pranešimą dėl fasado renovacijos darbų vėlavimo ir pasiūlė per protingą terminą pateikti ieškovui kalendorinį darbų atlikimo grafiką, patvirtinantį, kad darbai bus atlikti laiku. Atsakovas, reaguodamas į ieškovo pranešimą, pateikė įsipareigojimą atlikti darbus per 22 kalendorines dienas, tačiau šių darbų per minėtą laikotarpį neatliko. Atsižvelgdamas į susidariusią situaciją ieškovas nutraukė rangos sutartį su atsakovu, prieš tai jį įspėjęs dėl atliekamų darbų vėlavimo, ir fasado renovacijos darbams atlikti pasisamdė kitą rangovą. Atsakovas liko neatlikęs darbų už 6000 Lt, kurie jam ieškovo buvo sumokėti avansu. Kita skola ieškovui yra atsiradusi dėl to, kad atsakovas neatsiskaitė su ieškovu už pirktas 70 kv. m. klinkerio plytelių, kurių vertė yra 2430,40 Lt. Šis pirkimas nėra susijęs su aukščiau minėta renovacijos darbų rangos sutartimi. Ieškovas dėl laiku nesumokėtos sumos už parduotas klinkerio plyteles prašė teismo priteisti iš atsakovo 131,24 Lt palūkanų.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 7 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai, priteisė iš atsakovo IĮ „Pika“ 6000 Lt avanso, 2430,40 Lt skolos už pateiktas prekes, 131,24 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (8561,64 Lt), skaičiuojant palūkanas nuo 2009-01-21 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1917,82 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Eurorenovacijos“ bei 48,90 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Teismas nurodė, kad šalys patvirtino, jog užsakovas rangovui už darbus mokėjo avansu (b.l. 147, 161), jog perdavimo-priėmimo aktai nebuvo rašomi, darbus užsakovas priimdavo pagal atsakovo pateiktas PVM sąskaitas faktūras (b.1.161), todėl darytina išvada, jog šalys PVM sąskaitoms-faktūroms teikė perdavimo-priėmimo aktų reikšmę. Tarp šalių susiklosčius tokiems faktiniams santykiams, rašytiniai įrodymai neginčijamai patvirtino, jog ieškovas pagal rangos sutartį avansu atsakovui sumokėjo 46 271,01 Lt sumą (b. 1. 55, 59, 56, 60, 57, 58, 62, 63), o atsakovas atliko darbų tik už 40 271,01 Lt. Kad rangos sutartis nebuvo pilnai įvykdyta patvirtino tas faktas, jog sutarties kaina buvo numatyta 91 413,75 Lt (be PVM), o atsakovas pagal PVM sąskaitas faktūras atliko darbų tik už 40 271,01 Lt. Atsakovo atstovas teismo posėdyje patvirtino, jog 6000 Lt sumai PVM sąskaita faktūra nebuvo išrašyta (b.l. 161), nurodė, jog už tą sumą buvo atlikti papildomi, sutartyje nenumatyti darbai - stogelio įrengimas ir parapeto apskardinimas - dėl kurių šalys tarėsi žodžiu. Teismas, įvertinęs liudytojų parodymus, darė išvadą, kad šalys dėl papildomų darbų atlikimo ir apmokėjimo už juos nesitarė, o apskardinti parapetą ir įrengti stogelį atsakovui priklausė pagal rangos sutartį, nes Sutarties 2.2 punkte numatyta, jog į sutarties kainą įeina palangių, angokraščių ir kitų skardinių elementų skardinimas bei stogelio virš įėjimų įrengimas. Paskutinius darbus objekte atsakovas baigė 2007 m. balandžio pabaigoje (b.l. 136). Tai patvirtino 2007-04-23 jo išrašyta ieškovui paskutinė PVM sąskaita-faktūra 14271 Lt sumai (b.l. 65). Tą pačią dieną šią sumą atsakovas pagal kasos pajamų orderio kvitą priėmė iš ieškovo (b.1.63). Teismas nurodė, jog byloje nėra duomenų, kad šalys būtų aptarusios papildomų darbų atlikimą bei apmokėjimą, atsakovas, kaip rangovas, atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų neruošė, nors juos ruošti yra būtent rangovo pareiga, baigęs darbus, išrašė dvi PVM sąskaitas faktūras 40 271,01 Lt sumai, todėl konstatavo, kad atsakovas neįrodė, jog jis atliko darbų už ieškovo iš anksto jam sumokėtą 6000 Lt sumą.

5Dėl skolos už parduotas prekes. Teismas nustatė, jog 2007-05-17 ieškovas pagal PVM sąskaitą- faktūrą atsakovui pardavė klinkerio plytelių už 2430,40 Lt sumą (b.l. 66). Teismas kritiškai vertino liudytojos I. P., kuri yra atsakovo direktoriaus sutuoktinė, parodymus, jog atsakovas R. P. sumokėjo už klinkerio plyteles, tačiau nei mokant avansą nei galutinai atsiskaitant, ji nedalyvavo, pinigų perdavimo momento ji nematė. Teismas nurodė, kad PVM sąskaita faktūra, kurioje yra atsakovo direktoriaus parašas, yra prekių priėmimo fakto įrodymas, liudijantis prievolę atsiskaityti už parduotas prekes, todėl darė išvadą, jog ieškovas šiuo rašytiniu dokumentu įrodė, jog klinkerio plyteles atsakovui perdavė, tačiau atsakovas, jokių įrodymų, pagrindžiančių ginčo sumos sumokėjimą teismui nepateikė, todėl ieškovo prašymas priteisti iš atsakovo nesumokėtą skolą yra pagrįstas. Taip pat, teismo nuomone, yra pagrįstas ieškovo prašymas priteisti 131,40 Lt palūkanų pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatytą palūkanų normą, nes tarp šalių atliktas pirkimas-pardavimas atitinka šio įstatymo reglamentuojamų komercinių sandorių požymius.

6Atsakovas IĮ „Pika“ apeliaciniu skundu (2 t. b. l. 2-4) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. priimtą sprendimą dalyje dėl 6000 Lt avanso priteisimo, bylą šioje dalyje perduodant nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas bylą dalyje dėl 6000 Lt negrąžinto avanso priteisimo, netinkamai nustatė bylos faktines aplinkybes, esant atsakovo prašymui neįpareigojo ieškovo pateikti papildomus įrodymus esminėms bylos aplinkybėms nustatyti, kas sąlygojo nevisapusišką su byla susijusių aplinkybių įvertinimą, todėl netinkamai aiškino ir taikė procesines ir materialines teises normas, turinčias esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui bei jas pažeidė ir šie pažeidimai turėjo įtakos neteisėtam teismo sprendimo priėmimui. Su teismo sprendimu nesutinka, kadangi pagal 2006-11-17 tarp šalių sudarytą darbų rangos sutartį Nr.19-1 IĮ „Pika“ (rangovas) įsipareigojo atlikti renovacijos darbus UAB „Erama“ priklausančio pastato fasado renovacijos darbus, o ieškovas UAB „Eurorenovacijos“ (užsakovas) įpareigojo teikti medžiagas rangovui, reikalingas darbų atlikimui, bei sumokėti už atliktus darbus. Ieškovui netinkamai vykdant sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, t. y. sistemingai vėluojant tiekti medžiagas, reikalingas atsakovui tinkamai bei savalaikiai atlikti sutartyje numatytus darbus, dėl nuo atsakovo nepriklausančių bei objektyvių priežasčių sutartyje nustatytas darbų atlikimo terminas prasitęsė. Ieškovui nutraukus tarp šalių pasirašytą sutartį, atsakovo 2007-04-23 dienai faktinė atliktų darbų vertė sudarė 46271,01 Lt. Ieškovui buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros 40271,01 Lt sumai, o už sutartyje numatytų darbų atlikimą, t.y. stogelių virš įėjimų įrengimą bei parapetų apskardinimą, t.y. 6000 Lt sumai, faktiškai atsakovo atlikus minėtus darbus PVM sąskaita-faktūra per klaidą nebuvo išrašyta. Tai, kad minėti darbai pagal sutartį buvo atlikti, patvirtino liudytojai, to nepaneigė ir ieškovas, tačiau teismas nepagrįstai nereagavo į atsakovo prašymą įpareigoti ieškovą pateikti papildomus įrodymus, pagrindžiančius medžiagų, reikalingų darbams atlikti pirkimo faktą, o tuo pačiu ir atliktų darbų apimtį, kas leistų visapusiškai bei objektyviai nustatyti tarp šalių susiklosčiusios situacijos faktines aplinkybes.

7Ieškovas UAB „Eurorenovacijos“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t. b. l. 18-21) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2009-09-07 sprendimą palikti nepakeistą, skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Su skundu nesutinka dėl sekančių priežasčių:

81. Bylos medžiagoje nėra duomenų apie tai, jog atsakovas teismo posėdžio metu teikė prašymą teismui išreikalauti kokius nors rašytinius įrodymus iš ieškovo, taip nėra duomenų apie pirmosios instancijos teismo atsisakymą tokį prašymą tenkinti.

92. Teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, aiškino ir taikė materialines bei procesines teisės normas, nenukrypo nuo šiais klausimais suformuotos teismų praktikos, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir dėl jų padarė pagrįstas išvadas.

102. Apeliantas, kvestionuodamas pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą, nepateikė jokių konkrečių argumentų, paneigiančių teismo poziciją, jog į bylą pateikti ir bylos nagrinėjimo metu ištirti įrodymai yra pakankami išvadoms apie tarp šalių susiklosčiusių santykių pobūdį padaryti bei teismo sprendimui priimti. Apeliantas taip pat nenurodė, kokios įtakos į bylą neva nepateikti duomenys turėtų įrodymų tikimybių pusiausvyrai ir nepagrindę, kaip dėl to pasikeistų byloje ištirtų įrodymų (liudytojų parodymų, į bylą pateiktų dokumentų ir kitų rašytinių įrodymų) vertinimas.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

13Apeliantas nesutinka su Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. sprendimu dalyje dėl 6000 Lt avanso priteisimo, todėl teisėjų kolegija dėl likusios sprendimo dalies nepasisako.

14Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2006-11-17 tarp ieškovo UAB „Eurorenovacijos“ ir atsakovo IĮ „Pika“ buvo sudaryta darbų rangos sutartis Nr. 19-1, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti UAB „Erama“ priklausančio pastato, esančio ( - ), fasado renovacijos darbus, o ieškovas įsipareigojo už darbus atsiskaityti nustatytais terminais ir tvarka (1 t. b. l. 52-54). Pagal sutarties 2.1 punktą fasado renovacijos darbų kaina 91 413,75 Lt (be PVM) (1 t. b.1.52). Ieškovas atsakovui atliko avansinius mokėjimus: 2007-01-26 - 17000 Lt (1 t. b. l. 55, 59), 2007-02-20 - 7000 Lt (1 t. b. l. 56, 60), 2007-03-14 - 2000,01 Lt (1 t. b. l. 57, 61), 2007-03-23 - 6000 Lt (1 t. b. l. 58, 62), 2007-04-23 - 14271 Lt (1 t. b. l. 63). Viso ieškovas avansu sumokėjo ieškovui 46 271,01 Lt. Atsakovas už atliktus darbus 2007-03-14 ieškovui išrašė PVM sąskaitą- faktūrą 26000,01 Lt sumai (1 t. b. l. 64), 2007-04-23 - 14271 Lt sumai (1 t. b. l. 65). Viso atsakovas ieškovui pateikė sąskaitas – faktūras 40 271,01 Lt sumai.

15Vadovaujantis CK 6.193 straipsnyje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, vertinant konkrečia sutartimi šalių prisiimtus įsipareigojimus turi būti remiamasi ne tik pažodiniu sutarties teksto aiškinimu, bet ir tikraisiais šalių ketinimais, sutarties esme, tikslais, sudarymo aplinkybėmis. CK 6.644 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus (CK 6.662 str. 1 d.). Atliktų darbų akte nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai (LAT 2005-09-21 nutartis, c. b. Nr. 3K-3-413/2005; 2007-10-01 nutartis, c. b. Nr. 3K-3-361/2007). Byloje šalys patvirtino, jog užsakovas rangovui už darbus mokėjo avansu (1 t. b. l. 147, 161), jog perdavimo-priėmimo aktai nebuvo rašomi, darbus užsakovas priimdavo pagal atsakovo pateiktas PVM sąskaitas faktūras (1 t. b. l. 161). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad šalys PVM sąskaitoms-faktūroms teikė perdavimo-priėmimo aktų reikšmę. Tai patvirtina ir aplinkybė, jog IĮ „Pika“ išrašytose sąskaitose faktūrose yra nurodyta kokie konkrečiai darbai yra atlikti ir perduoti. Tokiu būdu apeliantas (rangovas) atliko ir perdavė darbų už 40 271,01 Lt, kai tuo tarpu avansiniais mokėjimais jam buvo sumokėta 46 271,01 Lt. Kadangi darbus pagal sutartį atsakovas atlikti vėlavo, Rangos sutartis su atsakovu buvo nutraukta. Šias aplinkybes patvirtina 2007-03-06 pranešimas apeliantui dėl darbų vėlavimo (1 t. b. l. 69), IĮ „Pika“ raštas ieškovui (1 t. b. l. 70), byloje esantys liudytojų parodymai ir šalių paaiškinimai. Dėl jokių papildomų darbų, nenumatytų tarp šalių sudarytoje rangios sutartyje, atlikimo ir apmokėjimo šalys nesitarė, o apskardinti parapetą ir įrengti stogelį atsakovui priklausė pagal rangos sutartį, nes Sutarties 2.2 punkte numatyta, jog į sutarties kainą įeina palangių, angokraščių ir kitų skardinių elementų skardinimas bei stogelio virš įėjimų įrengimas (1 t. b. l. 7).

16Pagal CPK 185 straipsnį teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės yra suformuluotos CPK 176 – 220 straipsniuose, todėl teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus, jų pakankamumą, leistinumą ir sąsajumą turi vadovautis minėtuose straipsniuose nurodytomis taisyklėmis. Teismo funkcija pasireiškia tuo, kad jis tiria ir vertina šalių pateiktus įrodymus ir jais remdamasis daro savo išvadas apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą. Taigi įrodymų pakankamumas ir ieškovo ar atsakovo nurodomo fakto įrodytinumas, t.y. tam tikrų aplinkybių konstatavimas turi būti vertinami visos byloje esančios faktinės medžiagos kontekste.

17Teisėjų kolegija konstatuoja, kad vertinat byloje pateiktus įrodymus, įrodymų įvertinimo taisyklės nebuvo pažeistos. Apylinkės teismo priimtas sprendimas iš esmės pripažintinas teisingu, todėl paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas.

18Atmetus atsakovo apeliacinį skundą iš jo ieškovui priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti, turėtos apeliacinės instancijos teisme už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą bei atstovavimą, kurios nuo prašomos priteisti - 2615,98 Lt mažintinos iki 1300 Lt, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, sugaištą laiką bei neviršijant Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio ( 2 t. b. l. 28-29) ( CPK 93 str. 3 d., CPK 98 str.) bei 5, 40 lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų išsiuntimu valstybei (CPK 96 str.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kolegija,

Nutarė

20apeliacinį skundą atmesti.

21Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Iš atsakovo IĮ „Pika“ (į. k. 300583680, buveinė: Žvirblių g. 11, Kaunas) priteisti ieškovui UAB „Eurorenovacijos“ (į. k. 300115781, buveinė: Mileišiškių sodų 11-oji g. 2, Vilnius) 1300 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti turėtų apeliacinės instancijos teisme (mokėti į advokato L. S. a. s. Nr. ( - ), „Swedbank“, AB) ir 5, 40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų išsiuntimu valstybei į surenkamąją sąskaitą banke, įmokos kodas 5660.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 45-47), kuriuo prašė... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 7 d. sprendimu ieškinį... 5. Dėl skolos už parduotas prekes. Teismas nustatė, jog 2007-05-17 ieškovas... 6. Atsakovas IĮ „Pika“ apeliaciniu skundu (2 t. b. l. 2-4) prašo panaikinti... 7. Ieškovas UAB „Eurorenovacijos“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t. b.... 8. 1. Bylos medžiagoje nėra duomenų apie tai, jog atsakovas teismo posėdžio... 9. 2. Teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, aiškino ir taikė... 10. 2. Apeliantas, kvestionuodamas pirmosios instancijos teismo sprendimo... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Apeliantas nesutinka su Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 7 d.... 14. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2006-11-17 tarp ieškovo UAB... 15. Vadovaujantis CK 6.193 straipsnyje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo... 16. Pagal CPK 185 straipsnį teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal... 17. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad vertinat byloje pateiktus įrodymus,... 18. Atmetus atsakovo apeliacinį skundą iš jo ieškovui priteistinos išlaidos... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 20. apeliacinį skundą atmesti.... 21. Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. sprendimą palikti... 22. Iš atsakovo IĮ „Pika“ (į. k. 300583680, buveinė: Žvirblių g. 11,...