Byla eB2-2726-262/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškinį atsakovui UAB „RIA Baltika“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo iškelti UAB „RIA Baltika“ bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovas valstybės biudžetui yra skolingas 3654,49 Eur, tačiau skola nebuvo padengta. Atsakovas nepateikė nei atsiliepimo, nei įmonės finansinių dokumentų. Atsakovui UAB „RIA Baltika“ keltina bankroto byla. Pagrindas bankroto bylai kelti, be kitų atvejų, egzistuoja, jeigu įmonė yra nemoki (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kita) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kita) viršija pusę turto, įrašyto į balansą, vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis). Bendrovė nepateikė aktualaus finansinių ataskaitų rinkinio. Todėl teismas, spręsdamas klausimą, bendrovė yra moki ar ne, vadovaujasi kitomis aplinkybėmis (CPK 179 straipsnio 3 dalis). UAB „RIA Baltika“ VĮ „Registrų centras“ nėra pateikusi jokių finansinės atskaitomybės dokumentų. UAB „RIA Baltika“ nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi. Atsakovas neatsiskaito su ieškovu, nors 3654,49 Eur suma stabiliai veikiančiai įmonei nėra didelė. Esant šioms aplinkybėms laikytina, jog atsakovas arba turi rimtų finansinių problemų, arba apskritai nevykdo savo veiklos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui pateiktus ieškovo argumentus ir duomenis apie turto ir įsipareigojimų santykį, iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad įmonė yra nemoki, ji negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas). ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinktas bankroto administratorius UAB „Lideres“, kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis). Keliant bankroto bylą yra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti visą atsakovo UAB R. B. nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

3Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

4Iškelti UAB „RIA Baltika“ (į. k. 302696164, Laisvės pr. 60, Vilnius) bankroto bylą. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Lideres“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA147). Taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos areštuoti visą atsakovo UAB „RIA Baltika“ (į. k. 302696164, Laisvės pr. 60, Vilnius) nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Pavesti paskirtam bankroto administratoriui: 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus; 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti; 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą; Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui, Juridinių asmenų registrui bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai