Byla e2-31727-960/2019
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski, sekretoriaujant Gretai Ribikauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui Erik Sinicki, atsakovo atstovui advokatui Andriui Dobrovolskiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Galmeta“ ieškinį atsakovui UAB „SV prekyba“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu pareikšdamas alternatyvius reikalavimus: tarp šalių sudarytą 2018-01-01 aktą dėl skolų suderinamumo pripažinti negaliojančiu užskaitos sandoriu, taikyti restituciją priteisiant iš atsakovo 4 501,20 Eur skolą; arba priteisti iš atsakovo 4 501,20 Eur skolą. Papildomai prašė priteisti iš atsakovo 318,90 Eur palūkanas, 6 proc. procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį grindė tuo, jog ieškovui Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 28 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. nutartimi buvo patvirtintas ieškovo kreditorių sąrašas, kurių skolos suma 313 677,34 Eur. Ieškovas pateikė raginimą atsakovui sumokėti 4 501,20 Eur skolą pagal 2018 m. spalio 1 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. GA 722, bet atsakovas nesutiko sumokėti. Patikrinus ieškovo turimą dokumentaciją nebuvo rasta jokių šalių užskaitos aktų bei pranešimų apie skolos įskaitymą. 2018 m. spalio 1 d. skolų suderinamumo aktas pripažintinas negaliojančiu actio Pauliana (CK 6.66 straipsnio ) pagrindu, nes reiškiamas ieškinys ginant visų ieškovo kreditorių interesus, kurių reikalavimų suma 313 677,34 Eur. Šis sandoris pažeidė kreditorių teises, nes ginčijama užskaita buvo sumažinta galimybė atsiskaityti su jau tuo metu buvusiais sąžiningais ieškovo kreditoriais ir taip buvo suteikta pirmenybė atsakovui. Sandoris neprivalėjo būti sudarytas, nes užskaita buvo padaryta kai buvo sunki ieškovo finansinė būklė ir jau buvo iškelta bankroto byla. Ieškovas ir atsakovas buvo nesąžiningi, nes žinojo, jog ginčijamas sandoris pažeis ieškovo kreditorių teises, nes buvo žinoma apie ieškovo sunkią finansinę padėtį, ieškovo skolas kitiems kreditoriams, apie iškeltą bankroto bylą. Teismui nusprendus, jog 2018 m. spalio 1 d. skolų suderinamumo aktu užskaita nebuvo atlikta, teismo prašoma priteisti 4 501,20 Eur skolą, kuri atsirado už parduotą prekę pagal 2018 m. spalio 1 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. GA 722. Ieškovas už laikotarpį nuo 2018-10-02 iki 2019-08-27 8 proc. tarifu apskaičiavo 318,90 Eur palūkanas.

4Atsakovas atsiliepime į ieškinį nesutiko su ieškiniu ir prašė jį atmesti bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nesutikimą su ieškiniu grindė tuo, jog atsakovas patikrinęs turimus dokumentus nustatė, jog tarp šalių nebuvo sudaryta jokių sutarčių ir atsakovui nebuvo perduotos jokios metalo konstrukcijos, kurios nurodytos 2018 m. spalio 1 d. PVM sąskaitoje – faktūroje Nr. GA 722. Šį sąskaita – faktūra nebuvo atsakovo pasirašyta, nėra jokių prekių perdavimo aktų. Atsakovas įtraukdamas šią sąskaitą į savo apskaitą padarė klaidą, kuri atitinkamai atsispindėjo 2018 m. spalio 1 d. skolų suderinamumo akte, todėl atsakovas sutinka, jog šis aktas būtų pripažintas negaliojančiu, bet ne ieškovo nurodytais pagrindais. Šis aktas neatitiko CK 6.130 straipsnyje nurodytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą, nes ieškovas atsakovo atžvilgiu neturėjo galiojančio ir vykdytino reikalavimo.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas Erik Sinicki palaikė ieškinį. Papildomai paaiškino, jog ieškovas pagamino atsakovo užsakytas metalo konstrukcijas ir perdavė jas atsakovui, todėl tarp šalių susiklostė pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai. Tarp ieškovo dokumentų nerado jokių sutarčių su atsakovu. Šiuo metu tarp šalių nėra ginčo, jog įskaitymas negalioja. Atsakovui už perduotas prekes buvo išrašyta PVM sąskaitą – faktūrą, kurią jis įtraukė į savo apskaitą, ją deklaravo ir susigrąžino PVM. Pirmame atsiliepime atsakovas pripažino sąskaitą ir nesutiko su ieškiniu dėl atlikto įskaitymo, o tik vėliau visiškai pakeitė poziciją ir pradėjo ginčyti prekių gavimą. Ieškovas neturėjo jokio akto dėl įskaitymo ir jame nėra aišku kas yra įskaitoma. Teismų praktika dėl tokių aktų yra skirtinga, todėl ieškinyje pareiškė alternatyvius reikalavimus. Atsakovas skolą turėjo sumokėti 2018 m. spalio 2 d., todėl nuo šios datos skaičiavo 8 proc. palūkanas. Aktą laiko sudarytu sandoriu.

6Atsakovo atstovas advokatas Andrius Dobrovolskis teismo posėdžio metu nesutiko su ieškiniu. Papildomai paaiškino, jog ginčo objektu esantis aktas yra neteisingas, todėl laikytinas negaliojančiu. Nebuvo pagrindo sudarinėti tokį aktą. Byloje nėra jokių įrodymų, jog atsakovui buvo perduotos prekės. Sąskaitą ieškovas buvo įtraukęs į apskaitą per klaidą. Pats aktas nėra įskaitymu, nes neatitinka įskaitymo reikalavimą. Jame konstatuojamas balansas, o tai nėra įskaitymu. Tarp šalių nebuvo jokių teisinių santykių.

7Teismo posėdžio metu liudytojas V. Š. paaiškino, jog yra buvęs ieškovo vadovas. Su atsakovu jį siejo darbiniai santykiai. Tarp šalių galimai 2013-2014 metais buvo sudaryta rašytinė sutartis dėl bendradarbiavimo. Šalių bendradarbiavimas buvo pagrįstas tarpusavio pasitikėjimu ir šalys viena iš kitos pirko prekes. Ieškovas gamino metalo konstrukcijas pagal jam pateiktus brėžinius. Gamyba vyko 3 etapais: 2 didelės (apie 10 000 Eur vertės) birželio – rusėjo mėn., ir 1 mažesnė (apie 5 000 -4 000 Eur vertės) rugsėjo pabaigoje, metalo konstrukcijos. Šalių atstovai bendravo žodžiu ir telefonu. Pagamintas prekes paimti atvažiuodavo atsakovas. Buvo išrašomi krovinių važtaraščiai. Jokių perdavimo aktų nerašė, o kartu teikdavo ir sąskaitas – faktūras. Aktą pasirašė, nes reikalavo buhalterija

8Ieškinys tenkinamas iš dalies.

9Dėl bylos nagrinėjimui reikšmingų aplinkybių nustatymo.

10Byloje pateikti rašytiniai įrodymai pagrindžia, jog 2018 m. spalio 1 d. ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą – faktūrą GA Nr. 722 (toliau - Sąskaita), kurioje nurodė objektus: metalo gaminius: metalo konstrukcijas ir mokėtiną kainą 4 501,20 Eur. Ieškovui 2018 m. rugsėjo 28 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo iškelta bankroto byla. 2018 m. spalio 1 d. tarp šalių buvo pasirašytas atsakovo parengtas Aktas dėl skolų suderinimo (toliau - Aktas), kuriame yra nurodoma UAB „Galmeta“ kreditas 6 501,47 Eur ir UAB „SV prekyba“ debetas 6501,47 Eur. 2019 m. vasario 25 d. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. nutartimi buvo patvirtintas ieškovų kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas, kuriame nėra patvirtinto atsakovo finansinio reikalavimo.

11Dėl Akto teisinio vertinimo.

12Pareikštame ieškinyje ieškovas pareiškė alternatyvius reikalavimus, tarp kurių prašė pripažinti Aktą negaliojančiu remiantis CK 6.66 straipsniu. Susipažinus su ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis matyti, jog pats ieškovas iškėlė abejones dėl Akto teisinio vertinimo, t.y. ar jis laikytinas įskaitymu. Atsakovas atsiliepime į patikslintą ieškinį ir teismo posėdžio metu nurodė, jog aktas laikytinas negaliojančiu, bet jis nėra įskaitymu.

13CK 6.130 – 6.140 straipsnių analizė leidžia teismui spęsti, jog įskaitymu laikomas vienašalis sandoris, kuriuo viena šalis praneša kitai šaliai, jog įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas yra suėjęs. Nors įskaitymas yra vienašaliu sandoriu, bet nėra draudžiama įskaitymo sandorį sudaryti dviem šalims, bet taikant įskaitymą iš šio sandorio turinio turi būti aišku kokios prievolės ir kokio dydžio yra įskaitomos, kurios prievolės ar kokio jų dalis pasibaigia.

14Susipažinus su Akto turiniu matyti, jog jame nėra nurodyti kokie priešpriešiniai, vienarūšiai reikalavimai yra įskaitomi. Iš šio Akto turinio nėra aišku ar ginčo objektu virtusi Sąskaita yra susijusi su šiuo Aktu, o tik galima būtų daryti tokias prielaidas apie jų ryšį iš byloje pateiktos periodinės tiekėjų / pirkėjų suvestinės. Teismo posėdžio metu liudytojas V. Š. paaiškino, jog Aktą pasirašė, nes šį dokumentą parengė ir pareikalavo pasirašyti buhalterija.

15Įvertinęs visų šių aplinkybių visumą teismas sprendžia, jog Aktas laikytinas išvestiniu buhalterinės apskaitos dokumentu, kuriame yra fiksuojami ūkio subjektų tarpusavio balansiniai likučiai ir jis reikalingas buhalterinei apskaitai, bet nelaikytinas nei įskaitymu, nei prievolės sukuriančiu ar panaikinančiu sandoriu. Toks Aktas teismo vertinimu gali būti bet kada tikslinamas ir pildomas. Šio Akto surašymo pagrindu gali būti tarp šalių anksčiau atlikti įskaitymai, bet jis pats nelaikomas įskaitymo sandoriu CK 6.130 – 6.140 straipsnių prasme, todėl teismui nustačius, jog Aktas nelaikomas įskaitymu (sandoriu), kuris sukėlė šalims teisines pasekmes, teismas neturi pagrindo spręsti dėl jo pripažinimo negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu, todėl šis ieškovo alternatyvus reikalavimas netenkinamas.

16Dėl atsakovo skolos ir jos dydžio.

17Pareikštą ieškinį ieškovas grindė tuo, jog ieškovas pardavė atsakovui prekę – metalo konstrukcijas, o atsakovas priėmė prekę ir liko nesumokėjęs jos kainos. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu nesutiko su ieškovo įrodinėjamomis aplinkybėmis, jog pirko iš atsakovo metalo konstrukcijas.

18Susipažinus su byloje pateiktais rašytiniais įrodymais darytina išvadą, jog byloje nėra pateikta jokių tarp šalių sudarytų rašytinių sutarčių. Pagrindiniu įrodymu, pagrindžiančiu ieškovo reikalavimus yra Sąskaita, kurioje nėra jokių žymų apie prekių gavimą ar perdavimą. Byloje nėra pateikta jokių tiesioginių rašytinių įrodymų pagrindžiančių Sąskaitoje nurodytų objektų perdavimą atsakovui. Atsakovas atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdžio metu pripažino, jog Sąskaitą yra gavęs ir ją yra įtraukęs į savo buhalterinę apskaitą. Teikdamas atsiliepimą į pirminį ieškinį, kuriame buvo prašoma priteisti skolą pagal Sąskaitą, atsakovas neginčijo, jog negavo Sąskaitoje nurodytų prekių, o nesutikimą su ieškiniu grindė tuo, jog prievolės pagal šią Sąskaitą pasibaigė įskaitymu, t.y. prievolės įvykdymu. Atsakovui pateikus patikslintą ieškinį, kuriuo papildomai buvo ginčijamas atsakovo nurodytas įskaitymas, atsakovas iš esmės pakeitė savo poziciją nepripažindamas prekių gavimo pagal Sąskaitą fakto.

19Teismas įvertinęs šių aplinkybių bei liudytojo V. Š. paaiškinimų, kuriuose jis patvirtino, jog tarp šalių buvo bendradarbiavimas pagrįstas pasitikėjimu, todėl nebuvo pasirašomi papildomo prekių perdavimo aktai, o buvo pateikiama sąskaita ir važtaraštis, ieškovas pagal ieškovo užsakymą rugsėjo pabaigoje gamino metalines konstrukcijas, visumą daro išvadą, jog byloje laikoma įrodyta, jog ieškovas atsakovui pagal jo užsakymą pagamino ir perdavė metalo konstrukcijas, t.y. atliko darbą savo rizika pagal atsakovo užduotį ir perdavė jų rezultatą, todėl tarp šalių susiklostė sutartiniai rangos teisiniai santykiai (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). Atsakovui priėmus ieškovo atliktą darbo rezultatą, jam kilo pareiga apmokėti ieškovui, todėl šios pareigos neįvykdžius, teismas priteisia iš atsakovo ieškovui 4 501,20 Eur skolą pagal Sąskaitą.

20Dėl palūkanų priteisimo.

21Remiantis CK 6.210 ir 6.6210 straipsniais, Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau - MAKSVPĮ) 2 straipsnio 5 dalimi ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovo, praleidusio piniginės prievolės įvykdymo terminą, sumokėti 8 proc. metines palūkanas nuo nesumokėtos skolos sumos.

22Ieškovas prašomas priteisti palūkanas apskaičiavo už laikotarpį nuo 2018 m. spalio 2 d. (sekanti diena po Sąskaitos išrašymo) iki 2019 m. rugpjūčio 27 d. (kreipimosi į teismą dienos). Anksčiau teismo nustatytos faktinės aplinkybės pagrindžia, jog tarp šalių nebuvo sudaryta jokių rašytinių sutarčių ir bendradarbiavimas vyko pagrįstas pasitikėjimu. Sąskaitoje nėra nurodyti jos apmokėjimo terminai. Dėl šių priežasčių teismas daro išvadą, jog tarp šalių nebuvo susitarimo per kokį terminą turi būti apmokėta už atliktus rangos darbus. Tokiu atveju teismas laiko, jog atsakovui prievolė sumokėti atsirado nuo pareikalavimo ją įvykdyti ir turėjo būti įvykdyta per 7 dienas nuo pareikalavimo (CK 6.53 straipsnio 1 dalis, 2 dalis).

23Byloje pateikti įrodymai iš šalių susirašinėjimo elektroniniais laiškais pagrindžia, jog ieškovas reikalavimą dėl skolos apmokėjimo atsakovui pareiškė 2019 m. sausio 2 d., todėl atsakovas laikomas pažeidusiu piniginės prievolės sumokėjimo terminą nuo 2019 m. sausio 10 d. Už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 10 d. iki 2019 m. rugpjūčio 27 d. palūkanų suma sudaro 225,92 Eur (4 501,20 Eur x 229 dienos / 365 dienos x 0,08), todėl teismas ieškovo reikalavimą dėl palūkanų priteisimo tenkina tik šioje dalyje, o likusioje atmeta.

24Dėl procesinių palūkanų

25Teismui tenkinus ieškovo reikalavimą dėl 4 501,20 Eur skolos ir 225,92 Eur palūkanų priteisimo, remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteisiamos 6 proc. palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų.

27Ieškovas kreipdamasis į teismą buvo atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

28Atsakovas pateikė įrodymus apie patirtas 1 160, 00 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

29Teismas įvertinęs nagrinėjamos bylos sudėtingumą, ieškovo advokato darbo ir laiko sąnaudas, ir atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, daro išvadą, jog atsakovo išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti yra pagrįstos ir įrodytos bei nėra pagrindo jų mažinti.

30Kadangi ieškinys yra tenkintas iš dalies, tai teismas iš atsakovo valstybės naudai priteisia suapvalintą 106,00 Eur (4 727,12 Eur x 0,03 x 0,75) dydžio žyminį mokestį nuo tenkintų reikalavimų (CPK 96 straipsnio 1 dalis), o iš ieškovo atsakovui priteisia 22,38 Eur (1 160,00 Eur x 92,98 Eur / 4820,10 Eur) bylinėjimosi išlaidas proporcingai nepatenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

31Iš atsakovo priteisiamos 3,58 Eur pašto išlaidos valstybės naudai (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 265, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

33Ieškovo ieškinį iš dalies.

34Priteisti iš atsakovo UAB „SV Prekyba“, j.a.k. 301695508, 4 501,20 Eur skolą, 225,92 Eur palūkanas, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugpjūčio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo BUAB „Galmeta“, j.a.k. 302821130, naudai.

35Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

36Priteisti iš atsakovo UAB „SV Prekyba“, j.a.k. 301695508, 106,00 Eur žyminį mokestį ir 3,58 Eur pašto išlaidas valstybės naudai.

37Priteisti iš ieškovo BUAB „Galmeta“, j.a.k. 302821130, 22,38 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „SV Prekyba“, j.a.k. 301695508, naudai.

38Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu pareikšdamas alternatyvius... 4. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nesutiko su ieškiniu ir prašė jį atmesti... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas Erik Sinicki palaikė ieškinį.... 6. Atsakovo atstovas advokatas Andrius Dobrovolskis teismo posėdžio metu... 7. Teismo posėdžio metu liudytojas V. Š. paaiškino, jog yra buvęs ieškovo... 8. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 9. Dėl bylos nagrinėjimui reikšmingų aplinkybių nustatymo.... 10. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai pagrindžia, jog 2018 m. spalio 1 d.... 11. Dėl Akto teisinio vertinimo.... 12. Pareikštame ieškinyje ieškovas pareiškė alternatyvius reikalavimus, tarp... 13. CK 6.130 – 6.140 straipsnių analizė leidžia teismui spęsti, jog... 14. Susipažinus su Akto turiniu matyti, jog jame nėra nurodyti kokie... 15. Įvertinęs visų šių aplinkybių visumą teismas sprendžia, jog Aktas... 16. Dėl atsakovo skolos ir jos dydžio.... 17. Pareikštą ieškinį ieškovas grindė tuo, jog ieškovas pardavė atsakovui... 18. Susipažinus su byloje pateiktais rašytiniais įrodymais darytina išvadą,... 19. Teismas įvertinęs šių aplinkybių bei liudytojo V. Š. paaiškinimų,... 20. Dėl palūkanų priteisimo.... 21. Remiantis CK 6.210 ir 6.6210 straipsniais, Mokėjimų, atliekamų pagal... 22. Ieškovas prašomas priteisti palūkanas apskaičiavo už laikotarpį nuo 2018... 23. Byloje pateikti įrodymai iš šalių susirašinėjimo elektroniniais laiškais... 24. Dėl procesinių palūkanų... 25. Teismui tenkinus ieškovo reikalavimą dėl 4 501,20 Eur skolos ir 225,92 Eur... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 27. Ieškovas kreipdamasis į teismą buvo atleistas nuo žyminio mokesčio... 28. Atsakovas pateikė įrodymus apie patirtas 1 160, 00 Eur išlaidas advokato... 29. Teismas įvertinęs nagrinėjamos bylos sudėtingumą, ieškovo advokato darbo... 30. Kadangi ieškinys yra tenkintas iš dalies, tai teismas iš atsakovo valstybės... 31. Iš atsakovo priteisiamos 3,58 Eur pašto išlaidos valstybės naudai (CPK 96... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 265, 268,... 33. Ieškovo ieškinį iš dalies.... 34. Priteisti iš atsakovo UAB „SV Prekyba“, j.a.k. 301695508, 4 501,20 Eur... 35. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 36. Priteisti iš atsakovo UAB „SV Prekyba“, j.a.k. 301695508, 106,00 Eur... 37. Priteisti iš ieškovo BUAB „Galmeta“, j.a.k. 302821130, 22,38 Eur... 38. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...