Byla 2S-1365-153/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič, kolegijos teisėjų: Nijolios Indreikienės, Neringos Venckienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės akcinės bendrovės „LESTO“ (akcinės bendrovės „VST“ teisių perėmėjos) atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 29 d. nutarties dėl termino atnaujinimo, priimtos civilinėje byloje Nr. K2-2893-752/2010 pagal ieškovės AB „VST“ ieškinį atsakovams L. S., R. J. S., A. S., G. K., tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė, dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3Ieškovė AB „VST“ ieškiniu prašė teismo priteisti solidariai iš atsakovų L. S., R. J. S., A. S., G. K. 7 577,13 Lt žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2010-12-21 sprendimu ieškovės ieškinį tenkino visiškai.

5Ieškovės AB „VST“ atstovas advokatas R. Š. kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su prašymu dėl papildomo sprendimo priėmimo, kadangi teismo 2010-12-21 sprendimu už akių nebuvo išspręstas išlaidų advokato pagalbai apmokėti klausimas. Teismas 2011-02-04 nutartimi ieškovės atstovo prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo atmetė. Nurodė, kad teismui nebuvo pateikti advokato išlaidas patvirtinantys dokumentai. Ieškovė teismo 2011-02-04 nutartį apskundė atskiruoju skundu. Kauno apygardos teismas 2011-02-23 nutartimi apeliacinį procesą pagal ieškovės AB „VST“ atstovo advokato R. Š. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011-02-04 nutarties nutraukė. Teisėjų kolegija sprendė, kad atskirasis skundas paduotas asmens, neturinčio teisės jį paduoti (neįgalioto asmens).

6Pareiškėja AB „LESTO“, save įvardijanti ieškovės AB „VST“ teisių perėmėja, 2011-03-24 Kauno miesto apylinkės teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašė atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011-02-04 nutarties pateikti; pakeisti ieškovę AB „VST“ jos teisių perėmėja AB „LESTO“.

7Pareiškime nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2011-02-23 nutartimi nepagrįstai nutraukė apeliacinį procesą. Ieškovės atstovas turėjo įgaliojimus atstovaujamojo vardu atlikti visus procesinius veiksmus, todėl remiantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, ieškovei turi būti atnaujintas terminas atskirajam skundui dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011-02-04 nutarties pateikti. Pareiškėja nurodė, kad vykdant reorganizavimo procedūrą, buvo sujungtos AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir AB „VST“, kurios po reorganizavimo užbaigimo baigė savo veiklą ir pasibaigė kaip juridiniai asmenys, o jų teises ir pareigas perėmė naujai įsteigta AB „LESTO“.

8Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. kovo 29 d. nutartimi ieškovės AB „LESTO“ pareiškimą dėl termino atnaujinimo atskirajam skundui dėl 2011-02-04 Kauno m. apylinkės teismo nutarties paduoti atmetė ir atskirąjį skundą grąžino pareiškėjai.

9Teismas nurodė, kad termino praleidimą atskirajam skundui dėl 2011-02-04 Kauno m. apylinkės teismo nutarties paduoti, lėmė ieškovės atstovo netinkamas naudojimasis procesinėmis teisėmis, t. y. atskirojo skundo padavimas nesant įgaliotam ieškovės vardu šiam veiksmui atlikti. Be to, pareiškėja atskirąjį skundą iš naujo pateikė praėjus mėnesiui po Kauno apygardos teismo 2011-02-23 nutarties ir tokio uždelsimo nepagrindė jokiomis aplinkybėmis, todėl uždelsimas negali būti pateisinamas. Teismas konstatavo, kad termino atnaujinimas tokiomis aplinkybėmis prieštarautų įstatymų leidėjo ketinimui ir normų, reglamentuojančių procesinius terminus, tikslams. Kadangi atskirasis skundas dėl 2011-02-04 Kauno m. apylinkės teismo nutarties paduotas pasibaigus terminui jį pateikti, jis grąžinamas pareiškėjui (CK 75 str. 1 d.).

10Atskiruoju skundu ieškovės AB „VST“ teisių perėmėja AB „LESTO“ prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo mėn. 29 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario mėn. 4 d. nutarties pateikti. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta dėl šių motyvų:

111) ieškovės atstovas, nepraleisdamas įstatymo nustatyto termino, išreiškė savo valią skųsti Kauno miesto apylinkės teismo 2011-02-04 nutartį, elgėsi sąžiningai ir pateikė atskirąjį skundą, tačiau Kauno apygardos teismas nepagrįstai nutraukė apeliacinį procesą, nors tam nebuvo jokių teisinių prielaidų, ir taip atėmė iš ieškovės galimybę įgyvendinti procesinę – teisę per įstatyme nustatytą terminą pateikti atskirąjį skundą. 2010-10-06 sudarytoje sutartyje dėl teisinių paslaugų Nr. 13R/9ž/Ps-08-10630-441 (toliau – Sutartis) yra nustatytos advokato pareigos atstovauti klientui ir jo teisiniams interesams teismuose nagrinėjant civilines ir administracines bylas, atstovauti arbitraže ir trečiųjų teisme, dalyvauti gynėju ir atstovu baudžiamosiose bylose ir kituose teisiniuose procesuose. Sutartyje nėra jokių išimčių, kaip tai numatyta CPK 59 str. 1 d., kurios ribotų advokato teisę pasirašyti atskirąjį skundą ir kliento vardu jį pateikti teismui;

122) vertinant susiklosčiusią faktinę situaciją, darytina išvada, jog iš esmės dėl nuo ieškovės nepriklausančių aplinkybių buvo praleistas įstatyme nustatytas terminas atskirajam skundui paduoti, nes teismui pateikta teisinių paslaugų sutartimi ieškovė suteikė advokatui R. Š. atlikti ieškovės (atstovaujamosios) vardu visus procesinius veiksmus, tarp jų ir teisę pateikti atskirąjį skundą (CPK 59 str. 1 d.). Todėl procesinio termino praleidimo priežastis laikytina svarbia, nes ne ieškovės atstovo netinkamas naudojimasis procesinėmis teisėmis, bet Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario mėn. 23 d. priimta nutartis lėmė procesinio termino praleidimą;

133) ieškovės teisės ir teisėti interesai nebuvo tinkamai apginti, nes nebuvo išnagrinėtas atskirasis skundas, nors tokią valią ieškovė turėjo ir siekė ją įgyvendinti atstovaujančio advokato pagalba. Nebuvo pasiekti ir įgyvendinti CPK 2 str. nustatyti civilinio proceso keliami tikslai. Atsižvelgiant į tai, kad Sutartyje nebuvo nustatyta jokių išimčių, neleidžiančių, ribojančių ar draudžiančių ieškovės atstovui surašyti ir pareikšti atskirąjį skundą, o atskirojo skundo surašymas ir pateikimas neįeina į tą kategoriją procesinių veiksmų, kuriems būtinas atskiras aptarimas įgaliojime ar sutartyje su klientu, todėl darytina išvada, jog ieškovės atstovas advokatas R. Š. turėjo visišką ir galiojančią teisę surašyti ir pateikti atskirąjį skundą, o teisėti, įstatyminį reglamentavimą atitinkantys veiksmai, skirtingai nei konstatavo Kauno miesto apylinkės teismas skundžiamoje nutartyje, jokiu būdu negali būti laikomi netinkamu naudojimusi procesinėmis teisėmis;

144) teismo išvada dėl nepateisinamo ieškovės uždelsimo yra nepagrįsta. Ieškovė su pareiškimu į Kauno miesto apylinkės teismą kreipėsi 2011-03-24, t. y. praėjus 20 dienų po Kauno apygardos teismo nutarties, kuria buvo nutrauktas apeliacinis procesas, gavimo. Teismas nepagrįstai tariamo uždelsimo terminą sieja su nutarties priėmimu, bet ne su jos gavimu. Be to, tam, kad susipažintų su teismo nutartimi ir tinkamai paruoštų pareiškimą bei nurodytų pagrįstus motyvus ir argumentus, ieškovei objektyviai prireikė papildomo laiko, todėl 20 dienų terminas jokiu būdu negali būti laikomas nepagrįstu uždelsimu. Ieškovė dėl objektyvių priežasčių ne iš karto po Kauno apygardos teismo 2011-03-24 priimtos nutarties kreipėsi į teismą dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo, nes tam turėjo įtakos ieškovės reorganizacija. CPK nenustato, per kiek laiko turi būti pateikiamas pareiškimas dėl praleisto termino atnaujinimo, todėl 20 dienų terminas, kurio prireikė AB „VST“ susipažinimui su nutartimi ir pareiškimo parengimui, nelaikytinas nepateisinamu uždelsimu. Priešingas traktavimas prieštarautų CK 1.5 str. įtvirtintiems protingumo, sąžiningumo ir teisingumo, principams bei neleistų pasiekti proceso įstatymo keliamų tikslų – ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, tinkamai taikyti įstatymus teismui nagrinėjant civilines bylas.

15Atsiliepimų į atskirąjį skundą byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė.

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymų leidėjas yra nustatęs CPK 78 straipsnio 1 dalyje numatytą bendrąją taisyklę, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą arba teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Taigi pagrindinė procesinio termino atnaujinimo sąlyga, nurodyta CPK 78 straipsnyje, – tai svarbios priežastys, dėl kurių dalyvaujantis byloje asmuo šį terminą praleido. Tokiomis priežastimis pripažįstamos konkrečios faktinės aplinkybės, sudariusios kliūtis asmeniui per nustatytą terminą tinkamai atlikti procesinį veiksmą. Sąvoka „svarbios priežastys“ yra vertinamoji, todėl spręsdamas, ar suinteresuoto asmens nurodytos termino praleidimo priežastys yra svarbios, teismas privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais. Pažymėtina, kad termino atnaujinimas yra teismo teisė, o ne pareiga, todėl kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis, yra palikta teismo diskrecijai. Dėl to procesinio termino atnaujinimo klausimą nagrinėjantis teismas privalo tirti asmens, suinteresuoto termino atnaujinimu, nurodytų aplinkybių visetą ir įvertinti jų svarbą. Klausimą, ar konkrečios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, esančiomis pagrindu jį atnaujinti, teismas turi spręsti atsižvelgdamas į procesinių terminų esmę, ginčo esmę, suinteresuoto asmens veiksmus po ginčo išnagrinėjimo bei kitas faktines bylos aplinkybes. Sprendžiant praleistų terminų atnaujinimo klausimą, labai svarbus yra subjektyvusis kriterijus, kuriuo remiantis yra daroma išvada, ar terminas yra praleistas dėl rimtų ir pateisinamų priežasčių. Kiekvienas civilinių teisinių santykių subjektas turi teisę pasirinkti savo teisių gynimo būdą ir šias teises įgyvendinti jam labiausiai priimtinu būdu. Be to, sprendžiant klausimą dėl termino praleidimo priežasčių svarbumo, būtina atsižvelgti ir į termino praleidimo trukmę, į tai, ar prašančioji šalis sąžiningai ir tinkamai naudojasi procesinėmis teisėmis. (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 03 d. nutartis civilinėje A. Z. v. V. P., bylos Nr. 2-208/2008, 2008 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Aritėja“ v. UAB „Bars Lit“, bylos Nr. 2-292/2008).

18Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškimas dėl termino atnaujinimo atskirajam skundui paduoti dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 4 d. nutarties pirmosios instancijos teismui pateiktas 2011 m. kovo 24 d. (1 t., b. l. 158-161). Apeliantės atstovė savo prašyme atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti nurodė, kad ieškovė siekė apginti savo interesus tinkama tvarka, todėl atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 4 d. nutarties pateikė per įstatyme nustatytą terminą, elgėsi sąžiningai, tačiau nesitikėjo, jog apeliacinis procesas apeliacinės instancijos teisme dėl teisėjų kolegijos nustatytų procesinės teisės normų pažeidimų bus nutrauktas. Taigi apeliantė neteko teisės į apeliacinį procesą, praleido terminą atskirajam skundui dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 4 d. nutarties paduoti. Kaip nustatyta byloje, Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. vasario 4 d. nutartimi atmetė apeliantės pareiškimą dėl papildomo sprendimo priėmimo (1 t., b. l. 119-120). Atskirasis skundas dėl šios nutarties pirmosios instancijos teismui paduotas 2011-02-11 (1 t., b. l. 135-137). Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 23 d. nutartimi (1 t., b. l. 141-142) apeliacinis procesas byloje nutrauktas CPK 315 str. 2 d. 2 p. pagrindu. Apeliantė pakartotinai kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti 2011 m. kovo 24 d. (1 t., b. l. 158-161). Apeliantė mano, kad nežymiai praleido terminą (20 dienų) atskirajam skundui paduoti ir tai padarė dėl objektyvių priežasčių, nes Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 23 d. nutartį, kuria nutrauktas apeliacinis procesas, ji gavo tik 2011 m. kovo 3 d., per 20 dienų susipažino su teismo nutartimi ir tinkamai paruošė pareiškimą bei prašyme nurodė motyvus ir argumentus savo reikalavimui pagrįsti.

19Atsakydama į apeliantės atstovės argumentą, kad procesinio termino atnaujinimo klausimo išsprendimui reikšminga ne praleisto procesinio termino trukmė, o termino praleidimo priežastys, kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad sprendžiant klausimą dėl termino praleidimo priežasčių svarbumo, būtina atsižvelgti ir į tai, kiek terminas yra praleistas. Jeigu terminas praleistas žymiai, o šalies nurodomos priežastys negali pateisinti tokio ilgo praleidimo laikotarpio, tai pagrindo atnaujinti terminą nėra, nes termino atnaujinimas tokiomis aplinkybėmis prieštarautų normų, reglamentuojančių procesinius terminus, tikslams. Apeliantės atstovė nurodo, kad po dviejų įmonių reorganizavimo procedūros tebevyksta struktūrinių padalinių pertvarkymas, darbo funkcijų pasidalijimas, kurio metu, be kita ko, peržiūrimos ir sisteminamos teismuose nagrinėjamos ir jau išnagrinėtos bylos. Dėl to apeliantės atstovė ne iš karto po Kauno apygardos teismo 2011-02-23 nutarties, o tik po 20 dienų (2011-03-24), kreipėsi į teismą dėl termino atskirajam skundui dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011-02-04 nutarties paduoti atnaujinimo (1 t., b. l. 119-120). Bylos duomenimis, sprendimas dėl „RST“ ir „VST“ reorganizacijos buvo priimtas 2010-12-13 (1 t., b. l. 163-184). Todėl remiantis CPK 48 str., apeliantė AB ,,LESTO“ laikoma buvusių įmonių („RST“ ir „VST“) teisių perėmėja (CPK 48 str.). Byloje pateiktas apeliantės atstovės įgaliojimas patvirtina, jog AB „Lesto“ suteikė M. N. įgaliojimą atstovauti bendrovės interesams teisme ir kt. institucijose, pasirašyti ir pateikti procesinius dokumentus AB „Lesto“ vardu, atlikti kitus procesinius veiksmus (1 t., b. l. 185). Taigi, teismo vertinimu, AB „LESTO“ atstovė galėjo per įstatymo nustatytą terminą paduoti atskirąjį skundą, taip pat surašyti prašymą dėl procesinio termino atnaujinimo atskirajam skundui paduoti, nes AB „LESTO“ įgaliojimas, išduotas atstovei, įsigaliojo iki skundžiamų nutarčių surašymo (1 t., b. l. 119-120, 141-142, 190-191). Byloje nepateikta jokių objektyvių įrodymų, kad apeliantės atstovė negalėjo tinkamai įvykdyti įgaliojime jai suteiktų įgalinimų. Vien tas faktas, jog buvo reorganizuojama įmonė, nesudaro pagrindo pripažinti, jog procesinis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Apeliantė turėjo galimybę ir pareigą per savo atstovą anksčiau susipažinti su šia byla ir skundą dėl 2011-02-04 nutarties pateikti per protingą terminą. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliantė, kuri žinojo apie jai nenaudingus procesinius sprendimus, tačiau nagrinėjamu atveju neveikė pakankamai rūpestingai, turi priimti su tokiu savo elgesiu (neveikimu), kuris nėra pateisinamas, susijusias teisines pasekmes. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus motyvus bei nenustačiusi absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

20Kiti atskirojo skundo motyvai sprendžiant skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimus nėra aktualūs, todėl teisėjų kolegija dėl jų nutartyje nepasisako.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 29 d. nutarties nekeisti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės akcinės... 3. Ieškovė AB „VST“ ieškiniu prašė teismo priteisti solidariai iš... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2010-12-21 sprendimu ieškovės ieškinį... 5. Ieškovės AB „VST“ atstovas advokatas R. Š. kreipėsi į Kauno miesto... 6. Pareiškėja AB „LESTO“, save įvardijanti ieškovės AB „VST“ teisių... 7. Pareiškime nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2011-02-23 nutartimi... 8. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. kovo 29 d. nutartimi ieškovės AB... 9. Teismas nurodė, kad termino praleidimą atskirajam skundui dėl 2011-02-04... 10. Atskiruoju skundu ieškovės AB „VST“ teisių perėmėja AB „LESTO“... 11. 1) ieškovės atstovas, nepraleisdamas įstatymo nustatyto termino, išreiškė... 12. 2) vertinant susiklosčiusią faktinę situaciją, darytina išvada, jog iš... 13. 3) ieškovės teisės ir teisėti interesai nebuvo tinkamai apginti, nes nebuvo... 14. 4) teismo išvada dėl nepateisinamo ieškovės uždelsimo yra nepagrįsta.... 15. Atsiliepimų į atskirąjį skundą byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė.... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymų leidėjas yra nustatęs CPK 78... 18. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškimas dėl termino atnaujinimo... 19. Atsakydama į apeliantės atstovės argumentą, kad procesinio termino... 20. Kiti atskirojo skundo motyvai sprendžiant skundžiamos nutarties teisėtumo ir... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 22. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 29 d. nutarties nekeisti....