Byla 2A-537-56/2008

3Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko

4Petro Jaržemskio, kolegijos teisėjų

5Romualdos Janovičienės,

6Danutės Kutrienės, sekretoriaujant

7Gražinai Bitvinskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui

8adv. Tomui Kontautui , atsakovui

9J. Š. , teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo J. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2008 m. sausio 30 d. sprendimo, kuriuo iš dalies patenkintas ieškovo Nuolatinės arbitražo institucijos „Vilniaus komercinis arbitražas“ ieškinys J. Š. dėl žalos atlyginimo.

10Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

12I.Ginčo esmė

13Ieškovas, nuolatinės arbitražo institucijos ,,Vilniaus komercinis arbitražas“ pirmininkas dr. V. N. , kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl žalos, padarytos nesąžiningais atsakovo veiksmais, išieškojimo ir prašė teismo LR CK 2.87 str. 7 d. pagrindu iš atsakovo priteisti ieškovo naudai 35 236,29 Lt, kaip padarytą vadovo veiksmais žalą, taip pat priteisti žyminį mokestį. Ieškovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje 2003 m. spalio 27 d. buvo įregistruotas Vilniaus komercinio arbitražo teismas, kuris buvo įkurtas reorganizavus nuolatines arbitražo institucijas Arbitražo teismą prie Asociacijos Tarptautiniai prekybos rūmai Lietuva bei Vilniaus tarptautinį komercinį arbitražą, kurio steigėju buvo Lietuvos teisininkų draugija. Vilniaus tarptautinis komercinis arbitražas tapo nuolatinių arbitražo institucijų teisių ir pareigų perėmėjas. Reorganizacijos metu buvo atlikta abiejų nuolatinių arbitražo institucijų finansinės veiklos analizė, kurios metu nustatytas piniginių lėšų išvaistymas. Tai pat Vilniaus tarptautiniam komerciniam arbitražui, kaip turto perėmėjui, nebuvo perduotos vertybės, kurios turėjo būti perduodamos. Nuolatinės arbitražo institucijos ,,Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo teismo“ valdybai tapo aišku, kad laikotarpiu nuo 2003 m. kovo 31 d. iki 2003 m. birželio 9 d. pažeidė LR CK 2.87 str. 1-3 d. nuostatas, pagal kurias juridinio asmens valdymo organo narys turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus juridiniam asmeniui bei vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams. Sutinkamai su to paties straipsnio dalimi, juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis savo pareigas, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai.

14Atsakovas 2003-04-17 kartu su kitais asmenimis įregistravo Vilniaus miesto savivaldybėje viešąją įstaigą ,,Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ (toliau – VšĮ VTNKA). Ieškinyje pateikiami įrodymai akivaizdžiai įrodo, jog atsakovas dar būdamas VTKA pirmininku, tačiau jau žinodamas apie priimtą sprendimą dėl šio arbitražo reorganizavimo, nesąžiningai iššvaistė nemažas pinigų sumas bei neperdavė NAI VKAT kaip VTKA turto perėmėjui tam tikrų vertybių: 2003-03-31 282,10 Lt apmokėta J. Š. pagal kvito šaknelę UAB ,,Viginta“ už kabelinės televizijos įrengimą. Akivaizdu, jog kabelinės televizijos įrengimas bute niekaip nėra susijęs su arbitražo veikla; 2003-04-30 36,00 Lt apmokėta Echo Stamp už antspaudo gamybą. Analogiškos išlaidos (tik 19,00 Lt) buvo atliktos 2003-05-19. Akivaizdu, jog VTKA turėjo savo antspaudą, todėl lieka neaišku, kas per antspaudai buvo daryti; 2003-05-02 l60,00 Lt apmokėta UAB ,,Justitia“ už teisinę literatūrą; 2003-05-28 418,35 Lt apmokėta knygynui Vaga (UAB ,,Vagos prekyba") už teisinę literatūrą (12 knygų); 2003-05-28 296,10 Lt apmokėta už visuotines lietuvių enciklopedijas. NAI VKAT nebuvo perduota jokia literatūra; 2003-05-28 2879,20 Lt apmokėta UAB ,,Lithill“ už svetainės sukūrimą ir palaikymą trejus metus. Tačiau VTKA, ypač po to, kai jau buvo nuspręsta atlikti reorganizavimo procedūrą, nekūrė jokios naujos svetainės, todėl akivaizdu, kad lėšos panaudotos ne VTKA tikslams; 2003-05-28 30 000,00 Lt išmokėta J. Š. už įvairių VTKA taisyklių kūrimą pagal autorinę sutartį, tačiau šiuo laikotarpiu nebuvo kuriamos jokios naujos VTKA taisyklės; 2003-06-09 947,54 Lt išmokėti VšĮ ,,Solidarity“ už brošiūros ,,Atmintinė verslininkams ir teisininkams“ spausdinimą, tačiau po reorganizavimo susikūrusiam VKAT nebuvo perduotos jokios brošiūros; 2003-04-08 70,00 Lt buvo sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai už Valstybinio patentų biuro suteiktas paslaugas, 10,00 Lt už išrašo iš registro išėmimą, o 2003-04-17 118,00 Lt (teismo posėdžio metu ieškovo atstovas patikslino, kad ieškinyje įsivėlė klaida ir neteisingai nurodyta prašoma priteisti suma 198,00 Lt) buvo sumokėti Vilniaus 9-ajam notarų biurui už VšĮ VTNKA steigimo sutarties ir parašo patvirtinimą. Tačiau VTKA, kurio steigėju yra Lietuvos teisininkų draugija, nesteigė jokio arbitražo aukščiau nurodytu pavadinimu ir neturėjo poreikio registruoti pavadinimo Valstybiniame patentų biure.

15Ieškovas mano, jog visi pateikti argumentai akivaizdžiai įrodo, kad atsakovas, atlikdamas nurodytus veiksmus, pažeidė CK 2.87 str. 1-3 d. įtvirtintas juridinio asmens vadovo pareigas. Taip pat nurodė, jog ieškovas šioje civilinėje byloje yra tinkamas, kadangi NAI VKAT yra naujas reorganizavimo būdu įsteigtas juridinis asmuo. Pagal CK 2.97 str. 4 d. sujungimas – tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos. Kadangi VTKA dalyvavo reorganizavimo procese, atitinkamai ieškovui perėjo visos jo teisės ir pareigos - taip pat ir teisė reikalauti VTKA jo valdymo organais padarytos žalos atlyginimo. Tai, kad žalos padarymo metu NAI VKAT dar neegzistavo, neturi visiškai jokios teisinės reikšmės.

16Atsakovo ir Lietuvos teisininkų draugijos 2003-06-02 priėmimo - perdavimo akto dėl VTKA priklausančių dokumentų pasirašymas neįrodo teisininkų draugijos sutikimo, kad VTKA veikla yra užbaigta tinkamai. Realiai visos VTKA turėtos bylos, dokumentacija bei finansinė ataskaita buvo perduota žymiai vėliau. Tik po šių dokumentų perdavimo realiai tapo aišku, jog visiškai nesivadovaujant reorganizuojamo juridinio asmens (VTKA) tikslais buvo iššvaistyta ieškoma pinigų suma. Pagaliau priėmimo - perdavimo aktas reiškia tik faktą, jog dokumentai yra perduoti, tačiau jokiu būdu nereiškia ir negarantuoja juridinio asmens vadovo veiklos iki jų perdavimo teisėtumo ir tuo labiau nereiškia teisės reikalauti galimos žalos atlyginimo, pastebėjus atitinkamus pažeidimus, praradimo.

17A. J. Š. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad ieškinį pateikė netinkamas ieškovas. Pagal 1996 m. liepos 3 d. Lietuvos Teisingumo ministerijoje įregistruoto Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo statuto 2 p. steigėjas yra Lietuvos teisininkų draugija. Lietuvos teisininkų draugija, buvusi Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo steigėja. Gerai žinoma, kad atsakovas šešis metus buvo Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo pirmininkas be jokio užmokesčio. Ieškovo teiginiai apie 2003 m. kovo – birželio mėnesiais padarytus LR CK 2.87 str. 1-3 d. pažeidimus neturi pagrindo, kadangi šių veiksmų atlikimo laikotarpiu ieškovas dar neegzistavo kaip juridinis asmuo. Jo įregistravimo data yra 2003 rugsėjo 27 d. Atsakovo teigimu ieškovas nėra atlikęs jokių konkrečių darbų.

18Atsakovas atkreipia teismo dėmesį į tai, kad 2003 birželio 2 d. jis pasirašė su Lietuvos teisininkų draugija Priėmimo – perdavimo aktą dėl Vilniaus tarptautiniam komerciniam arbitražui priklausančių daiktų bei dokumentų perdavimo. 2003 m. birželio 30 d. Priėmimo – perdavimo aktą dėl su Vilniaus tarptautinio arbitražo veikla susijusių dokumentų perdavimo. Atsakovo manymu pasirašius priėmimo perdavimo aktus tiek Lietuvos teisininkų draugija, tiek atsakovas manė, kad Vilniaus tarptautinio arbitražo veikla yra užbaigta tinkamai.

191996 m. liepos 18 d. su atsakovu buvo sudaryta autorinė sutartis dėl Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo veiklą reglamentuojančių aktų parengimo, aptartas užmokestis, tačiau būdamas Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo pirmininku atsakovas nekėlė klausimo dėl atlyginimo už autorinius darbus. Atsakovas teigia, jog autorinis atlyginimas šiuo atveju apskritai negalėjo būti mokamas, kadangi atsakovas buvo VTKA pirmininku ir jo tiesioginė funkcija buvo rūpintis atitinkamos medžiagos parengimu. Be to, autorinės sutarties sudarymas iš esmės tarp atsakovo kaip einančio vadovaujančias pareigas VTKA ir atstovaujančio šiam juridiniam asmeniui su pačiu atsakovu kaip fiziniu asmeniu reiškė ne ką kitą kaip aiškų interesų konfliktą ir todėl turėtų būti laikomas prieštaraujančiu net ir baziniams teisingumo, protingumo bei juridinio asmens valdymo organo lojalumo pačiam juridiniam asmeniui principams.

20Atsakovas nurodo, kad atlyginimas už atliktus darbus buvo sumokėtas 2003 m. pagal sutartį, sudarytą dar 1996 m. Dokumentų leidimo datos įrodo, kad aukščiau paminėti darbai buvo atlikti po sutarties sudarymo, o ne tada kai atsakovui buvo sumokėtas autorinis atlyginimas. Autoriniai darbai atsakovo, parengti dokumentai, ir dabar yra naudojami arbitražo veikloje. Taip pat nurodo, kad lėšos, prašomos priteisti ieškinyje, buvo teisėtai panaudotos iki atsakovo atleidimo iš pirmininko pareigų, kaip parama naujai įsteigtai arbitražo institucijai – VšĮ ,,Vilniaus tarptautinis nacionalinis komercinis arbitražas“. Dėl šios priežasties 55 Lt buvo sumokėti už antspaudų gamybą, 160 Lt sumokėta UAB ,,Justicia“, 418,35 Lt sumokėta knygynui ,,Vaga“ ir 296,10 Lt sumokėta enciklopedijų leidyklai už naujai institucijai skirtas knygas, 2879,20 Lt sumokėta už internetinės svetainės sukūrimą, 947,54 Lt už brošiūrų išleidimą; 287 Lt išleisti sumokėti už naujos arbitražo institucijos teisinį įforminimą. Tik 282,10 Lt sumokėti už kabelinės televizijos įrengimą atsakovo bute, kuris tuo metu buvo faktinė Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo ir šiuo metu yra naujos arbitražo institucijos būstinė. Tačiau sutartis su kabeline televizija buvo nutraukta 2005 m. prasidėjus teisminiams procesams dėl žalos atlyginimo. Atsakovas nurodo, kad suteikdamas paramą naujam juridiniam asmeniui vadovavosi LR Labdaros ir paramos įstatymu ir vadovaudamasis jo nuostatomis suteikė paramą.

21A. J. Š. priešieškiniu ieškovui Nuolatinės arbitražo institucijos ,,Vilniaus komercinio arbitražo teismas“ prašė teismo atsakovo naudai priteisti 37 800 Lt už atliktus darbus ir atsakovas teismo posėdžio metu pateikė teismui atsisakymą nuo priešieškinio ieškovui dėl piniginių sumų už atliktą darbą priteisimo ir prašė šioje dalyje civilinę bylą nutraukti.

22II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė.

23Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2008 m. sausio 30 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir ieškovo Nuolatinės arbitražo institucijos ,,Vilniaus komercinio arbitražo teismas“, kodas 9577616, naudai iš atsakovo J. Š. , asmens kodas ( - ) priteisti 3000,00 Lt (trys tūkstančiai 00 ct) žalos atlyginimą.

24Iš ieškovo Nuolatinės arbitražo institucijos ,,Vilniaus komercinio arbitražo teismas“, kodas 9577616, atsakovo J. Š. , asmens kodas ( - ) naudai priteisti 1570,15 Lt (vienas tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt litų 15 ct) bylinėjimosi išlaidų.

25Iš ieškovo Nuolatinės arbitražo institucijos ,,Vilniaus komercinio arbitražo teismas“, kodas 9577616, į valstybės pajamas priteisti 84,91 Lt (aštuoniasdešimt keturi litai 91 ct) ir iš atsakovo J. Š. , asmens kodas ( - ) į valstybės pajamas priteisti 7,89 Lt (septyni litai 89 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

26Kitoje dalyje teismas ieškinį atmetė.

27A. J. Š. , asmens kodas ( - ) atsisakymą nuo priešieškinio ieškovui Nuolatinei arbitražo institucijai ,,Vilniaus komercinio arbitražo teismas“, kodas 9577616, dėl 37 800,00 Lt už atliktą darbą priteisimo priėmė ir civilinę bylą dalyje pagal atsakovo J. Š. , asmens kodas ( - ) priešieškinį ieškovui Nuolatinei arbitražo institucijai ,,Vilniaus komercinio arbitražo teismas“, kodas 9577616, dėl 37 800,00 Lt už atliktą darbą priteisimo nutraukė.

28Teismas pažymėjo, kad ginčo šioje civilinėje byloje dalykas – juridinio asmens organo, šiuo atveju reorganizuoto VTKA pirmininko (laikotarpiu 2003 m. kovo – birželio mėn.) civilinė atsakomybė, kurią reglamentuoja CK 2.87 straipsnio 7 dalis. Šioje teisės normoje nustatyta prievolė juridinio asmens valdymo organo nariui, nevykdančiam arba netinkamai vykdančiam pareigas, nurodytas CK 2.87 str. ar steigimo dokumentuose, visiškai atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nurodytos civilinės atsakomybės sąlygos yra ne tik reikalavimas nustatyti neteisėtus veiksmus, bet ir žalos padarymo faktą bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Sprendžiant žalos atlyginimo klausimą, visų pirma, būtina išanalizuoti VTKA vadovo teisinius atsakomybės pagrindus. LR Komercinio arbitražo įstatymo 2 straipsnis nustato, kad arbitražo pirmininkas yra asmuo, institucinio arbitražo statuto nustatyta tvarka paskirtas organizuoti arbitražo veiklą ir atlikti jo administravimo bei šio įstatymo jam priskirtas funkcijas. Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo, kurio ginčo laikotarpiu pirmininko pareigas ėjo atsakovas J. Š. , statuto 4 punktas nustatė, jog VTKA savo veikloje vadovaujasi LR Komercinio arbitražo įstatymu, kitais Lietuvos įstatymais bei teisės norminiais aktais, tarptautinėmis sutartimis, šiuo statutu. Šio statuto 9 punktas taip pat nustatė, jog VTKA veiklai vadovauja jo pirmininkas, kuris įgyvendina Lietuvos teisininkų draugijos valdybos priimtus arbitražo klausimais nutarimus ir kt. Statuto 32 punktas nustatė, jog VTKA lėšos gali būti naudojamos tik jo veiklai finansuoti ir reikalingam turtui įsigyti.

29CK 2.87 straipsnyje nurodytos pagrindinės juridinio asmens valdymo organo narių pareigos, kurios pagal turinį skirstomos į sąžiningumo ir protingumo, lojalumo, konfidencialumo ir kt. pareigas. Pareiga veikti sąžiningai ir protingai juridinio asmens organų narių atžvilgiu nustatoma įgyvendinant bendrąjį civilinių teisinių santykių reguliavimo principą (CK 1.5 straipsnis), t. y. nustatant, ar juridinio asmens narys elgiasi taip, kaip elgtųsi apdairus asmuo tokiomis pačiomis aplinkybėmis, ir ar jis elgiasi bona fide juridinio asmens atžvilgiu.

30Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad nagrinėjamu atveju arbitražo institucija yra ne pelno siekianti organizacija, todėl, teismo vertinimu, būtų tikslinga įvertinti ne pelno organizacijų vadovų veiklai taikomus standartus bei atsakomybės teisinius aspektus.

31Teismas pažymėjo, kad CK neišskiria atskirų ne pelno organizacijų vadovų pareigų ar standartų, o apibrėžia bendras visų juridinių asmenų vadovų pareigas.

32Teismo vertinimu, ne pelno organizacijų ir bendrovių vadovų rūpestingumo pareigos standartai nesiskiria ir ne pelno organizacijų, šiuo atveju arbitražo vadovo, priimamiems sprendimams taikytinos taisyklės, pagal kurias vadovas, priimdamas sprendimą, turi turėti išsamią informaciją, surinktą atsižvelgiant į sprendimo esmę ir aplinkybes, tame tarpe ir teisės aktų tinkamą taikymą vykdant administracijos vadovo pareigas, interesų konflikto nebuvimą bei priimtas sprendimas turi būti logiškai susijęs su informacija, kuria remiantis jis priimamas. Tokiu būdu, laikytina, kad arbitražo vadovui yra tuo pačiu taikomas protingo asmens elgesio standartas.

33Teismas pažymėjo, kad LR Labdaros ir paramos įstatymo (2002-05-04 ir 2003-04-30 redakcijos) 7 straipsnis nustatė, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodyti juridiniai asmenys tampa paramos gavėjais ir įgyja teisę gauti paramą tik įstatymų nustatyta tvarka gavę paramos gavėjo statusą. Šio įstatymo 12 straipsnis nustatė pareigą paramos teikėjams tvarkyti teikiamos paramos apskaitą, t. y. joje nurodyti duomenis apie konkrečius paramos gavėjus, paramos dalyką ir jo vertę bei nustatyta tvarka ir terminais pateikti valstybinei mokesčių inspekcijai metinę ataskaitą apie suteiktą paramą.

34Šalys teismo posėdžio metu pripažino, kad VšĮ VTNKA neturi paramos gavėjo statuso. Šalys taip pat pripažino ir tą aplinkybę, jog VKAT buhalterinėje apskaitoje neatsispindėjo paramos teikimas VšĮ VTNKA, ir tokiu būdu buvo pažeistos buhalterinės apskaitos vedimą reglamentuojančios teisės normos. Tik atsakovas teigė, kad šie pažeidimai, neatitinka įstatymų reikalavimų, t. y. kad paramą gavo asmuo, neturintis paramos gavėjo statuso, buvo formalūs.

35Teismas padarė išvadą, jog nėra teisinio pagrindo konstatuoti, jog VšĮ VTNKA gauta 5039,29 Lt dydžio materialinė nauda buvo suteikta kaip parama, ir tokiu būdu atsakovas J. Š. , eidamas VKAT vadovo pareigas, pažeidė VKAT statuto 32 punkto imperatyvų reikalavimą, t. y. pareigą VTKA lėšas naudoti tik jo veiklai finansuoti ir reikalingam turtui įsigyti.

36Teismo vertinimu, šiais veiksmais atsakovas pažeidė CK 2.87 straipsnyje 2 dalyje nustatytą lojalumo principą, t. y. pareigą veikti pagal steigimo dokumentus.

37Teismo vertinimu atsakovas J. Š. atlikdamas pinigines operacijas, kurių metu lėšos buvo panaudotos be jokio teisinio pagrindo, ir tuo pat metu būdamas VKAT vadovas ir tuo pačiu būdamas VšĮ VTNKA steigėju kaip privatus asmuo, neišvengė interesų konflikto ir VKAT turtą panaudojo privačiai su kitais asmenimis naujai įsteigto arbitražo interesams tenkinti, todėl teismas sprendžia, kad atsakovui tenka pareiga atlyginti tokiais veiksmais 5039,29 Lt padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.).

38Teismas pažymėjo, kad autorinę sutartį pripažįstant apsimestiniu sandoriu reikia įrodyti, kad šalys iš tikrųjų siekė kito nei ginčijamame sandoryje nurodyto teisinio tikslo.

39Teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė, kad nebuvo sandorio šalių tikrųjų ketinimų sukurti sutartyje nurodytus kūrinius, t. y. tas taisykles ir galimybės gauti kūrinių autoriui autorinį atlyginimą, kas sudarytų pagrindą ginčijamą sutartį pripažinti apsimestiniu sandoriu. Ieškovas taip pat neįrodė, jog atsakovas privalėjo tas taisykles parengti pagal pareigines savo funkcijas ir kad šių darbų negalėjo atlikti pagal autorinę sutartį.

40Ieškovas taip pat teigė, kad sandorio kaina yra labai didelė, tačiau dėl sandorio aiškiai nepagrįstos ar neprotingos kainos ieškovas taip pat nepateikė jokių įrodymų, vien samprotavimai, kad už tokią pinigų sumą 1996 m. buvo galima įsigyti vieno kambario butą, nesudaro teisinio pagrindo konstatuoti ieškovo nurodytų aplinkybių dėl sandorio kainos. Esant teismo konstatuotam faktui dėl LTD valdybos pritarimo atsakovui rengti ir sumokėti už autorinius darbus honorarą, ieškovo argumentai dėl interesų konflikto buvimo laikytini irgi nepagrįstais. Atsižvelgiant į šiuos išdėstytus argumentus, ieškovo ieškinys dėl 30 000,00 Lt žalos atlyginimo yra laikytinas nepagrįstu ir yra atmestinas (CPK 178 str.).

41Teismas nurodė, kad VTKA steigėjas Lietuvos teisininkų draugija bei VTKA aukščiausias valdymo organas LTD valdyba, kurie pagal LR Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą ir VTKA statutą taip pat buvo atsakingi už VTKA turto naudojimą pagal paskirtį, neturėjo atsakovui pretenzijų dėl piniginių lėšų panaudojimo.

42Teismas konstatavo, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas nusikalstamais veiksmais padarė žalą. Dėl šios priežasties teismas mano, kad yra teisinis pagrindas atlygintiną žalą sumažinti iki 3000 Lt, todėl iš atsakovo ši suma priteistina ieškovo naudai (CK 1.5, 6.251 str.).

43Teismas taip pat pabrėžė, kad anksčiau minėtos institucijos buvo reorganizuotos sujungimo būdu. Tokiu būdu, reorganizuotos VTKA visos teisės ir pareigos, tame tarpe ir teisė reikšti ieškinį dėl valdymo organais padarytos žalos atlyginimo, perėjo ieškovui. Teismas atmetė atsakovo argumentus, jog jis nėra atskaitingas NAI VKAT.

44Teismas patenkino atsakovo priešieškinio atsiėmimą ir konstatavo, kad ieškovas gali bet kurioje proceso stadijoje raštu ar žodžiu atsisakyti nuo ieškinio (LR CPK 140 str.), ir byla šioje dalyje nutraukė pagal CPK 293 str. 4 p.

45III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

46A. J. Š. apeliaciniu skundu prašo 2008 m. sausio 30 d. teismo sprendimą panaikinti. Perduoti bylą nagrinėti iš naujo bet kuriam kitam teismui( tik ne 2-jam) pirmos instancijos teismui, nes visi esminiai ir ypatingą juridinę reikšmę turintys klausimai liko iš esmės neišnagrinėti. Teismas neišsprendė ir teisiškai neįvertino tikrojo (teisėto) Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo steigėjo; šios arbitražo institucijos pasisavinimo (užgrobimo) legalumo ir su tuo sietino ieškovo tinkamumo šioje byloje klausimų.

47Atsakovas nurodė, kad Lietuvos teisininkų draugija niekada nebuvo net netikra Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo dalininkė. Niekad neįvyko jokio teisėto Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo ,,reorganizavimo“. Nuolatinė arbitražo institucija ,,Vilniaus komercinio arbitražo teismas“ nebuvo ir nėra teisėtas Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo ,,teisių ir pareigų perėmėjas“.

481990 m. atsakovui kilo mintis įsteigti Lietuvoje institucinį komercinį arbitražą. 1996 m. balandžio 2 d. LR Seimui priėmus komercinio arbitražo įstatymą ši galimybė atsirado. 1989 m įsteigta Lietuvos teisininkų draugija buvo atsidūrusi ties bankroto riba ir vienintelis būdas ją išsaugoti buvo jos narių įrašymas į rekomenduojamų arbitrų sąrašą. Dėl šios priežasties tikrieji Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo steigėjai pasiūlė Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkui Kęstučiui Stungiui šią organizaciją prijungti prie Lietuvos teisininkų draugijos. Ši organizacija buvo įrašyta į Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo statutą reprezentacijos tikslais. Statute įrašyta, kad Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo steigėjas Lietuvos teisininkų draugija. Tikrieji Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo steigėjai ketino padovanoti draugiją kaip jų sukurtą juridinį asmenį. Tačiau to nepadarė. Lietuvos teisininkų draugija niekuo neprisidėjo prie Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo veiklos. Tai lengva įrodyti susipažinus su draugijos valdybos posėdžių protokolais. Kadangi protokolai nebuvo pateikti teismo posėdžio metu šie įrodymai nėra atspindėti ir apylinkės teismo sprendime. Liudytojų parodymais, turimų dokumentų tyrimais šis reikšmingas faktas negali būti įrodinėjamas.

49Teisiškai ir faktiškai lieka neįvertintas tikrojo Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo steigėjo ir savininko klausimas. Vien įrašas statute negali būti laikomas vieninteliu pripažinimu.

50Atsakovas nurodo, kad nagrinėjamoje byloje nepaisoma LR teisėjų etikos taisyklių, 2–os taisyklės kur nurodoma, kad vykdydamas teisingumą ,,teisėjas garbiai ir teisingai taiko įstatymą“. Taip pat nepaisoma LR CPK 3 str. nuostatos, kur pasakyta, kad ,,Teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais. Teismui pripažinus šias įstatymo nuostatas būtų atsakytas klausimas dėl organizuoto Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo užgrobimo klausimas, veiklos sužlugdimo klausimas.

51Atsakovas nurodo, kad teismas buvo sąmoningai klaidinamas dėl Lietuvos teisininkų draugijos kaip Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo dalininkės teisinio statuso. Lietuvos teisininkų draugija niekad neturėjo dalininko statuso. LR CK 2.45 str. prasme dalininkas - asmuo kuris turi nuosavybės teisę į juridinio asmens turtą, arba asmuo kuris nors ir neišsaugo nuosavybės teisių į juridinio asmens turtą, bet įgyja prievolinių teisių ir (ar) pareigų, susijusių su juridiniu asmeniu. Lietuvos teisininkų draugija niekad neturėjo jokių nuosavybės teisių. Vilniaus tarptautinis komercinis arbitražas buvo įkurtas išimtinai steigėjų lėšomis ir pastangomis. Su tuo sietinas ir neišspręstas lieka su tuo sietinas pasisavinimo (užgrobimo) legalumo klausimas.

52Klaidinga teismo išvada, kad Nuolatinė arbitražo institucija ,,nuolatinis arbitražo teismas“ buvo įkurtas ,,reorganizavus ... ir Vilniaus tarptautinį komercinį arbitražą. Į valdybos posėdžius atsakovas buvo pakviestas, tačiau kai atsisakė tapti naujojo arbitražo pirmininko pavaduotoju buvo atleistas.

53Atsakovas teigia, kad teismas neteisingai įvertino LR CK nustatytą juridinio asmens reorganizavimo tvarką, bei neatskyrė jos nuo institucijos užgrobimo.

54Atsakovas teigia, kad neatitinka tikrovės teismo sprendime įrašytas teiginys, kad ,, Nuolatinės arbitražo institucijos Vilniaus komercinio arbitražo teismas“ yra abiejų minėtų nuolatinių arbitražo institucijų teisių ir pareigų perėmėja“. Lietuvos teisininkų draugija niekad neturėjo jokių teisių į Vilniaus tarptautinį komercinį arbitražą. Arbitražas veikė kaip savarankiškas juridinis asmuo ir su Lietuvos teisininkų draugija sietinas tik formaliai.

55Atsakovas nurodo, kad bylos nagrinėjimo metu teismas neįvertino ne kartą kelto klausimo apie ieškovo tinkamumą byloje, neįvertino pateiktų įrodymų, kad ieškovas neturi reikalavimo teisės, taip pat buvo atkreipiamas dėmesys į jo netikrą pagrindą – tai, kad ieškiniu siekiama sukompromituoti atsakovą bei jo įsteigtą instituciją.

56Atsakovas nurodo, kad teismas neteisingai įvertino ieškovo teiginį, kad Vilniaus tarptautinis komercinis arbitražas neturi paramos gavėjo statuso. Ieškovo teiginiai buvo tiesiog perkelti į teismo sprendimą. Teismas sprendime taip pat nenurodė įstatymo normos draudžiančios Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo vadovui taikyti LR Labdaros ir paramos įstatymą. Teismas nenurodė kuo vadovaujantis nustatyta lėšų suma žalai atlyginti. Jeigu taikomos LR CK nuostatos, tai nenurodyti konkretūs straipsniai. Teismas, priimdamas sprendimą, nesivadovavo Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo Statuto 12 str., kuriame įteisintas mechanizmas žalos dydžiui nustatyti, o rėmėsi vien tik nuolatinės arbitražo institucijos ,,Vilniaus komercinio arbitražo teismo“ valdybos, t.y. ieškovo finansinės veiklos analize.

57Atsakovas nurodo, kad teismas nesivadovavo, teisėjų etikos kodekso 4 taisykle, nustatančia, kad priimti teisėjo sprendimai yra savarankiški ir nepriklausomi nuo kitų teisėjų nuomonės, pareikštos ne įstatymų nustatyta tvarka“. Teismas beveik pažodžiui perkėlė teisėjo p. G. Seikalio nutarties žodžius dėl ,,nelojalumo“, ,,nesąžiningumo“.

58Atsakovas teigia, kad teismo priteistas 3000 litų dydžio žalos atlyginimas yra nesuderinamas su teisėtumo ir dorovės normomis.

59Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Palikti galioti teismo sprendimą, priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas.

60Ieškovas nurodė, kad apeliantas apeliacinį skundą grindžia visa eile su civilinės bylos dalyku nesusijusiais motyvais. Ieškinys pareikštas dėl žalos atlyginimo kuri padaryta neteisėtais juridinio asmens vadovo veiksmais. Vienintelis su byla susijęs apelianto argumentas, jog parama Vilniaus tarptautinio nacionalinio komercinio arbitražo teismui buvo suteikta teisėtai, prieštarauja civilinėje byloje esantiems įrodymams ir kitų teisės aktų nuostatoms.

61Ieškovas atkreipia dėmesį į tai, kad byloje nėra jokių įrodymų, jog minėtas turtas teisėtai buvo suteiktas Vilniaus tarptautiniam nacionaliniam komerciniam arbitražui teisėtai. Byloje esantys duomenys kaip tik paneigia, kad parama suteikta teisėtai.

62Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

63Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 dalys).

64Apeliacinis skundas netenkintinas.

65Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, apeliacinio skundo bei atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, išklausęs apelianto bei ieškovo atstovo paaiškinimus, sprendžia, kad Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2008 m. sausio 30 d. sprendimas atitinka faktines bylos aplinkybes, yra pagrįstas ir teisėtas (CPK 263, 265 str.), todėl apeliacinės instancijos teismas atsakovo J. Š. apeliacinį skundą atmeta kaip teisiškai nepagrįstą sekančiais argumentais:

66Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo (toliau VTKA) statusas (b.t. 1, b.l. 55) rodo, kad VTKA yra nuolat veikianti nevalstybinė pelno nesiekianti arbitražo institucija, kurios steigėjas yra Lietuvos teisininkų draugija. VTKA yra juridinis asmuo, jo teises ir pareigas be tų, kurios nustatytos šio juridinio asmens statutu, reglamentuoja Civilinio kodekso II dalies normos.

67Dėl ieškovo tinkamumo.

68Kaip jau nurodyta, VTKA steigėjas yra Lietuvos teisininkų draugija (statuto 2 p.), kuri, sutinkamai su CK 2.45 str. yra laikytina juridinio asmens dalyviu, turinčiu nuosavybės teisę į šio juridinio asmens turtą.

69Iš bylos medžiagos matyti, kad steigėjas nusprendė reorganizuoti VTKA (CK 2.95, 2.96, 2.97 str. str.) bei pagal patvirtintą reorganizavimo tvarką (b.t. 1, b.l. 5). Taigi Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo teisių ir pareigų perėmėju 2003 m. spalio 27 d. tapo Nuolatinė arbitražo institucija „Vilniaus komercinio arbitražo teismas“.

70Esant nurodytoms aplinkybėms minėta institucija yra tinkamas ieškovas šioje civilinėje byloje (CPK 5 str.).

71Dėl VTKA veiklos finansavimo ir VTKA turto ir lėšų panaudojimo.

72VTKA Statuto 31 p. nustatė, kad šio juridinio asmens veikla finansuojama iš lėšų, gaunamų už suteiktas arbitražines paslaugas bei kitų teisėtų įplaukų.

73Statuto 32 p. nustatė, kad VTKA lėšos gali būti naudojamos tik jo veiklai finansuoti ir reikalingam turtui įsigyti.

74Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija atmeta apelianto teiginį, jog VTKA turėjo teisę teikti paramą kitiems asmenims, todėl apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmos instancijos teismo išvadomis apie atsakovo VTKA vadovo materialinę atsakomybę (CK 2.87 str.) pirmos instancijos teismo argumentų nebekartoja.

75Nurodytais argumentais atsakovo J. Š. apeliacinis skundas atmestinas kaip teisiškai nepagrįstas. Sutinkamai su CPK 98 str. iš atsakovo J. Š. ieškovo Nuolatinės arbitražo institucijos „Vilniaus komercinis arbitražo teismas“, kodas 9577616, naudai priteistinos 566,40 Lt išlaidos advokato pagalbai atlyginti.

76Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

77Vilniaus m. 2-o apylinkės teismo 2008 m. sausio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo J. Š. apeliacinį skundą atmesti. Priteisti iš atsakovo J. Š. , a.k. 3336070162, ieškovo Nuolatinės arbitražo institucijos „Vilniaus komercinio arbitražo teismas“ naudai 566,40 Lt išlaidų advokato pagalbai atlyginti.

Proceso dalyviai
3. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 4. Petro Jaržemskio, kolegijos teisėjų... 5. Romualdos Janovičienės,... 6. Danutės Kutrienės, sekretoriaujant... 7. Gražinai Bitvinskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui... 8. adv. Tomui Kontautui , atsakovui... 9. J. Š. , teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 10. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 12. I.Ginčo esmė... 13. Ieškovas, nuolatinės arbitražo institucijos ,,Vilniaus komercinis... 14. Atsakovas 2003-04-17 kartu su kitais asmenimis įregistravo Vilniaus miesto... 15. Ieškovas mano, jog visi pateikti argumentai akivaizdžiai įrodo, kad... 16. Atsakovo ir Lietuvos teisininkų draugijos 2003-06-02 priėmimo - perdavimo... 17. A. J. Š. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti iš... 18. Atsakovas atkreipia teismo dėmesį į tai, kad 2003 birželio 2 d. jis... 19. 1996 m. liepos 18 d. su atsakovu buvo sudaryta autorinė sutartis dėl Vilniaus... 20. Atsakovas nurodo, kad atlyginimas už atliktus darbus buvo sumokėtas 2003 m.... 21. A. J. Š. priešieškiniu ieškovui Nuolatinės arbitražo institucijos... 22. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė.... 23. Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2008 m. sausio 30 d. sprendimu ieškinį... 24. Iš ieškovo Nuolatinės arbitražo institucijos ,,Vilniaus komercinio... 25. Iš ieškovo Nuolatinės arbitražo institucijos ,,Vilniaus komercinio... 26. Kitoje dalyje teismas ieškinį atmetė.... 27. A. J. Š. , asmens kodas ( - ) atsisakymą nuo priešieškinio ieškovui... 28. Teismas pažymėjo, kad ginčo šioje civilinėje byloje dalykas – juridinio... 29. CK 2.87 straipsnyje nurodytos pagrindinės juridinio asmens valdymo organo... 30. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad nagrinėjamu atveju arbitražo... 31. Teismas pažymėjo, kad CK neišskiria atskirų ne pelno organizacijų vadovų... 32. Teismo vertinimu, ne pelno organizacijų ir bendrovių vadovų rūpestingumo... 33. Teismas pažymėjo, kad LR Labdaros ir paramos įstatymo (2002-05-04 ir... 34. Šalys teismo posėdžio metu pripažino, kad VšĮ VTNKA neturi paramos... 35. Teismas padarė išvadą, jog nėra teisinio pagrindo konstatuoti, jog VšĮ... 36. Teismo vertinimu, šiais veiksmais atsakovas pažeidė CK 2.87 straipsnyje 2... 37. Teismo vertinimu atsakovas J. Š. atlikdamas pinigines operacijas, kurių metu... 38. Teismas pažymėjo, kad autorinę sutartį pripažįstant apsimestiniu sandoriu... 39. Teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė, kad nebuvo sandorio šalių... 40. Ieškovas taip pat teigė, kad sandorio kaina yra labai didelė, tačiau dėl... 41. Teismas nurodė, kad VTKA steigėjas Lietuvos teisininkų draugija bei VTKA... 42. Teismas konstatavo, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas... 43. Teismas taip pat pabrėžė, kad anksčiau minėtos institucijos buvo... 44. Teismas patenkino atsakovo priešieškinio atsiėmimą ir konstatavo, kad... 45. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 46. A. J. Š. apeliaciniu skundu prašo 2008 m. sausio 30 d. teismo sprendimą... 47. Atsakovas nurodė, kad Lietuvos teisininkų draugija niekada nebuvo net netikra... 48. 1990 m. atsakovui kilo mintis įsteigti Lietuvoje institucinį komercinį... 49. Teisiškai ir faktiškai lieka neįvertintas tikrojo Vilniaus tarptautinio... 50. Atsakovas nurodo, kad nagrinėjamoje byloje nepaisoma LR teisėjų etikos... 51. Atsakovas nurodo, kad teismas buvo sąmoningai klaidinamas dėl Lietuvos... 52. Klaidinga teismo išvada, kad Nuolatinė arbitražo institucija ,,nuolatinis... 53. Atsakovas teigia, kad teismas neteisingai įvertino LR CK nustatytą juridinio... 54. Atsakovas teigia, kad neatitinka tikrovės teismo sprendime įrašytas... 55. Atsakovas nurodo, kad bylos nagrinėjimo metu teismas neįvertino ne kartą... 56. Atsakovas nurodo, kad teismas neteisingai įvertino ieškovo teiginį, kad... 57. Atsakovas nurodo, kad teismas nesivadovavo, teisėjų etikos kodekso 4... 58. Atsakovas teigia, kad teismo priteistas 3000 litų dydžio žalos atlyginimas... 59. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Palikti... 60. Ieškovas nurodė, kad apeliantas apeliacinį skundą grindžia visa eile su... 61. Ieškovas atkreipia dėmesį į tai, kad byloje nėra jokių įrodymų, jog... 62. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 63. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 64. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 65. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, apeliacinio... 66. Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo (toliau VTKA) statusas (b.t. 1,... 67. Dėl ieškovo tinkamumo.... 68. Kaip jau nurodyta, VTKA steigėjas yra Lietuvos teisininkų draugija (statuto 2... 69. Iš bylos medžiagos matyti, kad steigėjas nusprendė reorganizuoti VTKA (CK... 70. Esant nurodytoms aplinkybėms minėta institucija yra tinkamas ieškovas šioje... 71. Dėl VTKA veiklos finansavimo ir VTKA turto ir lėšų panaudojimo.... 72. VTKA Statuto 31 p. nustatė, kad šio juridinio asmens veikla finansuojama iš... 73. Statuto 32 p. nustatė, kad VTKA lėšos gali būti naudojamos tik jo veiklai... 74. Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija atmeta apelianto teiginį, jog... 75. Nurodytais argumentais atsakovo J. Š. apeliacinis skundas atmestinas kaip... 76. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 77. Vilniaus m. 2-o apylinkės teismo 2008 m. sausio 30 d. sprendimą palikti...