Byla eB2-1259-777/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo S. K. firmai „Siūlas“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Gailevičienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau – VSDFV) pareiškimą bendraatsakiams S. K. firma „Siūlas“, S. K. dėl bankroto bylos iškėlimo S. K. firmai „Siūlas“,

Nustatė

3

 1. 2018 m. gegužės 17 d. ieškovas pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei. Nurodė, kad atsakovė (firma) nevykdo LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymu bei Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu nustatytų privalomųjų mokėjimų. Atsakovės (firmos) įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018 m. gegužės 9 d. sudarė 4 838,08 Eur. Remiantis 2018 m. balandžio 30 d. VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“ bei Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis, atsakovės (firmos) vardu registruoto turto nėra. Firma Registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų. Nuo 2015 m. spalio 7 d. per piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti. Firma paskutinį kartą 2007 m. gegužės 28 d. į Fondo biudžetą sumokėjo 64,80 Eur (223,75 Lt). Įsiskolinimas nebuvo išieškotas ir pagal 2005 m. rugpjūčio 11 d. antstoliui G. J. perduotą Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus sprendimą. Remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2018 m. gegužės 9 d. duomenimis, firmoje apdraustųjų nėra nuo 2002 m. sausio 25 d. Nurodė, kad firma neįvykdė Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus reikalavimo dėl skolos sumokėjimo, todėl yra pagrindas teigti, kad atsakovė yra nemoki.
 2. Atsakovei (firmai) procesiniai dokumentai CPK 123 str. 4 d. nustatyta tvarka įteikti 2018 m. birželio 29 d., atsakovui S. K. procesiniai dokumentai viešo paskelbimo būdu įteikti 2018 m. birželio 18 d., tačiau nustatytu terminu atsiliepimas ir reikalauti įmonės finansiniai dokumentai negauti.

4Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

 1. Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 str. 7 d. nurodyti bankroto bylos iškėlimo pagrindai:

  51) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

 2. Įvertinęs anksčiau nurodytas aplinkybes teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad atsakovė yra nemoki. Todėl atsakovei keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

6Dėl bankroto administratoriaus skyrimo

 1. Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Atsakovės bankroto administratore skirtina UAB „Ignika“. Pažymėtina, kad bankroto administratorė nagrinėjamoje byloje atrinkta vadovaujantis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647. Šio administratorės skyrimas bankroto administratore nepažeis tiek įmonės, tiek kitų kreditorių interesų, atitinka sąžiningumo ir protingumo principus (ĮBĮ 11 str. 1 d.).
 2. Įvertinus nutarties 2 punkte nurodytas aplinkybes, S. K. šią nutartį įteikti ir viešo paskelbimo būdu.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

8

 1. atsakovei S. K. firmai „Siūlas“, įmonės kodas 140475319, buveinės adresas: Brožynų g. 2-22, Klaipėda, iškelti bankroto bylą.
 2. Bankrutuojančios S. K. firmos „Siūlas“ administratore paskirti UAB „Ignika“, į. k. 123938697, adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Smolensko g. 19/1F, (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA092), el. p. info@ignika.lt.
 3. Areštuoti S. K. firma „Siūlas“, įmonės kodas 140475319, buveinės adresas: Brožynų g. 2-22, Klaipėda, nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus bei kitą turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš įmonės ar jos savininko vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti S. K. firmai „Siūlas“ bankroto bylą.
 4. Nustatyti, kad bankrutuojančios S. K. firmos „Siūlas“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratorei UAB „Ignika“ per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratorei pavesti sušaukti per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.
 5. Įpareigoti bankrutuojančios S. K. firmos „Siūlas“ vadovą ir savininką S. K., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta adresu: ( - ) per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei įmonės dokumentus, antspaudą, įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę ir viso įmonės savininko turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratorei turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą.
 6. Įpareigoti bankrutuojančios S. K. firmos „Siūlas“ administratorę UAB „Ignika“ atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p.
 7. Įpareigoti bankrutuojančios S. K. firmos „Siūlas“ bankroto administratorę UAB „Ignika“, gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovei iškeltas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.
 8. S. K. firmos „Siūlas“ vadovui ir savininkui S. K. procesinius dokumentus įteikti viešo paskelbimo būdu, specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant tokio turinio skelbimą:

9„Klaipėdos apygardos teismas (Herkaus Manto g. 26, Klaipėda) viešo paskelbimo būdu įteikia S. K. firmos „Siūlas“ vadovui ir savininkui S. K., gim. 1957 m., Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 17 d. nutartį, kuria S. K. firmai „Siūlas“ iškelta bankroto byla. Nutartį per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos (2018 m. liepos 19 d.) galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą Nutartis laikoma įteikta pranešimo paskelbimo dieną.“

10Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti ieškovui, atsakovams (firmai) – buveinės adresu, vadovui ir savininkui – pareiškime nurodytu adresu, paskirtajai administratorei, Turto areštų aktų registrui, Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

11Nutartį per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai