Byla 2S-1021-450/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Andriaus Ignoto, Vilijos Mikuckienės ir Astos Radzevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų J. P. ir P. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 10 d. nutarties, kuria ieškovų ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas ieškovams, civilinėje byloje pagal ieškovų J. P. ir P. N. ieškinį atsakovams E. B., A. G., Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kalvelių seniūnijai, tretysis asmuo VĮ „Registrų centras“ dėl dokumentų, kurių pagrindu buvo įregistruota nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą, ginčijimo,

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovė J. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams E. B., A. G., Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kalvelių seniūnijai, tretieji asmenys P. N. ir VĮ „Registrų centras“, kuriuo prašė panaikinti 1994 m. liepos 18 d. Apylinkės seniūno pažymėjimo Nr. 186 dalį, kurioje nurodyta, kad visas turtas priklauso P. N..

6Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 16 d. nutartimi nustatė ieškovei J. N. terminą ieškinio trūkumams pašalinti.

7Ieškovai J. P. ir P. N. pateikė patikslintą ieškinį atsakovams E. B., A. G., Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kalvelių seniūnijai, tretysis asmuo VĮ „Registrų centras“, kuriuo prašė: panaikinti 1994 m. liepos 18 d. Apylinkės seniūno pažymėjimo Nr. 186 dalį, kurioje nurodyta, kad visas turtas priklauso A. N.; panaikinti 1994 m. lapkričio 7 d. Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, registracijos Nr. 6039, kurio pagrindu atsakovai E. B. ir A. G. įsiregistravo nuosavybės teises į gyvenamąjį namą, ūkinius pastatus, kiemo pastatus [statinius], esančius ( - ); panaikinti 2008 m. birželio 6 d. Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, registracijos Nr. 1-4648, kurio pagrindu atsakovai E. B. ir A. G. įsiregistravo nuosavybės teises į aukščiau nurodytą nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ).

8Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 23 d. nutartimi nustatė ieškovams J. N. ir P. N. terminą pašalinti patikslinto ieškinio trūkumus, t.y. sumokėti 1025,67 Lt žyminį mokestį. Teismas nurodė, kad ieškovai be pirminiame ieškinyje pareikšto reikalavimo dėl 1994-07-18 Apylinkės seniūno pažymėjimo Nr. 186 panaikinimo dalyje, papildomai pareiškė du turtinio pobūdžio reikalavimus dėl paveldėjimo teisės liudijimų panaikinimo. Kadangi ieškovai yra sumokėję 266 Lt žyminio mokesčio, todėl teismas nustatė, kad ieškovai turėtų sumokėti dar 1025,67 Lt žyminio mokesčio ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.

9Ieškovai J. P. ir P. N. pateikė [2011 m. sausio 5 d. ] teismui pranešimą, kuriuo prašė išspręsti ieškinio priėmimo klausimą, laikant, kad 2010 m. gruodžio 23 d. Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartyje nurodyti ieškinio trūkumai buvo pašalinti, teismui pateikiant patikslintą ieškinį, ir pridėjo 2011 m. sausio 5 d. redakcijos patikslintą ieškinį.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus rajono apylinkės teismas 2011 m. sausio 10 d. nutartimi laikė ieškovų J. P. ir P. N. ieškinį atsakovams E. B., A. G., Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kalvelių seniūnijai, tretysis asmuo VĮ „Registrų centras“ nepaduotu ir grąžino jį padavusiems asmenims. Teismas nurodė, kad ieškovai nepašalino Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-12-23 nutartyje numatytų ieškinio trūkumų per teismo nustatytą terminą ir pagal teismo nurodymus, neįvykdė teismo nutartyje numatyto įpareigojimo sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį (1025,67 Lt), todėl ieškinys laikomas nepaduotu bei grąžinamas jį padavusiems asmenims. Teismas pažymėjo, kad nors ieškovai 2011-01-06 pateikė teismui pranešimą dėl ieškinio trūkumų šalinimo, tačiau šis ieškovų pranešimas savo esme yra atsiliepimas į teismo 2010-12-23 nutartį, bet nelaikytinas tinkamu ieškinio trūkumų pašalinimu.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Atskiruoju skundu ieškovai J. P. ir P. N. prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 10 d. nutartį. Nurodė, kad teismas negalėjo konstatuoti, kad teismo nustatyti ieškinio trūkumai nebuvo pašalinti, nes, pateikiant dar kartą patikslintą ieškinį, teismas neišnagrinėjo naujai pateikto ieškinio turinio. Atsakant į Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartį, dar kartą buvo pateiktas patikslintas ieškinys, ieškinyje patikslinant ieškinio reikalavimus. Patikslintuose reikalavimuose buvo aiškiai nurodyta, kad dokumentai yra ginčijami tik toje dalyje, kurios pagrindu A. N., o vėliau atsakovų nuosavybės teisės buvo registruotos būtent į V. N. priklausiusią nekilnojamojo turto dalį. Pastarosios aplinkybės buvo pažymėtos ir prie patikslinto ieškinio pateiktame pranešime. Teismui taip pat buvo nurodyta, kad ieškovų nuosavybės teisės į V. N. priklausiusį turtą jau yra pripažintos įsiteisėjusiu 2010 m. liepos 10 d. Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-83&-723/2010, todėl teismui šioje byloje pripažinus, kad paveldėjimo teisės liudijimų dalis, remiantis kuria atsakovai įsiregistravo nuosavybės teises į V. N. priklausiusį turtą, yra naikintina, ieškovai neįgis jokio naujo turto, jie tik įgis teisę netrukdomai įvykdyti jiems jau anksčiau įsiteisėjusiu teismo sprendimu priteisto turto teisinę registracijų. Teismas nepagrįstai skaičiuotiną žyminį mokestį siejo su atsakovų turtinės padėties po šio ieškinio patenkinimo pasikeitimu, nes ieškovai jokio turto priteisti neprašė, todėl jų reikalavimai dėl paveldėjimo teisės liudijimų panaikinimo tam tikroje dalyje nelaikyti turtiniais reikalavimais.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). LR CPK 320 str. 1 d. numatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, reiškia, jog apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo (nutarties) ar jos dalies teisėtumą ir pagrįstumą.

17Nagrinėjamu atveju atskiruoju skundu ieškovai J. P. ir P. N. skundžia Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 10 d. nutartį, kuria ieškovų ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiems asmenims, ir nors atskirajame skunde dėstomi motyvai iš esmės susiję su kita pirmosios instancijos teismo nutartimi, o būtent įsiteisėjusia 2010 m. gruodžio 23 d. nutartimi, kuria ieškovai įpareigoti primokėti trūkstamą 1025,67 Lt žyminį mokestį, o šios nutarties ieškovai neskundė, todėl vadovaujantis LR CPK 320 str. 1 d. apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 10 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

18Teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti tiek bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui, tiek specialiuosius, numatytus LR CPK 135 str. Ieškovas taip pat turi pateikti duomenis apie sumokėtą žyminį mokestį. Tuo atveju, jeigu ieškinys neatitinka jam keliamų reikalavimų arba nėra sumokėtas žyminis mokestis, teismas priima nutartį ieškinio trūkumams pašalinti [LR CPK 115 str. 2 d.]. LR CPK 115 str. 3 d. taip pat numatyta, kad jeigu teismo nurodyti trūkumai ir per nustatytą terminą nėra pašalinami, procesinis dokumentas [šiuo atveju ieškinys] laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

19Bylos medžiaga nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, susipažinęs su pradiniu ieškovės J. P. ieškiniu, 2010 m. gruodžio 16 d. nutartimi nustatė ieškovei terminą ieškinio trūkumams pašalinti, t.y. ištaisyti techninius apsirikimus bei apsvarstyti klausimą dėl ieškinio reikalavimų tikslinimo, kitų dalyvaujančių byloje asmenų įtraukimo. Be to, 2010 m. gruodžio 16 d. nutartyje teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad, pareiškus naujus reikalavimus, ieškovė turėtų nurodyti ieškinio sumą bei sumokėti atitinkamą žyminį mokestį, apskaičiuotą LR CPK 80 str. nustatyta tvarka. Ieškovams pateikus patikslintą ieškinį, pirmosios instancijos teismas pakartotinai 2010 m. gruodžio 23 d. nutartimi nustatė ieškovams terminą ieškinio trūkumams pašalinti, t.y. primokėti trūkstamą 1025,67 Lt žyminį mokestį. Teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis nebuvo apskųsta, todėl įsiteisėjo. Ieškovai pakartotinai teikė teismui patikslintą ieškinį bei pranešimą dėl ieškinio trūkumų šalinimo, tačiau pirmosios instancijos teismas 2011 m. sausio 10 d. nutartimi konstatavo, kad ieškovų pateiktas pranešimas, kuriame išdėstyti nesutikimo su 2010 m. gruodžio 23 d. nutartimi motyvai, savo esme laikytinas atsiliepimu, o 2010 m. gruodžio 23 d. nutartyje nurodyti ieškinio trūkumai [primokėti žyminį mokestį] nebuvo pašalinti.

20Kaip patvirtina aukščiau nustatytos aplinkybės, pirmosios instancijos teismas buvo itin aktyvus, sudarydamas galimybes ieškovams tinkamai suformuoti savo ieškininius reikalavimus: jau pirminėje 2010 m. gruodžio 16 d. nutartyje teismas nurodė, kad yra tikslinga tikslinti ieškinio reikalavimus, apsvarstyti klausimus dėl kitų dalyvaujančių byloje asmenų, taip pat pažymėjo ieškovo pareigą, patikslinus reikalavimus, nurodyti ieškinio sumą bei sumokėti atitinkamą žyminį mokestį. Išaiškindamas ieškovų naujai pareikštų reikalavimų pobūdį, Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 23 d. nutartimi nustatė ieškovams terminą patikslinto ieškinio trūkumams pašalinti, t.y. sumokėti trūkstamą 1025,67 Lt žyminį mokestį. Pažymėti tai, kad nors ieškovai buvo atstovaujami profesionalaus teisininko [advokato], tačiau tiek pradinėje [2010 m. gruodžio 16 d.], tiek 2010 m. gruodžio 23 d. nutartyje dėl ieškinio trūkumų šalinimo teismas išaiškino ieškovams LR CPK 115 str. 3 d. numatytas procesines teisines pasekmes, jeigu teismo nurodyti trūkumai per nustatytą terminą nebus pašalinti. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei į tai, kad byloje nėra duomenų, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartyje nurodytas procesinio pobūdžio trūkumas iki 2011 m. sausio 7 d. nebuvo pašalintas, t.y. iki 2011 m. sausio 7 d. ieškovas nesumokėjo teismo nurodyto 1025,67 Lt žyminio mokesčio, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad vadovaujantis LR CPK 115 str. 3 d. ieškovų J. P. ir P. N. ieškinys laikytinas nepaduotu ir grąžintinis jį padavusiem asmenims. Pažymėtina, kad CPK 115 str. 2 d. numato, kad procesiniai dokumentai turi atitikti jų formai ir turiniui keliamiems reikalavimams ir apmokėti žyminiu mokesčiu, CPK 80 str. 1 d. taip pat numato, kad kiekvienas ieškinys apmokamas nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu, tuo tarpu neapmokėjus ieškinio žyminiu mokesiu jo priėmimo metu, CPK 296 str. 1 d. 7, 8, 11 p.p. numato savarankišką pagrindą tokį ieškinį palikti nenagrinėtu. Sutiktina ir su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad ieškovų pateiktas pranešimas dėl ieškininio trūkumų ištaisymo, kuriame išdėstyti nesutikimo su 2010 m. gruodžio 23 d. nutartimi motyvai, savaime nelaikytinas tinkamu teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartyje nurodytų ieškinio trūkumų ištaisymu, nes ieškovai įpareigojimo sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį tiesiog neįvykdė. Teisėjų kolegija pakartotinai atkreipia dėmesį, kad ieškovų atskirojo skundo motyvai, kuriais iš esmės ginčijama 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis, nenagrinėtini (CPK 320 str. 1 d.), o ieškovai savo teise apskųsti 2010 m. gruodžio 23 d. nutartį nepasinaudojo.

21Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti ir grąžindamas ieškovų J. P. ir P. N. ieškinį, teisingai aiškino ir taikė civilinio proceso kodekso normas, todėl nėra jokio teisinio pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį [LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.].

22Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovė J. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams E. B., A. G.,... 6. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 16 d. nutartimi nustatė... 7. Ieškovai J. P. ir P. N. pateikė patikslintą ieškinį atsakovams E. B., A.... 8. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 23 d. nutartimi nustatė... 9. Ieškovai J. P. ir P. N. pateikė [2011 m. sausio 5 d. ] teismui pranešimą,... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2011 m. sausio 10 d. nutartimi laikė... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Atskiruoju skundu ieškovai J. P. ir P. N. prašo panaikinti Vilniaus rajono... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 17. Nagrinėjamu atveju atskiruoju skundu ieškovai J. P. ir P. N. skundžia... 18. Teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti tiek bendruosius reikalavimus,... 19. Bylos medžiaga nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, susipažinęs su... 20. Kaip patvirtina aukščiau nustatytos aplinkybės, pirmosios instancijos... 21. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 22. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 10 d. nutartį palikti...