Byla 2A-340-275/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Kutrienės,

3kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės ir Vytauto Zeliankos,

4sekretoriaujant R.Kurganovaitei,

5dalyvaujant ieškovui V. R., jo atstovei adv. D.Žvingilienei, atsakovams A. E., N. B., jų atstovei adv. M.Laurinaitienei, atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos atstovei N.Pėtnyčaitei, Kauno miesto savivaldybės mero atstovei V. B.,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovų A. E., N. B., V. B., Kauno apskrities viršininko administracijos, Kauno miesto savivaldybės apeliacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 23 d. sprendimo priimto civilinėje byloje pagal ieškovų A. E. R., V. R., G. R. ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybei, Kauno apskrities viršininko administracijai, 219-ajai butų savininkų bendrijai, A. E., N. B., V. B. dėl nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo, kitų asmenų neturtinių teisių gynimo, tretieji asmenys AB „VST“ Kauno skyrius, Kauno miesto 4-ojo notarų biuro notarė Virginija Jarienė, Kauno rajono 1-ojo notarų biuro notarė Ramutė Siliūnienė, Kauno miesto 17-ojo notarų biuro notarė Rasa Inokaitienė, VĮ „Registrų centras“ Kauno filialas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius Kauno miesto poskyris.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

8Ieškovai Aldona E. R., V. R., G. R. kreipėsi į teismą ieškiniu ir patikslintais ieškiniais, kuriais prašė atstatyti ieškovei A. E. R. senaties terminą pripažįstant, kad jis praleistas dėl objektyvių priežasčių, panaikinti Kauno miesto valdybos 1992 m. rugpjūčio 4 d. potvarkio Nr. 774-v „Dėl naudojamų žemės sklypų padalinimo“ 1.11 punktą ir priedo 13, 14 ir 16 punktus dalyje dėl žemės sklypo išskyrimo A. E., V. B. ir N. B., atitinkamai sumažinant V. B. 18 kv.m. metrais, A. E. - 47 kv.m. ir N. B. - 50 kv.m., panaikinti Kauno miesto valdybos 1997 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 299 „Dėl žemės sklypų prie pastatų detaliųjų planų“ 1.1 ir 2.1 punktus, kuriuo patvirtintas detalusis planas prie pastato ( - ) ir siūloma sudaryti ilgalaikę nuomos sutartį, dalyje dėl 115 kv.m., panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos 1999 m. balandžio 21 d. priimtą įsakymą Nr. 02-01-2257 „Dėl papildomo žemės sklypo“, kuriuo buvo atsisakyta E. A. R. parduoti papildomą žemės sklypą, panaikinti Kauno apskrities viršininko 2003 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 02-01-1267 „Dėl namų valdos žemės sklypo ( - ) pardavimo“ dalyje dėl 47 kv.m., pripažinti negaliojančia pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą 2003 m. kovo 5 d. su A. E. dėl 363 kv.m. žemės sklypo, ( - ) įgijimo, dalyje dėl 47 kv.m., panaikinti žemės sklypo teisinę registraciją A. E. vardu; panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos Valstybinės statybos inspekcijos Kauno miesto skyriaus 1997 m. gegužės 9 d. išduotą leidimą 219-ajai butų savininkų bendrijai vykdyti statybos darbus Nr.18-2-97, panaikinti Kauno apskrities viršininko 2002 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. 02-01-5881 „Dėl namų valdos žemės sklypo ( - ) pardavimo“ N. B. , dalyje dėl 50 kv.m., pripažinti negaliojančia pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą 2002 m. lapkričio 22 d. su N. B. dėl 268 kv.m. žemės sklypo, ( - ) įgijimo dalyje dėl 50 kv.m. ir panaikinti žemės sklypo teisinę registraciją N. B. vardu dalyje dėl 50 kv.m., panaikinti Kauno apskrities viršininko 2003-09-02 įsakymą Nr. 02-01-5716 „Dėl namų valdos žemės sklypo ( - ) pardavimo“ V. B. dalyje dėl 18 kv.m., pripažinti Valstybinės žemės sklypo negaliojančia pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą 2003-09-29 su V. B. dėl 0,0243 kv.m. žemės sklypo, ( - ) įgijimo dalyje dėl 18 kv.m., ir panaikinti žemės sklypo teisinę registraciją V. B. vardu, dalyje dėl 18 kv.m., atstatyti pažeistas teises ir įpareigoti atsakovą 219-ąją butų savininkų bendriją atstatyti buvusį įvažiavimą į namų valdą ir transformatorinę pastotę bei priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovai nurodė, kad jiems dalinės nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas ir 2 garažai bei kiemo statiniai, esantys ( - ), nuo 1976 m. faktiškai naudojosi ir papildomu 129 kv.m. žemės sklypu, esančiu šalia ieškovų namų valdos ir įrengto stacionaraus (asfaltuoto) įvažiavimo į jų valdą ir toliau į transformatorinės pastotę. Šią padėtį natūroje atspindėjo ir namų valdos ( - ) ir ( - ) ribas žyminčios tvoros ir tai buvo iki 2003 m. liepos 29 d. Papildomo valdai ( - ) naudojamo žemė sklypo plotas (129 kv.m.) buvo apskaičiuotas VĮ Respublikinio inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuro, ruošiant valdos sumažintos apimties detalųjį planą. 129 kv.m. žemės sklype ieškovai pastoviai augino daržoves, dekoratyvinius augalus, vaismedžius, todėl vadovaujantis tuo metu galiojusio Vyriausybės 1995-07-15 nutarimo Nr. 987 3.4 punktu, 1996 m. klausimą dėl minėto įvažiavimo bei sklypų išsipirkimo tarp A. E. R. ir 219-osios butų savininkų bendrijos sprendė Kauno apskrities valdytojo administracija. Pagal 1996 m. vasario 8 d. Kauno apskrities valdytojo sprendimo Nr. 109 4 punktą, ieškovams buvo leista išsipirkti žemės sklypą tarp seno įvažiavimo į transformatorinę ir namų valdos ( - ). Kelią į transformatorinės pastotę buvo nuspręsta neprivatizuoti. Sprendimo 1 p. buvo nurodyta, kad esamas jau įrengtas pravažiavimas prie transformatorinės pastotės gali priklausyti bendrosios nuosavybės teise valstybei ir piliečiams. Sprendimo 2 punkte buvo nurodyta leisti išsipirkti „Plieno“ kooperatyvo nariams žemės sklypą pagal faktiškai naudojamos žemės ribas, kurias skiria (sklypų Nr. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) tvora prie įvažiavimo į transformatorinę pastotę. Šio sprendimo pagrindu buvo ruošiamas sklypo ( - ) detalusis planas. Minėto sprendimo (Nr. 109) 4 punkto 2 dalyje buvo nurodyta šio sprendimo apskundimo tvarka, t.y. kad jis, vadovaujantis Vyriausybės 1995-07-15 nutarimo Nr. 987 punkto 3, 4 nurodymais, gali būti apskųstas tik teismui. Kauno apskrities viršininko administracija 1999 m. balandžio 21 d. priėmė įsakymą Nr. 02-01-2257 „Dėl papildomo žemės sklypo“, kuriuo atsisakė parduoti papildomą žemės sklypą, kol nebus patvirtintas detalusis planas. Šis įsakymas prieštarauja sprendimui Nr. 109, pažeidžia ieškovo teises, todėl naikintinas. 219-ajai gyvenamųjų namų statybos bendrijai Kauno miesto LDT VK 1983 m. kovo 2 d. sprendimu Nr. 82 „Dėl žemės sklypo suteikimo Kapitalinės statybos valdybai blokuotų sodybinio tipo kooperatinių gyvenamųjų namų statybai“ buvo išskirtas 1 ha žemės sklypas, paėmus jį iš miesto fondinės žemės. Jokio kito vykdomojo komiteto sprendimo, kad minėtai bendrijai būtų papildomai suteiktas didesnis nei 1 ha žemės sklypas, nebuvo priimta. Kauno miesto valdyba 1992 m. rugpjūčio 4 d. potvarkio Nr. 774-v „Dėl naudojamų žemės sklypų padalinimo“ 1.11 punktu nusprendė padalinti 219-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos naudojamą sklypą į 24 sublokuotų individualių gyvenamųjų namų sklypus ir bendrijos sklypą pagal priedą. Minėto potvarkio priede dalinamas žymiai didesnis nei Bendrijai buvo suteiktas žemės sklypas. Tuo valdyba pažeidė tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 89 patvirtintos Žemės sklypų suteikimo neatlygintinai, pardavimo ir nuomos ne konkurso tvarka miestuose, miestų plėtimo pirmaeilės statybos teritorijose bei miesto tipo gyvenvietėse taisyklių nuostatas. Priedo 13 p. nurodyta, kad A. E. priskiriamas teritorijos plotas yra 439 kv.m., 14 p. - V. B. - 284 kv.m. ir 16 p. - N. B. - 259 kv.m. Bendrijai buvo išskirtas 1 ha žemės sklypas, o priede padalinus jį kiekvienam nariui, bendras žemės sklypo plotas padidėjo iki 16 063 kv.m., t.y. Bendrija pasidalijo tai, ko neturėjo. M. R. firmai „Lituka“ atlikus paskaičiavimus, nustatyta, kad A. E. išpirkta 47 kv.m. žemės, - V. B. - 18 kv.m. žemės, N. B. - 50 kv.m. žemės neteisėtai, nes atstačius kelią į ankstesnę padėtį, minėtų sklypų atitinkamos dalys įeina į seno pravažiavimo į transformatorinę ribas. Šioje dalyje minėto valdybos potvarkio 1.11 punktas ir priedas (atitinkamai 13, 14 ir 16 punktai) yra naikintini. ( - ) sklypo raudonųjų linijų plane atžymėta, kad planas paruoštas vadovaujantis jau minėtu Kauno m. vykdomojo komiteto 1983-03-02 sprendimu Nr. 82, kuriuo Bendrijai išskirtas 1 ha žemės sklypas. Raudonųjų linijų plane žemės plotas neteisėtai ir nepagrįstai nurodytas 15 659 kv.m., tačiau ir tai yra mažiau, nei tarpusavyje pasidalino Bendrijos nariai ieškovų prašomu naikinti Kauno miesto valdybos 1992-08-04 potvarkiu Nr. 774-v „Dėl naudojamų žemės sklypų padalinimo“. Kauno miesto valdyba 1997 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 299 „Dėl žemės sklypų prie pastatų detaliųjų planų“ patvirtino žemės sklypo prie pastato ( - ) detalųjį planą. Pagal detalųjį planą pravažiavimas ir ieškovų naudojamas žemės sklypas tarp namų valdos ir įrengto pravažiavimo priskirti žemės sklypui ( - ). Tuo metu galiojusio Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 14 p. nustatė, jog teritorijų planavimo dokumento sprendinys - tai teritorijų planavimo uždavinių sprendimo rezultatas, nustatant teritorijų, žemės sklypų ar jų grupių tvarkymo ir plėtojimo pobūdį, sąlygas bei tvarką. Pagal šio įstatymo 3 str. planuojant tam tikras teritorijas, ne tik suformuojami žemės sklypai, tačiau turi būti formuojama pilnavertė, sveika gyvenamoji aplinka, palaikoma ekologinė pusiausvyra, suderinti fizinių, juridinių asmenų interesai dėl žemės sklypo naudojimo bei veiklos šioje teritorijoje plėtojimo sąlygų bei laikomasi kitų teritorijų planavimo tikslų. Kauno miesto valdybos 1997 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 299 1.1 punktu patvirtintu detaliuoju planu suformuotas ne tik žemės sklypas ( - ), bet numatomas perkelti įvažiavimas į ieškovų valdą ir transformatorinės pastotę. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 19 str. 1 d. 2 p. ir Detaliųjų planų taisyklių 10 p., rengiant detalųjį planą turi būti įvertintos gretimybės, darančios įtaką detaliojo plano sprendiniams, o taip pat įvertintas planuojamų teritorijų poveikis gretimoms teritorijoms. Tai nebuvo padaryta. Įstatymo 3 straipsnis nustato, kad planuojant tam tikrą teritoriją, ne tik suformuojami žemės sklypai, tačiau turi būti formuojama pilnavertė gyvenamoji aplinka, suderinti fizinių, juridinių asmenų interesai dėl žemės sklypo naudojimo bei veiklos šioje teritorijoje plėtojimo sąlygų ir kt., o rengiant detalųjį planą turi būti įvertinamos gretimybės, t.y. planuojama teritorija besiribojantys žemės sklypai, nekilnojamasis turtas, inžinierinės infrastruktūros objektai. Šio straipsnio nuostatos irgi pažeistos.

10Kauno miesto apylinkės teismas 2008-05-23 sprendimu ieškovų ieškinį patenkino pilnai teismo sprendimu priėmė ieškovų pateiktus įrodymų vertinimus ir teisės normų taikymą.

11Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus teisiniai argumentai

12Atsakovai A. E., N. B., V. B. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2008-05-23 sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovų ieškinį atmesti. Priteisti bylinėjimosi išlaidas. Iš įrodymų, esančių byloje, akivaizdu, kad ieškinio senaties eigos pradžia - 1997-12-10. 1964 m. CK 84 str. numatė bendrą trejų metų ieškinio senaties terminą, o 1964 m. CK 86 str. numatė, kad ieškinio senaties termino eiga prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kada asmuo sužinojo, ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Tokiu būdu ieškinio senaties termino eigos pradžia laikytina 1997-12-10, t.y. ta diena, kada ieškovė A. E. R. apskundė teismui 1997-03-25 sprendimą Nr. 299 bei Kauno miesto Panemunės raj. architekto Kondroto veiksmus, kuriais jis nesutiko suderinti detalųjį planą papildomai išsipirkti 129 kv. m žemės sklypą. Teismas 1998-08-10 nutartimi šį ieškovės skundą paliko nenagrinėtu. Šias aplinkybes ieškovė A. E. R. nurodė ir savo prašyme Kauno apskrities viršininkui. Sutinkamai su 1964 m. CK 89 str. 4 d., pareiškimas ieškinio, kuris teismo paliktas nenagrinėtas, ieškininės senaties termino eigos nenutraukia. Atitinkamai ieškinio senaties terminas, kurio pradžia laikoma 1997-12-10, pasibaigė 2000-12-10 (1964m. CK 84 str. 1 d.), t.y. iki įsigaliojo naujas CK., ieškovai praleido ieškinio senaties terminą apskųsti 1992-08-04 potvarkį Nr.774-v ir Kauno miesto valdybos 1997-03-25 sprendimą Nr. 299. Ieškinio senaties terminas pasibaigė 2000-12-10 ir nutrauktas arba sustabdytas nebuvo, todėl sutinkamai su 1964 CK 90 str., ieškovų ieškinys turėjo būti atmestas. Teismas nepagrįstai atnaujino senaties terminą, kreiptis į teismą dėl administracinių aktų panaikinimo. Ieškovės nurodytos priežastys dėl kurių ji praleido senaties terminą, negali būti pripažintos nei svarbiomis, nei objektyviomis. Lietuvos Aukščiausiojo teismo senato 2002-12-20 nutarime Nr. 39 15.2 p. dėl ieškinio senaties taikymo, nurodyta, kad svarbiomis ieškinio senaties termino praleidimo priežastimis, sudarančiomis pagrindą praleistą terminą atnaujinti, gali būti pripažįstamos tik termino eigos metu egzistavusios aplinkybės, kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai ar per atstovą ginti savo pažeistas teises ir kurios nepriklausė nuo šio asmens valios. Teismo nurodytos termino atstatymo priežastys nėra įrodytos, be to priklauso nuo ieškovės valios. Teismas sprendime nemotyvavo priežasčių dėl kurių atnaujino ieškovei senaties terminą ginčyti 1992-08-04 Kauno miesto valdybos sprendimą. Vien tik ginčo sklypo nebaigtas derinti planas negali būti tapatinamas su teisėtu sklypo suteikimu (2003 m. gruodžio 1 d. LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1145/2003, bylų kategorija 25.6.1). Šio žemės sklypo naudotojas nuo 1983 metų - dabartinė 219-oji butų savininkų bendrija, o ieškovė naudojosi papildomu žemės sklypu savavališkai, jiems niekas nesuteikė teisės naudotis šiuo sklypu, detalus planas ginčo sklypui liko nesuderintas ir nepatvirtintas. Ta aplinkybė, kad KAVA 1996-02-08 raštu Nr.109 siūlė leisti išsipirkti ieškovei E. A. R. 129 kv.m papildomą žemės sklypą, nesuteikė ieškovei ir kitiems ieškovams teisės į ginčo sklypą. Pirmosios instancijos teismo sprendimas teisinių pasekmių ieškovams neturės, nes ieškovai nereiškė reikalavimo sudaryti su jais papildomo žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties arba perkelti jiems pirkėjo teises iš atsakovų dėl 115 kv. m. žemės sklypo. Kitaip tariant ieškovai neturi subjektinės teisės ginčyti atsakovų žemės pirkimo-pardavimo sutarčių, nes pagal galiojančias normas 115 kv.m. ieškovams Kauno apskrities viršininko administracija negali parduoti be detalaus plano, o detalų planą ieškovai negalės rengti, nes jiems niekada nebuvo suteikta naudotis 115 kv.m. ginčo žemės. Tokiu būdu ginčijamu sprendimu teismas neapgynė nei ieškovų intereso, nei atstatė teisingumo, nes objektyviai nebuvo pažeistas nei interesas, nei teisingumas. Teismas sprendime nepagrįstai taikė 1 mėn. apskundimo terminą Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996-02-08 rašte Nr. 109 išdėstytam pasiūlymui ir tuo pagrindu pripažįsta šį raštą galiojančiu administraciniu aktu, tuo tarpu šio reikalavimo netaiko ieškovams dėl 1992 m. bei 1997 m. Kauno miesto valdybos panaikintų sprendimų. Teismas privalėjo taikyti, bet netaikė CK 1.80 str. 4 d., nes atsakovai yra sąžiningi įgijėjai ir iš jų negali būti išreikalauta dalis žemės sklypo. Būtent 1992-08-04 Kauno m. valdybos potvarkiu atsakovams buvo priskirti žemės sklypai: A. E. - 439 kv. m.; N. B. - 259 kv. m.; V. B. -284 kv. m.; 219-jai butų savininkų bendrijai - 7444 kv. m. Teismas sprendime ignoravo ir nevertino fakto, kad 1992 m. ginčijamu potvarkiu fiziniams asmenims Kauno miesto valdyba priskyrė 8249 kv. m., tai yra mažiau negu buvo suteikta 219-jai Bendrijai 1983 metais, likusi dalis 7444 kv. m. buvo paskirta pačiai bendrijai, ši dalis iki šiol priklauso valstybei ir nesiriboja su ieškovų sklypu. Todėl teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad Bendrijos nariai tarpusavyje pasidalino žemės sklypus, tokia išvada prieštarauja bylos medžiagai ir esmei. Nėra pagrįstas teismo sprendimas ir dalyje dėl atstatymo ieškovams jų tariamai pažeistų teisių bei įpareigojimo 219-ajai būtų savininkų bendrijai atstatyti buvusį įvažiavimą į namų valdą ir transformatorinę pastotę. Šio sprendimo nėra galimybės įvykdyti, nes neapibrėžtas ir ieškovų reikalavimas. Be to, ieškovai neįrodė, kad jų teises pažeidžia sutvarkytas pravažiavimas į transformatorinę. Taip pat nepagrįstas teismo sprendimas panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos Valstybinės statybos inspekcijos Kauno miesto skyriaus 1997-05-09 išduotą leidimą Kauno miesto savivaldybei vykdyti statybos darbus Nr. 18-2-97. Kitaip tariant, vykdant administracinį aktą, kuris galioja ir dabar, nes teismas šio punkto nepanaikino, bendrija nutiesė kelią iki transformatorinės pastotės. Tam buvo išduotas savivaldybei leidimas statyti (tiesti) kelią, kurį vykdė bendrija.

13Atsakovai Kauno apskrities viršininko administracija bei Kauno miesto savivaldybė apeliaciniais skundais taip pat prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2008-05-23 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovų A. E. R., V. R., G. R. patikslintą ieškinį atmesti.

14Ieškovai A. E. R., V. R., G. R. atsiliepimu į atsakovų apeliacinius skundus prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2008-05-23 sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovų apeliacinius skundus atmesti. Nurodo, kad skundžiamas pirmos instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pirmos instancijos teismas tinkamai ištyrė visas bylos aplinkybes ir teisingai pritaikė šiuos santykius reguliuojančias materialinės teisės normas. Apeliaciniai skundai yra visiškai nepagrįsti, juose išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo sprendimą.

15Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo teismo tenkinti Kauno apskrities viršininko administracijos ir A. E., N. B. bei V. B. apeliacinius skundus ir panaikinti Kauno miesto apylinkes teismo 2008-05-23 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovų A. E. R., V. R. ir G. R. patikslintą ieškinį atmesti.

16Tretysis asmuo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo priimant sprendimą šioje byloje, palikti galioti įkeitimo teisę, atsiradusią 2005-01-28 Būsto kreditavimo sutarties pagrindu. Nurodo, kad CK 1.80 straipsnio 4 dalis nustato, jog turtas, buvęs pripažinto negaliojančiu sandorio dalyku negali būti išreikalautas iš jį sąžiningai įgijusio trečiojo asmens, išskyrus šio kodekso 4.96 straipsnio 1, 2, ir 3 dalyse numatytus atvejus. Akivaizdu, kad kreditorius šioje byloje yra sąžiningas įgijėjas, V. B. turto įkeitimo sandoris buvo atliktas laikantis visų galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir įregistruotas Hipotekos registre.

17Skundai dalinai tenkintini.

18Ieškovė A. E. R. prašė atstatyti senaties terminą pripažįstant, kad jis buvo praleistas dėl objektyvių priežasčių, nurodydama, kad 1998 m. ji kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Kauno m. valdybos 1997 m. kovo mėn. 25 d. sprendimo Nr. 299 1.1 ir 3 punktus, tačiau teismas atsisakė priimti jos pareiškimą nepagrįstai, ji šio atsisakymo neapskundė todėl, kad Kauno apskrities viršininkas siūlė laukti, kol bus patvirtintas detalusis planas. Apie žemės sklypo pardavimą, kuriuo, jos nuomone, buvo pažeistos jos teisės, ji sužinojo 2003-06-04.

19Kauno m. apylinkės teismo 2008-05-23 sprendimu buvo atstatytas terminas ieškovei A. E. R., sprendimo motyvuojamoje dalyje nurodyta, jog Kauno m. apylinkės teismas 1998 m. nepagrįstai atsisakė priimti ieškovės pareiškimą. Kadangi ieškovė bylą vedė be advokato, nesuprato visų teisinių klausimų, Kauno apskrities viršininkas siūlė laukti, kol bus patvirtintas detalusis planas, ieškovei nuspręsta atstatyti terminą šiam sprendimui ginčyti.

20Apeliaciniu skundu atsakovė - Kauno apskrities viršininko administracija, nesutikdama su šia teismo sprendimo dalimi, nurodė, jog byloje yra duomenys, kad ieškovė dar 1997-12-10 žinojo (b.l. 121, t. III ), kad Kauno m. valdybos 1997-03-25 sprendimu Nr. 299 ( b. l. 13, t. I) yra suformuotas žemės sklypas ( - ), todėl teismas nepagrįstai nustatė, kad ieškovai nepraleido termino ginčyti administraciniam aktui. Dalyje dėl senaties termino atstatymo apeliaciniai skundai atmestini, nurodant kitokius senaties termino atstatymo motyvus.

21Pripažintina, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamosios dalies išvada, jog Kauno m. apylinkės teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškovės pareiškimą, kai ji 1998 m. kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Kauno m. valdybos 1997 m. kovo mėn. 25 d. sprendimą, nepagrįsta. Byloje esanti 1998-08-21 Kauno m. apylinkės teismo nutartis ( b. l. 71, t. I) yra įsiteisėjusi, todėl teismas, nagrinėjantis analogišką ieškovės reikalavimą kitoje byloje negalėjo vertinti įsiteisėjusios teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. LR CPK 18 str. numato, jog įsiteisėjusi teismo nutartis yra privaloma ir turi būti vykdoma visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tai, kad ieškovė mano, jog ši teismo nutartis buvo nepagrįsta, negali būti pripažinta svarbia priežastimi, dėl kurios ji praleido terminą aktui ginčyti. 1998-08-21 teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta ir nėra pagrindu atstatyti ieškovei praleistą senaties terminą. Tačiau, be šios priežasties ieškovė nurodė ir kitą – Kauno apskrities viršininkas siūlė laukti, kol bus patvirtintas detalusis planas. Pateiktame atsiliepime teismui ( b. l.37-138, t. I) ) atsakovė - Kauno apskrities viršininko administracija nenurodė, jog ieškovės argumentas, nurodytas ir pirmajame ieškininiame pareiškime, kad Kauno apskrities viršininkas siūlė laukti, kol bus patvirtintas detalusis planas, nėra įrodytas, jog ieškovė negavo tokio pasiūlymo iš Kauno apskrities viršininko. Tokių argumentų atsakovė nenurodė ir apeliaciniame skunde, todėl priimtinas ieškovės paaiškinimas, kad ji praleido terminą ginčyti Kauno m. valdybos sprendimui dėl to, jog valstybinės institucijos – apskrities vadovas jai siūlė laukti detaliojo plano patvirtinimo. Tai, kad ginčijamu 1999-04-21 Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr. 02-01-2257 (b.l.72, t. I) buvo nuspręsta neparduoti A. E. R. papildomo 129 kv m žemės sklypo prie namų iki nebus pateiktas įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas šios valdos detalusis planas, leidžia daryti išvadą, kad buvo nustatytas terminas iki kada nebus parduotas papildomas plotas ieškovei – iki šios valdos detaliojo plano patvirtinimo. Iš šio įsakymo matyti, kad ieškovei buvo atsisakyta parduoti papildomą sklypą iki tam tikro įvykio – jos namų valdos detaliojo plano patvirtinimo, todėl ieškovė pagrįstai tikėjosi, jog jos prašoma įsigyti valstybinės žemės dalis gali būti parduota jai ir, esant tokio turinio 1999-04-21 Kauno apskrities viršininko įsakymui, ieškovė galėjo būti įsitikinusi, kad 1997-03-25 Kauno m. valdybos sprendimu patvirtintas detalusis planas gali būti koreguotas, todėl jo ginčyti nuo 1999-04-21 Kauno apskrities viršininko įsakymo iki to laiko, kol įsitikino, kad jis negali būti pakeistas, ieškovė neturėjo intereso. Be to, Kauno apskrities valdytojo administracija 1996-02-03 raštu Nr. 109 (b.l.75, t. 1) buvo pasiūliusi Kauno miesto merui ginčą, iškilusį tarp A. R. ir „Plieno“ kooperatyvo spręsti leidžiant išsipirkti žemės sklypą tarp privažiavimo į transformatorinę pastotę ir namų valdos, esančios ( - ), A. R., rašte buvo nurodyta, jog siūloma nesuteikti nuosavybės teisės į pravažiavimą piliečiams, leidžiant naudotis juo kitiems tik servituto teise. Nors šis raštas buvo tik siūlymas Kauno miesto merui, tačiau tai, jog rašte buvo nurodyta, kad tai yra sprendimas, kuris gali būti apskųstas tik teismui, galėjo ieškovei sudaryti nuomonę, jog Kauno miesto valdyba pakeis gera valia 1997-03-25 sprendimu patvirtintą ( - ) žemės sklypo detalųjį planą, nes Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996-02-08 siūlymas – sprendimas nebuvo apskųstas teismui ir nebuvo pakeistas. Tai, jog valstybinės institucijos sprendimai galėjo suformuoti ieškovės nuomonę, jog ginčas gali būti išspręstas ne teisminiu keliu jos interesais, leidžia vertinti jos praleidimą 3 metų senaties termino ginčyti Kauno m. valdybos 1997-03-25 sprendimui esant svarbiai priežasčiai.

22Pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, jog yra pagrindas atstatyti senaties terminą ieškovei A. E. R. pripažintina pagrįsta, tačiau tai nėra atskiru ieškovės reikalavimu, todėl padarius išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas ir netinkamai vertino įrodymus sprendžiant ieškininius reikalavimus, teismo sprendimas naikintinas ir ieškinys atmestinas.

23Sprendžiant ieškovų reikalavimus pripažinti negaliojančiomis pirkimo pardavimo sutartis dalyse, kuriose buvo parduota valstybinė žemė atsakovui A. E. - 47 kv. m., atsakovei N. B. – 50 kv. m. ir atsakovui V. B. - 18 kv.m., taikytina LR CK 4.96 straipsnio 2 dalis, numatanti, kad iš sąžiningo įgijėjo negali būti išreikalaujamas nekilnojamasis daiktas, todėl ieškovai, iš esmės siekdami, kad, panaikinus pirkimo pardavimo sutartis žemės sklypai būtų perduoti valstybės nuosavybėn, turėjo įrodyti, jog atsakovai buvo nesąžiningi šių žemės sklypų įgijėjai. Dėl atsakovų nesąžiningumo patikslintame ieškininiame pareiškime ieškovai buvo nurodę tokias aplinkybes – ( - ) gyvena Kauno miesto savivaldybės bei Kauno m. žemėtvarkos tarnybos valdininkai, kurie neteisėtai pasididino savo privatizuojamus žemės sklypus. Nurodyta, kad žemės sklypai ( - ) buvo suformuoti ir leista juos išsipirkti pažeidus ir LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 str. Pateikdami atsiliepimą į patikslintą ieškininį pareiškimą, atsakovai A. E. ir N. B. nurodė, kad jie yra sąžiningi įgijėjai (b.l.14, t. VI), tačiau nenurodė, kad ieškovų teiginys, jog sklypus pasididino Kauno m. savivaldybės bei Kauno m. žemėtvarkos valdininkai, būtų nepagrįstas. Apeliacinės instancijos teismo kolegija daro išvadą, jog ieškovai neįrodė aplinkybės, kad atsakovai buvo nesąžiningi nekilnojamojo turto įgijėjai. Ieškovų pareiga buvo pateikti įrodymus, kad name ( - ) gyvena Kauno m. savivaldybės ir Kauno m. žemėtvarkos tarnybos valdininkai, kad ieškovų ginčijami Kauno m. valdybos 1992-08-04 potvarkis ir 1997-03-25 sprendimas buvo priimti pažeidžiant įstatymų reikalavimus ir šiems valdininkams įtakojant ar galimai įtakojant detaliojo plano, pagal kurį atsakovui 219 –ajai bendrijai buvo priskirtas iki 16900 kv.m. sklypas ir tuo esantis šiame sklype privažiavimas prie transformatorinės pastotės pasiūlytas išnuomoti 219 –ajai butų savininkų bendrijai. Ieškovų argumentai šioje dalyje pripažintini nekonkrečiais, ieškovai nenurodė, kurie iš asmenų, įgijusių teisę, kaip bendrijos nariai, naudotis žemės sklypu pagal detalųjį planą, patvirtintą 1997-03-25 Kauno m. valdybos sprendimu, buvo Kauno m. savivaldybės bei Kauno m. žemėtvarkos tarnybos valdininkais ir turėjo interesą, jog esantis įvažiavimas į transformatorinę būtų išnuomotas bendrijai. Iš byloje esančio Leidimo vykdyti statybos darbus, išduoto 1997-05-09 Kauno apskrities viršininko administracijos Valstybinės statybos inspekcijos (b.l.14, t. I) matyti, kad buvo leista statyti įvažiavimą į transformatorinę pastotę remiantis projektu, kurį parengė savivaldybės įmonės „Kauno planas“ darbuotojas S. L. Pirmajame ieškininiame pareiškime atsakovu ieškovai patraukė S. L., gyv. ( - ), tačiau 2006-09-18 patikslintame ieškinyje nurodė (b.l.21, t. V) , jog atsisako visų reikalavimų S. L. ir civilinę bylą šioje dalyje prašo nutraukti. Ieškovams nenurodžius, kurie iš asmenų, buvusių ar esančių 219-osios butų savininkų bendrijos nariais buvo savivaldybės ar žemėtvarkos tarnybos valdininkais ir dėl to galėjo įtakoti priimant bendrijai palankų 1997-03-25 Kauno m. valdybos sprendimą, nėra pagrindo daryti išvadai, kad šio sprendimo pagrindu įsigiję žemės sklypus atsakovai yra nesąžiningais įgijėjais ir dėl to, panaikinus dalyje žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis, jų įsigytas turtas turėtų būti grąžintas valstybės nuosavybėn.

24Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad ginčijami Kauno m. valdybos 1997-03-25 sprendimo Nr. 299 1.1 p. ir 3 p. buvo priimti pažeidžiant įstatymų reikalavimus, tačiau pripažinus, kad atsakovai A. E., N. B. ir V. B. nėra nesąžiningais įgijėjais, daro išvadą, kad sprendimo panaikinimas nesukels teisinių pasekmių, todėl jo naikinimas teismo sprendimu nėra tikslingas. Tenkinti reikalavimo panaikinti Kauno m. valdybos 1992-08-04 potvarkį Nr. 774-v „Dėl naudojamų žemės sklypų padalinimo“ (b.l.34-37, t. II) dalyje nebuvo pagrindo, nes šiuo valdybos potvarkiu buvo nuspręsta paskirti tam tikro dydžio sklypus atsakovams fiziniams asmenims, tačiau kurioje vietoje buvusiame bendrijos sklype buvo paskirti sklypai fiziniams asmenims atsakovams nebuvo nurodyta, todėl nebuvo pagrindo daryti išvadai, kad atsakovams buvo priskirti sklypai, kuriais bendrija nesinaudojo.

251997-03-25 Kauno m. valdybos sprendimo neteisėtumą ieškovai grindė tuo, kad, priimant sprendimą tvirtinti detalųjį planą, turėjo būti suderinti fizinių, juridinių asmenų interesai dėl žemės sklypo naudojimo bei veiklos šioje teritorijoje ir laikomasi kitų teritorijos planavimo tikslų. Atsakovas – Kauno miesto savivaldybės meras apeliaciniame skunde nenurodė argumentų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadą, kad rengiant detalųjį planą, kuris buvo patvirtintas Kauno m. valdybos 1997-03-25 sprendimu Nr. 299, nebuvo įvertintos gretimybės, darančios įtaką detaliojo plano sprendiniams, neįvertintas planuojamų teritorijų poveikis gretimoms teritorijoms. Byloje pateiktomis nuotraukomis (bylos I-ojo tomo priedas), Kauno apskrities viršininko 1996-02-08 rašto turiniu buvo įrodyta, jog naujai patvirtintu detaliuoju planu buvo panaikintas buvęs įvažiavimas į transformatorinę, kuriuo turėjo teisę kaip valstybine žeme naudotis ir ieškovai, ir buvo patvirtintas planu naujo įvažiavimo įrengimas, kurį nutiesti valdybos sprendimo trečiu punktu buvo įpareigota 219 –oji butų savininkų bendrija. Kauno m. savivaldybės meras pateiktame atsiliepime į ieškovų ieškinį (b.l. 139-140, t. I) nurodė, kad 1997-03-25 sprendimas parengtas ir patvirtintas nepažeidžiant LR Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 bei kitų teisės aktų, nurodė, kad įvažiavimas į transformatorinę suformuotas ne ieškovų valdoje ir nesudaro nepatogumų ieškovams patekti į jų valdą. Ta aplinkybė, kad naujai suformuotas įvažiavimas į transformatorinę sudarė nepatogumus ieškovams patekti į namų valdą įprastiniu būdu, nekelia abejonių, tačiau byloje reikšminga aplinkybe yra tai, ar tvirtinant detalųjį planą buvo pažeisti Teritorijų planavimo įstatymo ir Detaliųjų planų taisyklių reikalavimai. Ieškinio pagrindu byloje buvo nurodyta tai, kad pažeistos visos detalaus planavimo procedūros – nebuvo kreiptasi dėl išvados bei specialiųjų sąlygų išdavimo, nevyko svarstymai su visuomene, detalusis planas nebuvo patikrintas prieš teikiant jį tvirtinti. LR Teritorijų planavimo įstatymo, galiojusio detaliojo plano tvirtinimo ir rengimo metu 20 straipsnio 8 dalis reikalavo iš savivaldybės tarybos netvirtinti detaliojo plano, jeigu buvo pažeista derinimo, viešo svarstymo, priežiūros procedūra. Atsakovui Kauno m. savivaldybės merui nepateikus byloje įrodymų, jog šie reikalavimai neturėjo būti taikomi 1997-03-25 patvirtintam detaliajam planui, pripažintina, kad ieškovai įrodė, jog Kauno m. valdyba pažeidė įstatymo reikalavimus, kurie galėjo turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms. Tai, kad buvo padaryti procedūrinių reikalavimų pažeidimai, neleidžia daryti išvados, kad atlikus procedūras tinkamai, detalusis planas turėjo būti atmestas. Kolegija daro išvadą, kad nesant pagrindo ginčo žemės sklypus grąžinti valstybės nuosavybėn iš atsakovų A. E., N. B. ir V. B., Kauno m. valdybos 1997-03-25 sprendimo dalyje naikinimas ir parengtojo detaliojo plano pakartotinis svarstymas pagal nustatytas procedūras nėra tikslingas, todėl atmeta ieškovų reikalavimą darydama išvadą, kad dėl nustatytų įstatymo reikalavimų pažeidimų, tvirtinant 1997-03-25 detalųjį planą, ieškovai turi pagrindo siekti žalos, padarytos savivaldybės darbuotojų veiksmais atlyginimo, tačiau apginti savo tariamai pažeistą teisę naudotis senuoju įvažiavimu į transformatorinę neturi galimybės. Ieškovai savalaikiai nepasinaudojimo įstatymo suteikta teise prašyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo žemės sklypo, dėl kurio vyksta ginčas, atžvilgiu. Apeliacinės instancijos teismo paskirtos ekspertizės byloje išvados neleidžia teigti, kad pratvirtintu detaliuoju planu buvo suformuota nepilnavertė aplinka ieškovams ir dėl to detalusis planas negalėjo būti patvirtintas. Atsakovams A. E., N. B. ir V. B. žemės sklypai buvo parduoti atitinkamai 2003-03-05, 2002-11-22, 2003-09-29. Iš bylos duomenų matyti, jog 2003-07-29 teisme buvo gautas ieškovės A. R. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti kelio statybos darbus iki ieškinio, kurį ieškovė ketino pateikti teismui, išnagrinėjimo, tačiau nebuvo pateiktas prašymas uždrausti atsakovui Kauno apskrities viršininko administracijai disponuoti ginčijama žemės sklypo dalimi. Pripažintina, kad ieškovų delsimas ginti savo interesą sukėlė tokias teisines pasekmes, kai jų teisės net ir tuo atveju, jei būtų pripažinta, kad jos buvo pažeistos, nebegali būti apgintos natūra, dėl to, kad sklypus įsigijo sąžiningi įgijėjai. Atsakovas 219-oji butų savininkų bendrija negali būti įpareigota atlikti veiksmus žemės sklype, kuris nuosavybės teisėmis priklauso fiziniams asmenims.

26Panaikinus teismo sprendimą, ieškovai turi atlyginti atsakovams jų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nei apeliaciniame skunde, nei teismo posėdžio metu ieškovai nenurodė, kokio dydžio bylinėjimosi išlaidų prašo priteisti iš ieškovų, tačiau teismas turi tenkinti šį nekonkretų prašymą ir apskaičiuoti, kokias išlaidas turėjo byloje kiekvienas iš atsakovų. LR CPK 93 str. 1 d. numato šių išlaidų priteisimą šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas. Byloje atsakovai A. E., N. B., V. B. ir S. L. turėjo bylinėjimosi išlaidų žyminiam mokesčiui už apeliacinius ir kasacinį skundus apmokėti bet atstovavimo išlaidų.

27Ekspertas už dalyvavimą teismo posėdyje prašo apmokėti 357 Lt, ši suma ieškovo buvo įmokėta į teismo specialiąją sąskaitą. Nesant pagrindo mažinti prašomą priteisti sumą, ji išmokėtina ekspertui S. M.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 2 d., teisėjų kolegija

Nutarė

31Kauno m. apylinkės teismo 2008 m. gegužės mėn. 23 d. sprendimą panaikinti.

32Ieškovų A. E. R., V. R., G. R. ieškinį atmesti.

33Priteisti iš ieškovų A. E. R., V. R. ir G. R. po 614,33 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atsakovui A. E., po 366,67 Lt atsakovui V. B., po 289,67 Lt N. B., po 282,33 Lt S. L.

34Apmokėti ekspertui S. M. iš Vilniaus apygardos teismo specialiosios sąskaitos 357 Lt už dalyvavimą 2009-06-30 teismo posėdyje.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Kutrienės,... 3. kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės ir Vytauto Zeliankos,... 4. sekretoriaujant R.Kurganovaitei,... 5. dalyvaujant ieškovui V. R., jo atstovei adv. D.Žvingilienei, atsakovams A.... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovų A. E., N.... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 8. Ieškovai Aldona E. R., V. R., G. R. kreipėsi į teismą ieškiniu ir... 9. Ieškovai nurodė, kad jiems dalinės nuosavybės teise priklauso gyvenamasis... 10. Kauno miesto apylinkės teismas 2008-05-23 sprendimu ieškovų ieškinį... 11. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus teisiniai... 12. Atsakovai A. E., N. B., V. B. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno... 13. Atsakovai Kauno apskrities viršininko administracija bei Kauno miesto... 14. Ieškovai A. E. R., V. R., G. R. atsiliepimu į atsakovų apeliacinius skundus... 15. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo... 16. Tretysis asmuo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius atsiliepimu į... 17. Skundai dalinai tenkintini.... 18. Ieškovė A. E. R. prašė atstatyti senaties terminą pripažįstant, kad jis... 19. Kauno m. apylinkės teismo 2008-05-23 sprendimu buvo atstatytas terminas... 20. Apeliaciniu skundu atsakovė - Kauno apskrities viršininko administracija,... 21. Pripažintina, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamosios... 22. Pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, jog yra pagrindas atstatyti... 23. Sprendžiant ieškovų reikalavimus pripažinti negaliojančiomis pirkimo... 24. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 25. 1997-03-25 Kauno m. valdybos sprendimo neteisėtumą ieškovai grindė tuo,... 26. Panaikinus teismo sprendimą, ieškovai turi atlyginti atsakovams jų turėtas... 27. Ekspertas už dalyvavimą teismo posėdyje prašo apmokėti 357 Lt, ši suma... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 2 d.,... 31. Kauno m. apylinkės teismo 2008 m. gegužės mėn. 23 d. sprendimą panaikinti.... 32. Ieškovų A. E. R., V. R., G. R. ieškinį atmesti.... 33. Priteisti iš ieškovų A. E. R., V. R. ir G. R. po 614,33 Lt bylinėjimosi... 34. Apmokėti ekspertui S. M. iš Vilniaus apygardos teismo specialiosios...