Byla 2S-471-280/2008

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininkės Laimutės Sankauskaitės (ir pranešėjos), Rimanto Savicko, Zinos Mickevičiūtės,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų Antano ir Romualdo Mikštų atstovo advokato Vytauto Sirvydžio atskirąjį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-70-82/2008 pagal ieškovo Utenos apskrities viršininko administracijos ieškinį atsakovams A. M., R. M. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija, Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija, Utenos rajono savivaldybės administracija, ir

Nustatė

3Utenos rajono apylinkės teismas 2008 m. rugsėjo 24 d. nutartimi atmetė atsakovų atstovo advokato prašymą kreiptis į Konstitucinį Teismą ištirti:

41)

5ar toks teisinis reguliavimas, koks yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 6 dalyje (2006 m. spalio 17 d. įstatymo Nr. X-857 redakcija, skelbtas: „Valstybės žinios“, 2006, Nr. 116-4402) bei to paties įstatymo 28 straipsnyje (2006 m. spalio 17 d. įstatymo Nr. X-857 redakcija, skelbtas: „Valstybės žinios“, 2006, Nr. 116-4402), sistemiškai jį aiškinant su Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 159–159² straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio 1–5 dalimis, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės bei teisingumo principams, LR Konstitucijos 5 straipsnio 2 dalies normai „valdžios galias riboja Konstitucija“ ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalies normai „įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“;

62)

7ar toks teisinis reguliavimas, koks yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 6 dalyje (2006 m. spalio 17 d. įstatymo Nr. X-857 redakcija, skelbtas:„Valstybės žinios“, 2006, Nr. 116-4402) bei to paties įstatymo 28 straipsnyje (2006 m. spalio 17 d. įstatymo Nr. X-857 redakcija, skelbtas: „Valstybės žinios“, 2006, Nr. 116-4402), sistemiškai jį aiškinant su Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 159–159² straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio 1–5 dalimis, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalies normai „niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą“ bei Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos (toliau – Konvencijos) Protokolo Nr. 7, iš dalies pakeisto Protokolu Nr. 11, 4 straipsnio „Teisė nebūti dukart teisiamam ar nubaustam už tą patį nusikaltimą“ 1 daliai;

83) civilinės bylos Nr. 2-70-82/2008 nagrinėjimą sustabdyti iki Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimo ir paskelbimo (t. 2, b. l. 70–74, nutartis ir b. l. 54–60, prašymas).

9

10Atskiruoju skundu atsakovų atstovas advokatas Vytautas Sirvydis prašo Utenos rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 24 d. nutartį panaikinti ir prašo tenkinti atsakovų atstovo prašymą, kuris pateiktas pirmosios instancijos teismui, kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą byloje ištirti, ar Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 26 str. 6 dalyje, 28 straipsnyje, įtvirtintos nuostatos dalyje (2006 m. spalio 17 d. įstatymo Nr. X-857 redakcija, skelbtas „Valstybės žinios“, 2006, Nr. 116-4402) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės bei teisingumo principams, LR Konstitucijos 5 straipsnio 2 dalies normai „valdžios galias riboja Konstitucija“ ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalies normai „įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“; Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalies normai „niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą“ bei Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos (toliau – Konvencijos) Protokolo Nr. 7, iš dalies pakeisto Protokolu Nr. 11, 4 straipsnio „Teisė nebūti dukart teisiamam ar nubaustam už tą patį nusikaltimą“ 1 daliai.

11Nurodo, kad skundžiamoji nutartis naikintina (CPK 329 str. 2 d. 4 p. ir 291 str. 1 d. 5 p.), nes apylinkės teismas iš viso nemotyvavo savo atsisakymo kreiptis į Konstitucinį Teismą.

12Apeliacinis procesas pagal atsakovų atstovo atskirąjį skundą nutrauktinas (CPK 338 str., 301 str. 1 d., 315 str. 2 d. 3 p., 5 d. ir 334 str. 3 d.).

13Apeliacinis procesas prasideda apeliacinio (atskirojo) skundo padavimu ir šio skundo priėmimu (CPK 315 str. 1 d.), kurio priėmimą sprendžia pirmosios instancijos teismas. Atskirąjį skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys dėl neįsiteisėjusių teismo sprendimų (nutarčių), išskyrus CPK numatytus atvejus (CPK 301 str. 1 d., 334 str. 1 d. ir 338 str., 305 str.). Atskirasis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiama nutartis negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., CPK 338 str.), o jei ši aplinkybė paaiškėja bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas, kaip neteisėtai pradėtas.

14CPK 334 str. nustato, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskirai nuo sprendimo, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai ir CPK numatytais atvejais.

15Pirmosios instancijos teismas šį atskirąjį skundą turėjo atsisakyti priimti, bet to nepadarė. Nutartis, kurią skundžia atsakovų atstovas, neužkerta kelio tolesnei proceso eigai (atvirkščiai jį skatina), CPK nenumato, kad dėl teismo atsisakymo kreiptis į Konstitucinį Teismą gali būti duodamas atskirasis skundas. Taigi byloje nustatyta, kad atsakovų atstovas apskundė nutartį, kuri negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 315 str. 2 d. 3 p.). Apeliantai, kurių netenkina ši neskundžiama nutartis, nesutikimo motyvus turės galimybę išdėstyti apeliaciniame skunde dėl teismo sprendimo, jei teismo sprendimas atsakovų netenkins ir jie jį skųs apeliacine tvarka. (CPK 334 str. 3 d.)

16Dėl šių aplinkybių ir procesinės teisės normų nuostatų (CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 334 str. 3 d.), kurios paaiškėjo tik bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 338 str., 315 str. 2 d. 2 p., 5 d., 305 str.), kaip neteisėtai pradėtas.

17Kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 334 str., CPK 315 str. 5 d.; CPK 338 str.,

Nutarė

18Apeliacinį procesą pagal atsakovų atstovo atskirąjį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai