Byla e2A-339-262/2017

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijaus Kairevičiaus ir Rūtos Petkuvienės kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo V. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui V. B. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, A. K., J. K.-B., daugiabučių namų Nr. ( - ) savininkų bendrija,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Ieškovas ieškiniu prašė: įpareigoti atsakovą per 2 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti šalia žemės sklypo ( - ) ūkinį pastatą -garažą, 7,10 m ilgio, 7,10 m pločio ir 3,4 m aukščio (50,41 kv. m ploto), ūkinį pastatą 43 m ilgio, 7,0 m pločio ir 2, 40 m aukščio (31,5 kv. m ploto), tvorą 90,74 m ilgio ir 1,5 m aukščio, bei sutvarkyti statybvietę; atsakovui neįvykdžius teismo sprendimo nustatytu terminu - leisti ieškovui pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti šalia žemės sklypo ( - ) ūkinį pastatą -garažą, 7,10 m ilgio, 7,10 m pločio ir 3,4 m aukščio (50,41 kv. m ploto), ūkinį pastatą 4,5 m ilgio, 7,0 m pločio ir 2, 40 m aukščio (31,5 kv. m ploto), tvorą 90,74 m ilgio ir 1,5 m aukščio, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo.

42. Nurodė, kad atsakovas, neturėdamas normatyviniuose techniniuose dokumentuose nurodytų privalomųjų techninių dokumentų, šalia bendrosios nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ( - ) savavališkai vykdė ūkinio pastato - garažo, 7,10 m ilgio, 7,10 m pločio ir 3,4 m aukščio (50,41 kv. m ploto), priskirtino II grupės nesudėtingam statiniui, ūkinio pastato (4,5 m ilgio, 7,0 m pločio ir 2,40 m aukščio (31,5 kv. m ploto), priskirtino I grupės nesudėtingam statiniui, tvoros 90,74 m ilgio ir 1,5 m aukščio, priskirtino I grupės nesudėtingam statiniui, statybos darbus. Minėtų I grupės ir II grupės nesudėtingų statinių statybai, ne atsakovui priklausančiuose žemės sklypuose, buvo būtini rašytiniai žemės sklypų ( - ), ir ( - ), Vilniuje savininkų sutikimai, o II grupės nesudėtingo statinio - ūkinio pastato (garažo) reikia rašytinio pritarimo supaprastintam statybos projektui, tačiau atsakovas nei vieno iš minėtų dokumentų inspekcijai nepateikė. Nustačius pažeidimą, buvo surašyti reikalavimai pašalinti savavališkos statybos padarinius ir atsakovui nustatyti terminai likviduoti savavališkos statybos padarinius, tačiau atsakovas šių reikalavimų neįvykdė.

53. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad daugiabučio namo, esančio Nr. ( - ), Vilniuje, savininkai žodžiu pareiškė, kad neprieštarauja, jog ūkinis pastatas-garažas būtų pastatytas ant žemės sklypo ribos ir nereikalauja nugriauti tvorą, patenkančią į bendrijos valdomą ir naudojamą žemės sklypą. Todėl mano, kad galima bus pašalinti savavališkos statybos padarinius nenugriaunat statinių, o gaunant pritarimą supaprastintam projektui ir gretimo žemės sklypo naudotojų sutikimą. Dėl ūkinio pastato 4,5 m ilgio, 7,0 m pločio ir 2,4 m aukščio (31,5 kv.m. ploto) nurodo, kad tokio pastato nėra, nes jis neturi sienų. Faktiškai tai plastikinės dangos stogas tarp tvoros ir ūkinio pastato-garažo. Stogą laiko trys stulpai ir su garažu jis nesujungtas. Todėl vadinti stogą ūkiniu pastatu nėra pagrindo.

64. Trečias asmuo A. K. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Jam nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, esantis ( - ) ribojasi su V. B. priklausančiu žemės sklypu, esančiu ( - ). Tvorą tarp jų žemės sklypų statė bendrai. Jo užsakymu buvo sumūryti kampiniai tvoros stulpai ir pastatyti tarpiniai metaliniai stulpeliai, o V. B. prie stulpų pritvirtino medines lentas. Dėl tvoros pastatymo tarp jų ginčo nebuvo ir nėra, todėl nesupranta ieškinio reikalavimo nugriauti tvorą tarp jų sklypų.

75. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti.

86. Trečiasis asmuo daugiabučių namų Nr. ( - ) savininkų bendrija atsiliepime į ieškinį nurodė, kad 2015 atsakovas kreipėsi į bendriją su prašymu duoti sutikimą leisti statyti arba nenugriauti ūkinio pastato, garažo, tvoros, pastatytų ant sklypo ( - ) ribos arba įsiterpiant į jį, tai yra nesilaikant teisės aktais nustatyto atstumo nuo gretimo sklypo ribos. 2015-03-26 Bendrijos narių susirinkimas priėmė sprendimą tenkinti atsakovo prašymą ir duoti sutikimą palikti pastatytą tvorą bendrijos naudojamame žemės sklype bei leisti parengti supaprastintą ūkinio pastato-garažo projektą, pagal kurį ūkinis pastatas būtų pastatytas ant aukščiau nurodyto žemės sklypo ribos.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

107. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu ieškinys buvo patenkintas iš dalies: atsakovui nustatytas aštuonių mėnesių terminas, skaičiuojamas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus neteisėtai pastatytiems statiniams įteisinti; jeigu per nustatytą terminą savavališkos statybos nebus įteisintos, atsakovas įpareigotas savo lėšomis per du mėnesius nuo nurodyto termino pabaigos pašalinti savavališkos statybos padarinius- nugriauti šalia žemės sklypo ( - ) ūkinį pastatą -garažą,7,10 m ilgio, 7,10 m pločio ir 3,4 m aukščio (50,41 kv. m ploto), ūkinį pastatą 43 m ilgio, 7,0 m pločio ir 2, 40 m aukščio (31,5 kv. m ploto), tvorą 90,74 m ilgio ir 1,5 m aukščio, bei sutvarkyti statybvietę; jeigu atsakovas šio įpareigojimo neįvykdys ieškovui leista pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti šalia žemės sklypo ( - ) ūkinį pastatą -garažą, 7,10 m ilgio, 7,10 m pločio ir 3,4 m aukščio (50,41 kv. m ploto), ūkinį pastatą 4,5 m ilgio, 7,0 m pločio ir 2, 40 m aukščio (31,5 kv. m ploto), tvorą 90,74 m ilgio ir 1,5 m aukščio, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo; valstybei iš atsakovo priteista 41 Eur žyminio mokesčio.

118. Teismas nurodė, kad atsakovas be statybą leidžiančių dokumentų vykdė statybos darbus. Atsakovas, siekdamas įteisinti neteisėtą statybą, turi gauti ne valstybinės žemės naudotojo, tai yra nuomotojo, o subjekto, valstybinę žemę valdančio patikėjimo teise, tai yra Nacionalinės žemės tarnybos, pritarimą. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas siekia įteisinti savavališką statybą: parengė pagalbinės ūkio paskirties nesudėtingo pastato Vilniaus m. sav. ( - ), statybos projektą, be to, valstybinės žemės sklypo naudotojas neprieštarauja, kad būtų palikta atsakovo savavališkai pastatyta tvora bei ūkio pastatas. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes teismas sprendė, kad yra pagrindas taikyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatytą savavališkos statybos padarinių šalinimo padarinį – per nustatytą terminą leisti atsakovui įteisinti savavališką statybą.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

139. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo dalį, kuria teismas įpareigojo atsakovą savo lėšomis per du mėnesius nuo nurodyto termino pabaigos pašalinti savavališkos statybos padarinius - nugriauti šalia žemės sklypo ( - ), Vilnius ūkinį pastatą- garažą 7,10 m ilgio, 7,10 m. pločio ir 3,4 m aukščio (50,41 kv.m. ploto), ūkinį pastatą 4,5 m ilgio, 7,0 m pločio ir 2,40 m aukščio (31,5 kv.m. ploto), tvorą 90,74 m ilgio ir 1,5 m aukščio, be sutvarkyti statybvietę; atsakovui nustatytu terminu neįvykdžius teismo sprendimo - leista ieškovui pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. nugriauti šalia žemės sklypo ( - ), Vilnius esančius ūkinius pastatus ir tvorą, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo; vietoje šios dalies priimti naują sprendimą – šiuos ieškinio reikalavimus atmesti.

1410. Nurodė, kad sutikimą statyti ūkinį pastatą - garažą ant sklypo ribos išdavė žemės sklypo valdytojas daugiabučių namų Nr. ( - ) savininkų bendrija. Ūkinio pastato-garažo ir ūkinio pastato-malkinės savavališkos statybos padariniai pašalinti, parengiant statybos techninį projektą ir gavus gretimo žemės sklypo valdytojo sutikimą. I grupės nesudėtingų statinių neprivaloma inventorizuoti ir registruoti nekilnojamojo turto registre. Dėl šios priežasties atsakovas prašo panaikinti skundžiamo sprendimo dalį, kuria nutarta įpareigoti nugriauti ūkinį pastatą-garažą ir ūkinį pastatą-malkinę. Tvoros dalis yra bendra nuosavybė su A. K., todėl ieškovas neturėjo teisės reikalauti ją nugriauti, o teismas nepagrįstai įpareigojo nugriauti tvorą tarp žemės sklypo, esančio ( - ), Vilnius, ir žemės sklypo, esančio ( - ), Vilnius. 22,65 m ilgio tvora, ribojanti žemės sklypus ( - ), Vilnius, ir ( - ), Vilnius, faktiškai bus išardyta, ir vietoj jos pagal susitarimą su daugiabučių namų bendrija bus statoma 0,9 m aukščio betoninė atraminė senelė. Daugiabučių namų savininkų bendrija turi teisę statyti tvorą bet kurioje vietoje jos valdomame žemės sklype, bendrija sutinka, kad tvora liktų toje pačioje vietoje kur yra dabar, todėl teismas nepagrįstai įpareigojo nugriauti 22,65 m ilgio tvoros dalį.

1511. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismas sprendime tinkamai taikė materialines ir procesines teisės normas, objektyviai ištyrė byloje pateiktus įrodymus. Nėra pagrindo sutikti su apeliacinio skundo motyvais, kad teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas. Vilniaus miesto apylinkės teismas tinkamai išnagrinėjo byloje kilusi ginčą dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.

1612. Trečiasis asmuo A. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį tenkinti. Nurodė, kad teismas įpareigojo atsakovą nugriauti ir trečiojo asmens statytą tvorą. Ieškovas negalėjo reikšti tokio reikalavimo, nes tvora pastatyta tarp dvejų privačių žemės sklypų ir esant žemės sklypų savininkų bendram sutarimui. Trečiasis asmuo neprašė ieškovo ginti jo interesus. Taigi, ši ieškinio dalis turėjo būti atmesta.

1713. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismas tinkamai išnagrinėjęs ir įvertinęs nagrinėjamos bylos aplinkybes, atsižvelgdamas į imperatyvius teisės aktų reikalavimus bei teismų praktiką, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinis skundas atmetamas.

2014. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

2115. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

2216. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis c.b. 3K-3-52/2011 ir kt.).

2317. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamo sprendimo dalį, kuria atsakovas įpareigotas nugriauti neteisėtai pastatytus statinius. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiamu sprendimu ieškinys buvo patenkintas iš dalies ir jame buvo nurodyta ne tik nugriauti be reikiamos dokumentacijos pastatytus statinius, bet ir numatyta galimybė juos įteisinti. T. y., teismas priimdamas skundžiamą sprendimą, vadovavosi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu, kurio 14 straipsnio 2 dalyje yra numatyta galimybė įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, šio asmens lėšomis per nustatytą terminą leisti teisės aktų tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybas leidžiančius dokumentus.

2418. Taigi, sprendime buvo numatyti keli neteisėtos statybos (statinių neturint reikiamos dokumentacijos pastatymo) padarinių pašalinimo būdai, iš kurių prioritetas suteiktas neteisėtai pastatytų statinių įteisinimui ir tik to nepadarius atsakovas įpareigojamas nugriauti ginčo statinius ar suteikiama teisė tą padaryti ieškovui. Pažymėtina, kad sprendimu atsakovui buvo suteiktas protingas ir pakankamai ilgas – 8 mėnesių terminas reikiamai dokumentacijai gauti. Be to, reikia atsižvelgti į tai, kad apeliacinio skundo padavimas sustabdė sprendimo įsiteisėjimą, todėl net ir iki apeliacinio skundo išnagrinėjimo datos atsakovas turėjo pakankami laiko gauti visus reikiamus dokumentus.

2519. Atsakovas nenurodė jokių aplinkybių bei nepateikė jokių įrodymų, kad jis neturi galimybės gauti kokių nors dokumentų, kurie reikalingi neteisėtai pastatytiems statiniams įteisinti, todėl laikytina, kad atsakovui nėra jokių kliūčių įteisinti be reikiamos dokumentacijos pastatytus statinius. Jeigu atsakovas tinkamai įgyvendins skundžiamame sprendime numatytus įpareigojimus, neteisėtai pastatyti statiniai bus įteisinti ir tokiu būdu bus įvykdytas teismo sprendimas, t. y. ginčo pastatų nereikės griauti ir atsakovo teisės bus visiškai apsaugotos.

2620. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tai kas išdėstyta, sprendžia, kad skundžiamame sprendime nurodžius kelis savavališkos statybos padarinių pašalinimo variantus, šioje byloje tarp šalių kilęs ginčas išspręstas tinkamai, nes buvo atsižvelgta tiek į ieškovo reikalavimą, tiek į trečiųjų asmenų bei paties atsakovo interesus. Esant šioms aplinkybėms nėra pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą sprendimą, todėl jis paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

28Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Ieškovas ieškiniu prašė: įpareigoti atsakovą per 2 mėnesius nuo... 4. 2. Nurodė, kad atsakovas, neturėdamas normatyviniuose techniniuose... 5. 3. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad... 6. 4. Trečias asmuo A. K. atsiliepime į ieškinį nurodė,... 7. 5. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 8. 6. Trečiasis asmuo daugiabučių namų Nr. ( - ) savininkų bendrija... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 7. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu... 11. 8. Teismas nurodė, kad atsakovas be statybą leidžiančių dokumentų vykdė... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. 9. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 14. 10. Nurodė, kad sutikimą statyti ūkinį pastatą - garažą ant sklypo ribos... 15. 11. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o... 16. 12. Trečiasis asmuo A. K. atsiliepimu į apeliacinį... 17. 13. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. Apeliacinis skundas atmetamas.... 20. 14. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 21. 15. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 22. 16. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti... 23. 17. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamo sprendimo dalį,... 24. 18. Taigi, sprendime buvo numatyti keli neteisėtos statybos (statinių... 25. 19. Atsakovas nenurodė jokių aplinkybių bei nepateikė jokių įrodymų, kad... 26. 20. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tai kas išdėstyta,... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimą palikti...