Byla 2-42374-235/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SNORO LIZINGAS” ieškinį atsakovui K. D. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas prašo iš atsakovo K. D. priteisti 662,22 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 530 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą likusių mokėjimų sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad 2011-01-21 ieškovas ir atsakovas sudarė tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį (toliau – ir sutartis), pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė paskolą BMS Expert A138 kompiuteriui Core i5 2400 įsigyti. Pagal minėtą sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Pažymi, kad atsakovas prievolės pagal sutartį tinkamai neįvykdė.

4Atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti 2013-11-02. Atsakovas atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies.

7Nustatyta, kad 2011-01-21 ieškovas ir atsakovas sudarė tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. VDM10121JGPA, pagal kurios bendrųjų sąlygų 2.1 punktą ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovui paskolos sumą tikslu nusipirkti iš pardavėjo atsakovo pasirinktą prekę pagal vartojimo kredito sutarties sąlygas (b. l. 5). Iš sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad ieškovas įsipareigojo atsakovui suteikti 2 232,40 Lt sumą BMS Expert A138 kompiuteriui Core i5 2400 įsigyti (b. l. 6). Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.2 punktu, atsakovas įsipareigojo priimti jo paties pasirinktą prekę, laiku ir tinkamai sumokėti skolą mokėjimo išdėstymo būdu, nurodytu mokėjimo grafike, taip pat vykdyti kitas sutarties sąlygas. Atsakovas nevykdė sutarties bendrųjų sąlygų 2.2 punkte nurodytos prievolės, t.y., laiku ir tinkamai nesumokėjo mokėjimo grafike numatytų įmokų, todėl pažeidė sutartį. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu būtų atsiskaitęs, nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistini 662,22 Lt likę mokėjimai pagal sutartį (b. l. 11).

8Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. negrąžino 662,22 Lt kredito, ieškovas yra paskaičiavęs 530 Lt delspinigius. Pagal vartojimo kredito sutarties 6.6 punktą, jei atsakovas nevykdo 6.4 punkte numatytų reikalavimų, už kiekvieną dieną skaičiuojami delspinigiai nuo visos nesumokėtų pagal sutartį eilinių įmokų sumos.

9CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma dvigubai beveik siekia kredito sumą, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Todėl prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 60 Lt. Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą likusių mokėjimų sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-10-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Patenkinta ieškinio reikalavimų dalis sudaro 60,58 procentus. Ieškovas patyrė 72 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 12). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 43,62 Lt bylinėjimosi išlaidos.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 142, 285-288 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovui UAB „SNORO LIZINGAS”, juridinio asmens kodas 124926897, Lvovo g. 25, Vilnius, iš atsakovo K. D., a. k. ( - ) 662,22 Lt (šešis šimtus šešiasdešimt du Lt dvidešimt du ct) likusius mokėjimus, 60 Lt (šešiasdešimt Lt) delspinigius, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2013-10-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 43,62 Lt (keturiasdešimt tris Lt šešiasdešimt du ct) bylinėjimosi išlaidas. Likusią ieškinio dalį atmesti.

15Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

16Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai