Byla 2-1246-647/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas A.Juknevičius, sekretoriaujant V.Liaubienei, dalyvaujant pareiškėjo D. F. atstovei adv. J.Savčenko, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo D. F. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys - Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras ir Valstybinio socialinio draudimo fondo užsienio išmokų tarnyba,

Nustatė

2Pareiškėjas D. F. pateikė pareiškimą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis grįžo iš tremties Altajaus ir Sverdlovsko srityse 1946 m. liepos mėn. 1 d. Nurodo, kad 1941-06-14 jo tėvas O. F. buvo suimtas ir nuteistas 5 metams tremties Sevurallage, kadangi buvo Kauno įmonės „Diana“ savininkas, naudojo samdomą darbo jėgą, 1940-08-29 jo įmonė buvo nacionalizuota. Pareiškėjas kartu su šeima: tėvu O. F., motina D. F., broliu A. F., nuo 1941 metų birželio 14 d. iki 1946 metų liepos mėnesio buvo tremtyje Rusijos Federacijos Altajaus ir Sverdlovsko srityse, grįžęs iš tremties apsigyveno Vilniuje. Dokumentų, liudijančių pareiškėjo grįžimo iš tremties datą, neišliko. Aukščiau išdėstytas aplinkybes patvirtina Lietuvos ypatingojo archyvo dokumentai, Lietuvos Respublikos VRM pažymėjimas apie tremtį, nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimas. Norėtų patikslinti darbo stažą, reikalingą pensijai gauti, todėl prašo tokį faktą nustatyti.

3Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos užsienio išmokų tarnyba išsakė poziciją, kad yra pagrindas konstatuoti, kad pareiškimas būtų tenkinamas, nurodant, kad pareiškėjas D. F. grįžo iš tremties 1946-06-14, nes jo tėvas 1941-06-14 buvo nuteistas 5 metams tremties, jo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą yra informuotas tinkamai, byla nagrinėjama jo atstovui nedalyvaujant.

4Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras atsiliepime nurodė, kad nekyla abejonių, kad pareiškėjas tremtyje buvo nuo 1941-06-14, bet duomenų apie jo grįžimo datą neišliko, prašo teismo spendimą priimti savo nuožiūra, jo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą yra informuotas tinkamai, byla nagrinėjama jo atstovui nedalyvaujant.

5Liudytojas N. R. parodė, kad su pareiškėju D. F. susipažino 1946 m. rugpjūčio mėnesį, kai abu pradėjo mokytis vienoje klasėje mokykloje. D. F. apie tremtį vengė kalbėti.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Remiantis pareiškime, bei teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovės advokatės išdėstytomis aplinkybėmis, suinteresuotų asmenų pozicija, liudytojo N. R. pateiktais parodymais, Lietuvos ypatingojo archyvo 2001-05-22 archyvo pažymėjimu Nr. 9717-F-7 (b.l. 17), Lietuvos ypatingojo archyvo 2010-10-21 pažyma apie O. F. (b.l. 18), Vilniaus apskrities archyvo 2010-12-28 pažyma Nr. 98.12)-V5-2829 (b.l. 19), Lietuvos Respublikos VRM 2010-12-22 pažymėjimu apie tremtį (b.l. 22), Lietuvos Respublikos VRM archyvų skyriaus 2001-06-01 pažymėjimu dėl tremties (b.l. 24), nukentėjusiojo asmens (tremtinio) pažymėjimu Nr. 059474 (b.l. 34), kitais byloje esančiais dokumentais (b.l. 20, 21, 23, 25-26, 27-33, 35), darytina išvada, kad pareiškėjas D. F., a.k. ( - ) grįžo iš tremties Altajaus ir Sverdlovsko srityse 1946 m. birželio mėn. 14 d. Tokiu būdu, CPK 444 str. 2 d. 9 p., 445 str. pagrindu, juridinis faktas yra nustatytinas.

8Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis CPK 444 str. 2 d. 9 p., 445 str. teismas

Nutarė

9Pareiškimą tenkinti.

10Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad D. F., a.k. ( - ) grįžo iš tremties Altajaus ir Sverdlovsko srityse 1946 m. birželio mėn. 14 d.

11Juridinis faktas nustatytas papildomos pensijos gavimo tikslu.

12Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai