Byla e2-8782-862/2018
Dėl avanso grąžinimo, pareikštą atsakovei UAB „Koncepcija“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė,

2sekretoriaujant Vilmai Aleksandravičiūtei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Vilbra“ atstovei advokato padėjėjai Rasai Vaičekauskytei,

4atsakovės UAB „Koncepcija“ atstovei advokatei Ievai Kontrauskaitei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Vilbra“ ieškinį dėl avanso grąžinimo, pareikštą atsakovei UAB „Koncepcija“.

6Teismas

Nustatė

7ieškovė 2018-02-01 pateikė ieškinį, kuriame prašo priteisti iš atsakovės 7078,50 EUR dydžio avansą, 8,05 procentų dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodė, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2017-01-26 buvo pasirašyta Projektavimo darbų sutartis Nr. ( - ) pagal kurią atsakovė kaip Vykdytojas įsipareigojo suteikti ieškovei komercinės paskirties pastato su požemine automobilių parkavimo aikštele projektavimo paslaugas (techninio projekto gaisrinės saugos dalies parengimą, sudėtingų inžinierinių skaičiavimų atlikimą, projekto vykdymo priežiūrą, stacionarios gaisro gesinimo sistemos techninio projekto parengimą, galutinį statinio vertinimą atitikčiai techninio projekto gaisrinės saugos daliai), o ieškovė kaip Užsakovas įsipareigojo priimti tinkamai ir laiku atliktus atsakovės darbus ir sumokėti atsakovei atlyginimą už suteiktas paslaugas. Pagal 2017-01-26 tarp ieškovės ir atsakovo pasirašytą Projektavimo darbų sutartį Nr. ( - ) ieškovei buvo numatytas įsipareigojimas „pasirašius sutartį, per 10 darbo dienų sumokėti Vykdytojui 30 % avansą (7078,50 EUR)“, kurį ieškovė 2017-05-24 sumokėjo atsakovei, į atsakovės nurodytą banko sąskaitą pervedė avansą 7078,50 EUR dydžio pinigų sumą. Atsakovė jokių paslaugų pagal 2017-01-26 pasirašytą Projektavimo darbų sutartį Nr. ( - ) ieškovei neatliko, į ieškovės raginimus nereagavo ir jokio atsakymo dėl galimai atliktų darbų ieškovei nepateikė.

9Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus, nurodė, jog apie 10 – 15 procentų darbų buvo atlikta. Šią aplinkybę ieškovė grindė UAB „Poliprojektas“ parengta 2018-05-28 išvada dėl atliktų darbų apimčių, kurioje nurodyta, jog apibendrinant pateiktų atliktų darbų dokumentaciją, galima teigti, jog atlikti/pristatyti darbai sudaro nuo 10 iki 15 procentų pagal projektavimo darbų sutartį numatytų 1.1.1. punkte darbų. Ieškovė pažymėjo, jog ieškovė vėlavo sumokėti avansą atsakovei dėl pačios ieškovės vėlavimo pateikti dokumentus atsakovei, tačiau atsakovė dėl to pretenzijų neturėjo.

10Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, jog ieškinio argumentai yra nepagrįsti, ieškinio teisinis pagrindas – neaiškus, o faktinės aplinkybės atskleistos klaidingai. Paaiškino, kad sutarties vykdymo laikotarpiu atsakovė atliko projektavimo darbus: parengė ir pateikė ieškovei 2017-03-18 Pagrindinę gaisrinės saugos reikalavimų projektavimo užduočių lentelę, išanalizavo ir pateikė pastabas dėl architektūrinių planų, siuntė darbuotoją (projektuotoją) dalyvauti ieškovės organizuotame gamybiniame pasitarime, tačiau ieškovė nustojo teikti informaciją apie tolesnį darbų vykdymą, o 2017 metų rugsėjo mėnesį atsakovė telefonu buvo ieškovė informuota, kad projektas nebebus vykdomas, todėl atsakovės darbai ieškovei nebereikalingi. 2017-09-20 buvo gautas ieškovės prašymas nutraukti sutartį, tačiau raštiškas abipusis susitarimas dėl sutarties nutraukimo nebuvo sudarytas, pranešimas apie vienašališką sutarties nutraukimą sutartyje nustatyta tvarka nebuvo įteiktas. Esant faktiškai nutrauktai sutarčiai, šalys žodžiu aptarė atsakovės atliktų darbų apimtis, kurios atsakovės nuomone viršijo sumokėto avanso dydį, tačiau atsakovė, siekdama išlaikyti geranoriškus santykius, jokių papildomų mokėjimų iš ieškovės nereikalavo. Nepaisant to, 2017-10-10 buvo gautas ieškovės prašymas atsakovei grąžinti sumokėtą 7078,50 EUR, o 2018-01-12 buvo gauta ieškovės atstovės pretenzija dėl avanso grąžinimo. Priešingai nei teigiama ieškinyje, atsakovė minėtą 2018-01-12 ieškovo pretenziją ir gavo, ir į ją sureagavo raštu išdėstydamas poziciją dėl ieškovės reikalavimų nepagrįstumo. Atsakovė pabrėžė, kad ieškovės reikalavimas grąžinti 7078,50 EUR yra visiškai nepagrįstas, kadangi reikalaujamas priteisti avansas buvo išmokėtas sutarties pagrindu, vadovaujantis konkrečia sutarties nuostata (t.y. sutarties 4.7. punktu), taigi atsakovei lėšos buvo išmokėtos teisėtu pagrindu, todėl reikalavimas grąžinti šias lėšas negali būti grindžiamas vien avanso išmokėjimo ir sutartinių santykių nutrūkimo faktu, nesant konkretaus teisinio pagrindo šių lėšų grąžinimui. Sutartyje nenumatyta atsakovės prievolė grąžinti avansą ieškovei nutraukus sutartį. Sutartis nebuvo nutraukta vienašališkai dėl atsakovo kaltės, priešingai – sutarties vykdymas buvo sustabdytas ir faktiškai sutartis buvo nutraukta pačios ieškovės iniciatyva, nesant atsakovės kaltės. Tai patvirtina ir paties ieškovės pateikti dokumentai, iš kurių matyti, kad nei dėl darbų atlikimo, nei dėl vėlavimo atlikti projektavimo darbus ieškovė atsakovei jokių pretenzijų neturėjo. Iš ieškovės pateikto 2017-09-20 prašymo nutraukti sutartį matyti, kad ieškovė sutartį nutraukti norėjo abipusiu susitarimu. Atsakovė sutarties vykdymo laikotarpiu atliko reikšmingą dalį projektavimo darbų, kurių vertė viršija atsakovei išmokėtą avansą. Atsakovės parengtos projektavimo užduoties, joje jau yra atlikti esminiai projektavimo darbai: nurodoma techninio projekto rengimo paslaugų apimtis, pateikiami konkretūs techniniai sprendiniai, atlikti sudėtingi inžineriniai skaičiavimai bei kiti sutarties vykdymo darbai, kurių apimtis sudaro ne mažiau kaip 30 procentų visos sutarties apimties.

11Teismo posėdžio metu atsakovė palaikė savo atsiliepime į ieškinį išdėstytą poziciją. Atsakovė nurodė, jog darbai buvo pradėti vykdyti 2017 metų kovo mėnesį. 2017-03-18 buvo parengta projektavimo užduotis ir brėžiniai perduoti architektams, o 2017-03-20 įvyko šalių susitikimas dėl iki tos dienos parengtų brėžinių aptarimo. Pažymėjo, jog 2017 metų balandžio mėnesį darbai sustojo, tarp šalių vyko susirašinėjimas, bandyta išsiaiškinti atsakovės atliktų darbų apimtis ir šalys, pasak atsakovės, žodžiu sutarė, jog ieškovės sumokėto avanso turėtų pakakti. Atsakovė nurodė 2017 metų rugsėjo mėnesį gavusi ieškovės pranešimą dėl sutarties nutraukimo, o vėliau ir pretenziją dėl avanso grąžinimo. Atsakovė į ieškovės pateiktą pretenziją atsiliepė. Atsakovė nesutiko su ieškovės pateikta 2018-05-28 išvada dėl atliktų darbų apimčių, kadangi šią išvadą parengė ne ekspertas, kaip tą supranta įstatymai, o ši išvada yra paprasčiausia asmens nuomonė. Šioje išvadoje nurodytas procentinis atliktų darbų vertinimas tėra prielaida, kadangi nepateikti jokie skaičiavimų detalizavimai kaip buvo padaryta išvada, jog atlikti darbai sudaro tik 10 – 15 procentų. Atsakovė nurodė, jog pateikė UAB „Gaisrinės saugos projektavimas“, mažosios bendrijos (toliau – MB) „SOROKA“, UAB „Gaisrinės saugos centras“, MB „Gaisrinės saugos projektų grupė“ užpildytas anketas apie projektavimo procesą, kaip šie asmenys vertina savo darbų indėlį vykdant darbus projekto rengimo stadijose.

12Teismo posėdžio metu buvo išklausyta liudytoja E. D.. Liudytoja nurodė, jog turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, statybos inžinerijos specialybę. Liudytoja UAB „Keista“ dirba nuo 2013 metų, projektų vadovės pareigose. Jos atliekamos funkcijos – koordinuoti projektuotojų darbą. Nurodė, jog atsakovei preliminarius planus pateikė apie 2016 metų rudenį. Buvo pateikti eskiziniai projektai, techniniai pasiūlymai, atsakovė pateikė pastabas. Pirmasis susitikimas su atsakove vyko 2017 metų pavasarį, apie kovo mėnesį. Dėl kitų susitarimų tartasi nebuvo, kadangi darbai ieškovo buvo sustabdyti. Apie 2017 metų balandžio mėnesį ieškovė pranešė, jog projekto vykdymas sustabdomas ir ieškovės sutartis su UAB „Keista“ buvo sustabdyta. Pagal liudytojos parodymus, atsakovė atliko tarp šalių pasirašytos sutarties 1.1.1. punkto apie 20 procentų. Pasak liudytojos atsakovė toliau darbų negalėjo tęsti, kadangi ieškovė turėjo pateikti tolimesnius duomenis apie fasadų aukščius ir kt.

13Ieškinys atmestinas.

14Dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

15Tarp šalių susiklostė projektavimo darbų rangos santykiai, reglamentuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.700 straipsnio 1 dalyje, kurioje nurodyta, jog projektavimo ir tyrinėjimo darbų sutartimi rangovas (projektuotojas, tyrinėtojas) įsipareigoja atlikti pagal užsakovo užduotį tyrinėjimo ir projektavimo darbus, parengti techninius dokumentus ar sukurti kitokį darbų rezultatą ir perduoti jį užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą. Tokios rangos sutarties pagrindu atsiradę teisiniai santykiai išskiriami dėl sutarties dalyko – užsakomų darbų ir jų rezultato pobūdžio: projektavimo rangos sutarties atveju statinys projektuojamas individualios užduoties pagrindu, tokiam projektui sukurti vykdomos leistinų sprendinių paieškos darant brėžinius, o darbo rezultatas matyti dokumentuose – techniniame projekte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. Š. v. Lietuvos ir Vokietijos UAB „LIVOSTA“, bylos Nr. 3K-3-228/2010).

16Nagrinėjamoje byloje tarp šalių iškilo ginčas, kadangi ieškovė įrodinėja, jog atsakovė netinkamai vykdė sutartį ir jos neįvykdė, todėl ieškovė įgijo reikalavimo teisę į sumokėtą avansą, o atsakovė nesutiko su ieškovės pozicija, teigdama, jog ji darbus pagal sudarytą tarp šalių sutartį vykdė tinkamai ir laiku, tačiau pati ieškovė sustabdė sutarties vykdymą, dėl ko sutartis negalėjo būti įvykdyta.

17Kaip matyti iš teismui pateiktų įrodymų, šalys 2017-01-26 sudarė projektavimo darbų sutartį Nr. 2016-PRO-008 (toliau – sutartis), pagal kurią atsakovė įsipareigojo suteikti ieškovei komercinės paskirties pastato su požemine automobilių parkavimo aikštele, esančių ( - ), projektavimo paslaugas, o ieškovė įsipareigojo priimti tinkamai ir laiku atliktus atsakovės darbus ir sumokėti atsakovei atlyginimą už suteiktas paslaugas. Šios sutarties preambulėje nurodyta, jog ieškovės paskirtas asmuo atstovaujantis ieškovės interesus yra UAB „Keista“ projektų vadovė E. D..

18Teismui yra pateikti įrodymai, jog 2017 metų kovo mėnesį vyko susirašinėjimas elektroniniais laiškais tarp atsakovės darbuotojų ir UAB „Keista“ darbuotojos E. D.. Iš šių laiškų matyti, jog ieškovės atstovė E. D. 2017-03-15 elektroniniu laišku atsakovės darbuotojui išsiuntė administracinio pastato, esančio ( - ), planus ir pjūvį, o 2017-03-18 atsakovės darbuotojas išsiuntė ieškovės atstovei E. D. preliminarią projektavimo užduotį su preliminariomis pastabomis brėžiniams. Minėti asmenys šio susirašinėjimo metu sutarė 2017-03-20 surengti pasitarimą. Iš teismo posėdyje nustatytų aplinkybių darytina išvada, jog atsakovės ir ieškovės atstovės E. D. susitikimas 2017-03-20 įvyko.

19UAB „Keista“ darbuotojas M. T. 2017-03-28 elektroniniu laišku adresuotu atsakovės darbuotojui, nurodė, jog nori užsakyti techninio prisijungimo sąlygas iš UAB „Vilniaus vandenys“, ir prašė atsiųsti informaciją susijusią su vandens poreikiu gaisrams. Atsakovės darbuotojas P. B. (P. B.) 2017-03-28 atsakydamas į minėtą laišką, išsiuntė UAB „Keista“ darbuotojui M. T. dokumentą pavadintą „projektavimo užduotis“.

202017 metų balandžio mėnesį vyko susirašinėjimas elektroniniais laiškais tarp atsakovės darbuotojo P. B. ir UAB „TRYS A.M.“ architektės E. J.-R.. 2017-04-14 architektė E. J.-R. atsakovės darbuotojui siuntė laišką su Naugarduko projekto rūsio ir pirmojo aukšto planus ir nurodė laukianti pastabų dėl evakuacinių išėjimų, atstumų, laiptinių pozicijų. Atsakovės darbuotojas P. B. 2017-04-19 atsakė į minėtą laišką ir nurodė išsiunčiantis pastabas. 2017-04-19 E. J.-R. atsakė į atsakovės darbuotojo P. B. laišką dėkodama už pateiktas pastabas bei dar kartą prašydama peržiūrėti pirmojo aukšto planą. Į šį laišką P. B. 2017-04-19 elektroniniu laišku atsakė nurodydamas, jog pažymėjo blogus elementus, tačiau reikia labiau detalizuoti pirmojo aukšto planą.

21Ieškovė, vadovaudamasi tarp šalių sudarytos sutarties 4.7. punktu, 2017-05-24 sumokėjo atsakovei 7078,50 EUR dydžio avansą.

22Teismui pateiktas 2017-05-29 P. B. elektroninis laiškas skirtas G. J., kuriame klausiama kokia situacija dėl Naugarduko g. 44 projekto rengimo. Teismui nepateikti įrodymai, jog į šį laišką buvo atsakyta.

23Teismo posėdžio metu ieškovė nurodė, jog atsakovė netinkamai vykdė tarp šalių sudarytą sutartį, tačiau ieškovė nenurodė, kokius darbus atsakovė atliko netinkamai. Ieškovė pažymėjo, jog atsakovė neorganizavo susitikimų, kurie yra numatyti sutarties 2.1.4. punkte. Sutarties 2.1.4. punkte nurodyta, jog vykdytojas (t.y. atsakovė), turi dalyvauti kassavaitiniuose projektavimo pasitarimuose. Išklausius teismo posėdyje liudytoją E. D., nustatyta, kad su atsakovės darbuotojais įvyko tik vienas pasitarimas. Kitų pasitarimų neįvyko, kadangi, kaip nurodė liudytoja, ieškovės iniciatyva buvo pristabdyti darbai ir sutartis nebebuvo vykdoma. Liudytoja pažymėjo, jog darbus sustabdė ieškovė. Atsakovė teismo posėdžio metu taip pat nurodė, jog darbus pagal sutartį vykdė, tačiau ieškovė pati pranešė atsakovei, jog sustabdanti darbus.

24Kaip nurodo ieškovė, atsakovė darbų tinkamai nevykdė iki 2017 metų rugpjūčio mėnesio, todėl 2017-09-20 ieškovė išsiuntė atsakovei prašymą nutraukti sutartį. Ieškovė 2017-10-10 raštu pareikalavo atsakovės grąžinti visą 7078,50 EUR dydžio atsakovei sumokėtą avansą. Ieškovė 2017-11-24 elektroniniu laišku pareikalavo iš atsakovės informacijos apie atliktus darbus ir jų kainas, 2017-12-11 elektroniniu laišku pakartojo šį prašymą, 2017-12-14 elektroniniu laišku paprašė grąžinti ieškovės sumokėtą 7075,50 EUR dydžio avansą, o 2018-01-12 pateikė atsakovei pretenziją, kurioje nurodė, jog atsakovė neatliko jokių darbų pagal sutartį ir todėl prašo grąžinti ieškovės sumokėtą avansą. Skirtingai nei ieškovė nurodė ieškinyje, atsakovė pateikė atsiliepimą į šią ieškovės pretenziją, kurioje nurodė, jog parengė projektavimo užduotį, pateikė pastabas dėl architektūrinių planų, dalyvavo viename pasitarime, tačiau ieškovei nustojus teikti informaciją apie tolimesnio darbų vykdymo nebegalėjo tęsti sutarties vykdymo.

25Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, pagal sutarties nurodymus, o vienas iš prievolių sąžiningo vykdymo principų yra prievolės šalių bendradarbiavimo principas (CK 6.38 straipsnis). CK 6.200 straipsnyje nustatyta, kad, vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Bendradarbiavimo principas reikalauja, kad šalys sudarytų tinkamas sąlygas prievolei įvykdyti, prireikus keistųsi informacija, reikšminga prievolei įvykdyti, laiku praneštų apie kylančias prievolės įvykdymo kliūtis ir panašiai.

26Iš to kas išdėstyta aukščiau, darytina išvada, jog 2017 metų balandžio – gegužės mėnesį ieškovė pati sustabdė sutarties vykdymą, dėl ko tolimesnis atsakovės darbas pagal sutartį negalėjo vykti. Taigi ir šalių kassavaitiniai susitikimai dėl sutarties vykdymo negalėjo vykti. Ieškovė nedetalizavo kokie būtent darbai buvo atlikti netinkamai, teismui nėra pateikti įrodymai, jog ieškovė būtų reiškusi atsakovei pretenzijas dėl netinkamai ar ne laiku vykdomų darbų. Atsakovės pateikti įrodymai, liudytojos parodymai paneigia ieškovės nurodytas aplinkybes, kad atsakovė sutarties nevykdė ir patvirtina, jog nuo 2017 metų kovo mėnesio buvo daromi įvairūs darbai, buvo surengtas susitikimas. Tiek atsakovė, tiek liudytoja nurodo, jog ieškovė sustabdė sutarties vykdymą 2017 metų pavasarį, apie balandį – gegužę, dėl ko tolimesni atsakovės darbai objektyviai negalėjo būti tęsiami. Byloje nėra duomenų, jog ieškovė būtų informavusi atsakove, kad sutarčių vykdymas atnaujinimas. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, jog ieškovė tinkamai nebendradarbiavo su atsakove, pati vienašališkai sustabdė sutarties vykdymą, nesant tam pagrindo, todėl ieškovės nurodomi argumentai, jog atsakovė netinkamai vykdė ir neįvykdė sutarties, laikytini nepagrįstais.

27Dėl avanso dalies priteisimo.

28Ieškovė nurodydama, jog atsakovė tinkamai nevykdė ir neįvykdė sutarties, prašo priteisti iš atsakovės ieškovės sumokėtą avansą. Ieškinyje ieškovė nurodė, jog atsakovė visiškai nevykdė sutarties ir dėl to reiškė reikalavimą priteisti iš atsakovės 7078,50 EUR dydžio avansą, tačiau teismo posėdžio metu sutiko su aplinkybe, kad atsakovė 10 – 15 procentų darbų atliko.

29Atsakovė nesutiko su reikalavimu grąžinti ieškovei ieškovės sumokėtą avansą, kadangi atsakovė dalį darbų atliko ir būtent dėl ieškovės iniciatyvos sustabdyti sutarties vykdymą, negalėjo toliau vykdyti sutarties. Atsakovė nurodė, kad ieškovei sustabdžius sutarties vykdymą, telefonu buvo tartasi, jog ieškovės sumokėtas avansas liks atsakovei, kaip atlygis už jos atliktus darbus. Atsakovė teismo posėdyje pažymėjo, jog atliktų darbų vertė didesnė, nei sumokėtas avansas.

30Šalys skirtingai vertina, kokį procentą darbų atsakovė atliko. Šalys nekėlė ekspertizės byloje skyrimo klausimo, todėl teismas vadovausis byloje esančiais įrodymais ir šalių, liudytojos teiktais paaiškinimais.

31Kaip jau ne kartą minėta, ieškovė mano, jog atsakovė atliko 10 – 15 procentų darbų. Šią išvadą grindžia UAB „Poliprojektas“ parengtu dokumentu, pavadintu 2018-05-28 eksperto išvada. Ieškovės prašymu apklaustos liudytojos nuomone, atsakovė įvykdė 20 procentų darbų.

32Atsakovė nurodo, jog įvykdė bent pusę sutarties darbų ir pateikė teismui UAB „Gaisrinės saugos projektavimas“, MB „SOROKA“, UAB „Gaisrinės saugos centras“, MB „Gaisrinės saugos projektų grupė“ užpildytas anketas apie projektavimo procesą, kaip šie asmenys vertina savo darbų indėlį vykdant darbus projekto rengimo stadijose. Pagal šias anketas, UAB „Gaisrinės saugos projektavimas“ įvertino, jog konsultavimas žodžiu, projektavimo užduoties parengimas sudaro 55 procentus nuo viso darbo, MB „SOROKA“ – 60 procentų nuo viso darbo, UAB „Gaisrinės saugos centras“ – 70 procentų nuo viso darbo, MB „Gaisrinės saugos projektų grupė“ – 80 procentų nuo viso darbo.

33Teismas vertindamas ieškovės pateiktus įrodymus apie atsakovės atliktų darbų procentinę išraišką, daro išvadą, jog ieškovė laiko, jog atsakovė atliko 12,5 procentus darbų. Liudytojos parodymais – 20 procentų darbų, vidutiniškai ieškovės nuomone atlikta 16,25 procentų sutartyje numatytų darbų ((10+15)/2+20):2). Pagal atsakovės pateiktus dokumentus, atsakovė atliko 66,25 procentus sutartyje numatytų darbų ((55+60+70+80):4). Teismas neturi specialiųjų žinių, kurios, neatlikus byloje ekspertizės, leistų nustatyti atsakovės atliktų darbų mastą, todėl spręsdamas kokios apimties darbus atsakovė atliko, vadovaujasi šalių pateiktais duomenimis, išvesdamas jų vidutinį dydį, kuris lygus 41,25 procentams ir tuo pagrindu daro išvadą, kad atsakovė atliko apie 41,25 procentus sutartyje numatytų darbų.

34Sutartyje nurodyta, jog pagal sutartį atliekamų darbų visa kaina yra 23595 EUR (sutarties 4.6. punktas). Nuo 23595 EUR sumos 41,25 procentai sudaro 9732,93 EUR. Atsižvelgiant į šalių pateiktus įrodymus apie atliktų darbų, vykdant sutartį, mastą, darytina išvada, kad atsakovė atliko vidutiniškai 41,25 procentą sutartyje numatytų darbų, o jų vertė yra apie 9732,93 EUR. Kadangi, tikėtina atliktų darbų vertė yra didesnė už ieškovės sumokėto avanso sumą, nėra pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimo. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 straipsnis).

35Dėl bylinėjimosi išlaidų.

36Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės jos patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys atmestinas, iš atsakovės ieškovės naudai jos patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos. Atsakovė pateikė įrodymus, jog patyrė 1401,79 EUR dydžio bylinėjimosi išlaidos, kurios, ieškinį atmetus, priteistinos iš ieškovės (CPK 93, 98 straipsniai).

37Bylos nagrinėjimo metu susidariusios 3,52 EUR dydžio procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, kurios viršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-11-07 nutarimu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš ieškovės valstybei priteistinos šios bylinėjimosi išlaidos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis).

38Vadovaudamasis CPK 270 straipsniu, teismas

Nutarė

39ieškinį atmesti.

40Priteisti iš ieškovės UAB „Vilbra“, juridinio asmens kodas 123507120, 1401,79 EUR (vieno tūkstančio keturių šimtų vieno euro ir 79 centų) dydžio bylinėjimosi išlaidas, atsakovės UAB „Koncepcija“, juridinio asmens kodas 300598433, naudai.

41Priteisti iš ieškovės UAB „Vilbra“, juridinio asmens kodas 123507120, valstybės naudai 3,52 EUR (trijų eurų ir 52 centų) dydžio pašto išlaidas valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokos kodas 5660.

42Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė,... 2. sekretoriaujant Vilmai Aleksandravičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB)... 4. atsakovės UAB „Koncepcija“ atstovei advokatei Ievai Kontrauskaitei,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. ieškovė 2018-02-01 pateikė ieškinį, kuriame prašo priteisti iš... 8. Nurodė, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2017-01-26 buvo pasirašyta... 9. Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus,... 10. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, jog ieškinio argumentai yra... 11. Teismo posėdžio metu atsakovė palaikė savo atsiliepime į ieškinį... 12. Teismo posėdžio metu buvo išklausyta liudytoja E. D.. Liudytoja nurodė, jog... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. Dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.... 15. Tarp šalių susiklostė projektavimo darbų rangos santykiai, reglamentuojami... 16. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių iškilo ginčas, kadangi ieškovė... 17. Kaip matyti iš teismui pateiktų įrodymų, šalys 2017-01-26 sudarė... 18. Teismui yra pateikti įrodymai, jog 2017 metų kovo mėnesį vyko... 19. UAB „Keista“ darbuotojas M. T. 2017-03-28 elektroniniu laišku adresuotu... 20. 2017 metų balandžio mėnesį vyko susirašinėjimas elektroniniais laiškais... 21. Ieškovė, vadovaudamasi tarp šalių sudarytos sutarties 4.7. punktu,... 22. Teismui pateiktas 2017-05-29 P. B. elektroninis laiškas skirtas G. J., kuriame... 23. Teismo posėdžio metu ieškovė nurodė, jog atsakovė netinkamai vykdė tarp... 24. Kaip nurodo ieškovė, atsakovė darbų tinkamai nevykdė iki 2017 metų... 25. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, pagal sutarties nurodymus, o... 26. Iš to kas išdėstyta aukščiau, darytina išvada, jog 2017 metų balandžio... 27. Dėl avanso dalies priteisimo.... 28. Ieškovė nurodydama, jog atsakovė tinkamai nevykdė ir neįvykdė sutarties,... 29. Atsakovė nesutiko su reikalavimu grąžinti ieškovei ieškovės sumokėtą... 30. Šalys skirtingai vertina, kokį procentą darbų atsakovė atliko. Šalys... 31. Kaip jau ne kartą minėta, ieškovė mano, jog atsakovė atliko 10 – 15... 32. Atsakovė nurodo, jog įvykdė bent pusę sutarties darbų ir pateikė teismui... 33. Teismas vertindamas ieškovės pateiktus įrodymus apie atsakovės atliktų... 34. Sutartyje nurodyta, jog pagal sutartį atliekamų darbų visa kaina yra 23595... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 36. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės jos patirtas bylinėjimosi išlaidas,... 37. Bylos nagrinėjimo metu susidariusios 3,52 EUR dydžio procesinių dokumentų... 38. Vadovaudamasis CPK 270 straipsniu, teismas... 39. ieškinį atmesti.... 40. Priteisti iš ieškovės UAB „Vilbra“, juridinio asmens kodas 123507120,... 41. Priteisti iš ieškovės UAB „Vilbra“, juridinio asmens kodas 123507120,... 42. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...