Byla 2-817/2010
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 2 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus S. B. 100 706 Lt kreditorinis reikalavimas, civilinėje byloje Nr. B2-662-479/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) Kazio Kailiūno ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Bruzdelynas“ administratoriaus atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 2 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus S. B. 100 706 Lt kreditorinis reikalavimas, civilinėje byloje Nr. B2-662-479/2010.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi iškėlė UAB „Bruzdelynas“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Verslo administravimo kompanija“, įgaliotu asmeniu Petrą Puidoką.

5Bankroto administratorius 2009-10-20 teismui pateikė prašymą dėl kreditinių reikalavimų sąrašo tvirtinimo. Nurodė, jog įmonei finansinius reikalavimus pareiškė 12 kreditorių ir prašė teismo patvirtinti 11 iš jų finansinius reikalavimus, kurių bendra suma yra 15 468 960,76 Lt. Administratorius nesutiko su S. B. 100 706 Lt finansiniu reikalavimu ir nurodė, kad šį reikalavimą sudaro avansas, kurį kreditorius sumokėjo atsakovui pagal Preliminarią žemės sklypo ir būsimo gyvenamojo namo pirkimo – pardavimo sutartį. S. B. atsisakė pasirašyti pagrindinę turto pirkimo – pardavimo sutartį, todėl sumokėtas avansas pagal Sutarties 7.2 punktą negrąžintas kaip bauda už įsipareigojimų nevykdymą.

6Teismas 2009 m. spalio 22 d. nutartimi patvirtino įmonės 11 kreditorių 15 468 960,76 Lt reikalavimus.

7Teismas 2010 m. vasario 2 d. nutartimi patvirtino S. B. 100 706 Lt finansinį reikalavimą. Nurodė, kad pagal minėtą Sutartį atsakovas BUAB „Bruzdelynas“ privalėjo iki 2007-12-20 atlikti namo statybos darbus, per 14 dienų raštu informuoti pirkėją apie darbų pabaigą ir numatomą pagrindinės turto pirkimo-pardavimo sutarties notarinio patvirtinimo datą, vietą bei laiką (sutarties 5.1, 5.3 p.), o iki 2007-12-30 įregistruoti statomą namą Nekilnojamojo turto registre (3.3 p.). Tačiau kreditorius S. B. raštiškų pasiūlymų iš atsakovo apie kvietimą sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį negavo.

8Teismas, remdamasis tuo, kad atsakovas nepateikė įrodymų, jog Sutartis neįvyta dėl pirkėjo, tai yra S. B., kaltės, o taip pat įrodymų, kad statomas namas buvo laiku įregistruotas Nekilnojamojo turto registre ir pirkėjas buvo kviečiamas pasirašyti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį, sprendė, jog atsakovas pažeidė sutartį, todėl privalo grąžinti avansą.

9Atskiruoju skundu atsakovo BUAB „Bruzdelynas“ administratorius prašo panaikinti šią teismo nutartį. Nurodo, kad pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius, jeigu ji nepagrįstai vengia arba atsisako sudaryti pagrindinę sutartį. Preliminaria sutartimi šalys susitarė, jog tuo atveju, jeigu sutarties neįvykdys pirkėjas, jo sumokėtas 100 706 Lt avansas laikomas bauda ir negrąžinamas. Kreditorius S. B. neginčija šios Sutarties sąlygos, o taip pat neginčija aplinkybės, jog yra atsisakęs įsigyti parduodamą namą, nors ir buvo prašęs pratęsti turto pirkimo sutarčių terminus. Atsakovas BUAB „Bruzdelynas“ įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus, įregistravo nuosavybės teises, o pirkėjas S. B., atsisakydamas įsigyti turtą, pažeidė atsakovo teisėtų lūkesčių principą, todėl kreditoriaus reikalavimas turėjo būti atmestas kaip nepagrįstas.

10Trečiasis asmuo kreditorius S. B. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas nepagrįstai teigia, jog jis atsisakė sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį. Atsakovas BUAB „Bruzdelynas“ namą įregistravo tik 2008-10-15, todėl pagal CK 6.165 straipsnio 5 dalį, nesudarius pagrindinės sutarties per preliminarioje sutartyje nustatytą terminą, jo prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigė. Kreditorius teigia, kad atsakovas pažeidė CK 6.401 straipsnio 4 punkte nustatytas esmines sutarties sąlygas dėl pagrindinės sutarties sudarymo terminų, todėl jis privalo grąžinti sumokėtą avansą.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Šioje apeliacijoje sprendžiamas klausimas, ar nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas patvirtino kreditoriaus S. B. finansinį reikalavimą, yra pagrįsta ir teisėta.

13Nagrinėjamu atveju apeliantas teigia, kad kreditorius S. B. atsisakė vykdyti preliminarioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus ir įsigyti turtą, o jo sumokėtas avansas pagal sutartyje numatytą susitarimą laikytinas bauda, todėl teismas turėjo atmesti kreditoriaus reikalavimą kaip nepagrįstą.

14Teisėjų kolegijos nuomone, šioje byloje svarbu išsiaiškinti, ar preliminarioji sutartis buvo neįvykdyta dėl kreditoriaus atsisakymo pasirašyti pagrindinę sutartį. Kaip žinoma, preliminarioji sutartis – tai susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę sutartį. Pagrindinis civilinių santykių principas – sutarties laisvės principas – lemia, kad derybos dėl sutarties sudarymo gali būti bet kada nutrauktos, tačiau jas vedančios šalys turi abipusę pareigą elgtis sąžiningai. Kaip teisingai nurodė apeliantas, pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius, jeigu ji nepagrįstai vengia arba atsisako sudaryti pagrindinę sutartį.

15Byloje nustatyta, kad atsakovas ir S. B. 2007-06-04 sudarė Preliminarios žemės sklypo ir būsimo gyvenamojo namo pirkimo – pardavimo sutartį. Pagal šią sutartį atsakovas iki 2007-12-20 privalėjo atlikti namo statybos darbus, per 14 dienų raštu informuoti pirkėją apie darbų pabaigą ir pagrindinės turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo datą (sutarties 5.1, 5.3 p.), o pagal sutarties 3.3 punktą įsipareigojo iki 2007-12-30 įregistruoti statomą namą Nekilnojamojo turto registre. Iš bylos medžiagoje esančio mokėjimo nurodymo matyti, kad kreditorius įvykdė sutarties 2.4.1 punkte nustatytą įsipareigojimą ir sumokėjo 100 706 Lt avansą (b. l. 12). Tuo tarpu apeliantas, teigdamas, kad savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė, nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė tai patvirtinančių įrodymų. Priešingai, iš Nekilnojamojo turto registro išrašo, kurį apeliantas pateikė kartu su atskiruoju skundu, matyti, kad minimas namas buvo įregistruotas ne iki 2007-12-30, kaip numatyta sutartyje, o tik 2008-10-15. Byloje taip pat nėra duomenų, patvirtinančių apelianto teiginį, kad kreditorius kreipėsi į atsakovą su prašymu pratęsti pagrindinės sutarties sudarymo terminą, ar kad šie terminai būtų buvę pratęsti (CPK 178 str.).

16Apeliantas, nesutikdamas su teismo nutartimi dėl kreditoriaus S. B. reikalavimo patvirtinimo, kaip minėta, remiasi tuo, kad šis neginčija Sutarties 7.2 punkto sąlygos, jog pirkėjui neįvykdžius sutarties, jo avansas laikomas bauda ir yra negrąžinamas. Teisėjų kolegija atmeta šįteiginį, nes, nagrinėjamu atveju nustačius, kad sutartinius įsipareigojimus pažeidė pats apeliantas, šis argumentas atmestinas kaip teisiškai nereikšmingas (CPK 185 str.). Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sutinka su teismo išvada, jog atsakovas neįrodė, kad kreditorius pažeidė sutartines prievoles ir sprendžia, kad teismas turėjo pagrindą patvirtinti S. B. 100 706 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą, todėl skundžiamą teismo nutartį palieka nepakeista, o atskirąjį skundą atmeta (CPK 338, 302 str., 263 str. 1 d.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai