Byla 2-1704-636/2014
Dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G., dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „K.“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „O.“ dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 159,01 Lt skolos, 6% dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinys tenkintinas.

4Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.).

5Bylos rašytine medžiaga, t. y. Šiaulių apygardos teismo 2013-12-27 nutartimi, 2014-01-27 pretenzija, 2014-02-14 pretenzija, 2014-02-20 pranešimu, 2014-02-06 pranešimu, 2013-12-27 – 2014-01-24 sąskaitos išrašu, 2014-02-04 mokėjimo kvito, 2014-01-23 UAB „S.“ pranešimu nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1130-154/2013, kuria iškelta bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „K.“ ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „K.“ nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialiųjų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, taip pat uždrausta uždarajai akcinei bendrovei „K.“ vykdyti visas finansines operacijas, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeiti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą. Minėta nutartis dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai. Ieškovė iš bendrovės atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB „Swedbank“, mokėjimo pavedimu (mokėjimo dokumento Nr. 362 MK, mokėjimo paskirtis už „Omnitel“ paslaugas Nr. 931365) 2014 m. sausio 6 d. pervedė į atsakovės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), 200,00 Lt. 2014 m. sausio 23 d. pranešimu uždaroji akcinė bendrovė „S.“ informavo ieškovės turto administratorių apie jos klientės uždarosios akcinės bendrovės „O.“ įtraukimą į kreditorių sąrašą. Ieškovė 2014 m. sausio 27 d. pretenzija pareikalavo iš atsakovės per septynias kalendorines dienas nuo šio raginimo gavimo dienos grąžinti 200,00 Lt, pervedant į bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „K.“ atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. ( - ), bankas AB „Swedbank“. Tačiau atsakovė 2014 m. vasario 6 d. raštu nurodė, kad pervedė į ieškovės sąskaitą 40,99 Lt, bet atsisako grąžinti ieškovei 157,30 Lt, nurodydama, kad tiek leido grąžinti uždarosios akcinės bendrovės „O.“ kredito skyrius. 2014 m. vasario 4 d. mokėjimo kvitu Nr. 213 S. K. apmokėjo už ieškovę atsakovei už paslaugas, pravesdamas 159,74 Lt. Ieškovė 2014-02-14 pakartotinai pretenzija kreipėsi į atsakovę, reikalaudama sumokėti 159,01 Lt. Atsakovė 2014 m. vasario 20 d. raštu atsisakė grąžinti reikalaujamą sumą, nurodydama, kad S. K. sumokėtą sumą laiko mokėjimu už einamąją sąskaitą (02-01), kuri išrašyta po bankroto bylos iškėlimo, tad jas mokėti įmonė turi teisę. Ieškovei kreipiantis ieškiniu į teismą, atsakovė nebuvo grąžinusi ieškovei pervestų 159,01 Lt.

6Įmonei iškėlus bankroto bylą, įmonės ir kreditorių santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), kurio 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte nustatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. Nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas.

7ĮBĮ 14 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui. Nė vienas įmonės kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta šio įstatymo. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad visi sandoriai, sudaryti pažeidžiant šio straipsnio 1 dalies nuostatas, yra negaliojantys nuo jų sudarymo.

8Nagrinėjamu atveju atsakovei iš ieškovės sąskaitos 2014-01-06 buvo išmokėtos lėšos jau teismui priėmus nutartį iškelti ieškovei bankroto bylą, bet šiai nutarčiai dar neįsiteisėjus. Tuo pačiu pažymėtina, kad įmonė, kuriai gresia bankroto bylos iškėlimas, gali disponuoti savo turtu tiek, kiek to neriboja teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Turto areštas – uždraudimas tą turtą naudoti, valdyti, juo disponuoti. Vertinant šalių atlikto prievolių įvykdymo teisėtumą pažymėtina, kad toks atsiskaitymas su vienu kreditoriumi esant pritaikytai laikinajai apsaugos priemonei, pažeidžia kitų įmonės kreditorių teises patenkinti jų reikalavimus.

9Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.).

10Atsakovė per ieškovės nurodytą terminą ieškovei negrąžino, pažeidžiant ĮBĮ 14 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą reglamentavimą, t. y. esant priimtai Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 27 d. nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei, kurios dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai, 2014 m. sausio 6 d. ieškovės atsakovei pervestos dalies sumos – 159,01 Lt, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 159,01 Lt skolos yra pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas (ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p., 14 str. 1 d.).

11Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad už termino praleidimą yra mokamos 6 % dydžio metinės palūkanos, jeigu abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys. Todėl iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2014 m. balandžio 16 d. – iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

12Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškinį patenkinus, iš atsakovės ieškovei priteistinos jos turėtos 200,00 Lt bylinėjimosi išlaidos už procesinių dokumentų parengimą (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 1 d., 425 str. 3 d.).

13Ieškovė, vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu, atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei (CPK 93 str. 1 d., 85 str. 1 d. 3 p.), todėl patenkinus ieškinį, žyminis mokestis valstybei išieškotinas iš atsakovės nuo priteistos sumos, t. y. iš atsakovės Valstybei priteistinas 21,00 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 7 p., 7 d., 96 str. 1 d., 425 str. 3 d. ).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262-263, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „K.“, j. a. k. , buv. Mažeikių m., N. g. , a. s. Nr. ( - ), bankas AB „Swedbank“, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „O.“, j. a. k. , buveinė V. m., T. Š. g. :

17- 159,01 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt devynis litus 01 ct) skolos;

18- 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2014 m. balandžio 16 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

19- 200,00 Lt (du šimtus litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

20Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „O.“ 21,00 Lt (dvidešimt vieną litą 00 ct) žyminio mokesčio į Valstybės biudžetą.

21Šalys negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka. Atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo patvirtintos kopijos įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba Mažeikių rajono apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo patvirtintos kopijos įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G., dokumentinio proceso tvarka... 2. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 159,01 Lt skolos, 6% dydžio... 3. Ieškinys tenkintinas.... 4. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 5. Bylos rašytine medžiaga, t. y. Šiaulių apygardos teismo 2013-12-27... 6. Įmonei iškėlus bankroto bylą, įmonės ir kreditorių santykius... 7. ĮBĮ 14 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nuo nutarties iškelti bankroto... 8. Nagrinėjamu atveju atsakovei iš ieškovės sąskaitos 2014-01-06 buvo... 9. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai... 10. Atsakovė per ieškovės nurodytą terminą ieškovei negrąžino,... 11. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 12. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 13. Ieškovė, vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu, atleista nuo... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262-263, 428... 15. Ieškinį tenkinti visiškai.... 16. Priteisti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „K.“, j.... 17. - 159,01 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt devynis litus 01 ct) skolos;... 18. - 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo... 19. - 200,00 Lt (du šimtus litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.... 20. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „O.“ 21,00 Lt... 21. Šalys negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka....